Top 100 trường đại học đáng học nhất Việt Nam | Ban Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên – HVNNVN

Các trường học

Sau đây là danh sách 100 trường đại học hàng đầu Việt Nam được xếp hạng từ cao nhất đến thấp nhất. Bốn tiêu chí được đưa ra để đánh giá các trường: nguồn lực, chất lượng học thuật, môi trường học tập và trường có chỉ số tác động cộng đồng trên website. Xem trường của bạn xếp ở vị trí nào trong bảng xếp hạng bên dưới.

stt

trường học

địa phương

1

đại học quốc gia hà nội

hà nội

2

trường đại học bách khoa hà nội

hà nội

3

học viện nông nghiệp việt nam

hà nội

4

đại học có thể tho

cần thơ

5

trường đại học sư phạm quốc gia hà nội

hà nội

6

đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

7

đại học mỏ – địa chất

hà nội

8

trường đại học thái nguyên

thai nguyen

9

trường đại học bách khoa thành phố hồ chí minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

10

trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

11

trường đại học tấn công thắng

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

12

trường đại học Huế

giọng điệu

13

trường đại học Đà Nẵng

da nang

14

đại học tra vinh

tra vinh

15

đại học y hà nội

hà nội

16

học viện công nghệ bưu chính viễn thông

hà nội

17

đại học giao thông vận tải

hà nội

18

trường đại học vinh

nghean

19

đại học quinn

quay lại

20

trường đại học kinh tế quốc dân

hà nội

21

trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

22

đại học công nghệ (đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

23

trường đại học quốc tế (đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

24

trường đại học đổi mới

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Xác định công thức hóa học của một chất môn Hóa học 9

25

đại học fpt

hà nội

26

trường đại học nha trang

trang chủ

27

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

28

trường đại học y dược thành phố hồ chí minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

29

trường đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

30

trường cao đẳng xây dựng

hà nội

31

học viện kỹ thuật quân sự

hà nội

32

trường đại học an giang

một buổi biểu diễn

33

trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

34

trường đại học nông lâm thái nguyên

thai nguyen

35

trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật hưng yên

đói

36

trường đại học hàng hải việt nam

đúng phòng

37

trường đại học rmit

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

38

trường đại học tây bắc

39

trường đại học hoa sen

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

40

đại học y tế công cộng

hà nội

41

trường đại học dân lập hải phòng

đúng phòng

42

Trường đại học nguyễn tất thanh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

43

đại học dalat

dalat

44

trường đại học lan hồng

con nai thân yêu

45

trường đại học Hồng Đức

dọn dẹp

46

trường đại học Đức ở Việt Nam

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

47

trường đại học luật thành phố hồ chí minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

48

trường đại học saigon

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

49

trường đại học dong thap

dong thap

50

đại học khoa học và công nghệ (đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

51

trường đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

52

khoa thương mại

hà nội

53

trường đại học mở thành phố hồ chí minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

54

trường đại học sư phạm hà nội 2

mãi mãi

55

đại học thủy lợi

hà nội

56

trường đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyên

thai nguyen

57

trường cao đẳng rừng

hà nội

58

đại học điện lực

hà nội

59

Trường cao đẳng y tế pham ngoc thach

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

60

trường đại học hồng bang

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

61

trường đại học văn hóa hà nội

hà nội

62

trường đại học mở Hà Nội

hà nội

63

học viện ngân hàng

hà nội

64

trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

65

đại học luật hà nội

hà nội

66

trung tâm nghiên cứu và phát triển vi mạch

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

67

đại học dược hà nội

hà nội

Xem Thêm : Hàm tổng chi phí, cách tính và ví dụ / Quản trị tài chính | Thpanorama – Làm cho mình tốt hơn ngày hôm nay!

68

học viện tài chính

hà nội

69

trường đại học công nghiệp hà nội

hà nội

70

trường đại học kinh tế luật thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

71

trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội

hà nội

72

đại học nông lâm (đại học huế)

giọng điệu

73

trường đại học công nghệ đà nẵng

da nang

74

cao đẳng văn học

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

75

đại học quang bình

quảng cáo

76

Xem thêm: Top 10 sữa cho bé 1 tuổi tăng cân, tăng chiều cao hiệu quả nhất

đại học kinh tế (đại học quốc gia hà nội)

hà nội

77

trường đại học công nghệ saigon

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

78

đại học thăng long

hà nội

79

đại học kiến ​​trúc hà nội

hà nội

80

đại học khoa học (đại học quốc gia Hà Nội)

hà nội

81

đại học hải phòng

đúng phòng

82

trường đại học ngoại ngữ tin học thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

83

trường đại học mỹ thuật thành phố hồ chí minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

84

trường cao đẳng nông lâm miền bắc

bac giang

85

học viện ngoại giao Việt Nam

hà nội

86

Ba ria – vung tau University

vung tau

87

đại học miền tây tây nguyên

dak lak

88

đại học y dược hải phòng

đúng phòng

89

đại học pingyang

thuần dương

90

trường đại học công nghệ đồng nai

con nai thân yêu

91

trường đại học kiến ​​trúc thành phố hồ chí minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

92

trường đại học Hà Nội

hà nội

93

đại học saigontech

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

94

trường cao đẳng sư phạm gia lai

gia đình

95

học viện hành chính quốc gia

hà nội

96

đại học quang trung

binh dinh

97

trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Cách dùng các hàm tính số ngày trong Excel siêu nhanh cho kế toán

Xem Thêm : Tổng hợp các cách tính lũy thừa trong Excel bằng công thức hàm

thành phố Hồ Chí Minh

98

trường đại học cuu long

mãi mãi

99

trường đại học kinh tế công nghiệp lâu đời

dài và

100

viện công nghệ châu Á

hà nội

việc phân loại webometrics không chỉ dựa trên quy mô, số lượt truy cập để tìm kiếm trường học hoặc các tài liệu và thông tin khoa học đã xuất bản, sự phát triển của chất lượng đào tạo.

Đồng thời, cách phân loại này cũng đánh giá chất lượng chung của hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học hiển thị trên trang web, đặc biệt là kết quả nghiên cứu và số lượng xuất bản trong cơ sở dữ liệu, scopus.

Bảng xếp hạng 10 trường Đại học tốt nhất Việt Nam (Nguồn: hoc.vtc) Bảng xếp hạng 10 trường Đại học tốt nhất Việt Nam (Nguồn: hoc.vtc)

Trong bảng xếp hạng này, các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có thứ hạng thấp chủ yếu do các tiêu chí về chất lượng học thuật (số lượng công bố quốc tế) còn hạn chế. Do đó, trong toàn khu vực châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ 212, Đại học Cần Thơ xếp thứ 551 và Đại học Sư phạm Hà Nội xếp thứ 699.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button