QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ – MA-RI-ỐT – ICAN

Công thức định luật bôi-lơ-ma-ri-ốt

Video Công thức định luật bôi-lơ-ma-ri-ốt

bài 29. sự ngưng tụ. định luật boyle – mariat

i. lý thuyết tiếp cận

1. trạng thái và chuyển đổi trạng thái

+ trạng thái của một chất khí được xác định bởi ba thông số: v, p, t.

thể tích v [m3, lít]: 1 lít = 1 dm3 = 10-3 m3.

áp suất p [n / m2, pa, atm, mmhg, torr, bar….]

1 n / m2 = 1 năm; 1 atm = 1,031,105 pa; 1 mmHg = 133 pa = 1 torr.

nhiệt độ tuyệt đối t [k]: t = 273 + t (t là nhiệt độ c, tính bằng ° c)

2. chuyển đổi trạng thái (quy trình)

+ chuyển trạng thái là quá trình một lượng khí chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

+ Trong hầu hết các quá trình tự nhiên, cả ba thông số trạng thái đều thay đổi. tuy nhiên, cũng có thể thực hiện các quá trình trong đó hai tham số là biến và một là hằng số. những quá trình này được gọi là quá trình đẳng cấp.

3. quá trình đẳng nhiệt. luật phỉ báng – mariot

Quá trình đẳng nhiệt + là một quá trình thay đổi trạng thái trong đó nhiệt độ không đổi.

+ định luật dầu nhờn – mariot: trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

Ø biểu thức: (p sim frac {1} {v} to p.v , = c text {ons} t to , {{p} _ {1}} {{v} _ {1}} = {{p} _ {2}} {{v} _ {2}}. )

4. đẳng nhiệt

+ đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất đối với thể tích ở nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt. trong hệ tọa độ (p, v) đường thẳng này là một hyperbol. Phản ứng với các nhiệt độ khác nhau của cùng một loại khí có các đường đẳng nhiệt khác nhau.

+ đường đẳng nhiệt trên tương ứng với nhiệt độ cao hơn đường đẳng nhiệt dưới.

ii. bài tập phương pháp

xác định các thông số của trạng thái khí trong quá trình đẳng nhiệt

+ điều kiện ứng dụng: khối lượng khí xác định, nhiệt độ không đổi.

Ø bước 1: liệt kê các thông số khí ở trạng thái của chúng.

trạng thái 1: p1; v1; trạng thái 2: p2; v2.

Ø bước 2: áp dụng luật phỉ báng – mario: (, {{p} _ {1}} {{v} _ {1}} = {{p} _ {2}} {{v} _ {2}}. )

iii. bài tập sách giáo khoa

câu c1. (trang 157 SGK Vật Lý 10):

tính toán các giá trị của pv sản phẩm trong bảng 29.1 và đưa ra kết luận về dự đoán.

thể tích v (cm3)

áp suất p (105 pa)

vp

20

Xem thêm: Cách làm kem trộn trắng da body an toàn hiệu quả tại nhà

1,00

10

2,00

40

0,50

30

0,67

câu trả lời:

Xem Thêm : Dao động điều hòa là gì? Công thức và bài tập dao động điều hòa – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

hoàn thành bảng:

thể tích v (cm3)

áp suất p (105 pa)

vp

20

Xem thêm: Cách làm kem trộn trắng da body an toàn hiệu quả tại nhà

1,00

20

10

2,00

20

40

0,50

20

30

0,67

20,1

Xem thêm: Các Công Thức Kinh Doanh Cơ Bản | Farmvina Nông Nghiệp

kết quả tính toán:

Trong quá trình đẳng nhiệt, áp suất p tỷ lệ nghịch với thể tích v: (p sim frac {1} {v} to p.v , ) = hằng số.

câu c2. (trang 157 SGK Vật Lý 10):

sử dụng dữ liệu từ bảng thí nghiệm để vẽ đường biểu diễn sự biến thiên của p so với v trong hệ tọa độ (p, v).

  • trên trục hoành: 1 cm tương ứng với 10 cm3.
  • trên trục tung: 1 cm tương ứng với 0,2105 pa.

câu trả lời:

biểu đồ về sự biến thiên của p so với v trong hệ tọa độ (p, v) như hình dưới đây.

QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ - MA-RI-ỐT - ICAN

Bài 1 (trang 159 SGK Vật Lí 10):

đặt tên cho các thông số trạng thái của khí

Xem Thêm : Công thức tam suất là gì? Tìm hiểu quy tắc tam suất trong hóa học

giải pháp:

Trạng thái của một chất khí được xác định bởi ba thông số: thể tích v, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối t.

bài 2 (trang 159 SGK Vật lý 10):

quá trình đẳng nhiệt là gì?

Xem Thêm : Công thức tam suất là gì? Tìm hiểu quy tắc tam suất trong hóa học

giải pháp:

một quá trình đẳng nhiệt là một quá trình thay đổi trạng thái của một lượng khí cụ thể, trong đó nhiệt độ không đổi.

bài 3 (trang 159 SGK Vật lý 10):

nêu và viết mối quan hệ của luật lulumario.

Xem Thêm : Công thức tam suất là gì? Tìm hiểu quy tắc tam suất trong hóa học

giải pháp:

định luật về độ sáng: trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

quan hệ luật bùn: (p sim frac {1} {v} to p.v , = c text {ons} t to , {{p} _ {1}} {{v} _ {1}} = {{p} _ {2}} {{v} _ {2}}. )

bài 4 (trang 159 SGK Vật lý 10):

đẳng nhiệt có dạng nào trong hệ tọa độ (p, v)?

Xem Thêm : Công thức tam suất là gì? Tìm hiểu quy tắc tam suất trong hóa học

giải pháp:

trong hệ tọa độ (p, v), đường đẳng nhiệt là một hyperbol.

bài 5 (trang 159 SGK Vật lý 10):

Trong số các đại lượng sau, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của khí?

a. âm lượng. âm lượng b. .

c. nhiệt độ tuyệt đối. d. áp lực.

Xem Thêm : Công thức tam suất là gì? Tìm hiểu quy tắc tam suất trong hóa học

giải pháp:

Trạng thái của một chất khí được xác định bởi ba thông số: thể tích v, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối t, vì vậy khối lượng không phải là một thông số trạng thái của chất khí.

bài 6 (trang 159 SGK Vật lý 10):

Mối quan hệ nào sau đây không phù hợp với định luật Leumriot?

Xem thêm: Modal verb là gì? Tất tần tật về động từ khiếm khuyết – TalkFirst

a. (p sim frac {1} {v} cdot ) b. (v sim frac {1} {p} cdot ) c. (v sim {p}. ) d. ({{p} _ {1}} {{v} _ {1}} = {{p} _ {2}} {{v} _ {2}}. )

giải pháp: chọn c.

quan hệ luật bùn: (p sim frac {1} {v} to p.v , = c text {ons} t to , {{p} _ {1}} {{v} _ {1}} = {{p} _ {2}} {{v} _ {2}} )

thì (v sim {p} ) là một quan hệ không tuân theo định luật Lemariot.

bài 7 (trang 159 SGK Vật lý 10):

Phương trình nào sau đây phù hợp với định luật Leumriot?

a. ({{p} _ {1}} {{v} _ {1}} = {{p} _ {2}} {{v} _ {2}}. ) b . ( frac {{{p} _ {1}}} {{{v} _ {1}}} = frac {{{p} _ {2}}} {{{v} _ ) {2}}}. ~ ) c. ( frac {{{p} _ {1}}} {{{p} _ {2}}} = frac {{{v} _ {1}}} {{{v} _ ) {2}}}. ~ ) d. (p sim v. )

giải pháp: chọn một.

quan hệ luật bùn: (p sim frac {1} {v} to p.v , = c text {ons} t to , {{p} _ {1}} {{v} _ {1}} = {{p} _ {2}} {{v} _ {2}} )

thì ({{p} _ {1}} {{v} _ {1}} = {{p} _ {2}} {{v} _ {2}} ) là quan hệ chính xác với luật của yêu tinh.

bài 8 (trang 159 SGK Vật lý 10):

Một xi lanh chứa 150 cm3 khí ở áp suất 2105 Pa. pít tông nén khí trong xilanh đi 100 cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này coi nhiệt độ không đổi.

Xem Thêm : Công thức tam suất là gì? Tìm hiểu quy tắc tam suất trong hóa học

giải pháp:

áp dụng luật yêu tinh mà chúng tôi có:

( begin {align} & amp; , {{p} _ {1}} {{v} _ {1}} = {{p} _ {2}} {{v} _ {2} } leftrightarrow {{2.10} ^ {5}}. 150 = {{p} _ {2}}. 100 \ & rightarrow {{p} _ {2}} = {{3.10} ^ {5}} , pa. \ end {align} )

v1 = 150 cm3

p1 = 2105 năm

v2 = 100 cm3

p2 =?

bài 9 (trang 159 SGK Vật lý 10):

một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Không khí ở áp suất 105 Pa được bơm vào quả bóng. mỗi máy bơm có thể bơm được 125 cm3 không khí. Tính áp suất khí trong bóng sau 45 lần bơm. coi khinh khí cầu trước khi bơm không có không khí và trong quá trình bơm nhiệt độ không khí không thay đổi.

Xem Thêm : Công thức tam suất là gì? Tìm hiểu quy tắc tam suất trong hóa học

giải pháp:

trạng thái 1: v1 = 45.125 cm3 = 5625 cm3 = 5625 lít; p1 = 105 năm.

trạng thái 2: v2 = 2,5 lít; p2 =?

t = const. áp dụng luật hỗn hợp – mario, chúng ta có:

(, {{p} _ {1}} {{v} _ {1}} = {{p} _ {2}} {{v} _ {2}} rightarrow , {{ p} _ {2}} = frac {{{v} _ {1}}} {{{v} _ {2}}}. , {{p} _ {1}} = frac {5,625} {2.5} {{. 10} ^ {5}} = 2, {{25.10} ^ {5}} , pa. )

trên đây là gợi ý giải bài tập Vật Lí 10 bài Định luật bôi trơn được thầy ican trực tiếp sưu tầm theo chương trình mới nhất. Chúc các bạn học vui vẻ.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button