Tổng Bí thư Trường Chinh viết tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi

Bạn đang quan tâm đến Tổng Bí thư Trường Chinh viết tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Những bài báo này đã được nhà xuất bản Sự thật xuất bản thành sách với tựa đề Kháng chiến nhất định thắng lợi nhân kỷ niệm hai năm ngày Nam bộ kháng chiến.

Trong tác phẩm này, đồng chí tổng bí thư đã nêu ra những lý luận và phát triển đường lối của cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn diện, toàn diện của toàn dân cho đến thắng lợi cuối cùng của Đảng ta.

Bạn đang xem: Tác phẩm kháng chiến

Tổng bí thư chỉ rõ kẻ thù chính của nhân dân ta là thực dân Pháp xâm lược, và nhân dân Pháp là bạn của chúng ta. mục đích của cuộc kháng chiến của nhân dân ta là độc lập thực sự và thống nhất đất nước. Để đạt được mục tiêu đó, quân và dân ta phải đạt được ba mục tiêu quân sự: tiêu diệt sinh lực địch trên đất liền; đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ thù; lấy lại cả nước.

– Giành độc lập và thống nhất đất nước là mục đích của cuộc kháng chiến, nhưng cuộc kháng chiến chống Pháp là sự tiếp tục của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân dưới hình thức chiến tranh. vì vậy nhiệm vụ chống phong kiến, thực hiện chính sách dân chủ, trọng nông vẫn phải song hành với nhiệm vụ chống đế quốc. nhưng vì giải phóng dân tộc là yêu cầu cấp thiết nhất, nên không thể đánh đồng yêu cầu dân chủ với yêu cầu độc lập dân tộc. chủ trương của đảng là thực hiện từng bước chính sách ruộng đất với nội dung cụ thể là tịch thu ruộng đất của đế quốc và việt gian cướp của chia cho dân cày nghèo, chia ruộng công, giảm tô, tiến tới thực hiện ruộng đất. cải cách.

Vở kịch trình bày rõ nét cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam là cuộc chiến tranh tự vệ, cuộc chiến tranh giải phóng, cuộc chiến tranh công lý, là “cuộc chiến tranh tiến bộ vì tự do, độc lập, dân chủ và hòa bình”.

Xem thêm: Phát hành cổ phiếu là gì? Được phát hành cổ phiếu khi nào?

Tác phẩm nêu rõ, cuộc kháng chiến của nhân dân ta là cuộc kháng chiến của các dân tộc, toàn diện, lâu dài và gian khổ.

Về mặt chính trị: đường lối kháng chiến của Đảng là đoàn kết toàn dân chống Pháp xâm lược trên cơ sở củng cố liên minh công nhân và nông dân trong mặt trận dân tộc thống nhất. Trên trường quốc tế, ta phải cô lập kẻ thù, kết nạp thêm bạn bè, làm cho nhân dân Pháp và các dân tộc thuộc địa của Pháp tích cực ủng hộ ta chống thực dân Pháp, làm cho các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới đồng tình, ủng hộ cuộc đấu tranh. của các dân tộc của chúng ta. kháng chiến.

Cuộc kháng chiến chống Pháp là cuộc chiến tranh nhân dân, do nhân dân tiến hành. vì vậy, toàn dân phải tham gia và phục vụ công cuộc kháng chiến. Muốn vậy phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bảo đảm đời sống nhân dân được cải thiện, quyền dân chủ của nhân dân được mở rộng để “chia nhỏ lực lượng của 25 triệu đồng bào trong cuộc đấu tranh”.

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị kháng chiến, một mặt phải củng cố chính quyền bình dân, củng cố bộ máy kháng chiến, thống nhất quân đội, chính quyền, nhân dân và quân đội phải phục tùng chính trị. ; mặt khác, kiên quyết trấn áp bọn phản động, loại bỏ mầm mống gây chia rẽ trong nhân dân, loại bỏ ra khỏi bộ máy kháng chiến những kẻ phản bội phá hoại, cơ hội, hèn nhát, quân phiệt, bè phái.

Về quân sự: phương châm chiến lược chung của kháng chiến là đánh lâu dài, đánh bằng giữ gìn, bồi dưỡng và phát triển lực lượng, biến kẻ yếu thành kẻ mạnh; đồng thời khiến kẻ thù bị tiêu diệt, tiêu hao, mỏi mắt, ngán ngẩm, từ thế mạnh thành kẻ yếu rồi bại trận. chiến thuật của chiến tranh nhân dân là chủ động tiến công, giải quyết nhanh gọn từng trận. do đó, chiến tranh du kích là cách đánh phổ biến nhất trong toàn quốc kháng chiến và trong cả nước, chiến dịch dần dần được áp dụng nhiều hơn cho đến khi thắng thế. cuộc kháng chiến sẽ trải qua ba giai đoạn: phòng ngự, kháng cự và tổng phản công, trong quá trình kháng chiến có thể có “thương lượng mới”.

Để kháng chiến lâu dài, cần xây dựng lực lượng vũ trang hùng hậu gồm ba loại quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân, du kích. tiến hành chiến tranh nhân dân thì phải huy động toàn dân đánh giặc, phải có phương thức tác chiến tương xứng để huy động toàn dân đánh giặc ở bất cứ đâu.

với kinh tế: một mặt phá hoại kinh tế của địch, không cho địch “gây chiến tranh gây chiến”; mặt khác, xây dựng nền kinh tế nước ta theo hướng tự túc về mọi mặt, vừa kháng chiến vừa kiến ​​quốc. chủ trương kinh tế của ta là nâng cao sức sản xuất đáp ứng nhu cầu thời chiến “ăn ngon, mặc đẹp, chiến đấu tốt”, bước đầu xây dựng kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác, coi trọng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chú trọng công nghiệp quốc phòng, tăng thu, giảm chi, tiết kiệm, giảm đóng góp của nhân dân, củng cố tiền tệ, giữ vững giá nguyên vật liệu, …

Xem thêm: Top 5 câu truyện cười dân gian châm biếm hay nhất

Về văn hóa: lật đổ nền văn hóa nô lệ, ngu dân, xâm lược của thực dân Pháp và xây dựng nền văn hóa mới theo ba nguyên tắc dân tộc, khoa học và quần chúng …

Đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ cuộc kháng chiến của nhân dân ta nhất định thắng lợi nếu đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, bám chặt quần chúng nhân dân, phát huy hết khả năng của mọi người. Đồng chí nêu rõ: “Dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, con tàu Việt Nam với thủy thủ đoàn dũng cảm nhất định sẽ tránh mọi thác ghềnh, vượt qua sóng gió để cập bến vinh quang”.

xem thêm tài liệu tham khảo tại đây

nguồn: biên niên lịch sử đảng cộng sản việt nam, tập 3, tr.171-175, chính luận toàn quốc, 2008.

Xem thêm: Các bài văn mẫu: Nghị luận về truyện ngắn Chiếc lược ngà lớp 9

                       

Vậy là đến đây bài viết về Tổng Bí thư Trường Chinh viết tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button