Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê mức sống dân cư – General Statistics Office of Vietnam

Bạn đang quan tâm đến Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê mức sống dân cư – General Statistics Office of Vietnam phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Công thức tính bình quân đầu người

chỉ số phát triển con người (hdi) là thước đo tổng hợp phản ánh sự phát triển của con người về các mặt: sức khỏe (thể hiện bằng tuổi thọ trung bình từ khi sinh ra); kiến thức (thể hiện trong chỉ số giáo dục) và thu nhập (thể hiện bằng tổng thu nhập quốc dân trên đầu người).

hdi nhận một giá trị từ 0 đến 1. hdi gần 1 có nghĩa là mức độ phát triển của con người cao hơn, trong khi gần 0 có nghĩa là mức độ phát triển của con người thấp hơn.

chỉ số phát triển con người được tính theo công thức:

hdi = (sức khỏe x giáo dục x thu nhập) 1/3

ở đâu:

(1) ishealth: chỉ số tuổi thọ được tính từ khi sinh ra.

(2) giáo dục: chỉ số giáo dục được tính đơn giản bằng cách nhân số năm đi học trung bình và số năm đi học dự kiến.

+ số năm đi học trung bình được tính bằng tổng số năm đi học của dân số từ 25 tuổi trở lên chia cho tổng dân số từ 25 tuổi trở lên.

+ Số năm đi học dự kiến ​​là tổng số năm học mà một đứa trẻ từ 5 tuổi trở lên có thể nhận được trong suốt cuộc đời của chúng. giả định rằng xác suất trẻ bắt đầu đi học ở mọi lứa tuổi bằng với tỷ lệ nhập học ở độ tuổi đó.

công thức:

: số năm đi học dự kiến ​​từ tuổi a đến tuổi t;

: số người đi học đúng độ tuổi theo lớp quy định (trong đó i = a, a + 1,…, n) của trường trong năm t; n là giới hạn tuổi lý thuyết của trường học;

: dân số trong độ tuổi đi học quy định vào năm t. tuổi cấp l là tổng số dân trong độ tuổi đi học của cấp l theo quy định;

dl: thời gian học lý thuyết của hạng l theo quy định.

(3) itincome: chỉ số tổng thu nhập quốc dân trên đầu người tính theo sức mua tương đương (ppp – usd).

Các chỉ số thành phần trên được tính theo công thức chung sau:

Xem thêm: 9 Cách Ướp Gà Nướng Đỉnh Của Đỉnh – A TUẤN KHANG

giá trị chỉ mục

giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất

chỉ thu nhập được tính theo công thức:

iincome =

Xem Thêm : Top 5 sữa cho trẻ sơ sinh từ 0-6 tháng tuổi giúp tăng cân tốt – TopAZ Review

ln (giá trị lớn nhất) – ln (giá trị nhỏ nhất)

Giá trị tối đa và tối thiểu của các chỉ số liên quan sử dụng HDI Việt Nam dựa trên Báo cáo Phát triển Con người (HDR) của UNDP năm 2013:

tuổi thọ trung bình khi sinh

năm

83,6

20.0

số năm đi học trung bình

năm

13,3

0,0

số năm đi học dự kiến ​​

năm

Xem thêm: Áp suất là gì ? công thức tính đơn vị đo ứng dụng | Blog khí nén | KHÍ NÉN Á CHÂU

18.0

0,0

tổng thu nhập bình quân đầu người theo sức mua tương đương (ppp)

USD

87478

100

Thu nhập bình quân đầu người hàng tháng được tính bằng cách lấy tổng thu nhập của hộ gia đình trong năm chia cho số người trong hộ rồi chia cho 12 tháng. Thu nhập của hộ gia đình là tổng số tiền và giá trị hiện vật sau khi trừ đi chi phí sản xuất mà hộ gia đình và các thành viên nhận được trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm.

Chi tiêu bình quân đầu người hàng tháng được tính bằng cách lấy tổng chi tiêu của hộ gia đình trong năm chia cho số người trong hộ gia đình và chia cho 12 tháng. chi tiêu của hộ gia đình là tổng số lượng và giá trị hàng hóa (bao gồm cả hàng hóa do hộ gia đình sản xuất ra) mà hộ gia đình và các thành viên đã chi tiêu để tiêu dùng trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm.

tỷ lệ nghèo đói là phần trăm số người hoặc hộ gia đình có thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người dưới mức nghèo khổ trong tổng số người hoặc hộ gia đình được nghiên cứu.

Chuẩn nghèo là mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người được sử dụng làm tiêu chí để xác định người nghèo hoặc hộ nghèo. những người hoặc hộ gia đình có thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người dưới mức nghèo khổ được coi là người nghèo.

  • Chuẩn nghèo về lương thực và dinh dưỡng được xác định bằng giá trị của giỏ lương thực và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu để đảm bảo duy trì một chế độ ăn kiêng với lượng calo nạp vào là 2100 kcal mỗi người mỗi ngày.
  • the Chuẩn nghèo chung được xác định bằng chuẩn nghèo về lương thực cộng với chi tiêu tối thiểu cho các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm, bao gồm nhà ở, quần áo, thiết bị, giáo dục, văn hóa, giải trí, y tế, du lịch, giao tiếp, v.v.

Xem Thêm : Lý thuyết và các bài toán tính theo công thức hóa học – Hóa lớp 8

Hộ nghèo đa chiều : Hộ nghèo đa chiều được giải quyết là những hộ có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng dưới mức nghèo về thu nhập (gọi là chuẩn nghèo chính trị) trở xuống. chuẩn nghèo về thu nhập nhưng dưới mức sống tối thiểu và thiếu từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn nghèo đa chiều được xác định dựa trên hai tiêu chí: tiêu chí thu nhập và tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản, cụ thể như sau:

– tiêu chí thu nhập:

+ mức sống tối thiểu về thu nhập là mức thu nhập đảm bảo trang trải những nhu cầu tối thiểu mà mỗi người cần để sống, bao gồm nhu cầu về lương thực, thực phẩm và tiêu dùng phi lương thực, thực phẩm phù hợp với xã hội. -điều kiện của đất nước trong từng thời kỳ.

+ Chuẩn nghèo về thu nhập (gọi tắt là chuẩn nghèo chính sách) là mức thu nhập mà nếu hộ gia đình có thu nhập dưới mức đó thì được coi là hộ nghèo về thu nhập.

– tiêu chí về phạm vi thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản:

+ các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm 5 dịch vụ: y tế, giáo dục, nhà ở, nước uống và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Xem thêm: Bản tiêu chuẩn công việc là gì? Có khác biệt gì giữa mỗi ngành nghề?

+ các chỉ số đo lường tình trạng thiếu thốn bao gồm 10 chỉ số: (1) trình độ học vấn của người lớn; (2) việc đi học của trẻ; (3) tiếp cận các dịch vụ y tế; (4) bảo hiểm y tế; (5) chất lượng nhà ở; (6) diện tích nhà ở bình quân đầu người; (7) đài phun nước hợp vệ sinh; (8) nhà tiêu / hố xí hợp vệ sinh; (9) sử dụng các dịch vụ viễn thông; (10) nội dung để truy cập thông tin.

Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số gini) là một chỉ số phản ánh sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của mọi tầng lớp dân cư. hệ số gini được tính bằng cách sử dụng đường cong lorenz. đường cong lorenz được tạo ra từ 2 yếu tố: tỷ lệ thu nhập cộng dồn của dân số và tỷ lệ phần trăm dân số tích lũy tương ứng.

Hệ số gini (g) được tính bằng công thức:

ở đâu:

fi – tỷ lệ dân số tích lũy so với người thứ i;

yi – tỷ lệ thu nhập tích lũy của người tôi.

khi hệ số gini bằng 0, xã hội có phân phối thu nhập bình đẳng tuyệt đối, mọi người đều có thu nhập như nhau và khi hệ số gini bằng 1, xã hội có sự phân phối thu nhập không bình đẳng về mặt tuyệt đối, một người. được hưởng toàn bộ thu nhập của toàn xã hội. Do đó, hệ số gini nhận giá trị từ 0 đến 1. Hệ số gini càng gần 1 thì sự bất bình đẳng về thu nhập trong dân số càng lớn.

Thu nhập bình quân của người làm công ăn lương trong khu vực nhà nước là thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác có tính chất làm công ăn lương, bao gồm: tiền làm thêm giờ, tiền thưởng, tiền thưởng, v.v. của người lao động làm việc trong khu vực nhà nước. Thu nhập này có thể bằng tiền hoặc hiện vật.

thu nhập bình quân là tổng số thu nhập thực tế được tính trên mỗi nhân viên đang làm việc

công thức tính toán

thu nhập bình quân của người làm công ăn lương trong khu vực nhà nước

s li

ở đâu:

i: khoảng thời gian tham chiếu (1 tháng)

li: số lượng nhân viên làm công ăn lương trong khu vực công tại thời điểm khảo sát.

wi: thu nhập của nhân viên làm công ăn lương trong khu vực công trong thời gian tham chiếu (1 tháng).

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

                       

Vậy là đến đây bài viết về Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê mức sống dân cư – General Statistics Office of Vietnam đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button