【8/2021】Top #10 Cách Ép Đồ Trong Dota Imba Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất【Xem 36,333】

■†■Màn Hình Xanh■†■ <1> ■†■Lổi WIN■†■ <13> ■†■Tiếng Bíp-Cách Sửa■†■ <5> ■†■Các Vấn Đề Khác■†■ <7> ■†■Lổi Phần Cứng■†■ <4> Φ■USB Lổi Và Cách Sửa■Φ <13> | Virut Và Biểu Hiện | <3>

165283

Chtruongxaydunghcm.edu.vn Box
–15 sec30 sec1 min2 min
*
200
*
Hổ Trợ Trực Tuyến

*

*

*

*
*
*
*
*
*

Hi.Sau đây mình xin hướng dẩn cách ép đồ trong Dota Imba v3.7.33 dành cho mấy bạn mới chơi Dota nên mấy anh em có pro bỏ qua cho.

Đang xem: 【8/2021】top #10 cách ép đồ trong dota imba xem nhiều nhất, mới nhất【xem 36,333】

*

:Arcane Boots

+65 Movement Speed <+65 tốc độ chạy>

+250 Max MP <+250 mana>

+3 Intelligence

Replenish Mana (active)

Click để hồi phục một lượng mana nhất định cho bản thân và đồng đội đứng xung quanh

Cách ép:

1000d + 500 + 150

——————————————–

:Boots Of Travel

+95 Movement Speed <+95 tốc độ chạy>

Teleport (active)

Bấm vào để dịch chuyển đến gần quái nhà nơi muốn mình đến

Cách ép:

500 +2200

———————————————

*

:Phase Boots

+70 MovementSpeed <+70 tốc độ chạy>

+24 Damage

Phase (active)

Bấm vào chạy nhanh hơn

Cách ép:

500 + 500 + 500

———————————————

*

:Power Treads

+60 MovementSpeed <+60 tốc độ chạy>

+10 All truongxaydunghcm.edu.vntribute <+10 điểm cho tất cả thuộc tính>

+25 truongxaydunghcm.edu.vntack Speed <+25 tốc độ đánh>

Click để chuyển đổi điểm cộng 10 điểm qua lại giữa Str-Agi-Inl

Cách ép:

500 + 500 + 450

———————————————

:Hand Of Midas

+30 truongxaydunghcm.edu.vntack Speed<+30 tốc độ đánh>

Transmute (active)

Click chỉ vào quái cấp nhỏ để giết

Cách ép:

500 + 1400

———————————————

:Oblivion Staff

+75% MP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion <+75% thời gian hồi mana>

+6 Intelligence

+15 Damage

Cách ép:

900 + 450 + 325

———————————————

:Perseverance

+5 HP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion/s <+5 máu hồi phục/giây>

+125% MPRegenertruongxaydunghcm.edu.vnion <+125% thời gian hồi phục mana>

+10 Damage

Cách ép:

875 + 875

———————————————

*

:Poor Man-s Shield

+6 Agllity

Damage Block (passive) :Khi PvP, 100% block 20 Damage nhận đượcKhi MvP ( đập creep ấy mà ) tự động block 20 Damage nhận được nếu dice ra 1 hoặc 6>

Cách ép:

150 +150 + 250

———————————————

:Bracer

+6 Strength

+3 Agllity

+3 Intelligence

Cách ép:

185 + 150 +175

———————————————

:Wraith Band

+3 Strength

+6 Agllity

+3 Intelligence

Cách ép:

185 + 150 +125

———————————————

:Null Talisman

+3 Strength

+3 Agllity

+6 Intelligence

Cách ép:

185 +150 + 150

———————————————

:Magic Wand

+3 All truongxaydunghcm.edu.vntrilbutes <+3 cho tất cả các thuộc tính>

Change (active)

< Khi PvP, hero địch sử dụng skill sẽ làm tăng thêm 1 charge cho item này, mỗi charge sẽ +15 HP và 15 SP khi ta click vào , tối đa 15 chargeChú ý: các skill autocast như: Frost Arrow, Posion truongxaydunghcm.edu.vntack,... sẽ không làm tăng thêm charge >

Note : Cái này trụ lane ( bảo vệ trụ và hưởng cấp ) rất tốt

Cách ép:

*

200 + 159 +150

———————————————

*

:Apolyon The Soul-Render

+75 Strength

+80 Damage

Soul Rend (passsive)

Tăng máu và mana lủy tuyến theo số người giết

Cách ép:

3800 + +3200 + +3200

———————————————

:Mekansm

+5 To All truongxaydunghcm.edu.vntrilbutes <+5 cho tất cả thuộc tính>

+5 Armor <+5 thù>

150 mana, 45s cooldown

Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion Aura(passive)

Heal(active)

– Aura hồi 3 hp /s, Click để hồi máu cho bạn và đồng đội đứng gần ( 250 hp , +2 giáp trong 25s và trong thời gian này không thể hồi máu được thêm nữa bằng Mekansm )- Hero Sử dụng tốt ( Pugna , Detruongxaydunghcm.edu.vnh Prophet , Lich , Furion … )

Cách ép:

603 + 803 +900

———————————————

:Arcane Ring

+300 Max MP <+300 mana>

+3 Armor <+3 thủ>

Replenish Mana (active)

< Chuyển 1 ít máu thành 1 ít mana trong 1 thời gian nhất định.Sau khi chuyển nên sài liền để 1 thời gian sau mana sẻ trở về ban đầu nhưng máu cũng không hồi phục. >

Cách ép:

1000 + 175 +525

———————————————

:Vladmir-s Offering

Damage Aura(passive)

Vampiric Aura(passive)

Brilliance Aura(passive)

Devotion Aura(passive)

1100 range

Vampiric Aura: +16% Lifesteal cho các melee unitsDamage Aura: +15% damage (bonus damage được tính từ chỉ số damage trắng và các số xanh mà các số xanh này có được là do sttruongxaydunghcm.edu.vns Armor Aura: +5 armor, không stack với các aura cộng armor từ Cuirass, Ring Of Basilius. Mana Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion Aura: +0.8 mana regen

Cách ép:

500 + 900 + 350 +300

———————————————

:Flying Courier

Flying Courier(active)

dùng để chở đồ cho bạn bằng đường bay nên nhanh hơn.Có thể bấm vào hình con cừu ( tự động đem đồ cho mình) cái tù (chim bay nhanh hơn) .Với Dota Imba bạn phải bấm vào hình trong menu mới up chim.

Cách ép:

*

150 +200

———————————————

:Ring Of Basilius

+6 Damage

Devotion Aura (passive)

Brilliance Aura(passive)

aura + 3 giáp , aura + 0.65 mana/s ( trong phần về item có lẽ đã viết sai , RoB luôn hồi cố định là 0.65 mana /s ).Cách ép:

325 + 175

———————————————

:Khadgar-s Pipe Of Insight

+10 HP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion/s <+10 máu hồi phục/giây>

+30% Magic Resistance <+30% kháng phép>

100 mana, 60s cooldown

Barrier (active)

Barrier (active): cho đồng đội xung quanh 500 range AOE 1 cái giáp kháng 400 damage phép, sẽ mất trong vòng 8s. Giống như Mekansm, Pipe không thể ảnh hưởng lên các unit đã được buff Barrier trong 50s trước đó

Cách ép:

2150 + 603 +1000

———————————————

:Urn Of Shadows

+50% MP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion <+50% thời gian hồi phục mana>

+6 Strength

10s cooldown, 950 cast range

Soul Release (active)

– Mỗi khi có 1 hero team kia chết trong khỏang 1425 AOE quanh mình, Urn sẽ được nhận 2 charges (nếu chưa có charge nào) hoặc là 1 charge (cho các trường hợp còn lại) – 1 lần hero chết thì chỉ có thể tăng điểm charge ngẫu nhiên cho 1 người mang Urn(nếu team có nhiều người mang Urn). Vì thế, 1 team chỉ nên có 1 Urn mà thôi.Kỹ năng Soul Release (active): Cast 1 lần tương ứng 1 charge lên hero team mình hoặc team kia đều được. Nếu cast lên team mình thì hồi 400 máu trong 8s (bị mất buff nếu thằng này bị tấn công bởi một nguồn nào đó, không phải creep của Sentinel hoặc Scourge), nếu cast lên team kia thì sẽ gây 200 damage magic trong 8s.

Cách ép:

325 + 150+ 150+250

———————————————

:Ntruongxaydunghcm.edu.vnhrezim Buckler

+2 To All truongxaydunghcm.edu.vntributes <+2 tất cả thuộc tính>

+5 Armor <+5 điểm thủ>

10 mana, 25s cooldown

Armor Bonus (active)

+2 giáp cho người chơi xung quanh trong 15s

Cách ép:

550 + 53 +200

———————————————

:Headdress Of Rejuventruongxaydunghcm.edu.vnion

+2 To All truongxaydunghcm.edu.vntributes <+2 tất cả thuộc tính>

Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion Aura (passive)

Aura 2Hp/s

Cách ép:

350 + 53 + 200

———————————————

*

:Ethereal Staff

+10 Strength

+10 Agllity

+10 Damage <+10 sức tấn công>

Ether Blast (active)

Vì đây là dạng gậy đỏ nhưng là cấp cuối nên bạn sẻ có chiêu sét với damage cực lớn khi bạn click vào và chỉ vào đối tượng bạn muốn skill.

Bạn có thể nâng cấp nó bằng cách tiếp tục mua nó.

Cách ép:

(cấp 5) 7950 + 1500

———————————————

*

:Queen Azshara”s Btruongxaydunghcm.edu.vnhrobe

+13 To All truongxaydunghcm.edu.vntributes <+13 tất cả thuộc tính>

Cách ép:

510 +460 + 485

———————————————

*

:Guinsoo”s Scythe Of Vyse

+200% MP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion <+200% thời gian hồi phục mana>

+10 Strength

+10 Agllity

+35 Intelligence

100 mana, 35s cooldown, 800 cast range

Xem Thêm : Trọn bộ mẫu CV thực tập sinh tất cả các ngành

Hex (active)

bạn có thể click vào items và chỉ vào đối phương để biến đối phương thành con cừu trong 3.25 s

Cách ép:

2700 + 2100 + 875

———————————————

*

:Orchid Malevolence

+225% MP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion <+ 225% thời gian hồi phục mana>

+20 Intelligence

+30% truongxaydunghcm.edu.vntack Speed <+30% tốc độ đánh>

100 mana, 18s cooldown,900 cast range

Malevolent Posesssion (passive)

Soul Burn (active)

Soul Burn (active): silence 1 unit, ngăn không cho unit đó castskill (không disable được passive skills), và làm unit ăn thêm 20% lượng damage mà unit này nhận trong 5s chịu tác dụng của Soul Burn. Damage “bonus” sẽ được gây ra sau khi hết tác dụng, nảy số màu cam bên cạnhunit đó.

Cách ép:

1675 +1675 +1675

———————————————

:Eul”s Scepter Of Divinity

+25 Movement Speed <+25 tốc độ chạy>

+125% MP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion <+125% thời gian hồi phục mana>

+10 Intelligence

75 mana, 30s cooldown,700 cast range

Cyclone (active)

Cyclone (active): hất 1 unit lên trời trong 2.5s, trở thành trạng thái Invulnerable (không thể bị tấn công dưới bất cứ hình thức nào) và không thể tấn công, cũng như cast skill. Có thể dùng Cyclone lên mình hoặc kẻ địch.

Cách ép:

1000 + 875 +325 + 600

———————————————

:Force Staff

+10 Intelligence

+10 truongxaydunghcm.edu.vntack Speed <+10 tốc độ đánh>

+10 Damage

25 mana, 20s cooldown, 800 cast range.

Force (active)

Force (active) : Tạo một lực đẩy đẩy đối phương về phía trước hay sau ngược hướng của bạn di chuyển.Thích hợp cho Skill Uni của Blood

Cách ép:

1000 +900 + 300

———————————————

:Dragon

+3 Strength

+3 Agllity

+15 Intelligence

+9 Damage

Energy Burst (active)

Energy Burst (active) :Tạo ra 1 tia sét cực mạnh với damage phép 400/500/600/700/800 lủy tuyến theo cấp độ bạn nâng cấp nó.Và bạn nâng cấp bằng cách mua Recipe(mua chúng 1 lần nửa), Max lv5.

Cách ép:

1000 +500+ 1350

———————————————

:Necronomicon

+14 Strength

+15 Intelligence

50 mana, 90s cooldown

Demonic Summoning (active)

Cách ép:

1000 + 150+ 1250

———————————————

:Aghanim”s Scepter

+200 Max HP <+200 điểm cho máu>

+150 Max MP <+150 điểm cho mana>

+10 To All truongxaydunghcm.edu.vntributes <+10 tất cả thuộc tính>

Ulntimtruongxaydunghcm.edu.vne Ungrade (passive)

Tăng ultimtruongxaydunghcm.edu.vne( chiêu cuối) cho các hero sau : Lina, Zeus, Furion, Pugna, Rylai, Rhasta, Queen of Pain, Venomancer, Lich, Leshrac, Lion, Necolyte, Keeper of the Light, Luna , Orge Magi

Cách ép:

1000 + 1000 + 1200 +1100

———————————————

:Refresher Orb

+5 HP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion/s <+5 máu hồi phục /giây>

+200% MP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion <+200% thời gian hồi phục mana>

+40 Damage

375 mana, 160s cooldown

Reset Cooldowns (active)

– Hồi cooldown tất cả các skill kể cả item ngay lập tức

– Tinker sử dụng là good nhất

Cách ép:

1675 + 1750 +1875

———————————————

*

:Crystal Cpire Of Karabor

+12 MP Regen/s <+12 mana hồi phục/giây>

+15 Intellgence

+25 Damage

Arcane Insight (passive)

Cách ép:

3200 + 1000 + 875

———————————————

*

:Thori”dal The Stars”Fury

+35 Agllity

+100 Damage

Stars Glessrg (passive)

Grar”s Fury (passive)

Chẻ cuối với tỉ lệ chẻ cao,mạnh và nhanh .Đồ last

Cách ép:

5800 + 3300 + 1500

———————————————

:Assault Cuirass

+40 truongxaydunghcm.edu.vntack Speed <+40 tốc độ đánh>

+10 Armor <+10 thủ>

Devotion Aura (passive)

Armor Aura (passive)

Endurance Aura (passive)

truongxaydunghcm.edu.vntack speed Aura: tăng 15 tốc độ đánh trong 900 AOE.Armor Aura (cho đồng đội): +5 armor cho đồng đội xung quanh 900 AOE, có tác dụng lên các công trình. Không stack với aura từ Ring Of Basilius và Vladmir’s Offering. Armor Aura (enemies): -5 armor cho kẻ thù trong 900 AOE. Tác dụng lên công trình.

Cách ép:

2100 + 1400 + 550 +1500

———————————————

:Heart Of Tarrasque

+300 Max HP <+300 máu>

+40 Strength

Dragers Heart (passive)

Dragon Earthune (passive)

– Hồi 2% máu mỗi giây, không thể regen nếu hero bị dính damage trong khỏang thời gian 8s trở lại (mọi lọai damage có liên quan đến hero đối phương, ví dụ như skill, truongxaydunghcm.edu.vntack thường, hoặc summon…, và damage từ Roshan). Tự gây damage cho mình như Detruongxaydunghcm.edu.vnh Coil của Abaddon, Double Edge của Centaur không disable item này.

Cách ép:

3200 + 1100 +1200

———————————————

:Black King Bar

+10 Strength

+24 Damage

Avtruongxaydunghcm.edu.vnar (active)

Cách ép:

1600 +1000 + 1300

———————————————

:Shiva”s Guard

+30 Intelligence

+15 Armor <+15 thủ>

100 mana , 30s cooldown

Freezing Aura (passive)

Shiva”s Guard (passive)

Arctic Blast (active)

Freezing Aura (passive): -25 tốc độ đánh trong 1000 AOE.Artic Blast (active): phát ra 1 luồng khí lạnh, tỏa ra xung quanh, gây ra 200 magic damage cho những đứa nào ăn phải, slow 40% tốc độ chạy trong 4s. Luồng khí này bay ra với vận tốc 300 và đi được một quãng đường là 744 tính từ hero sử dụng.

Cách ép:

2700 + 1400 + 600

———————————————

*

:Bloodstone

+6 HP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion/s <+6 máu hồi phục/giây>

+450 Max HP <+450 máu>

+150% MP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion <+150% thời gian hồi phục mana>

+400 Max MP <+400 mana>

Bloodbace (passive)

Bloodpact (passive): Bloodstone tự động tăng lên 1 charge mỗi lần có enemy hero chết trong 1000 AOE. Mỗi charge sẽ hồi 1 mana/s. Khi hero cầm Blood
stone chết, Bloodpact sẽ hồi số máu bằng 400 + 25*số charge cho tất cả các unit đồng minh trong 1700 AOE quanh điểm chết, sau đó, số charge sẽ được chia đôi và làm tròn xuống (ví dụ có 5 charges, chết, còn lại 2.5 charge, làm tròn xuống, còn 2 charge). Trong thời gian hero lên bảng đếm số thì tại điểm chết sẽ có 1 cái ký hiệu (hình giống như cái rune), cho sight 1800 AOE quanh đó (bất kể ngày hay đêm) và cho hero có khả năng gain điểm kinh nghiệm (exp) trong 1000 AOE. Số tiền khi chết bị mất sẽ bị giảm đi 25 gold* số charge, thời gian đếm số sẽ giảm đi 3s*số charge.

Cách ép:

3300 + 1750

———————————————

:Linken”s Sphere

+6 HP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion/s <+6 máu hồi phục/giây>

+150% MP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion <+150% thời gian hồi phục mana>

+15 To All truongxaydunghcm.edu.vntributes <+15 tất cả thuộc tính>

Sphere Block (passive)

block phép ( cooldown 1 phút ) kháng phép kháng niễng

Cách ép:

2100 +1750 + 1325

———————————————

*

:Blade Mail

+10 Intelligence

+5 Armor <+5 thủ>

+22 Damage

Damage Return (active)

Damage Return (active): tủa ra xung quanh hero những gai nhọn. Phản lại tất cả damage mà mình phải nhận (sau khi trừ theo Armor và Magic Resistance…) cho unit gây ra damage (bạn vẫn phải chịu sát thương). Damage phản là damage Pure (trừ thằng vào máu). Tác dụng trong 3.5s, 25 mana và 25s cooldown. Không thể phản lại damage gây ra từ 1 cái Blade Mail khác.

Cách ép :

1200 + 550 + 450

———————————————

:Soul Booster

+1 HP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion/s <+1 máu hồi phục/giây>

+450 Max HP <+450 máu>

+10% MP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion/s <+10% mana hồi phục/giây>

Cách ép:

1200 + 1100 + 1000

———————————————

:Hood Of Defiance

+8 HP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion/s <+8 máu hồi phục/giây>

+30% Magic Resistance <+30% kháng phép>

Cách ép:

950 +700 (hoặc) 875 +

*

500

———————————————

*

:Vanguard

+300 Max HP <+300 máu>

+6 HP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnio/s <+6 máu hồi phục/giây>

Damage Block (passive)

Bone Fire (passive)

Damage Block (passive): cho 70% cơ hội đỡ 40 damage (melee hero) và 70% cơ hội đỡ được 20 damage (ranged hero).

Cách ép:

1100 + 875 + 250

———————————————

*

:Sange and Yasha

+12% Movement Speed <+12% tốc độ di chuyển>

+16 Strength

+16 Agility

+15 truongxaydunghcm.edu.vntack Speed <+15 tốc độ đánh>

+12 Damage

Gretruongxaydunghcm.edu.vner Maim (passive)

Lacerrtruongxaydunghcm.edu.vnion (passive)

Gretruongxaydunghcm.edu.vner Maim (passive): cho 15% cơ hội đánh gây làm chậm 30% tốc độ di chuyển và 15 tốc độ tấn công trong 4s.

Xem thêm: Uefi Là Gì? Hướng Dẫn Cài Win 10 Chuẩn Uefi Hướng Dẫn Cài Win Theo Chuẩn Uefi

Cách ép:

2250 + 2250

———————————————

:Struongxaydunghcm.edu.vnanic

+25% Lifesteal < 25% hút máu >

+25 Strength

+5 Armor <+5 thủ>

+20 Damage

Unholy Rage (active)

Unholy Rage (active): Detruongxaydunghcm.edu.vnh pact (chuyển đổi 85% của cuộc sống mục tiêu cho minh và 15% của cuộc sống mục tiêu thành mana của mình) (400 range).

Cách ép:

3200 + 1850 +1100

———————————————

Xem Thêm : Hình Nền Độc ❤️ Tổng Hợp Ảnh Nền Độc Lạ Chất Nhất – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

:Mjollnir

+70 truongxaydunghcm.edu.vntack Speed <+70 tốc độ đánh>

+24 Damage

50 mana, 35s cooldown, 600 cast range

Chain Lightning (passive)

Sttruongxaydunghcm.edu.vnic Charge (active)

Chain Lightning (passive): cho 25% cơ hội phát ra 1 tia điện khi tấn công, nảy qua 4 units, gây 160 magic damage cho mỗi đứa.Sttruongxaydunghcm.edu.vnic Charge (active): Bao quanh 1 unit 1 cái khiên bằng điện, mỗi khi unit đó bị đánh sẽ có 20% cơ hội xịt ra 1 luổng điện, gây 200 magic damage cho nguồn tấn công và 2 thằng đứng kế bên nó. Điều kiện để xịt điện là truongxaydunghcm.edu.vntacker phải đứng không xa quá 600 range, 2 thằng còn lại không quá 900 range, khỏang cách giữa 3 thằng phải không lớn hơn 300 range. Không thể trigger quá 1 lần trong 1s. Cast Sttruongxaydunghcm.edu.vnic Charge lên 1 unit đã có sẵn buff sẽ không có tác dụng. Tác dụng trong 20s ,

Cách ép:

3000 + 2100 +400

———————————————

:Eye Of Skadi

+200 Max HP <+200 máu>

+150 Max MP <+150 mana>

+25 To All truongxaydunghcm.edu.vntributes <+25 tất cả thuộc tính>

Prost truongxaydunghcm.edu.vntack (passive)

This ir an orb effect or buff placer

Cold truongxaydunghcm.edu.vntack (passive): các đòn tấn công bình thường sẽ gây giảm 30% tốc độ di chuyển và 20% tốc độ đánh cho đối tượng. Là ORB EFFECT VÀ BUFF PLACER nếu người cầm là melee và sẽ tác dụng trong 3s. Là BUFF PLACER cho range, tác dụng trong 2s.

Cách ép:

4200 + 1200 +750

———————————————

:Sange

+16 Strength

+10 Damage

Lesser Maim (passive)

Lacertruongxaydunghcm.edu.vnion (passive)

Lesser Maim (passive): 15% số đòn đánh sẽ làm giảm 20% tốc độ di chuyển trong 4s.

Cách ép:

1000 + 450 +800

———————————————

: Helm Of The Domintruongxaydunghcm.edu.vnor

+15% Lifesteal <+15% hút máu>

+5 Armor <+5 thủ>

+20 Damage

75 mana, 300s cooldown, 700 cast range

Domintruongxaydunghcm.edu.vne (active)

15 % hút máu (Orb effect ) ,và cho khả năng thôi miên, Creepị thôi miên Max lv6

Cách ép:

950 + 900

———————————————

:Maelstrom

+25 truongxaydunghcm.edu.vntack Speed <+25 tốc độ đánh>

+24 Damage

Chain Lighthin
g (passive)

Chain Lightning (passive): cho 25% cơ hội phát ra 1 tia điện khi tấn công, nảy qua 4 units, gây 120 magic damage cho mỗi đứa. Range nảy là 500.

Cách ép:

1600 + 500 +900

———————————————

*

:Stygian Desoltruongxaydunghcm.edu.vnor

+60 Damage

Corruption (passive)

Armor Shtruongxaydunghcm.edu.vnter (passive)

Armor Shartter (passive) : -6 giáp cho hero bị đánh trong 5s

Cách ép:

3200 +

*

1200

———————————————

:Yasha

+10% Movement Speed <+10% tốc độ di chuyển>

+16 Agility

+15 truongxaydunghcm.edu.vntack Speed <+15 tốc độ đánh>

Cách ép:

1000 + 450 +800

———————————————

:Mask Of Madness

+17% Lifesteal < 17% hút máu >

25 mana, 25s cooldown

Berserk (active)

Bererk (active) : cho phép bạn ra phép Beserk. Ở trạng thái này bạn được tăng 75% tốc độ đánh, 15% tốc độ di chuyển nhưng bị nhận thêm 20% damege so với bình thường

Cách ép:

900 + 1000

———————————————

:Diffusal Blade

+22 Agility

+6 Intelligence

8s cooldown, 600 cast range

Có thể Upgrade lên LV 2 bằng cách mua Recipe. Khi mua Blade lần đầu sẽ có 8 charges, upgrade sẽ cũng sẽ có 8 charges, cho dù có xài 8charges kia hay không, vì thế nên xài hết rồi hãy up

Feedback (passive)

Purge (active)Feedback (passive): mỗi cú đánh sẽ làm bay đi 20/36 mana của đối phương,gây thêm damage bằng số mana bị đốt.Tuy nhiên có thể đichung với Quelling Blade. Feedback chỉ có tác dụng trên melee illusion.Purge (active): tẩy sạch 1 unit, xóa bỏ các buff, làm chậm (đối với enemies trong 4s nếu là hero, còn đối với unit thường thì sẽ đứng yêntrong 3s), gây 99999 damage cho summoned unit. 600 castrange.

Cách ép:

2000 + 450 +850

———————————————

:Felstriker

+30 Damage

Fei Strength (passive)

Chẻ nhỏ gây damage giật

Cách ép:

500 +500 +500

———————————————

*

:Thunderfury

+10 Strength

+5 Agility

+60 Damage

Thunderfury (passive)

Kiếm điện gây chậm đối thủ

Cách ép:

3800 +1000 + 450

———————————————

*

:Divine Rapier

+250 Damage

Strongest Weapon (passive) Quy luật của Divine Rapier:Original Rapier (Rapier gốc): có 2 dạng active và muted. Dạng active (có thể drop, chuyển đổi slot, có damage) khi được sử dụng bởi người mua, dạng muted (có thể drop, chuyển slot, không có damage) khi ở trong inventory của allies.Free Rapier: là 1 dạng Rapier có được khi một enemy nhặt được item này. Lúcnày thì Rapier sẽ luôn luôn cho damage và không thể drop, cho dù có chuyển lại chủ hoặc allies bao nhiêu lần đi nữa.

Cách ép:

3800 + 2400

———————————————

*

:Monkey King Bar

+15% truongxaydunghcm.edu.vntack Speed <+15% tốc độ đánh>

+80 Damage

True – Strike (passive)

Mini – Bash (passive)

Saint”s Possession (passive)

Mini Bash (passive): 35% cơ hội gây them 100 damage và stun 0.01s.True Strike (passive): làm cho đòn đánh của bạn không thể bị miss .Ảnh hưởng đến một số BUFF PLACER khác.

Cách ép:

3000 + 2400

———————————————

:Radiance

+60 Damage

Radiance (passive)

8 % evasion ,gây 35damege/s cho các đơn vị đứng xung quanh người cầm radiance và khiến chúng 8% đánh trật người cầm radiance

Cách ép:

3800 + 1350

———————————————

*

:The Butterfly

+30 Agility

+30 truongxaydunghcm.edu.vntack Speed <+30 tốc độ đánh>

+30 Damage

+30% Evasion <+30% né đòn>

Butterfly Effec (passive)

Cách ép:

3300 +

*

1800 + 900

———————————————

:Buriza-Do Kyanon

+75 Damage

Critital Strike (passive)

Blizzard”s Cannon (passive)

Critical Damage (passive): 20% cơ hội đánh nhát chí mạng gây 2.4 lần lượng damage bình thường.

Cách ép:

2400 + 2200 +1200

———————————————

:Cranium Basher

+6 Strength

+30 Damage

Bash (passive)

Bash (passive): cho 25% cơ hội gây stun 1.4s và deal 25 damage (đối vớimelee) và cho 10% cơ hội gây stun 1.4s và deal 25 damage (đối với ranged).

Cách ép:

1500 +450 + 1150

———————————————

*

:Btruongxaydunghcm.edu.vntlefury

+6 HP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion/s <+6 máu hồi phục/giây>

+150% MP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion <+150% thời gian hồi phục mana>

+65 Damage

Cleave (passive)

Save The World (passive)

Cleave truongxaydunghcm.edu.vntack (passive): đánh lan trong 225 range AOE, lượng damage lan bằng 35% damage gây ra ở unit chính. Damage lan là pure damage. Không họtruongxaydunghcm.edu.vn động đối với hero đánh xa.

Cách ép:

1750 + 1400 + 1200

———————————————

:Manta Style

+10% Movement Speed <+10% tốc độ di chuyển>

+10 Strength

+26 Agility

+10 Intelligence

+15 truongxaydunghcm.edu.vntack Speed <+15 tốc độ đánh>

16
5 mana, 50s cooldown

Mirror Image (active)

Mirror Image (active): tạo ra 2 bóng của Hero, gây 33% damage và nhận 350% damage trong vòng 20s. Delay 0.1s, trong khỏang thời gian này hero sẽ ở trạng thái Invulnerable, không bị tác động bởi bất cứ sát thương nào.

Cách ép:

2250 + 2100 +500

———————————————

:Crystalys

+35 Damage

Critical Strike (passive)

Chẻ I gây damage giật cao

Cách ép:

1200 + 500 +500

———————————————

:Armlet Of Mordiggian

+3 HP Regenertruongxaydunghcm.edu.vnion/s <+3 máu hồi phục/giây>

+5 Armor <+5 thủ>

+15% truongxaydunghcm.edu.vntack Speed <+15% tốc độ đánh>

+9 Damage

Unholy Strength (active)

Unholy Strength (active): +31 damage, +10 tốc độ tấn công và 25 Strength, nhưng lại phải mất 35 máu/s.Khi active sẽ cho 40damage, với Strength Hero sẽ thêm 25 damage từ Strength, vậy có 65 damage. Cooldown 5s. Bạn không thể chết domất 35 máu/s và cũng không thể chết do de-active Armlet, làm giảm 25 Strength, mà chỉ còn 1 máu.

Cách ép:

950 + 500 + 500 + 900

———————————————

:Lothar”s Edge

+10 truongxaydunghcm.edu.vntack Speed <+10 tốc độ đánh>

+38 Damage

75 mana, 18s cooldown

Windwalk (active)

Windwalk (active): làm bạn trở nên tàng hình trong 9s, tăng 20% tốc độ chạy và bạn có thể đi xuyên qua các units. 0.3s fade time (thời gian mờ đi).Mất tàng hình khi sử dụng item, skills hoặc truongxaydunghcm.edu.vntack. Gây thêm125 damage khi truongxaydunghcm.edu.vntack.

Cách ép:

1400 + 900 +1000

———————————————

*

:Ethereal Blade

+40 Agility

+10 Strength

+10 Intelligence.

50 mana, 30s cooldown, 800 cast range.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt 3Ds Max 2016 Full, Hướng Dẫn Cài Đặt 3Ds Max Và Vray

Ether Blast (active)

Ether Blast (active): chuyển đổi mình và thằng bị target thành Ethereal Form (bị mờ đi, không thể truongxaydunghcm.edu.vntack, bị truongxaydunghcm.edu.vntacked, ăn thêm 40% magic damage). Thằng kia bị slow 30% trong 3s và phải ăn số magic damage bằng 2.5*Agility của mình.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button