Bản chất là gì? Mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng?

Ví dụ về bản chất và hiện tượng

bản chất và hiện tượng tồn tại khách quan. Theo các nhà Mác-xít, quan điểm duy tâm không nhìn nhận và hiểu đúng sự tồn tại khách quan của bản chất và hiện tượng, họ cho rằng bản chất không thực sự tồn tại, bản chất chỉ là một cái tên trống rỗng, do con người phát minh ra, mặc dù hiện tượng tồn tại. , nó chỉ là tổng hòa những cảm xúc của con người, chỉ tồn tại trong sự chủ quan của con người.

Mặc dù các nhà duy tâm khách quan thừa nhận sự tồn tại thực sự của tự nhiên, bản thân chúng không phải là sự vật, mà theo họ, chỉ là những thực thể tinh thần. vậy bản chất là gì? tầm quan trọng của phương pháp luận, mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng?

1. b ản chất l à gì?

bản chất là một phạm trù triết học chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật đó. chẳng hạn, trong xã hội có giai cấp, bản chất của nhà nước là công cụ độc tài của giai cấp thống trị về kinh tế trong xã hội. bản chất này được thể hiện bằng nhiều cách cụ thể khác nhau tuỳ theo quan hệ giai cấp trong xã hội. bản chất gắn với cái chung nhưng không phải cái gì chung cũng là bản chất. chỉ những cái chung mới quy định sự phát triển và vận động của sự vật. Ví dụ, người Việt Nam (nói chung) có tóc đen và da vàng nói chung. nhưng tóc đen, da vàng phổ biến không phải là bản chất chung của người Việt Nam. Tự nhiên và quy luật là những phạm trù có cùng cấp độ, nhưng bản chất rộng hơn và phong phú hơn quy luật.

Tóm lại, bản chất là tổng hòa của mọi mặt, các mối quan hệ đương nhiên là tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật đó.

chẳng hạn: bản chất con người là tổng thể các mối quan hệ xã hội trong cuộc sống. nếu ai đó không có bất kỳ mối liên hệ xã hội nào, dù chỉ là nhỏ nhất, thì người đó không phải là con người theo đúng nghĩa của từ này.

2. hiện tượng là gì?

– Hiện tượng là biểu hiện những mặt, những mối quan hệ bên ngoài về bản chất của sự vật, hiện tượng.

ví dụ: màu da cụ thể của một người nào đó là trắng, vàng hoặc đen … chỉ là một hiện tượng, một ngoại hình.

do đó, bản chất là mặt bên trong, mặt tương đối ổn định của hiện thực khách quan. nó ẩn sau vẻ bề ngoài của hiện tượng và thể hiện qua chúng.

Mặt khác, hiện tượng là mặt bên ngoài, cơ động hơn và có thể thay đổi được của hiện thực khách quan. nó là hình thức biểu hiện của tự nhiên.

3. mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng:

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, bản chất và hiện tượng có mối quan hệ biện chứng sau đây:

xem thêm: lực lượng sản xuất là gì? lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay

3. 1. bản chất và hiện tượng tồn tại khách quan trong cuộc sống:

– Bản chất và hiện tượng đều có thật, chúng tồn tại khách quan bất kể con người có nhận thức được hay không.

lý do là vì:

+ bất cứ thứ gì được tạo thành từ các yếu tố nhất định. Các yếu tố này tham gia vào các mối quan hệ qua lại, đan xen lẫn nhau, trong đó có những mối quan hệ tất nhiên, có những mối quan hệ tương đối ổn định. những mối quan hệ này tạo nên bản chất của mọi thứ.

Xem thêm: Lý thuyết chuyển động tịnh tiến của vật rắn, chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

+ sự vật tồn tại một cách khách quan. nhưng các mối quan hệ tất nhiên là tương đối ổn định, trong nội bộ sự vật, nên tất nhiên chúng cũng tồn tại một cách khách quan.

+ hiện tượng chỉ là biểu hiện của bản chất ra bên ngoài để chúng ta nhìn thấy, vì vậy hiện tượng cũng tồn tại một cách khách quan.

3. 2. sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng:

– Không chỉ tồn tại khách quan, bản chất và hiện tượng còn có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó mật thiết với nhau.

3.3. mọi thứ đều là sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng:

Xem Thêm : Bộ từ điển Tiếng Anh lớp 3: 80 từ vựng, 6 cấu trúc, 21 câu hỏi

rằng sự thống nhất được thể hiện trước hết:

+ bản chất luôn bộc lộ ra ngoài qua hiện tượng. bất kỳ bản chất nào cũng được bộc lộ qua các hiện tượng tương ứng.

xem thêm: mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng

+ hiện tượng luôn là biểu hiện của bản chất. bất kỳ hiện tượng nào cũng là biểu hiện của bản chất ở một mức độ nào đó hoặc ít hơn.

về bản chất, bản chất và hiện tượng tương thích với nhau. không có bản chất nào tồn tại thuần túy, không có hiện tượng. ngược lại, không có hiện tượng nào không phải là biểu hiện của một bản chất nào đó.

3.4. bản chất khác nhau sẽ tiết lộ các hiện tượng khác nhau:

Khi bản chất thay đổi, hiện tượng tương ứng với nó cũng sẽ thay đổi. khi bản chất mất đi, hiện tượng biểu hiện của nó cũng biến mất.

– Chính nhờ sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng, giữa cái quy định sự vận động, phát triển của sự vật với muôn hình vạn trạng và những biểu hiện đa chiều của chúng mà chúng ta có thể tìm ra điểm chung ở nhiều hiện tượng cụ thể, phát hiện ra quy luật phát triển của các hiện tượng đó. .

4. tầm quan trọng của phương pháp luận:

Muốn nhận thức chân lý, hiện tượng không được dừng lại ở hiện tượng bên ngoài mà phải đi vào bản chất. nó phải trải qua nhiều hiện tượng khác nhau để nhận thức đúng đắn và đầy đủ bản chất. theo v.i.lenin: “Suy nghĩ của con người sâu sắc vô hạn, từ hiện tượng đến bản chất, từ bản chất bậc nhất… đến bản chất bậc hai…”.

Nhiệm vụ của nhận thức nói chung và của khoa học nhận thức nói riêng là xác định bản chất của sự vật.

nhưng trong hoạt động thực tiễn cần dựa vào bản chất, không dựa vào hiện tượng.

Xem thêm: Tinh thần trách nhiệm trong công việc là gì?

– vì bản chất của tồn tại khách quan nằm trong bản thân sự vật, nên chỉ có thể khám phá bản chất của sự vật bên trong sự vật, chứ không phải bên ngoài nó. Khi kết luận về bản chất của sự việc, cần tránh nhận định tùy tiện, chủ quan.

xem thêm: tầm nhìn toàn diện của chủ nghĩa Mác-Lênin và ứng dụng của tầm nhìn toàn diện

– vì bản chất không tồn tại ở dạng thuần túy mà luôn bộc lộ ra bên ngoài thông qua các hiện tượng tương ứng, nên bản chất chỉ có thể được tìm thấy khi nghiên cứu các hiện tượng.

– Trong quá trình nhận thức bản chất của sự vật, phải xem xét nhiều hiện tượng khác nhau dưới nhiều góc độ khác nhau.

Điều này là như vậy bởi vì các hiện tượng luôn biểu hiện bản chất của chúng dưới dạng sửa đổi, đôi khi làm sai lệch bản chất.

nhưng trong một hoàn cảnh nhất định và trong một khoảng thời gian nhất định, chúng ta không bao giờ có thể xem xét đầy đủ tất cả các sự vật hiện tượng biểu hiện ra bản chất của sự vật. do đó, chúng ta phải ưu tiên xem xét các hiện tượng điển hình trong các trường hợp điển hình.

Tất nhiên, kết quả của một cuộc kiểm tra như vậy có thể chưa phản ánh đầy đủ bản chất của sự việc. nó chỉ phản ánh một mức độ nhất định của nó. quá trình nắm bắt những cấp độ tiếp theo, ngày càng đi sâu vào bản chất của sự vật là một quá trình rất gian nan, lâu dài, công phu và vô tận.

Đây cũng là lý do, khi kết luận về bản chất của sự việc, chúng ta phải hết sức thận trọng.

5 . b ản chất và hiện tượng cũng mâu thuẫn với nhau:

Xem Thêm : Hướng Dẫn Xóa Số Điện Thoại Trên Facebook, Hướng Dẫn Xóa Số Điện Thoại Facebook

– sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng là sự thống nhất biện chứng.

nghĩa là trong đơn vị đó có sự khác biệt.

xem thêm: phát triển là gì? những nguyên tắc phát triển theo triết học Mác – Lênin?

Nói cách khác, mặc dù bản chất và hiện tượng thống nhất với nhau, về bản chất chúng tương thích với nhau, nhưng chúng không bao giờ hoàn toàn tương thích với nhau.

điều này là do bản chất của sự vật luôn được thể hiện thông qua sự tương tác của sự vật đó với những thứ xung quanh nó. những sự vật xung quanh này trong quá trình tương tác đã tác động đến hiện tượng, làm nội dung của hiện tượng thay đổi nhất định.

Xem thêm: Bài Giảng Hướng Dẫn Sử Dụng Matlab 2016A Full, Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Matlab

Kết quả là, hiện tượng biểu hiện nhưng nó không phải là biểu hiện của bản chất.

– sự trùng hợp không hoàn toàn làm cho sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng trở thành một sự thống nhất mâu thuẫn.

mâu thuẫn của sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng được thể hiện ở chỗ:

+ bản chất phản ánh cái chung tất yếu, cái chung quyết định sự tồn tại và phát triển của sự vật. hiện tượng phản ánh cá nhân.

do đó, cùng một bản chất có thể biểu hiện thành nhiều hiện tượng khác nhau tùy thuộc vào sự biến đổi của điều kiện và hoàn cảnh.

Nội dung cụ thể của mỗi hiện tượng không chỉ phụ thuộc vào bản chất, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể mà bản chất đó biểu hiện ra bên ngoài. do đó, hiện tượng phong phú hơn bản chất. ngược lại, bản chất sâu xa hơn hiện tượng.

xem thêm: lý thuyết hàng hóa sức lao động của c. Thẻ thị trường lao động Việt Nam

+ thực chất là mặt bên trong tiềm ẩn của hiện thực khách quan. hiện tượng là mặt ngoài của thực tại khách quan đó.

hiện tượng biểu hiện bản chất của chúng không giống với bản chất vốn có mà là một cách bị sửa đổi, đôi khi làm sai lệch nội dung thực sự của bản chất. Ví dụ, nếu chúng ta nhúng một phần thước vào thùng nước, ta thấy thước bị cong, trong khi thực tế thước vẫn thẳng.

– bản chất tương đối ổn định, nó thay đổi chậm. trong khi hiện tượng không ổn định, nó luôn diễn ra, thay đổi nhanh hơn so với hiện tại.

Tình huống như vậy tồn tại là do nội dung của hiện tượng không chỉ được xác định bởi bản chất của sự vật mà còn bởi các điều kiện tồn tại bên ngoài của nó, bởi sự tương tác của nó với những sự vật xung quanh nó.

Các điều kiện bên ngoài của sự tồn tại và sự tương tác của vật này với vật khác luôn thay đổi. do đó, hiện tượng liên tục thay đổi, trong khi bản chất vẫn như cũ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bản chất luôn giống nhau từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. bản chất đó cũng thay đổi, nhưng nó thay đổi rất chậm so với hiện tượng.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button