Công thức tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng Chính Xác – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Công thức tính khối lượng m

công thức chính xác để tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng

mật độ là gì? trọng lượng riêng là gì? công thức tính khối lượng riêng và khối lượng riêng là mạch tổng hợp kiến ​​thức mà soc trang sẽ chia sẻ tới quý thầy cô và các em học sinh qua bài viết dưới đây. chia sẻ để biết thêm nhiều nguồn hữu ích!

i. lý thuyết chung

1. mật độ là gì?

bạn đang xem: công thức tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng chính xác

Mật độ, còn được gọi là mật độ khối lượng, là một thuộc tính của mật độ khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó. đây là đại lượng được đo bằng tỷ số giữa khối lượng (m) của một vật làm bằng chất (nguyên chất) đó với thể tích (v) của vật đó.

2. trọng lượng riêng là gì?

trọng lượng riêng trong tiếng Anh là specific weight, là trọng lượng của một mét khối vật chất. trọng lượng riêng khác với tỷ trọng trọng lượng riêng = tỷ trọng x 9,81 trọng lượng riêng là n / m³

ii. c công thức khối lượng riêng, trọng lượng riêng

1. công thức tính mật độ

Công thức tính khối lượng riêng, trọng lượng riêng Chính Xác - Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Khối lượng riêng của một chất trong một vật thể được xác định bằng khối lượng của một thể tích vô cùng nhỏ tại vị trí đó chia cho thể tích vô cùng nhỏ này.

Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối (kg / m3) (theo hệ thống đo lường tiêu chuẩn quốc tế). cũng có đơn vị là gam trên centimet khối (g / cm3).

Khối lượng riêng của một vật thể được tính toán để xác định các chất tạo nên vật thể đó, so sánh kết quả của các chất đã được tính toán trước đó với bảng khối lượng riêng.

  • công thức mật độ

mật độ = khối lượng: khối lượng

d = m / v

trong đó: d là khối lượng riêng (kg / cm3), m là khối lượng của vật (kg) và v là thể tích (m3).

Trong trường hợp chất là đồng nhất, các mật độ đều giống nhau ở tất cả các vị trí và được tính là mật độ trung bình.

  • công thức mật độ trung bình

mật độ trung bình của bất kỳ vật thể nào được tính bằng khối lượng chia cho thể tích của nó, thường được ký hiệu là ρ

ρ = m / v

2. công thức tính trọng lượng riêng

trọng lượng riêng của vật thể được tính theo công thức:

trọng lượng riêng = trọng lượng: thể tích

Xem thêm: Cách tính hệ số góc của đường thẳng

d = p / v

ở đâu:

  • d là trọng lượng riêng (n / m³)
  • p là trọng lượng (n)
  • v là thể tích (m³)

ul>

iii. sự khác biệt giữa trọng lượng riêng và trọng lượng riêng

  • trọng lượng riêng là trọng lượng của một mét khối vật chất. khối lượng riêng khác với khối lượng riêng.
  • sự khác biệt được biểu thị bằng công thức:
  • khối lượng riêng = khối lượng riêng x 9,81 (đơn vị đo khối lượng riêng là: n / m³) .

iv: bài tập về trọng lượng riêng, trọng lượng riêng

bài học 1: một hộp sữa từ ông. tho có khối lượng 0,397 kg, thể tích 0,32 m3. xác định khối lượng riêng của sữa có trong lon.

giải pháp:

chúng ta có m = 0,397 kg, v = 0,00032 m3

Xem Thêm : Cách Làm Ma Túy Đá – Công Thức Làm Ma Túy Đá Làm Từ Cái Gì

= & gt; khối lượng riêng của sữa là d = m / v = 0,397 / 0,00032 = ≈ 1240,6 (kg / m3)

bài 2 : biết rằng 10 lít cát có khối lượng là 15 kg

1. tính khối lượng của 1 tấn cát

2. tính khối lượng của đống cát 3m3

giải pháp:

1. tỷ trọng cát: d = m / v = 15 / 0,01 = 1500 (kg / m3)

thể tích của 1 tấn cát: v = m / v = 1000/1500 = 0,667 (m3)

2. khối lượng 1 đống cát 3m3: p = d x v = 10 x 1500 x 3 = 45000 n

bài đăng 3:

một lượng cát có thể tích 80 cm3 có khối lượng là 1,2 kg.

a) tính khối lượng riêng của khối cát

b) tính trọng lượng riêng của khối cát

câu trả lời

theo chủ đề chúng tôi có:

v = 80 cm3 = 0,000008 m3

m = 1,2kg

Xem thêm: Cấu Trúc Viết Lại Câu Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Bài Tập ứng Dụng

khối lượng riêng của khối cát là: d = m / v = 1,2 / 0,0008 = 15,000 kg / m3

trọng lượng riêng của khối cát là: d = dx 10 = 15.000 x 10 = 150.000 n / m3

bài tập 4: tính khối lượng của một khối đá. biết rằng khối đá có thể tích 0,5m3. hướng dẫn

theo bảng, chúng ta có khối lượng riêng của đá là 2600 kg / m3.

vậy 0,5m3 đá có khối lượng là: 2600.0,5 = 1300kg.

Bài 5: Tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất cản quang. các công cụ bao gồm:

– một quả nặng 200g mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất tạo ra nó, có một sợi chỉ gắn vào quả cân.

– một hình trụ chia độ có ghd 250m3, miệng rộng có thể để khối lượng dư vào bình. mỏ khoáng 100 m3 nước.

– một lực kế có ghd nhỏ nhất là 2,5n.

hướng dẫn

chúng tôi làm theo các bước sau:

– nhấn chìm quả nặng vào hình trụ có chia độ. giả sử nước dâng lên 120m3.

khi đó khối lượng của quả nặng 200g là:

v = 120 – 100 = 20 (m3) = 0,00001 (m3).

– Treo quả nặng vào lực kế ta xác định được khối lượng của quả nặng là 2n (vì p = 10m = 10. 0,2 = 2n).

Xem Thêm : Cấu trúc Spend trong tiếng Anh bạn nên biết | Tiếng Anh Nghe Nói

thì trọng lượng riêng của quả nặng (200 g) là:

d = p / v = 2 / 0,0002 = 100000 (n / m3).

bài tập 6: tính khối lượng của một cái dầm sắt có thể tích 40dm3. hướng dẫn

Nhìn vào bảng ta thấy sắt có khối lượng riêng d = 7800kg / m3 và v = 40dm3 = 0,04 m3

tính khối lượng của dầm sắt:

ta có: d = m / v suy ra m = d.v

o m = 7800.0,04 = 312 (kg) bài 7: một hộp sữa mr tho có khối lượng là 397g và thể tích là 320cm2 tìm khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg / m3. hướng dẫn

chúng ta có: 397g = 0,397kg.

Xem thêm: Công thức nối mi thiết kế – Cập nhật xu hướng mới nhất

320cm3 = 0,00032m3

khối lượng riêng của sữa trong hộp là:

m 0,397. 3

d = m / v = 0,397 / 0,00032 = 1240 kg / m3.

bài 8: bạn biết rằng 10 lít cát có khối lượng là 15kg.a) Hãy tính khối lượng của 1 tấn cát.

b) Tính trọng lượng của một đống cát 3 cm3.

hướng dẫn

a) ta có: 10 / 15kg (1 tấn = 1000kg; 1 lít = 1 dm3)

thể tích của một tấn cát: v = (1000. 10) / 15 = 666,7 (1) = 0,667 (m3)

b) Trọng lượng của đống cát là 45.000n.

bài 9: 1kg kem rửa mặt có thể tích là 900cm3. Tính tỷ trọng của kem rửa viso và so sánh với tỷ trọng của nước. hướng dẫn

chúng tôi có: 1 cm3 – 0,001m3.

mật độ của kem làm sạch có thể nhìn thấy là:

d = 1 / 0,0009 = 1111,1 (kg / m3)

So với tỷ trọng của nước, tỷ trọng của Viso Cleansing Cream cao hơn.

bài 10: Mỗi viên gạch hai lỗ có khối lượng 1,6 kg. viên gạch có thể tích là 1.200 cm3. Lỗ thứ nhất có thể tích 192 cm3. tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của viên gạch.

hướng dẫn

khối lượng thực của viên gạch là:

v = 1200 – (192,2) = 816 (cm3) = 0,0816 (m3).

mật độ gạch: d = m / v = 1,6 / 0,0816 = 1960,8 kg / cm3

trọng lượng riêng của viên gạch: d = 10.d = 10.1960,8 = 19608 n / cm3.

được đăng bởi: thpt luna sóc

danh mục: giáo dục

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button