Modal verb là gì? Tất tần tật về động từ khiếm khuyết – TalkFirst

Công thức modal verb

Video Công thức modal verb

modal verb modal verb (thuộc nhóm động từ phụ ) là một trong những động từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh.

Để tiếp nối chuỗi bài chia sẻ kiến ​​thức về những điểm ngữ pháp quan trọng, hôm nay talkfirst sẽ chia sẻ với các bạn “tất tần tật” những kiến ​​thức liên quan đến hai loại động từ thường dùng: modal verbs semi -động từ phương thức .

Hãy cùng theo dõi bài viết tiếp theo và lưu ý những phần quan trọng nhé!

modal verbs là gì

1. Modal Verbs (Động từ khuyết thiếu)

1.1. động từ phương thức là gì?

định nghĩa: modal verb (modal verb hoặc modal verb) là một động từ phụ được sử dụng để sửa đổi động từ chính theo sau nó chứ không phải cho hành động. Các động từ phương thức thường được sử dụng như can, could, must, may, might, should, would, will, should, ought to,…

ví dụ:

 • động từ hành động ‘cantar’ – có nghĩa là “hát”, nếu bạn thêm động từ phụ ‘can’ – “can (do)” chúng ta có “can sing” – “yes” có thể hát “. </ li

lưu ý: sẽ có một động từ phụ độc lập, không được theo sau bởi nguyên thể. là khi, trước, động từ nguyên thể. mẫu mà chúng tôi muốn sử dụng đã được sử dụng và bây giờ chúng tôi có thể rút ngắn nó để tránh lặp lại.

ví dụ:

 • full: chị gái của anh ấy có thể bơi, nhưng anh ấy không thể. chị gái của anh ấy có thể bơi, nhưng anh ấy không thể.
 • ngắn gọn: chị gái của anh ấy có thể bơi, nhưng anh ấy thì không. chị gái của anh ấy có thể bơi, nhưng anh ấy thì không.

1.2. phân loại động từ phương thức theo chức năng

Có 4 loại động từ phương thức chính mà talkfirst đã phân loại như sau:

lưu ý: mặc dù ‘need’ là một động từ bán ngữ, nó cũng là một động từ “cổ điển” khi nói về ‘need’, vì vậy talkfirst đã tổng hợp từ ‘need’ trong bảng trên.

1.3. cách sử dụng các động từ phương thức phổ biến trong tiếng Anh

1.3.1. động từ phương thức ‘can’

công thức:

Giống như tất cả các động từ phương thức, ‘can’ đứng trước động từ nguyên thể. động từ đứng trước ‘can’ thường là động từ liên kết hoặc động từ thông thường (còn được gọi là ‘động từ hành động’, tên tiếng Anh là ‘action verb’) trong động từ nguyên thể.

cấu trúc cụ thể: chủ ngữ + can / không thể + động từ (nguyên thể) +…

hàm:

1.3.2. động từ phương thức ‘could’

công thức:

Giống như tất cả các động từ phương thức, ‘could’ đứng trước động từ nguyên thể. động từ đứng trước ‘could’ thường là động từ liên kết hoặc động từ thông thường (còn được gọi là “động từ hành động”, tên tiếng Anh là “action verb”) trong động từ nguyên thể.

cấu trúc cụ thể: chủ ngữ + can / không thể + động từ (nguyên thể) +…

hàm:

xem thêm: phân tích chi tiết về sự khác biệt giữa ‘can’ và ‘could’

1.3.3. động từ phương thức ‘phải’

công thức:

Giống như tất cả các động từ phương thức, ‘must’ đứng trước động từ nguyên thể. động từ ‘phải’ đứng trước thường là động từ liên kết hoặc động từ thường (còn được gọi là “động từ hành động”), tên tiếng Anh là ‘action verb’) in nguyên mẫu .

Xem thêm: Top 20 Công thức làm bánh mì bằng máy tự động từ A-Z

cấu trúc cụ thể: chủ ngữ + must / must not + động từ (nguyên thể) +… *

lưu ý: có những hàm chỉ sử dụng ‘must not’ và có những hàm chỉ sử dụng ‘must not’.

hàm:

tìm hiểu thêm: cách sử dụng must và have to bằng tiếng Anh

1.3.4. động từ phương thức – ‘may’

công thức:

Giống như tất cả các động từ phương thức, ‘may’ đứng trước động từ nguyên thể. động từ đứng trước ‘may’ thường là động từ liên kết hoặc động từ thông thường (còn được gọi là “động từ hành động”, tên tiếng Anh là ‘action verb’)) trong nguyên mẫu .

Xem Thêm : Phương pháp khai thác độ bất bão hoà – O₂ Education

cấu trúc cụ thể: chủ ngữ + có thể (không) + động từ (nguyên thể) +…

hàm:

1.3.5. động từ phương thức ‘có thể’

công thức:

Giống như tất cả các động từ phương thức, ‘might’ đứng trước động từ nguyên thể. động từ đứng trước ‘might’ thường là động từ liên kết hoặc động từ thông thường (còn được gọi là “động từ hành động”, tên tiếng Anh là ‘action verb’) in nguyên mẫu .

cấu trúc cụ thể: chủ ngữ + could (not) + verb (infinitive) +…

hàm:

tham khảo: cách sử dụng may và might bằng tiếng Anh

1.3.6. động từ phương thức ‘will’

công thức:

Giống như tất cả các động từ phương thức, ‘will’ đứng trước động từ nguyên thể. động từ ‘will’ đứng trước nó thường là động từ liên kết (động từ liên kết) hoặc động từ thông thường (còn được gọi là “động từ hành động”, tên tiếng Anh là “action verb” ) trong nguyên mẫu .

cấu trúc cụ thể: chủ ngữ + will / would + verb (nguyên thể) +…

hàm:

1.3.7. động từ phương thức ‘would’

công thức:

Giống như tất cả các động từ phương thức, ‘would’ đứng trước động từ nguyên thể. động từ đứng trước ‘would’ thường là động từ liên kết hoặc động từ thông thường (còn được gọi là “động từ hành động”, tên tiếng Anh là ‘action verb’) in nguyên mẫu .

cấu trúc cụ thể: chủ ngữ + would / would + động từ (nguyên thể) +…

chức năng:

Modal verb là gì

Xem thêm: Cách sử dụng Will và Would trong tiếng Anh

1.3.8. động từ phương thức – ‘shall’

công thức:

Giống như tất cả các động từ phương thức, ‘shall’ đứng trước động từ nguyên thể. động từ ‘shall’ đứng trước nó thường là động từ liên kết hoặc động từ thông thường (còn được gọi là “động từ hành động”, tên tiếng Anh là “action verb”) trong nguyên mẫu .

cấu trúc cụ thể: chủ ngữ + should / sha’t + verb (nguyên thể) +…

hàm:

1.3.9. động từ phương thức ‘nên’

công thức:

Xem thêm: Tính chất hóa học của nước, thành tố quan trọng nhất với sự sống – Thế Giới Điện Giải

Giống như tất cả các động từ phương thức, ‘should’ đứng trước động từ nguyên thể. động từ ‘should’ đứng trước nó thường là động từ liên kết (động từ liên kết) hoặc động từ thông thường (còn được gọi là “động từ hành động”, tên tiếng Anh là “action verb” ) trong nguyên mẫu .

cấu trúc cụ thể: chủ ngữ + should / shouldn’t + động từ (nguyên thể) +…

hàm:

1.3.10.modal verb – ‘should’

công thức:

Hơi khác so với phần còn lại của các động từ phương thức, động từ này còn có thêm ‘to’. tuy nhiên, hãy đối xử với nó giống như tất cả các động từ phương thức khác và để nó đứng trước động từ nguyên thể. động từ đứng trước ‘ought to’ thường là động từ liên kết hoặc động từ thường (còn được gọi là “động từ hành động”, tên tiếng Anh là “action verb”) trong nguyên mẫu .

cấu trúc cụ thể: chủ ngữ + ought (không phải) thành + động từ (nguyên thể) +…

chức năng:

2. động từ bán ngữ (semimodal verb)

động từ bán khiếm khuyết

2.1. Định nghĩa động từ bán khiếm khuyết

Như tên cho thấy, động từ bán ngữ (động từ bán nghĩa (semi- modal verb)) có thể đứng trước một động từ khác (nguyên thể và không phương thức) để bổ nghĩa. nghĩa của động từ đó có thể được sử dụng như một động từ thường đứng một mình, không có chức năng bổ nghĩa cho các động từ khác.

ví dụ: con trai tôi không dám đi chơi một mình vào buổi tối. con trai tôi không dám ra ngoài một mình vào buổi tối .⟶ ‘không dám’ là cách phủ định của ‘táo bạo’ – “táo bạo”. ở đây, ‘dám không’ là một động từ phương thức, đứng trước động từ hành động ‘đi’ ở động từ nguyên thể để thêm ý nghĩa cho ‘đi’.

+ my daughter don’t dám đi chơi một mình vào ban đêm.⟶ trong trường hợp này, ‘dám’ không phải là động từ bổ trợ mà là động từ chính. , được sử dụng độc lập và không sửa đổi bất kỳ động từ nào khác.

Xem Thêm : Bỏ túi 2 cách làm siro mận giải nhiệt cực đã tại nhà | VinID

Chúng ta thấy rằng động từ ‘dám’ được chia một cách phủ định ở thì hiện tại đơn khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít (con trai tôi), vì vậy nó có dạng: ‘ anh ta không dám ‘. sau ‘dám’ có phần ‘to go’ đơn giản vì khi một động từ chính được theo sau bởi một động từ khác, động từ theo sau phải là động từ nguyên thể hoặc v-ing.

Tùy thuộc vào động từ chính, động từ theo sau sẽ có dạng to-verb (nguyên thể) hoặc v-ing. và đối với động từ ‘give’, nó phải được theo sau bởi động từ nguyên thể (nguyên thể).

hai động từ phương thức phổ biến nhất trong tiếng Anh: ‘need’ và ‘ dám’

2.2. động từ bán ngữ trong cách sử dụng, cấu trúc và chức năng phổ biến

2.2.1. động từ nguyên mẫu – ‘cần’

công thức:

+ như một động từ phương thức:

Xem thêm: Quy tắc & cách phát âm đuôi -ed chuẩn, đơn giản, dễ nhớ | ELSA Speak

+ như một động từ thông thường:

  sẽ không có một cấu trúc chung nhất định.
 • theo sau cần có một danh từ / v-ing hoặc động từ nguyên thể (nguyên thể).
chức năng:

2.2.2. động từ nguyên mẫu – ‘dám’

công thức:

+ như một động từ phương thức:

 • Khi ở dưới dạng động từ bổ ngữ, ‘dám’ chỉ có nghĩa là ‘dám làm bất cứ điều gì’. nó không có một cấu trúc chung xác định bởi vì, không giống như ‘need’, ‘dám’ có thể được sử dụng như một động từ bổ ngữ ở tất cả các thì ngoại trừ liên tục và ở cả dạng khẳng định và phủ định. .
 • do đó, có một điểm đặc biệt là ‘dám’, ngay cả ở dạng động từ thể thức, vẫn có thể được chia thành các thì như một động từ thông thường. Chỉ có một chi tiết làm cho nó khác với ‘dám’ ở dạng động từ thông thường: nó được theo sau bởi nguyên thể, không có ‘to’. ví dụ 1: cô ấy không dám đi chơi đêm đó. cô ấy không dám đi chơi đêm đó. động từ thông thường ( không dám) và tiếp tục với ‘go’ – động từ nguyên thể (nguyên thể), không phải với ‘to go’ – động từ nguyên thể (nguyên thể). Ví dụ 2: con trai tôi không dám > lái xe một mình.⟶ con trai tôi không dám lái xe một mình. ⟶ dạng động từ thể thức ‘dám’ vẫn được chia theo thì hiện tại đơn như một động từ thông thường ( không dám) nhưng sau đó đi kèm với ‘ổ’ – động từ (nguyên thể), không có ‘ to drive ‘- to-verb (nguyên mẫu)
 • tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng dạng phủ định của ‘dám’ ở dạng động từ thì hiện tại đơn giản, chúng ta cũng có thể sử dụng ‘dám không’ thay cho ‘không / không dám’. ví dụ: con trai tôi không dám lái xe một mình.

Xem thêm: Quy tắc & cách phát âm đuôi -ed chuẩn, đơn giản, dễ nhớ | ELSA Speak

+ như một động từ thông thường:

 • Tùy thuộc vào ngữ cảnh của câu, chúng ta sẽ tách ‘dám’ thành tất cả các thì (trừ liên tục) và để ‘dám’ ở dạng phủ định hoặc khẳng định. do đó, chúng ta sẽ không có một cấu trúc chung xác định.
 • Khi ‘dám’ là một động từ thông thường, nó có thể vừa là động từ trực tiếp vừa có tính chất bắc cầu.
 • Khi chuyển nghĩa, ‘dám’ có nghĩa là ‘ dám (làm điều gì đó) ‘và sau’ dám ‘đi kèm một động từ (nguyên thể). ví dụ: bố tôi dám nhảy xuống sông. bố tôi đã dám nhảy xuống sông.
 • khi theo kiểu bắc cầu, ‘dám’ có nghĩa là ‘thách thức (ai làm gì)’ và sau ‘dám’ là tân ngữ + động từ (nguyên thể). ví dụ: bố tôi dám tôi nhảy xuống sông. bố tôi đã dám cho tôi nhảy xuống sông.
chức năng:

3. bài tập về động từ phương thức – động từ bán ngữ

3.1. bài tập với động từ thể thức

điền động từ phương thức thích hợp ( modal verb ) vào chỗ trống bên dưới. ở một số nơi sẽ có nhiều hơn một câu trả lời đúng. Hãy nhớ rằng để quyết định sử dụng câu khẳng định hay phủ định, bạn phải chú ý đến ngữ cảnh của câu. nếu ngữ cảnh không đủ rõ ràng, bạn có thể sử dụng cả hai.

 1. anh ấy ………… (+) hoặc ………… (-) thích thể thao. Tôi không biết nhiều về anh ấy (30% cơ hội)
 2. ồ không! Tôi có thể đi làm muộn. Tôi …… Tôi sẽ đi ngay bây giờ.
 3. ………… Chúng ta sẽ đến một quán cà phê sau giờ làm việc chứ?
 4. Anh ấy ………… đã thắng cuộc thi đó. (Thành thật mà nói, tôi không biết nhiều về khả năng của anh ấy.)
 5. chúng tôi …… thích một bàn dành cho hai người.
 6. bạn …… đi xe của bạn xe đạp không sử dụng mũ bảo hiểm.
 7. ………… vui lòng giúp tôi xem lại hợp đồng này?

câu trả lời:

3.2. các bài tập với động từ bán ngữ

Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu đúng.

1. những người / tôi / đã chạm vào / điều đó / trẻ em / con chó / dám /.

2. ở trong / tôi không dám / của chúng ta / đi / một mình / đêm / con trai / đi chơi /.

3. sông /? / của bạn / em gái / trẻ hơn / dám / không / trong / không có gì /

4. không cần / food / party / buy / you / more / him / for

5. night /, / we / we / got / got / the / room / it / was / afraid / did / not / last /.

6. đồng nghiệp / luôn luôn / giúp đỡ / của tôi / cái gì / nhu cầu /.

7. sống / của tôi / tôi / cần / sớm / cho / vì / gần / tôi / công ty / dậy / không.

câu trả lời:

các bài viết trên talkfirst đã tổng hợp kiến ​​thức và các bài tập ứng dụng về động từ phương thức động từ bán phương thức strong>. talkfirst mong rằng qua bài viết trên, các bạn sẽ có thể nắm vững và sử dụng thành thạo các động từ này. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau!

xem các bài viết liên quan:

 • danh sách các động từ bất quy tắc tốt nhất
 • gerund là gì? sử dụng, phân biệt và tập luyện

Để tìm hiểu thêm về khóa học Giao tiếp tiếng Anh Ứng dụng tại talkfirst, dành riêng cho người đi làm & amp; đi học bận rộn, giúp học sinh nói & amp; sử dụng tiếng Anh một cách tự tin & amp; tự nhiên như tiếng Việt.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button