Lý thuyết và bài tập về công thức độc lập thời gian vật lý 12

Công thức độc lập thời gian

Video Công thức độc lập thời gian

Khi làm bài tập vật lý, công thức không phụ thuộc thời gian là công cụ hữu hiệu giúp giải nhanh các bài toán. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học tất cả các công thức không phụ thuộc vào thời gian và cách ghi nhớ chúng một cách hiệu quả.

tôi. khái niệm về hệ thống thực không phụ thuộc vào thời gian

Trong vật lý lớp 12, chúng ta gặp nhiều đại lượng vật lý phụ thuộc thời gian. Để tính giá trị của đại lượng đó, chúng ta thường phải tìm thời gian t rồi thay thế nó vào.

Do tính chi tiết này, chúng tôi đã tìm kiếm một hướng khác và công thức suy ra mối quan hệ giữa các đại lượng mà không có thời gian ẩn t xuất hiện. và đó là một công thức không phụ thuộc vào thời gian.

Các quan hệ này được sử dụng rất thường xuyên và rất quan trọng, được áp dụng cho các bài toán dao động cơ.

1. công thức độc lập thời gian khi các biến bậc hai cùng pha với nhau

Hai đại lượng biến đổi được cho là bình phương pha, nghĩa là, các đại lượng biến đổi điều hòa của chúng lệch pha nhau một góc: (2k + 1) * pi / 2

2. công thức không phụ thuộc thời gian khi các đại lượng biến đổi cùng pha, cùng pha với nhau

  • khi hai đại lượng cùng pha:
  • khi hai đại lượng đổi pha:

trong dao động điều hòa, lực kéo (fkv) lệch pha li độ li x, gia tốc a lệch pha li độ li x:

a = -w2x; f = -mw2x

3. công thức độc lập thời gian khi thời gian là số lẻ t / 4

  • Dao động của vật tại hai thời điểm t1 và t2 + (2k + 1) t / 4 có độ dời là x1, x2:
  • tại thời điểm t1 vật có vận tốc x1, tại thời điểm t1 + (2k + 1) t / 4 vật có vận tốc v2:

ii. bài tập thực hành

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với w = 10 rad / s. Khi tốc độ của vật là 20 cm / s thì gia tốc của nó là 2 * (căn3) m / s2. biên độ dao động của vật là:

phản hồi:

Công thức độc lập thời gian

Xem thêm: Kiến thức về dòng điện trong kim loại ( ví dụ có lời giải chi tiết)

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm. khi nó có độ dời 2 cm thì vận tốc là 1 m / s. tần số dao động là:

phản hồi:

tần số w là:

Xem Thêm : Mẫu nguyển tử Bo và quang phổ của Hidro, trắc nghiệm vật lý lớp 12

tần số dao động f là:

f = với 2pi = 4,6hz

câu 3: một vật dao động điều hòa với chu kì t = 2 (s), biên độ a = 4cm, tại thời điểm t vật có tốc độ li v = 2pi cm / s, vật là a khoảng cách từ vtcb:

câu trả lời: w = 2pi / t = pi rad / s

tại thời điểm t vật cách vị trí cân bằng một khoảng là:

câu 4: một vật dao động điều hòa có tốc độ cực đại vmax = 16 pi cm / s và gia tốc cực đại amax = 82cm / s2 thì chu kì dao động của vật là:

phản hồi:

Xem thêm: Thu nhập bình quân đầu người GDP là gì? Công thức và cách tính GDP bình quân đầu người?

Công thức độc lập thời gian

câu 5: một vật dao động điều hòa với chu kỳ t = 3,14s. xác định pha dao động của vật khi vật đi qua vị trí x = 2 cm với tốc độ v = 0,04 m / s?

phản hồi:

Công thức độc lập thời gian

Câu 6: Một hạt dao động điều hòa với biên độ a và tốc độ cực đại vmax. khi li độ x = a / 2 và x = -a / 2 tốc độ của vật bằng:

phản hồi:

Công thức độc lập thời gian

Xem Thêm : Công thức tính công suất mạch ngoài và bài tập có lời giải

câu 7: một hạt dao động điều hòa với biên độ a và tốc độ cực đại vmax. khi tốc độ của vật bằng một nửa tốc độ cực đại thì mối quan hệ giữ:

phản hồi:

Công thức độc lập thời gian

Xem thêm: ✅ Công thức ytm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Câu 8: Một hạt dao động điều hòa dọc theo trục x về gốc tọa độ với phương trình x = acos (4 * pi * t + φ) trong đó t tính bằng s. khi pha của dao động thì gia tốc của vật là 8 m / s2. tính biên độ dao động:

phản hồi:

câu 9: một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm. khi vật đi được 2 cm thì vận tốc là 1 m / s. tần số dao động là:

phản hồi:

Công thức độc lập thời gian

câu 10: cho dao động x = 5cos (4πt + π / 12) (cm)

  1. tìm x khi v = -12π (cm / s)
  2. tìm a khi v = 16π (cm / s)
  3. tìm v khi x = 2, 5 * (hình vuông 3) (cm)
  4. cho m = 100g. tìm | fkv | khi v = 103 (cm / s)

phản hồi:

Công thức độc lập thời gian

xem thêm:

lý thuyết + bài tập: năng lượng dao động điều hòa

các dạng bài tập về sóng hài trong đề thi THPT quốc gia

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button