Thực trạng và các giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam

Thực trạng cải cách hành chính ở việt nam hiện nay

Cơ sở để thúc đẩy phát triển kinh tế, phát huy dân chủ và nâng cao mức sống của nhân dân một nước không thể tồn tại nếu không có cải cách hành chính. Vì vậy, ở nước ta luôn coi đó là mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nhất là đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước.

Cải cách hành chính là gì? Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam

Tư vấn pháp luật về cải cách hành chính tại Việt Nam: 1900.6568

1. Cải cách hành chính là gì?

Cải cách hành chính (cchc) là một trong những nội dung chính của khoa học hành chính, không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn mang tính thực tiễn cao.

Bộ máy hành chính nhà nước là một bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị của một quốc gia nói chung, do đó nó chịu tác động mạnh mẽ của các yếu tố chính trị, kinh tế xã hội, cũng như các đặc điểm khác của mỗi quốc gia như truyền thống văn hóa. , lịch sử hình thành và phát triển, v.v., ở các quốc gia khác nhau, chúng cũng mang những sắc thái riêng, được tiến hành trên những lĩnh vực khác nhau, mức độ khác nhau, nội dung khác nhau. Tại Việt Nam, CCCC xác định mình là một bộ phận quan trọng của công cuộc Đổi mới, là trọng tâm của công cuộc đổi mới của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam:

Trong những năm gần đây, nhà nước đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, coi đây là khâu quan trọng trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước theo hướng hiện đại. , chuyên nghiệp.

Nhiều nơi đã ứng dụng các phương tiện điện tử, công nghệ thông tin hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ công như cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép đầu tư, cấp đăng ký xe máy, cấp giấy chứng minh nhân dân…; tổ chức đấu thầu các dự án chi tiêu công; rà soát để loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, những giấy phép còn gây vướng mắc cho người dân khi tiếp cận dịch vụ hành chính công (dvhcc), rút ​​ngắn thời gian cung cấp dịch vụ …, nhất là sáp nhập các đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn, như tinh giản biên chế vào cơ quan hành chính nhà nước. và sáp nhập một số cơ quan hành chính vào Bộ Công thương.

Về góc độ tài chính, Bộ Công Thương đã liên tục có những cải tiến và cắt giảm và được thực hiện vào tháng 12 năm 2016, theo quyết định số. 4846 / qd- BCĐ ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Bộ. Bộ Công Thương ban hành và phê duyệt Đề án tổng thể của Bộ Công Thương về đơn giản hóa các vấn đề quản lý nhà nước. Trong năm 2017, có 123 thủ tục được đơn giản hóa và triệt tiêu (bao gồm cắt giảm 15 thủ tục và đơn giản hóa 108 thủ tục) trong tổng số 443 trường hợp thuộc diện Bộ chủ quản thanh tra1.

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp là gì? Các bước làm khóa luận hoàn chỉnh

Tiếp theo, ngày 20 tháng 9 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Nghị quyết số 3610a / QĐ-BTC về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và Thương mại giai đoạn 2017 – 2018. Nghị quyết này được ban hành đã vượt mục tiêu đề ra là cắt giảm và đơn giản hóa tới 183 thủ tục (trong đó cắt giảm 49 thủ tục, đơn giản hóa 134 thủ tục) trong tổng số 451 thủ tục hiện có của Bộ bắt đầu từ 2017. Ngoài ra, Bộ cũng cắt giảm, đơn giản hóa 55,5% số điều kiện trên tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh của 16 ngành, nghề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (theo quy định của pháp luật về đầu tư) 2.

Xem Thêm : Hướng dẫn cách ghi nơi cấp căn cước công dân 2022

Khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, hành chính nhà nước đang chuyển chức năng quản lý nhà nước sang các hình thức cung cấp dịch vụ công. Mặt khác, trong quá trình chuyển đổi, sự kết hợp giữa nhà nước và các thành phần kinh tế khác trong việc cung cấp dịch vụ là phổ biến. Hoạt động thu phí vốn nằm trong tay nhà nước, đang dần được chuyển giao cho tư nhân (ví dụ hoạt động của các công chứng tư), nhà nước chỉ đóng vai trò khuyến mại.

xem thêm: tổng quan về quản lý công sở và cải cách hành chính nhà nước

Trong điều kiện chung hiện nay, việc cung cấp dịch vụ công đang được nhà nước thực hiện thông qua nhiều biện pháp khác nhau. Các cơ quan hành chính nhà nước chỉ tập trung vào những hàng hóa, dịch vụ mà xã hội cần nhưng thiếu hoặc không muốn cung cấp và trong nhiều trường hợp cung cấp không hiệu quả.

Với sự phát triển của xã hội, chức năng cung cấp dịch vụ công của cơ quan nhà nước ngày càng trở nên quan trọng hơn. Trong nền kinh tế thị trường, việc cung cấp các dịch vụ công đáp ứng nhu cầu của người dân không chỉ do nhà nước đảm nhận, mà được xã hội hóa dần dần với sự tham gia của các thành phần kinh tế khác dưới sự quản lý của nhà nước. Về nguyên tắc, nhà nước không có nghĩa vụ trực tiếp cung cấp các dịch vụ công nhưng có trách nhiệm đảm bảo rằng các dịch vụ đó thực sự được cung cấp.

Song song với đường lối đổi mới kinh tế và những đổi mới quan trọng trong hệ thống chính trị, vấn đề chính sách công luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là một khâu quan trọng mang tính cách mạng, nhằm thực hiện nguyên tắc ổn định chính trị. Nhà nước trong việc xây dựng nền hành chính nhà nước mạnh mẽ và chuyên nghiệp hóa, để đạt được mục tiêu này cần phải cải cách nền hành chính quốc gia. Điều này được thể hiện khá rõ trong việc thực hiện Chương trình tổng thể quản trị nhà nước giai đoạn 2011-2020 với các nội dung cơ bản: từ cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng, số lượng cán bộ, viên chức, đến cải cách công tài chính và hiện đại hóa nền hành chính công.

tuy nhiên, dvhcc vietnam cũng có nhiều hạn chế và tồn tại, đó là:

Xem thêm: Cách lấy link bài viết, trang cá nhân, fanpage trên Facebook đơn giản

– dvhcc hoạt động kém hiệu quả do các yếu tố cản trở, tác động của bộ máy hành chính chậm được đổi mới như: thông tin phức tạp, có vấn đề; quy trình cung cấp dịch vụ qua nhiều cấp, phòng, ban và quy trình khác nhau; sự chuyên quyền, tham nhũng, quan liêu của những người trực tiếp cung cấp dịch vụ … 3.

– Các thông tin cần thiết về thủ tục chưa được phổ biến một cách rõ ràng và minh bạch, cũng như cách thức và quy trình thực hiện các dịch vụ, thông tin về quy hoạch, đất đai, tài nguyên … nên rất dễ bị thiếu sót. người cung cấp dịch vụ lợi dụng để sách nhiễu, gây khó khăn, vướng mắc. Việc các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp cận các thông tin trên và truy cập dvhcc không thực sự dễ dàng, thuận tiện.

– Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương còn quá rườm rà, phức tạp và chồng chéo. Có tới 72% công ty FDI cho biết năm 2016 họ dành hơn 5% thời gian cho các thủ tục giấy tờ. Tỷ lệ này cũng cao hơn đáng kể so với mức 56% của cuộc điều tra PCI năm 2010. Cần lưu ý rằng tỷ lệ này ở tất cả các tỉnh không có sự khác biệt lớn, rơi vào khoảng 70%. Các công ty fdi cho biết họ nhận được khoảng 2 cuộc thanh tra mỗi năm. hơn 95% doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được thanh tra dưới 8 lần; một số công ty bị thanh tra hơn 8 lần một năm. Các thủ tục vướng mắc nhất mà công ty fdi chỉ ra là thuế (liên quan đến hóa đơn VAT), an sinh xã hội và thủ tục thông quan.

Hiện nay, sự phức tạp, cồng kềnh, thậm chí chồng chéo của thể chế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đang tạo ra gánh nặng rất lớn cho các doanh nghiệp, bên cạnh việc bỏ lỡ cơ hội đầu tư, phát sinh rủi ro cho doanh nghiệp. Ví dụ, khi đề nghị thẩm định dự án đầu tư xây dựng của địa phương, công ty phải làm việc đồng thời với sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường, sở quy hoạch kiến ​​trúc, các tỉnh ủy, thành phố trực thuộc trung ương (tổng cộng 4-5 cơ quan độc lập). không có cửa thống nhất, đầu mối để giải quyết).

Xem Thêm : Những cách học hóa cho người mất gốc hiệu quả nhất

xem thêm: những yêu cầu đối với quản lý công sở trong quá trình cải cách hành chính nhà nước hiện nay

– Việc phân bổ, phân cấp trong cung ứng dịch vụ công theo nghĩa “một việc do một cơ quan giải quyết”, chịu trách nhiệm chưa thực sự được phát huy, vẫn còn tình trạng cấp trên giao phó. , không muốn giao quyền hoặc không tin tưởng vào khả năng giải quyết công việc của cấp dưới.

– Tình trạng bất bình đẳng và phân biệt đối xử trong tiếp cận các dịch vụ công vẫn còn khá phổ biến: các công ty nhà nước được ưu ái hơn các công ty ngoài quốc doanh; những người có thẩm quyền hoặc người thân quen có khả năng tiếp cận các dịch vụ dễ dàng hơn những người bình thường …

Xem thêm: 320 lời chúc mừng sinh nhật hay nhất

– năng lực chuyên môn của các nhà cung cấp dịch vụ còn nhiều tồn tại, hạn chế; đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp phục vụ nhu cầu công vụ có biểu hiện sa sút, xuống cấp; kỷ luật, kỷ cương công vụ chưa được thực hiện nghiêm túc.

3. các giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam:

Để giải quyết những hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai cung ứng dịch vụ công trước đây, chúng ta cần tập trung vào một loạt nội dung sau:

trước hết, đổi mới nhận thức về vai trò của nhà nước, của chính quyền trong việc phục vụ nhân dân, đảm bảo công dân tiếp cận dễ dàng và công bằng với các dịch vụ công.

hai, đưa yếu tố “dịch vụ” vào sứ mệnh tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước, thành lập các nhóm công tác chính sách để phối hợp lập kế hoạch và thực hiện trong tất cả các lĩnh vực, chú trọng vào việc xác định trình tự công việc và thực hiện theo dõi hiệu suất. thường xuyên tiến hành khảo sát khu vực công, tập trung vào các khía cạnh liên quan đến vai trò quản lý hành chính nhà nước và phát triển kinh tế, huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, cũng như các tổ chức xã hội dân sự, cơ quan dân cử, công chức được bầu cử.

ba là tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền các cấp; giảm đầu mối, xóa bỏ cấp trung gian theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất thông suốt, hiện đại, đúng chức năng. thực hiện nhất quán nguyên tắc: nhiệm vụ giao cho một cơ quan, một người chịu trách nhiệm chính.

Thứ tư, tập trung lãnh đạo quyết liệt việc sửa đổi, cải cách các quy định, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của người dân, như: thành lập, thanh lý, đình chỉ, phá sản công ty; đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư; đầu tư xây dựng các công trình, dự án và nhà ở; quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; nhập khẩu và xuất khẩu; người nộp thuế; tình trạng hôn nhân, đăng ký địa chỉ, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thị thực nhập cảnh; công chứng, chứng thực; thanh tra, kiểm tra công ty.

xem thêm: cải cách hành chính là gì? nội dung và ý nghĩa của cải cách hành chính?

Hiện nay, nền kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là xu thế dân chủ hóa, toàn cầu hóa và hội nhập đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ công. do đó, nhà nước phải có trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện trong các hoạt động cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức và công ty.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Hướng Nghiệp

Related Articles

Back to top button