Biểu mẫu chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị

Nghị quyết công nhận đảng viên chính thức

Video Nghị quyết công nhận đảng viên chính thức
  • người đăng: admin_danguy
  • biểu mẫu
  • Ngày 24 tháng 11 năm 2021
  • 16688

quy trình, thủ tục chuyển trận đấu chính thức trận đấu chính thức

i. quy trình chuyển đảng chính thức đối với đảng viên là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Bước 1 : Đội viên dự bị tiếp tục rèn luyện sinh hoạt tập thể và gương mẫu trong sinh hoạt chi đoàn.

khi hết thời gian tập sự (12 tháng kể từ ngày vào sinh hoạt chi bộ), đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm quá trình công tác và tham gia sinh hoạt chi đoàn, ban chấp hành chi đoàn thảo luận. ủy ban, quản lý nhóm giám hộ và đào tạo để thống nhất việc đánh giá, và tổ chức các cuộc họp để thảo luận về sự tiến bộ của các thành viên dự bị. lập biên bản và đơn (mẫu 03c-cĐct) gửi chi bộ sinh viên nơi đảng viên sinh hoạt và ban chấp hành chi đoàn (qua ban tổ chức – xây dựng đoàn).

– bước 2: hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày kết nạp chi bộ, chi ủy hướng dẫn đảng viên dự bị của chi bộ lập hồ sơ công nhận đảng viên chính thức.

đảng viên dự bị có trách nhiệm liên hệ với chi ủy, chi bộ (khi không có chi ủy nơi cư trú để lấy ý kiến ​​(nhận công văn, công văn tại văn phòng cấp ủy), ghi điểm tự đánh giá, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, đề nghị chi bộ xem xét, công nhận đảng viên chính thức.

Đảng viên được phân công giúp việc trao đổi với ban điều hành tổ huấn luyện viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức đảng viên, đạo đức, lối sống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị động viên. báo cáo ô.

lưu ý:

Xem thêm: Anđehit Axetic Là Gì? Công Thức Phân Tử Và Tính Chất Của Anđehit Axetic

+ đối với đảng viên dự bị sinh từ khóa 44 trở về trước : điểm học tập khi chuyển sang đảng chính thức phải từ trung bình trở lên (tính theo thang điểm 4 theo nội quy quy chế đào tạo của Nhà trường).

Xem Thêm : Phenyl Axetat Là Gì? Công Thức Cấu Tạo Và Tính Chất Lý Hóa

+ đối với đảng viên là sinh viên từ lớp 45 trở lên : điểm học tập khi chuyển đảng chính thức phải đạt loại khá trở lên (tính theo thang điểm 4 theo nội quy quy chế đào tạo của trường).

– Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kết nạp đảng viên chính thức, ý kiến ​​phản hồi của chi ủy nơi cư trú và đảng viên chủ trì, chi bộ tổ chức họp, đánh giá và công nhận đảng viên chính thức. đảng viên đối với đảng viên dự bị. chi ủy cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, đối chiếu các tiêu chuẩn công nhận đảng viên chính thức của chi bộ như kết quả học tập, rèn luyện, đạo đức, lối sống của đảng viên dự bị, v.v. của đảng viên dự bị đầy đủ, đúng quy định thì chi bộ nhận xét, biểu quyết (nếu xét nhiều hồ sơ công nhận đảng viên chính thức thì góp ý và biểu quyết từng người một).

Nếu từ 2/3 số đảng viên chính thức trở lên biểu quyết công nhận đảng viên chính thức hơn đảng viên dự bị thì chi bộ sẽ ra nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Nếu 2/3 số đảng viên chính thức trở lên không đồng ý công nhận đảng viên chính thức thì chi bộ thông báo với cấp ủy cấp trên và xin ý kiến ​​chỉ đạo.

lưu ý: nghị quyết nêu rõ kết luận của chi nhánh trong lý lịch; giác ngộ chính trị nhận thức; những thuận lợi, khó khăn về phẩm chất đạo đức, lối sống; kết quả học tập và tham gia các phong trào công đoàn – đoàn kết; quan hệ quần chúng của đảng viên dự bị; các đảng viên chính thức đồng ý hoặc không đồng ý.

đối với những trường hợp dân quân không đảm bảo số điểm theo quy định : chi bộ làm thủ tục đề nghị cấp ủy xóa tên trong danh sách dân quân dự bị.

thời hạn chuyển đảng chính thức phải theo quy định của điều lệ đảng, chi bộ không được tự ý kéo dài thời gian chờ và thời gian làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho đảng viên.

Chi ủy hoàn thiện hồ sơ và gửi đến văn phòng đảng ủy, gồm:

– bước 4: văn phòng cấp ủy thẩm định hồ sơ, tổng hợp, tổng hợp các trường hợp chuyển đảng chính thức, bố trí phỏng vấn với ban thường vụ cấp ủy đối với đảng viên. sinh viên.

Xem thêm: Đoạn mạch nối tiếp là đoạn mạch như thế nào? Giải đáp vật lý 9

– bước 5: cấp ủy tổ chức họp và xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị (sau khi hoàn thiện hồ sơ). nếu được 2/3 số đảng viên trở lên tán thành thì cấp ủy ra nghị quyết và quyết định công nhận đảng viên chính thức.

Sau khi có quyết định công nhận đảng viên chính thức, văn phòng đảng ủy sẽ thông báo cho chi bộ tiếp nhận để công bố trong sinh hoạt chi bộ gần nhất. và hoàn thiện hồ sơ gửi cấp ủy cấp trên để đề nghị cấp thẻ đảng viên.

ii. quy trình chuyển đảng chính thức để thay thế đảng viên là đoàn viên

Xem Thêm : 125 Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm

– bước 1: trong thời gian 12 tháng kể từ ngày kết nạp, chi ủy hướng dẫn đảng viên dự bị của chi bộ lập hồ sơ công nhận đảng viên chính thức.

Đảng viên dự bị có trách nhiệm liên hệ với chi ủy, chi bộ (khi không có chi ủy nơi cư trú) để lấy ý kiến ​​(nhận công văn, phiếu công tác tại văn phòng cấp ủy), viết bản tự đánh giá. nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, đề nghị chi bộ xem xét, công nhận đảng viên chính thức.

chi ủy đề nghị chi đoàn họp, thống nhất nhận xét, đánh giá và tổ chức họp bàn tiến độ của đoàn viên dự bị. thực hiện một hành động và một văn bản yêu cầu (mẫu 01b-cĐct) và gửi cho chi nhánh.

Đảng viên được phân công giúp đỡ, căn cứ vào nhận xét của chi đoàn, viết bản nhận xét về đảng viên dự bị, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, kiến ​​thức về đảng, đạo đức, lối sống và mức độ chấp hành nhiệm vụ được giao của các thành viên của tổ dự bị, thông báo cho chi bộ.

Xem thêm: 10 công thức kho cá ngon ngất ngây dành cho các bà nội trợ

– bước 2 : sau khi đảng viên dự bị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ công nhận đảng viên chính thức, chi bộ sắp xếp cuộc họp gần nhất để tổ chức gặp mặt, đánh giá, công nhận đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị. chi ủy cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, đối chiếu các tiêu chuẩn công nhận đảng viên chính thức như kết quả công tác, đạo đức, lối sống của đảng viên dự bị, v.v. nếu công tác chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định thì chi bộ nhận xét và biểu quyết. (nếu xét thấy nhiều hồ sơ công nhận đảng viên chính thức thì góp ý và biểu quyết từng người một).

Nếu 2/3 số đảng viên chính thức trở lên biểu quyết công nhận đảng viên chính thức hơn đảng viên dự bị thì chi bộ sẽ ra nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Nếu 2/3 số đảng viên chính thức trở lên không đồng ý công nhận đảng viên chính thức thì chi bộ phải thông báo với cấp ủy cấp trên và xin ý kiến ​​chỉ đạo.

lưu ý: nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ trong ngữ cảnh; nhận thức về minh họa chính trị; những thuận lợi, khó khăn về phẩm chất đạo đức, lối sống; kết quả công tác và tham gia các phong trào; quan hệ quần chúng của đảng viên dự bị; số đảng viên chính thức đồng ý hoặc không đồng ý.

Chi ủy hoàn thiện hồ sơ và gửi đến văn phòng đảng ủy, gồm:

– bước 3: văn phòng cấp ủy thẩm định hồ sơ, tổng hợp trích ngang các trường hợp chuyển đảng chính thức, báo cáo cấp ủy tại kỳ họp gần nhất.

– bước 4: cấp ủy tổ chức họp và xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị (sau khi có đầy đủ hồ sơ). nếu được 2/3 số đảng viên trở lên tán thành thì cấp ủy ra nghị quyết và quyết định công nhận đảng viên chính thức.

Sau khi có quyết định công nhận đảng viên chính thức, văn phòng đảng ủy sẽ thông báo cho chi bộ tiếp nhận để công bố trong sinh hoạt chi bộ gần nhất. và hoàn thiện hồ sơ gửi cấp ủy cấp trên để đề nghị cấp thẻ đảng viên.

biểu mẫu vui lòng tải xuống tại đây: biểu mẫu thay đổi trận đấu chính thức dành cho thành viên dự bị.doc

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button