Lợi nhuận trước thuế là gì? Công thức tính và ví dụ cụ thể | Yuanta Yuanta Việt Nam – Tập đoàn tài chính chứng khoán hàng đầu Châu Á

Công thức tính lợi nhuận sau thuế

Biết đ iều thu nhập trước thuế là gì giúp các đơn vị xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả. vì một trong những chỉ tiêu phản ánh chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn còn phân vân giữa lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế. yuanta vietnam sẽ chia sẻ các phương pháp, công thức và ví dụ cụ thể về thu nhập trước thuế trong kinh doanh. Đồng thời, Yuanta Việt Nam sẽ giúp các nhà quản lý phân biệt rõ ràng giữa lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế.

lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế là thu nhập của doanh nghiệp trước khi được khấu trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp. lợi nhuận trước thuế có thuật ngữ tiếng Anh là ebit (thu nhập trước lãi vay và thuế).

tại sao cần xác định lợi nhuận trước thuế?

Nhìn chung, chủ doanh nghiệp có xu hướng quan tâm hơn đến thu nhập sau thuế vì đây là thu nhập thực tế của doanh nghiệp. tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư, nhà quản lý và nhà phân tích tài chính, mục tiêu thu nhập trước thuế là cực kỳ quan trọng.

Lợi nhuận trước thuế phản ánh chính xác hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả hay không, vì chỉ tiêu này không bao gồm các khoản nợ lãi hoặc thuế phải nộp.

sau đó, bằng cách xem xét lợi nhuận trước thuế là bao nhiêu, sẽ cho phép nhà quản lý điều chỉnh kế hoạch tiếp tục mở rộng và phát triển các sản phẩm hiện có (nếu lợi nhuận là dương và có xu hướng tăng) hoặc giảm sản lượng, chuyển đổi sản phẩm (nếu lợi nhuận âm hoặc có xu hướng giảm).

& gt; & gt; & gt; xem thêm: lợi nhuận là gì? kiến thức cơ bản về thu nhập

lợi nhuận trước thuế ebit bỏ qua các biến số như cấu trúc vốn (vốn cổ phần và nợ) của công ty, nó không xem xét gánh nặng thuế, vì vậy ebit là thước đo lợi nhuận của công ty và có tầm quan trọng trong các lĩnh vực sau:

Thuế: Khi nhà đầu tư so sánh nghĩa vụ thuế giữa các doanh nghiệp khác nhau, tỷ lệ EBIT giúp nhà đầu tư làm rõ lãi và thu nhập trước thuế của doanh nghiệp.

Nợ: EBIT thu nhập trước thuế phù hợp khi các nhà phân tích tài chính nghiên cứu các doanh nghiệp trong các ngành thâm dụng vốn.

Trường hợp công ty sử dụng nhiều vốn, vay ít thì công ty chưa tận dụng được đòn bẩy tài chính nên sẽ làm tăng thuế thu nhập doanh nghiệp. ngược lại, đối với những công ty nợ nhiều, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm nhưng chi phí lãi vay lại tăng.

cách tính lợi nhuận trước thuế và ví dụ

Để xác định lợi nhuận trước thuế là bao nhiêu, giá trị của từng doanh nghiệp là bao nhiêu, chúng ta có 2 cách tính như sau:

phương pháp 1: Cách tính lợi nhuận trước thuế theo hướng tương lai (dựa trên thu nhập và chi phí)

Xem thêm: Hình lập phương: Cách tính diện xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

thu nhập trước thuế (ebit) = tổng doanh thu – giá vốn hàng bán – chi phí bán hàng – chi phí quản lý

ví dụ:

Trong quý 3 năm nay, công ty bình minh có tổng thu nhập từ hoạt động bán hàng là 50.000 usd. Giá vốn hàng bán của công ty là 1.000 $ / sản phẩm. công ty đã bán 20 sản phẩm tại q3 / n. chi phí phải trả cho người bán là 10.000 usd. chi phí thuê cửa hàng và điện nước là 1.000 usd. tính lợi nhuận trước thuế (ebit) của công ty alba trong quý 3 / n.

Xem Thêm : Áp suất là gì ? công thức tính đơn vị đo ứng dụng | Blog khí nén | KHÍ NÉN Á CHÂU

giải pháp:

thu nhập trước thuế (ebit) = tổng doanh thu – giá vốn hàng bán – chi phí bán hàng – chi phí quản lý

= & gt; ebit = (50.000) – (1.000 * 20) – (10.000) – (1.000)

= & gt; ebit = $ 19,000

Vì vậy, lợi nhuận trước thuế của công ty trong quý 3 năm nay là 19.000 đô la.

phương pháp 2: Cách tính ngược lại lợi nhuận trước thuế (dựa trên lợi nhuận sau thuế)

thu nhập trước thuế (ebit) = thu nhập sau thuế (lợi nhuận ròng) + chi phí lãi vay + thuế thu nhập

ví dụ:

Trong quý 3 năm nay, công ty Alba có lợi nhuận ròng là 20.000 usd. biết rằng chi phí lãi vay của công ty trong quý này là 2.000 đô la và công ty phải trả khoảng 4.400 đô la thuế thu nhập. tính lợi nhuận trước thuế (ebit) của công ty trong quý 3 / n?

Xem Thêm : Áp suất là gì ? công thức tính đơn vị đo ứng dụng | Blog khí nén | KHÍ NÉN Á CHÂU

giải pháp:

Xem thêm: GDCD 7 Bài 2 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Soạn, Giải Giáo dục công dân 7

thu nhập trước thuế (ebit) = thu nhập sau thuế (lợi nhuận ròng) + chi phí lãi vay + thuế thu nhập

= & gt; ebit = 20.000 + 2.000 + 4.400 = 26.400 đô la

vì vậy lợi nhuận trước thuế của công ty trong quý thứ ba của năm là 26.400 đô la.

tiêu chí đánh giá lợi nhuận trước thuế của công ty

Để đánh giá lợi nhuận trước thuế của một công ty, chúng tôi thường so sánh giá trị lợi nhuận trước thuế với 0.

trường hợp 1: lợi nhuận trước thuế ebit> 0: điều này phản ánh rằng công ty có lợi nhuận dương. doanh nghiệp đang kinh doanh đúng hướng, cần mở rộng đầu tư kinh doanh và chưa cần thay đổi mô hình kinh doanh.

trường hợp 2: lợi nhuận trước thuế ebit = 0: điều này phản ánh rằng doanh nghiệp không có lãi. do đó, công ty thậm chí không có khả năng trả lãi cho khoản nợ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều này có nghĩa là cổ đông sẽ không nhận được cổ tức. trong trường hợp này, các công ty nên cân nhắc thay đổi chiến lược, kế hoạch và mô hình kinh doanh để đạt được kết quả tốt hơn.

Xem Thêm : TOP 10 CÔNG TY THỰC PHẨM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM – Báo cáo công ty

trường hợp 3: lợi nhuận trước thuế ebit & lt; 0: Điều này phản ánh một doanh nghiệp đang thua lỗ. do đó, tổng thu nhập của công ty nhỏ hơn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tiền lương của người lao động, v.v. công ty cần giảm hoạt động sản xuất và thương mại và thực hiện các hoạt động giảm chi phí,…

thu nhập trước thuế thường được đánh giá thông qua 03 tiêu chí dưới đây:

  • lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh = doanh thu hoạt động bán hàng – giá vốn hàng bán – chi phí hoạt động;
  • lợi nhuận từ hoạt động tài chính: lợi nhuận từ hoạt động tài trợ = doanh thu từ hoạt động tài chính – chi phí tài chính;
  • lợi nhuận từ các hoạt động khác: lợi nhuận từ các hoạt động khác = thu nhập khác – chi phí khác.

phân biệt lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế

Bạn đã hiểu lợi nhuận trước thuế là gì và tầm quan trọng của nó, nhưng bạn đã phân biệt được hai chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế chưa? Bảng sau sẽ giúp bạn phân biệt hai chỉ số này dựa trên 03 yếu tố: bản chất, công thức và ý nghĩa.

lợi nhuận trước thuế

Xem thêm: KHÁM PHÁ 500 CẨM NANG VIỆC LÀM HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

lợi nhuận sau thuế

– lợi nhuận sau thuế còn được gọi là lợi nhuận ròng.

– lợi nhuận sau thuế là thước đo khả năng sinh lời từ các hoạt động kinh doanh của công ty.

– lợi nhuận trước thuế là một chỉ số được các nhà đầu tư sử dụng để phân tích trước khi chọn đầu tư vào một công ty nào đó.

– lợi nhuận sau thuế phản ánh tình hình kinh doanh lãi lỗ của công ty.

– lợi nhuận sau thuế là cơ sở để công ty chia cổ tức cho các cổ đông.

phân biệt giữa lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế

Có thể chia sẻ lợi ích trước thuế không?

luật công ty 2020 không có quy định về việc phân chia lợi nhuận trước thuế. tuy nhiên, các công ty thường chỉ nhận được một phần lợi nhuận sau khi họ đã hoàn thành nghĩa vụ nợ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. sau khi thực hiện các nghĩa vụ trên, lợi nhuận còn lại là lợi nhuận sau thuế.

khi đó, nếu lợi nhuận sau thuế là số dương, doanh nghiệp có lãi và các cổ đông sẽ nhận được cổ tức. nếu lợi nhuận sau thuế là âm hoặc bằng 0, công ty không hoạt động hiệu quả và tất nhiên, nó không có lợi nhuận để phân phối cho các cổ đông.

do đó, trong mọi trường hợp, việc phân chia lợi nhuận cho các cổ đông được thực hiện sau cùng, sau khi công ty đã hoàn thành mọi nghĩa vụ trả nợ và đã nộp thuế cho nhà nước.

Điều này có nghĩa là lợi nhuận trước thuế không được chia: công ty chỉ chia lợi nhuận sau thuế khi lợi nhuận này là số dương. Trong nhiều trường hợp, công ty chọn cách không chia lợi nhuận sau thuế cho cổ đông mà dùng số tiền đó để tái đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

kết luận

Tóm lại, qua bài viết này, chúng tôi mong rằng các nhà đầu tư có thể hiểu rõ lợi nhuận trước thuế là gì và tầm quan trọng của chỉ tiêu này đối với hoạt động kinh doanh của mỗi công ty. Dựa trên những hiểu biết này, Yuanta Việt Nam tin rằng các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, lập kế hoạch kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh đúng đắn. trên đây, bài viết được chia sẻ bởi yuanta Securities vietnam.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button