Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn

Mục lục bài viết

Ở mỗi trường học thì để đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục việc xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn có chất lượng là vấn đề quan trọng, là điều kiện để các Tổ chuyên môn hoạt động có nền nếp, có chất lượng và hiệu quả, giúp Hiệu trưởng thiết lập trật tự, kỉ cương trong hoạt động dạy học và nâng cao hiệu quả quản lí. Tuy nhiên vì những lý do chủ quan khách quan nhất định mà cá nhân không thể tiếp tục giữ chức tổ trưởng nữa. Khi đó cá nhân đang giữ chức vụ cần có đơn xin thôi giữ chức vụ.

Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn ra sao là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm.

Tổ trưởng chuyên môn là gì?

Căn cứ theo điều 16 Điều lệ trường trung học có quy định về tổ trưởng như sau: “Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm các hoạt động ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học”.

XEM THÊM:  Hướng Dẫn Chẩn Đoán Bệnh Của Thiết Bị Hiển Thị, Hướng Dẫn Phán Đoán Bệnh Tự Sửa Mainboard

Như vậy có thể thấy tổ chuyên môn là một bộ phận của nhà trường, gồm một nhóm giáo viên, thường từ 3 người trở lên cùng giảng dạy về một môn học hay một nhóm môn học hay một nhóm viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, tư vấn học đường…được tổ chức lại để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 điều 16 của Điều lệ nhà trường.

Bên cạnh đó mỗi tổ chuyên môn sẽ có tổ trưởng và từ 1-2 tổ phó do hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học.

Tổ trưởng chuyên môn là người người đứng đầu điều hành công việc của một tổ chuyên môn, do hiệu trưởng bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về phân phối nguồn lực của tổ. Tổ trưởng chuyên môn là người có chuyên môn vững và có khả năng xây dựng kế hoạch, đưa ra hướng dẫn, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chuyên môn theo qui định, góp phần đưa nhà trường đạt đến các mục tiêu đã đề ra theo kế hoạch.

Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn

Vai trò của tổ trưởng tổ chuyên môn

Tổ trưởng chuyên môn có vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi tổ chuyên môn nói riêng và nhà trường nói chung. Tổ trưởng chuyên môn là cá nhân được hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học. Tổ trưởng chuyên môn giúp Hiệu trưởng thiết lập trật tự, kỉ cương trong hoạt động dạy học và nâng cao hiệu quả quản lí. Tổ trưởng chuyên môn là người chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng giảng dạy và lao động sư phạm của giáo viên trong phạm vi các môn học của tổ chuyên môn được phân công đảm trách. Thông thường nhiệm kỳ đảm nhiệm vị trí là 1 năm, sau khi kết thúc năm học có thể được bổ nhiệm lại vị trí này.

XEM THÊM:  Hướng Dẫn Chơi Tft - 5 Mẹo Bạn Chơi Trên Cơ Đối Thủ Đtcl Mùa 5

Có thể thấy vị trí vai trò của tổ trưởng chuyên môn là hết sức quan trọng nên khi vì những lí do nhất định không thể đảm nhận vị trí cần có đơn gửi đến trường và lãnh đạo xin phép thôi giữ chức vụ. Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn ra sao sẽ được giải đáp ở phần tiếp theo bài viết.

Nội dung Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn

Hiện nay pháp luật chưa quy định hay có mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn mẫu để các tổ trưởng chuyên môn căn cứ viết theo khi muốn thôi giữ chức vụ. Tuy nhiên đây là đơn hành chính nên vẫn cần đảm bảo đầy đủ kết cấu mở đầu, nội dung và kết thúc đơn.

Phần mở đầu gồm quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng viết đơn và tên đơn.

Phần nội dung gồm các thông cá nhân và lý do xin được thôi giữ chức vụ.

Phần kết thúc gồm lời cảm ơn, chữ ký và xin xác nhận.

Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn

Chúng tôi cung cấp Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn dưới đây để bạn đọc tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ TỔ TRƯỞNG

XEM THÊM:  Các iphone nhập khẩu là gì

Kính gửi: – BGH trường THPT/THCS………

– Tổ Chuyên môn Tổ ……………

Tôi tên là: .……………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: .…………………………………………………….

Chức vụ: Tổ trưởng tổ…………………………………..……………………..

Nay tôi làm đơn này để xin thôi giữ chức vụ tổ trưởng

Lý do:…………………………………………………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn!

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Với những thông tin trên đây, chúng tôi tin rằng Quý khách hàng đã phần nào nắm được nội dung Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn.

Trong trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về bài viết cũng như vấn đề có liên quan, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện.

>>>>> Tham khảo: Mẫu đơn xin từ chức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button