Sinh hoạt chi bộ hàng tháng là gì? Thời gian và kịch bản sinh hoạt chi bộ hàng tháng?

Kịch bản sinh hoạt chi bộ hàng tháng

Video Kịch bản sinh hoạt chi bộ hàng tháng
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư, đảng viên trong việc thực hiện và đẩy mạnh nhiệm vụ đảng bộ đề ra, hiện nay, các cơ quan, tổ chức thường xuyên tổ chức họp chi bộ. Do đó, việc tổ chức các hoạt động của chi nhánh có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức, cũng như công ty.

cơ sở pháp lý:

 • hướng dẫn số. 12-hd / btctw ngày 06/7/2018 của ban tổ chức trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại trực tuyến: 1900.6568

1. Hoạt động hàng tháng của chi nhánh là gì?

Ngày nay, sinh hoạt chi bộ không còn là vấn đề xa lạ đối với nhiều người. tuy nhiên, pháp luật nước ta vẫn chưa có văn bản cụ thể hướng dẫn khái niệm hoạt động của chi nhánh là gì. Theo quan điểm mà tác giả tổng hợp từ các nguồn rất đa dạng, sinh hoạt đảng được hiểu là một trong những hoạt động của tập thể toàn quân quan trọng của đảng để bàn bạc và quyết định những giải pháp hay quyết sách, chủ trương trong việc xây dựng. bữa tiệc nói chung? và việc xây dựng một ô cụ thể.

hoạt động của bữa tiệc Tiếng Anh là hoạt động của bữa tiệc

2. thời gian và kịch bản của các hoạt động hàng tháng:

hoạt động chi nhánh đầu tiên, hàng tháng

thời gian cho các hoạt động của chi nhánh: phải từ 90 phút trở lên. Nếu sinh hoạt chuyên đề kết hợp với sinh hoạt chi bộ thường xuyên trong cùng một buổi thì thời gian tối thiểu là 120 phút. đối với chi bộ có rất ít đảng viên thì cấp ủy quy định cụ thể thời gian công tác.

Kịch bản hoạt động hàng tháng của chi nhánh thứ Hai

một, sự chuẩn bị

Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết (nếu có) hoặc dự kiến ​​nội dung kết luận cuộc họp.

xem thêm: thủ tục chuyển sinh hoạt từ chi đoàn thành đoàn thanh niên mới

– Họp với chi ủy (bí thư, bí thư ở những nơi chưa có chi ủy) để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chi bộ trong tháng, lên kế hoạch nhiệm vụ trong tháng. Tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm được thảo luận, tranh luận và biểu quyết trong chi bộ; cho ý kiến ​​về dự thảo nghị quyết (nếu có).

– Thông báo cho đảng viên, đảng viên lão thành được phân công theo dõi chi bộ về thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ. chi bộ có điều kiện gửi trước tài liệu sinh hoạt để đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến.

kịch bản hoạt động của hai chi nhánh hàng tháng

 • mở đầu

– nêu lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).

– Cử thư ký lập biên bản sinh hoạt chi bộ.

Xem thêm: Các Tìm hiểu về dropout trong deep learning, machine learning

– báo cáo tình hình đảng viên: số lượng đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không rõ lý do).

– thông qua các nội dung và hoạt động của chi nhánh.

 • thực hiện hoạt động

– Bí thư chi bộ báo cáo các hoạt động do cấp ủy chuẩn bị và đề xuất ý kiến ​​thảo luận.

xem thêm: quy chế tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng

Xem Thêm : Phân tích vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh năm 2021

– các đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đảng viên trong chi bộ.

– Bí thư chi bộ cung cấp thông tin, hướng dẫn làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo môi trường dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên đóng góp ý kiến ​​cho đại hội.

>

 • kết thúc

Bí thư chi bộ thực hiện những công việc chính sau đây:

– tóm tắt các ý kiến ​​phát biểu tại cuộc họp; những ý kiến ​​tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện các nội dung hoạt động của chi hội; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm và chỉ định thời gian hoàn thành.

– định hướng tư tưởng cho đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh trước cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến ​​nghị của đảng viên.

– thông qua một giải pháp hoặc kết luận.

– đánh giá chất lượng của phiên.

– thư ký trình bày biên bản hoạt động của chi bộ.

xem thêm: giá nước sinh hoạt phòng trọ? Thu tiền điện nước có bị phạt không?

ba, nội dung hoạt động chi nhánh

Xem thêm: Chia Sẽ Bài Viết Cài Hướng Dẫn Cài Đặt Camera Vantech Vt, Bộ Camera Ip Quay Quét Vantech Vt

Căn cứ vào điều lệ đảng, định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sinh hoạt chi bộ hàng tháng gồm những nội dung chủ yếu sau:

 • về công tác chính trị, tư tưởng

– lựa chọn nội dung thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi. .

– Thông báo kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp phải công bố rộng rãi.

– Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng dưới sự lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề cần quan tâm. xu hướng cơ hội về lương tâm và hệ tư tưởng cho các chiến binh của đảng.

 • phục vụ chính trị

– Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề xuất các biện pháp khắc phục.

– Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết TW 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết TW 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng, chống đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số. Thông tư 05 của Bộ chính trị về việc khuyến học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Các cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu đánh giá việc thực hiện các nội dung đã cam kết theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa X; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; về cuộc đấu tranh chống ứng cử vào chức vụ, ứng cử vào quyền lực và chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu và xa rời quần chúng.

xem thêm: điều kiện, thủ tục và tỷ lệ xin chuyển sinh hoạt đảng

– kết quả của sự lãnh đạo của chính phủ, các tổ chức chính trị – xã hội.

Xem Thêm : Cử tri là gì? Đại cử tri là gì? Khác biệt giữa Phiếu đại cử tri và phiếu phổ thông?

– Xác định nhiệm vụ của Chi bộ trong tháng tới và các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

thứ ba, một số quy định khác về sinh hoạt chi bộ

Ngoài các quy định về thời gian và kịch bản tổ chức hoạt động, còn có các quy định sau:

 • thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ phải theo quy định của cấp uỷ có thẩm quyền.
 • thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự sinh hoạt chi bộ theo quy định. phương pháp hoạt động của chi bộ linh hoạt, hiệu quả.
 • – tôn vinh đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đầy đủ cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm hoặc có khuyết điểm trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy và cấp trên quyết định. nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật (nếu có).
 • nhiều đảng viên tham gia phát biểu quan điểm.
 • sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi đầy đủ các diễn biến của cuộc họp và được được lưu giữ, bảo quản lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.
 • nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt

+ Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.

+ chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị trong tự phê bình và phê bình.

Xem thêm: List công thức cắt áo dài cổ thuyền

+ hoạt động đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. kiên quyết chống bệnh thành tích, vì hòa mà quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy tốt không dám bảo vệ, thấy ác không dám đấu tranh.

3. ý nghĩa của hoạt động chi nhánh:

– Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cùng với chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

xem thêm: các hoạt động theo chủ đề là gì? hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022?

+ Trong sinh hoạt chi bộ, người ta thường nêu những khuyết điểm, hạn chế của chi bộ, đơn vị, cơ quan mình để làm rõ cho từng đảng viên.

+ qua đó những tấm gương tích cực được biểu dương, khen thưởng và đề cao. Ngoài ra, những đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, tiêu cực sẽ bị phê bình và sẽ học hỏi, trau dồi, hoàn thiện bản thân.

+ Như vậy, sinh hoạt chi bộ giúp đảng viên thay đổi, tiến bộ, phát huy năng lực, phẩm chất, ổn định,… quyết định việc giữ gìn và xây dựng tổ chức. bền vững và sạch sẽ.

– Nâng cao nhận thức và tính tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, các chuẩn mực chính trị, pháp luật cho đảng viên.

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo điều lệ đảng. Ngoài ra, đảng viên nói riêng và tổ chức đảng nói chung phải tuân thủ hiến pháp, pháp luật về điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

+ Chúng tôi thấy rằng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ luôn gắn với nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương của đảng và chủ trương, pháp luật, chính sách của nhà nước. .

+ Thông qua sinh hoạt chi bộ là hoạt động thúc đẩy, kiểm soát, hướng dẫn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng.

– Hỗ trợ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập, rèn luyện, tu dưỡng và hoàn thành tốt nhiệm vụ

xem thêm: điều kiện lao động hoạt động công đoàn của cán bộ hưu trí

+ Như chúng ta đã biết, Đảng có 5 nguyên tắc hoạt động và tổ chức, trong đó: nguyên tắc tự giác, nghiêm minh; nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nguyên tắc lãnh đạo tập thể

Qua 5 nguyên tắc trên để xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, mỗi đảng viên phải thực hiện được thì tổ chức đảng mới thực sự bền vững và phát triển.

+ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vì vậy mỗi đảng viên cũng cần có ý thức trách nhiệm cao hơn, rèn luyện, học tập và chấp hành kỷ luật nghiêm túc.

vì mỗi đảng viên có tác động trở lại vai trò lãnh đạo của chính tổ chức đảng. >Nhưng nếu đảng viên tha hóa, biến chất, không gương mẫu trong thực hiện sinh hoạt, công tác đảng thì sẽ làm cho tổ chức đảng mất dần vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. >

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button