Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật

Sống và làm việc theo pháp luật

chỉ cần nhìn qua, bạn có thể thấy rằng kết quả của “nghiên cứu” chỉ là một phiên bản của sự vu khống và bịa đặt mà hrw đã thực hiện trong nhiều năm. Vì như người Việt nói “bình cũ rượu mới”, đôi khi người ta lại nghĩ ra một chủ đề để phục vụ cho một âm mưu đen tối nhằm phá hoại đất nước Việt Nam. do đó thực tế là một số công ty truyền thông như bbc, rfa, voa, v.v. vội vàng đồn thổi về “báo ứng” giờ vẫn chỉ là hành động kéo dài thái độ thứ cấp nhàm chán sẽ sớm bị lãng quên.

Xem Thêm : [WP] Loạt ứng dụng của Microsoft vừa mới nhận được bản cập nhật

tuy nhiên, chỉ có bbc cố gắng phóng đại báo cáo hrw bằng cách trích dẫn một người mà các thế lực thù địch gọi là “luật sư nhân quyền”, người thiếu thiện chí đối với Việt Nam. tiêm chủng, xóa đói giảm nghèo, quyền phụ nữ, quyền trẻ em, người khuyết tật, người đồng tính luyến ái, v.v. thế giới, “quyền con người quan trọng nhất là quyền chính trị”! Nếu am hiểu về quyền con người, bạn nên nhận thức rằng, quyền con người là tổng thể thống nhất của nhiều yếu tố thể hiện quyền con người trong mọi lĩnh vực của đời sống, có quan hệ mật thiết với nhau và được thể hiện cùng nhau. Trên hết, việc thực hiện quyền con người phải luôn hướng tới quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. do đó, các văn kiện của các quốc gia thống nhất, hiến pháp của tất cả các nước văn minh đều không ghi “điều quan trọng nhất là quyền chính trị”!

ở Việt Nam, quyền con người được quy định tại khoản 1, điều 14 của hiến pháp (2013): “Ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận và tôn trọng , được bảo vệ và bảo đảm phù hợp với hiến pháp và pháp luật ”; và để áp dụng chặt chẽ, khoản 2 Điều 14 quy định: “Quyền con người, quyền của công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng. đạo đức, sức khỏe cộng đồng ”. do đó, khi thực hiện quyền con người, quyền công dân, mỗi người phải tuân thủ các quy định của pháp luật, được thể hiện trong các bộ luật, như luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, luật an ninh, bộ luật hình sự. , luật an ninh mạng, luật báo chí, luật xuất bản, bộ luật dân sự, luật sở hữu trí tuệ, luật công ty, luật nhà ở, luật đất đai… “sống và làm việc” theo hiến pháp và pháp luật ”có nghĩa là mỗi người được bảo đảm về chính trị của mình, các quyền dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội. giải thích quyền con người và quyền của công dân theo ý muốn để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật là trái với quy định về quyền con người của hiến pháp Việt Nam và quan điểm của các quốc gia thống nhất tại khoản 2 Điều 2. 29 Tuyên bố phổ quát về quyền con người: ” trong việc thụ hưởng các quyền và tự do của mình, mỗi người sẽ chỉ phải tuân theo những giới hạn do pháp luật quy định, nhằm đảm bảo sự thừa nhận và tôn trọng đúng mức các quyền và tự do của người khác, cũng như để đáp ứng các yêu cầu chính đáng của đạo đức, trật tự. và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ “.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button