QUY TRÌNH CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình chi tiết các bước thực hiện một dự án đầu tư

quy trình lập dự án đầu tư xây dựng

quy trình thực hiện đầu tư xây dựng được quy định tại điều 6, nghị định 59/2015 / nĐ-cp về quản lý dự án đầu tư xây dựng do chính phủ ban hành ngày 15/06/2015.

Quy trình này có thể được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn thực hiện đầu tư, với 10 bước cụ thể như sau:

giai đoạn i: chuẩn bị đầu tư xây dựng

bước 1: lập kế hoạch xây dựng

bất kỳ dự án đầu tư xây dựng nào muốn hình thành cần phải kiểm tra quy hoạch của khu vực dự án đề xuất. nhà nước quản lý dự án theo quy hoạch nên bắt buộc dự án hình thành phải có quy hoạch chi tiết (qhct). Trách nhiệm lập, đánh giá và phê duyệt qhc thuộc về chính quyền địa phương.

Quy trình lập kế hoạch xây dựng công việc bao gồm các bước:

 1. đơn xin cấp phép xây dựng.
 2. quy hoạch 1/2000.
 3. hợp đồng quy hoạch kiến ​​trúc.
 4. quy hoạch 1/500.
 5. dự thảo kiến ​​trúc và quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Khi thực hiện kế hoạch cần có bước rà soát để đảm bảo 2 mục đích:

 • mục đích thứ nhất : dự án nằm trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, nhà đầu tư nên mong đợi quy hoạch chi tiết từ địa phương, nhưng thông thường nhà đầu tư thường đề xuất cấp vốn để thành lập qhct .
 • mục đích thứ hai : dự án nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết, nhà đầu tư tùy theo mục đích sử dụng phải xin phép. điều chỉnh qhct để đáp ứng mục đích và hiệu quả đầu tư.

Lưu ý: Các nhà đầu tư không nhất thiết phải trở thành chủ sở hữu của dự án sau này.

Xem thêm: Cách Xác Định Công Thức Oxit Cao Nhất Và Công Thức Hợp Chất Khí Với Hidro

bước 2: chọn nhà đầu tư

Sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt theo đúng quy trình, địa phương phải thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư. Có 03 cách để chọn nhà đầu tư, như sau:

 • hình thức 1: đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
 • hình thức 2: đấu giá quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với đất sạch (đã được giải phóng mặt bằng).
 • mẫu 3: quyết định chủ trương đầu tư / cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. đây là một cách chỉ định một biến tần, hiện chỉ giới hạn trong các ứng dụng cục bộ.

Xem Thêm : Công thức hóa học của đơn chất, hợp chất, cách viết, ý nghĩa và bài tập – Hóa 8 bài 9

Bước 3: Phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu Khả thi và Tài liệu Thiết kế Cơ bản

Chủ đầu tư lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế cơ sở để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, việc lập và trình thẩm định thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

bước 4: báo cáo đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với dự án đấu giá đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và dự án đã hoàn thành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp đăng ký đầu tư) chứng chỉ trước khi thực hiện các thủ tục về môi trường).

bước 5: hoàn tất thủ tục giấy tờ đất đai

giao đất, cho thuê đất, cải tạo đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

giai đoạn II: đầu tư xây dựng công trình

Xem thêm: Vòng quay Vốn lưu động là gì? Cách tính Vòng quay vốn lưu động

Sau khi hoàn thành các thủ tục về đất đai và có quyết định giao đất, cho thuê đất (không cần phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất)) có đủ điều kiện để thực hiện đầu tư. các bước.

giai đoạn ii sẽ bao gồm các bước sau:

bước 6: lập, đánh giá và phê duyệt kế hoạch xây dựng

Chủ đầu tư phải lập quy hoạch xây dựng, thẩm tra, thẩm định theo quy định tùy theo quy mô của dự án. quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt là cơ sở để thi công tại chỗ.

Quá trình nghiên cứu xây dựng có thể chia thành 2 giai đoạn: nghiên cứu sơ bộ lập báo cáo đầu tư và nghiên cứu chi tiết thiết kế.

Xem Thêm : Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) là gì? Công thức tính độ lệch chuẩn

Quy trình của bước này sẽ được thực hiện theo thứ tự sau:

 1. lập và phê duyệt nhiệm vụ xây dựng địa hình (ksxd).
 2. lựa chọn nhà thầu ksxd.
 3. chuẩn bị và phê duyệt bản vẽ kỹ thuật.
 4. thực hiện khảo sát xây dựng.
 5. giám sát công tác khảo sát xây dựng.
 6. khảo sát bổ sung (nếu có).
 7. nghiệm thu kết quả khảo sát khảo sát xây dựng.
 8. lưu trữ kết quả khảo sát xây dựng.

Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước: thiết kế sơ bộ (trường hợp lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), thiết kế cơ sở (thực hiện trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng), thiết kế kỹ thuật. ; thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác (nếu có). người quyết định đầu tư quyết định thực hiện thiết kế theo các bước sau:

 • thiết kế một bước: ba bước thiết kế gộp lại thành một bước gọi là thiết kế bản vẽ thi công (công trình chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật).
 • thiết kế bước thiết kế hai bước: thiết kế cơ sở bước thiết kế bản vẽ thi công và bước thiết kế bản vẽ thi công (dự án cần thực hiện).
 • thiết kế ba bước: bao gồm bước thiết kế cơ sở, bước thiết kế kỹ thuật bước thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công (đối với quy mô lớn và dự án phức tạp).

trình tự thực hiện thiết kế xây dựng:

 1. lập nhiệm vụ thiết kế – xây dựng, lựa chọn dự án đầu tư nhà thầu thiết kế – xây dựng); thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật.
 2. thẩm định thiết kế kỹ thuật (thiết kế 3 bước) và kinh phí xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế 2 bước) và dự toán xây dựng; tiến hành thẩm tra thiết kế để phục vụ công tác thẩm định.
 3. thiết kế kỹ thuật (thiết kế 3 bước) và dự toán xây dựng đã được phê duyệt; thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế 2 bước) và dự toán xây dựng.
 4. thẩm định; phê duyệt thiết kế kỹ thuật (thiết kế 3 bước) và kinh phí xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế 2 bước) và dự toán xây dựng.
 5. thay đổi thiết kế (nếu có).
 6. nghiệm thu thiết kế thi công.
 7. giám sát tác giả.

Xem thêm: Công thức tính momen quán tính – Mobitool

Bước 7: Lập, thẩm duyệt hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

Bước 8: Xin giấy phép xây dựng.

Bước 9: Triển khai xây dựng tại chỗ.

trước tiên, chủ đầu tư phải lựa chọn nhà thầu xây dựng. sau đó sẽ lựa chọn nhà thầu giám sát thi công.

Tiếp theo, nhà đầu tư chuẩn bị và kiểm tra hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ tham gia sơ tuyển , hồ sơ đề xuất, đấu thầu, hồ sơ đề xuất lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. cuối cùng chủ đầu tư sẽ thông báo khởi công.

thi công trên công trường phải đảm bảo các yếu tố sau:

 • thực hiện quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng, an toàn lao động trên công trường, môi trường thi công…
 • triển khai và quản lý hệ thống thông tin xây dựng hoàn thành.
 • tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành.
 • được cơ quan quản lý nhà nước kiểm định chất lượng công trình khi nghiệm thu hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng.
 • thẩm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

bước 10: hoàn thành việc xây dựng và đưa công trình vào sử dụng.

Ở bước 10, bạn phải thực hiện các tác vụ sau:

 1. giao các công việc đã hoàn thành để chạy thử; vận hành, nghiệm thu.
 2. thanh toán, thanh lý vốn đầu tư xây dựng.
 3. kiểm toán, thẩm tra và phê duyệt thanh lý vốn đầu tư xây dựng. .
 4. giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng (trường hợp thuê tư vấn
 5. cấp giấy phép hoạt động:
  • mở ngành, nghề ….;
  • giấy phép hoạt động;
  • giấy chứng nhận đủ điều kiện (dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện). giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình / cơ sở thuộc sở hữu nhà ở.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button