Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Công thức tính thuế

Video Công thức tính thuế

tiền lương, tiền công

nguồn: internet

Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công được xác định theo công thức sau:

tôi. dành cho cá nhân cư trú

1. Trong trường hợp một người ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên:

ở đâu:

thu nhập chịu thuế

=

thu nhập chịu thuế

các khoản khấu trừ

thu nhập chịu thuế

=

tổng thu nhập

thu nhập được miễn

Phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần được quy định theo biểu thuế viết tắt như sau:

bước

thu nhập chịu thuế / tháng

thuế suất

tính toán số thuế phải trả

Xem thêm: Hướng dẫn tính số vòng dây và quấn biến áp 1 pha chi tiết

đường dẫn 1

đường dẫn 2

1

lên đến 5 triệu vnd (triệu vnd)

5%

0 triệu + 5% tntt

Xem Thêm : Axit fomic là gì? Tính chất lý hóa, điều chế, ứng dụng & lưu ý khi dùng

5% tntt

2

trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng

10%

0,25 triệu đồng + 10% lợi nhuận trên 5 triệu đồng

10% tntt – 0,25 triệu đồng

3

trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng

15%

0,75 triệu đồng + 15% lợi nhuận trên 10 triệu đồng

15% tntt – 0,75 triệu đồng

4

hơn 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng

20%

1,95 triệu đồng + 20% lợi nhuận trên 18 triệu đồng

Xem thêm: Thể tích là gì? Đơn vị đo và Công thức tính thể tích

20% tntt – 1,65 triệu đồng

5

hơn 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng

25%

4,75 triệu đồng + 25% lợi nhuận trên 32 triệu đồng

25% tntt – 3,25 triệu đồng

6

hơn 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng

30%

9,75 triệu đồng + 30% lợi nhuận trên 52 triệu đồng

30% tntt – 5,85 triệu đồng

7

hơn 80 triệu đồng

Xem Thêm : Giảm 7kg trong 2 tuần nhờ ăn kiêng kiểu Nhật

35%

18,15 triệu đồng + 35% lợi nhuận trên 80 triệu đồng

35% tntt – 9,85 triệu đồng

ví dụ:

Bà A ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty B với mức thu nhập từ tiền lương, tiền công vào tháng 1 năm 2017 như sau:

– lương thực lĩnh: 30 triệu

– chị đóng bảo hiểm (BHYT 8%, BH 1,5%, BH 1%) trên mức lương 20 triệu

Xem thêm: Bài tập Wish lớp 9 có đáp án

– cô ấy không có người phụ thuộc

Thuế thu nhập cá nhân tháng 1 năm 2017 của bà A được tính như sau:

– thu nhập chịu thuế = 30 triệu (không có thu nhập được miễn thuế)

+ Doña a được giảm trừ gia cảnh: 9 triệu

+ đóng bảo hiểm bắt buộc = 20 triệu * (8% + 1,5% + 1%) = 2,1 triệu

– tổng các khoản khấu trừ = 9 triệu + 2,1 triệu = 11,1 triệu

– cơ sở tính thuế = 30 triệu – 11,1 triệu = 18,9 triệu

– thuế thu nhập cá nhân = 1,95 triệu + [20% * (18,9 triệu – 18 triệu)] = 2,13 triệu

hoặc thuế thu nhập cá nhân = 20% * 18,9 triệu – 1,65 triệu = 2,13 triệu.

sau đó, vào tháng 1 năm 2017, bà a phải nộp thuế thu nhập cá nhân 2,13 triệu đồng.

Thời điểm xác định cơ sở tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm công ty trả thu nhập cho người nộp thuế.

Thời điểm duy nhất để xác định cơ sở tính thuế đối với phí bảo hiểm tích lũy của sản phẩm bảo hiểm là thời điểm các công ty bảo hiểm và công ty quản lý quỹ trí tuệ tự nguyện đóng phí bảo hiểm.

2. trường hợp không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng với tổng thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng / giờ trở lên:

xem chi tiết trong công việc “ trường hợp khấu trừ 10% thu nhập trước khi trả cho cá nhân ”.

ii. dành cho cá nhân không cư trú

Cơ sở tính thuế được xác định trong tác phẩm “ thu nhập chịu thuế thu nhập ”.

– Trường hợp cá nhân không cư trú đồng thời làm việc tại Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách bạch được thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định như sau:

Đối với người nước ngoài không có mặt tại Việt Nam:

đối với trường hợp cá nhân của người nước ngoài ở Việt Nam:

ở đâu:

– tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định trong Bộ luật lao động Việt Nam.

– Thu nhập chịu thuế (trước thuế) khác phát sinh tại Việt Nam nêu trên là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc tiền mặt khác mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả. thanh toán hoặc trả thay cho nhân viên.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button