Biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng năm học 2021-2022

Bạn đang quan tâm đến Biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng năm học 2021-2022 phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, hiệu phó năm học 2021-2022 trong bài viết này. Biên bản phục vụ cho việc đánh giá, phân loại giám đốc, phó giám đốc.

Việc đánh giá chuẩn hiệu phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện nay là công việc cuối năm ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Sau quá trình bình xét đó, các trường phải hoàn thành biên bản bình xét để tổng hợp số phiếu bình xét tiêu chuẩn đối với hiệu trưởng, hiệu phó. Dưới đây là những mẫu biên bản đánh giá giám đốc, phó giám đốc 2022 được sử dụng nhiều nhất trong các trường học, cùng tham khảo và tải về.

Bạn đang xem: đánh giá hiệu trưởng

1. Mẫu báo cáo đánh giá hiệu trưởng và phó hiệu trưởng là gì?

mẫu biên bản đánh giá giám đốc, phó giám đốc là biểu mẫu được lập ra để đánh giá người giữ chức vụ phó giám đốc trong tổ chức giáo dục nhằm tự đánh giá, tự nhận xét trong một năm về kết quả hoạt động của nhiệm vụ, lối sống và những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình đánh giá, phân loại đảng viên.

Biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng

2. báo cáo đánh giá giám đốc và phó giám đốc n ° 1

phòng vàng và điện thoại ……….

trường ………..

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

độc lập – tự do – hạnh phúc

.., ngày …. tháng …. năm …..

hồ sơ trường hợp

tiêu chuẩn đánh giá và năng lực đối với giám đốc và phó giám đốc

năm học ……….

i. thời gian: lúc 7 giờ 30 phút ngày ….. tháng ……. năm ….

ii. địa điểm: văn phòng trường …………….

iii. thành phần

số lượng người tham dự: ……..

số người vắng mặt: 0 lý do

người chủ trì cuộc họp: …………. – giám đốc

thư ký: …………

thành viên: toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

i. nội dung

1. Bà ………… – chủ trì cuộc họp – giám đốc nhà trường thông qua văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn giám đốc, phó giám đốc

– Thông tư số 17/2011 / tt-bgdĐ ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế giám đốc trường mầm non;

– Biên bản ghi nhớ số 3619 / bgdĐt-ngcbqlgd ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc định hướng đánh giá giám đốc trường mầm non theo thông tư 17/2011 / bgdĐt;

– công văn số 630 / bgdĐt-ngcbqlgd ngày 16 tháng 2 năm 2012 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại đối với phó giám đốc trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT gdtx.

2. ban kiểm phiếu

hội nghị đã dựa vào việc bầu chọn một nhóm thăm dò bao gồm những phụ nữ sau:

……………… – trưởng nhóm

.. – thư ký

……………… – thành viên

3. đánh giá cbql theo tiêu chuẩn giám đốc, phó giám đốc

a) Bà ……………… – hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá

cán bộ, nhân viên thông qua phiếu cán bộ, giáo viên, hiệu trưởng đánh giá nhân viên

– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc theo Phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá giám đốc

b) ……….. – hiệu phó đọc bản tự đánh giá

– bà. ………… – Giám đốc lấy ý kiến ​​nhận xét về bản tự đánh giá của bà. duong thị hà nội và sắp xếp việc lấy ý kiến ​​giáo viên, nhân viên thông qua đội ngũ cán bộ, giáo viên, phó hiệu trưởng. nhân viên đánh giá

– 100% công chức, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Phó Hiệu trưởng theo Phiếu đánh giá công chức, giáo viên, nhân viên của Phó Hiệu trưởng

c) thêm số phiếu đánh giá tiêu chuẩn cho giám đốc và phó giám đốc

stt

tên và họ cbql

vị trí

phân loại, đánh giá giám đốc, phó giám đốc

xuất sắc

đẹp

trung bình

kém

ban thư ký thông qua biên bản, 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhất trí với nội dung trên. cuộc họp kết thúc lúc: 9 giờ cùng ngày. /.

thư ký

tổ chức cuộc họp

3. báo cáo đánh giá giám đốc và phó giám đốc số 2

phòng gd & amp; phone …….

trường ……..

số: …………

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

độc lập – tự do – hạnh phúc

Xem thêm: AptX là gì? Khác biệt giữa các loại aptX? aptX có quan trọng không? – Thegioididong.com

………, ngày ……. tháng …… năm ……..

biên bản thống nhất cuộc họp

v / v đánh giá xếp loại chuẩn hiệu trưởng, chuẩn hiệu phó, chuẩn giáo viên năm học ………..

i. thời gian:

1 ngày (từ …… đến ……… ngày ………).

ii. địa điểm

phòng họp của trường ở trung tâm thành phố

iii. thành phần

toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

tổng số công chức, giáo viên, nhân viên: ….. đ / c

có mặt: ….. đ / c – vắng mặt: …… có lý do nghỉ thai sản

chủ tịch: địa chỉ / c …….- hiệu trưởng.

thư ký: địa chỉ / c p. – thư ký hội đồng … – giáo sư phụ trách bộ giáo dục.

iv. nội dung

* đánh giá, xếp loại cbql và giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng, hiệu phó và giáo viên p>

1. a / c ………… – hiệu trưởng – chủ tịch – duyệt văn bản chỉ đạo về việc đánh giá xếp loại cbql và giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp dạy học. .

a. đánh giá xếp loại giáo viên theo các tiêu chuẩn sau: Quyết định số ………..

b. đánh giá, xếp loại giám đốc theo quy định sau: Thông tư …….. ngày 01 tháng ……. năm …….. của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đối với giám đốc sở. Trường mầm non; công việc không. ……… ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giám đốc trường mầm non theo Thông tư số …………

c. đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng theo các tiêu chuẩn sau: loại hiệu phó trường mầm non, trung học phổ thông và phó giám đốc trung tâm gdtx.

2. đánh giá cbql theo tiêu chuẩn giám đốc

– chỉ đạo ………… .. – hiệu trưởng đọc bản tự đánh giá công tác năm học ……. trước hội nghị.

– Hiệu trưởng Nguyễn Thị Mai – Phó Hiệu trưởng đã tham khảo ý kiến ​​phản hồi của toàn thể cán bộ nhân viên nhà trường về Bản tự đánh giá của Hiệu trưởng:

* ý kiến ​​của lớp học (giáo viên lớp a3):

đ / c …… là cán bộ quản lý tâm huyết với nghề, có tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, nhanh nhẹn, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm học, đồng chí đã có nhiều cố gắng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời quản lý chặt chẽ công tác giáo dục trẻ của gv-nv trong nhà trường, tham mưu tốt với cấp trên trong việc xin kinh phí xây dựng trường lớp, trang bị, mua sắm đủ trang thiết bị hiện đại cho các lớp, trường, làm tốt công tác xã hội hóa để xây dựng hoàn thiện môi trường cảnh quan sư phạm cho trẻ trên địa bàn. , được cán bộ, nhân dân và phụ huynh học sinh tín nhiệm. chất lượng cs & gd của trường năm học ……… đạt nhiều thành tích cao so với năm học trước.

Tôi yêu cầu cấp trên đánh giá tôi …….. xếp hạng: xuất sắc .

* ý kiến ​​của đ / c ………… (nhóm chuyên gia gvpt) :

đ / c ……. là giám đốc có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đồng thời với sự chỉ đạo của lãnh đạo, luôn sâu sát, quan tâm đến chị em phụ nữ, trong năm học thầy đã có nhiều ý tưởng, sáng kiến ​​mới nâng tầm phong trào của nhà trường. đặc biệt là xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm.

.

* ý kiến ​​đ / c ………. (trưởng khu vực mở):

Trong công tác quản lý, chỉ đạo, người đồng nghiệp ….. luôn là tấm gương sáng của chị em phụ nữ, luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của chị em, cán bộ giáo viên, công nhân viên. đặc biệt là các chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trường luôn gần gũi, quan tâm, động viên không chỉ về tinh thần và thể chất để các em bình tâm làm việc hơn.

đồng chí Hằng cũng đề nghị cấp trên xl đồng chí …… được đánh giá: xuất sắc .

* ý kiến ​​của các thành viên còn lại trong hội nghị:

mọi người đều nhất trí với các ý kiến ​​phát biểu tại hội nghị và đều đề xuất với cấp trên đánh giá là đạt yêu cầu: xuất sắc.

3. lấy ý kiến ​​đánh giá xếp loại của Phó giám đốc.

đối tác ……….. – đọc bản tự đánh giá công việc của bạn trong năm học ……. của bản thân.

– đ / c ……….. – giám đốc xin ý kiến ​​của cb, gv, nv để tự đánh giá ……… ….

<3 tạo điều kiện giúp đỡ chị em trong trường học, có tinh thần học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Tôi khuyên bạn nên xếp hạng nó …… nhận được xếp hạng: xuất sắc .

* ý kiến ​​của tất cả các thành viên khác trong hội nghị: cũng phù hợp với ý kiến ​​của diễn giả …. anh ta đã phát biểu và tất cả đều đồng ý về chủ đề. đề nghị đánh giá đồng nghiệp. ……. đã nhận được: xuất sắc.

4. đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp:

* Đồng chí ……..- Hiệu trưởng: thông qua trước hội nghị về việc lấy ý kiến ​​đóng góp, nhận xét và tư cách của các thành viên trong hội đồng nhà trường để hội đồng tham khảo và của giáo viên. đánh giá cuối cùng và xếp hạng tiêu chuẩn sẽ do hiệu trưởng quyết định.

Giám đốc yêu cầu các tổ trưởng thông qua kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá xếp loại của tổ trong chuẩn mực dạy học. sau đó hội đồng lấy ý kiến ​​thống nhất xếp loại từng giáo viên theo tiêu chuẩn quy định trong văn bản hướng dẫn các cấp.

Căn cứ vào kết quả của từng tổ, hiệu trưởng phê duyệt kết quả chuẩn nghề nghiệp cụ thể cho từng giáo viên như sau:

tổng số giáo viên được đánh giá: ……. đ / c

– đối với nhân viên: tổng ……. đ / c

+ xuất sắc: ……… đ / c;

+ ghi chú hay: …….. đ / c.

+ đạt loại: ……. đ / c.

– đối với giáo viên thuê: tổng ……… đ / c

+ xếp loại xuất sắc: ……… đ / c;

+ loại tốt: 0 pt / c;

+ đạt xếp hạng trung bình: 0 vnd / c.

5. a / c ………… – giám đốc kết luận và yêu cầu thư ký thông qua biên bản cuộc họp trước toàn thể cán bộ, gv, nv:

biên bản được thông qua tại hội nghị ngày …….. ngày …….. 100% thành viên có mặt tại hội nghị nhất trí với nội dung của biên bản và không ai khác. Bạn có ý tưởng nào khác không?

hội nghị kết thúc vào ……. ngày ……….

ghế hội nghị

thư ký hội nghị

4. báo cáo đánh giá giám đốc và phó giám đốc số 3

bộ phận gd & amp; điện thoại …………………….

trường ……………………

Xem thêm: Cách Móc Áo Khoác Len Nữ Đơn Giản Nhưng Không Phải Ai, Crochet Việt Hạnh

số: / bb-….

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

độc lập – tự do – hạnh phúc

…………, ngày… tháng… năm 20…

phút

ý nghĩa của việc đánh giá, xếp loại giám đốc, phó giám đốc theo tiêu chuẩn giám đốc năm học 20 …- 20 …

hôm nay lúc… .. giờ… .., ngày…. /… / 20…, tại trường …………. tổ chức họp đánh giá xếp loại học sinh theo chuẩn hiệu trưởng năm học 20 …- 20 …..

i. thành phần:

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế của trường: ………… ..người; vắng mặt: ………………

– lý do: …………………………………………………………………………………………………………………… ………

ii. nội dung:

mr (mrs.): ……………………………………………………… ..:; giám đốc.

a) triển khai các văn bản hướng dẫn có liên quan về hướng dẫn đánh giá học sinh trung học theo tiêu chuẩn hiệu trưởng, bao gồm:

– thông tư 29 / bgdĐt;

– công văn số. 430 / bgdĐt-ngcbqlgd ngày 26/01/2010 và công văn số. 630 / bgdĐt-ngcbqlgd ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định hướng đánh giá, xếp loại học sinh giỏi.

b) Bầu ban kiểm phiếu: …………., tbttnd (trưởng ban); Ông. ……………….., Ông. …………………… (nguyên âm).

c) trình tự đánh giá và trình độ chuyên môn:

– ht, pht hiển thị nội dung phiếu tự đánh giá của giám đốc.

– Ban kiểm phiếu kiểm đếm số lượng phiếu đánh giá, báo cáo số lượng phiếu cho cơ quan và chuyển cho công đoàn.

– thư ký ghi biên bản và thông qua biên bản nhận xét đánh giá tại cuộc họp.

đánh giá và đủ điều kiện

đánh giá và đủ điều kiện cho mr. (Bà) ……………………. …………., Giám đốc.

chủ tịch: ………………………………………………… .; đại diện cấp ủy.

– ông (Bà) …………………… .. trình bày nội dung bản tự đánh giá: (kèm theo bản tự đánh giá của giám đốc).

– nhận xét:

+ ưu điểm: …………………………………………………………………………………………………………………… ……… …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………… …

…………………………………………………………………………………………………………………………… …

+ khuyết điểm: ………………………………………………………………………………………………………

– số phiếu của gv, cb, nv tham gia đánh giá ht, pht: …………; đang bàn giao cho mr. (bà): ………… đại diện công đoàn.

đánh giá và phân loại mr. (Bà) ……………………., Tr. giám đốc.

chủ tịch: ………………………………………………… .; đại diện cấp ủy.

– ông (Bà) …………………… ..trình bày các nội dung trong Phiếu tự đánh giá của Hiệu phó: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của Hiệu phó).

– nhận xét:

+ ưu điểm: …………………………………………………… .. ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………… …

…………………………………………………………………………………………………………………………… …

+ khuyết điểm: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… …

– số phiếu của gv, cb, nv tham gia đánh giá ht, pht: …………; đang bàn giao cho mr. (bà): ………… đại diện công đoàn.

đánh giá và phân loại mr. (Bà) ……………………. ………… .., tr. giám đốc.

chủ tịch: ………………………………………………… .; đại diện cấp ủy.

– ông (Bà) …………………… ..trình bày các nội dung trong Phiếu tự đánh giá của Hiệu phó: (kèm theo Phiếu tự đánh giá của Hiệu phó).

– nhận xét:

+ ưu điểm: …………………………………………………… .. ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………… …

…………………………………………………………………………………………………………………………… …

+ khuyết điểm: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… …

– số phiếu của gv, cb, nv tham gia đánh giá ht, pht: …………; đang bàn giao cho mr. (bà): ………… đại diện công đoàn.

cuộc họp kết thúc lúc: ………… .h ……. cùng ngày. biên bản đã được thông qua phù hợp với nội dung trước đó.

thư ký giám đốc

đại diện công đoàn (nhận phiếu bầu)

xem phần về giáo dục và đào tạo trong phần biểu mẫu.

Có thể bạn quan tâm: Cảm nhận về tình cảm cha con trong truyện ngắn Chiếc lược ngà năm 2021

    đề xuất phân tích thành công của cá nhân để khen thưởng chiến sĩ thi đua cơ sở
                       

Vậy là đến đây bài viết về Biên bản họp đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng năm học 2021-2022 đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button