Ôn Tập Chương 1 Hóa 9 Chọn Lọc, Hóa Học Lớp 9

… dung chính : 3/ Bài tập 2/ Tính chất hoá học của các loại hợp chất vô cơ 1/ Phân loại các hợp chất vô cơ Tiết 18 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Tiết 18 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI … II/ BÀI TẬP 1 2/ BAZƠ : a/ Bazơ + . . . . . . .  muối + nước b/ Bazơ + . . . . . . .  muối + nước c/ Bazơ + . . . . . . .  muối + bazơ d/ Bazơ  . . . . . . . . Tiết 18 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG … i t + O x i t a x i t + d d M u ố i I/ Kiến thức cần nhớ : Tiết 18 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ II/ BÀI TẬP 1 3/ AXIT : a/ Axit + . . . . . . .  muối + hidro b/ Axit + . . ….

Đang xem: ôn tập chương 1 hóa 9

*

Bài tập 2: a) Hãy viết các phương trình hoá học xảy ra (nếu có) 1/ NaOH + HCl -& gt; 2/ BaCl 2 + Na 2 SO 4 -& gt; 3/ NaCl + CuSO 4 -& gt; 4/ MgCl 2 + AgNO 3 -& gt; 5/ Cu(OH) 2 + FeCl 3 -& gt; … + bazơ & gt; muối + nước Muối + muối – > muối + muối (PT 1 và PT 6) (PT 2 và PT 4) Bài tập 3: a/ Hãy nối các thí nghiệm ở cột (A) với hiện tượng ở cột (B) sao cho phù hợp? TN1: Nhỏ … A B Tiết 18 : Luyện tập chương I Các loại hợp chất vô cơ I Kiến thức cần nhớ 1. Phân loại các hợp chất vô cơ 2. Tính chất hóa học của các loại hợp chất vô cơ II Luyện tập Bài tập 3: (SGK…

*

Xem Thêm : Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Benzen Và Đồng Đẳng Violet Mới Nhất 2021

… Giáo án hóa học lớp 9 LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ I. Mục tiêu của bài luyện tập 1/ Kiến thức HS biết được sự phân loại của các hợp chất vô cơ. HS nhớ lại và hệ thống hóa những … động 1: Kiểm tra kiến thức cũ: HS1 : Hợp chất vô cơ được phân thành mấy 8’ I. Kiến thức cần nhớ : 1/ Phân loại các hợp chất vô cơ: (SGK/42) 1 Tiết 18 Bài 13 Tiết 18 Bài 13 loại lớn? Mỗi … chất hóa học của các hợp chất vô cơ, Chú ý điều kiện để phản ứng hóa học xảy 10 ' 2/ Tính chất hóa học của các loại hợp chất vô cơ : (SGK/42) II. Bài tập Bài tập 1/ 43 HS làm bài vào tập 1.

Xem thêm: Giáo Án Tự Chọn Toán 9 Violet Toán 9, Giáo Án Tự Chọn Ngữ Văn 10 Cả Năm File Word

*

Xem Thêm : Bài Tập Về Thì Quá Khứ Đơn Violet, Các Dạng Bt Thì Quá Khứ Đơn

… (l) V = n .22,4 = H 2 H 2 t 0 0,2 mol 0,2.22,4 0,2 mol DẶN DÒ  Bài tập: 1, 2, 3/SGK-43  Chuẩn bò bài Thực hành: “Tính chất hóa học của bazơ và muối” Câu 4:  Bổ túc các phương trình phản … LUYỆN TẬP CHƯƠNG I CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ Ngày soạn: 2004 KIỂM TRA BÀI CŨ  Viết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển đổi sau: I. Na … II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ: OXIT BAZƠ MUỐI BAZƠ AXIT OXIT AXIT +A +O A +M +KL +B +O B +M +H 2 O t 0 +H 2 O +B +A +B +O B +O A +A BAØI TAÄP 1 2 3 4 end Câu 1:  Axit H 2…

*

… mạnhHƯỚNG DẪN VỀ NHÀÔn tập phần kiến thức cần nhớ. Hoàn thành bài tập: 5, 6 (10 3 SGK). T×m hiÓu chương 4: Hiđrocacbon Nhiên liệu và Bài 34 Luyện tập chương 3:Phi kim – Sơ lược … (g)Ta cú: 2A/ 9, 2 = (2A+ 71) / 23,4 A = 23 (Na)Hng dn:b.cấu tạo nguyên tử Na: có 11 eletron, có 3 lớp eletron và 1e lớp ngoài cùng Tính kim loại : Na > Mg và Li – Tính phi … chất của chúng. 3/ Bài tập I. Kiến thức cần nhớ : 1. Tính chất hoá học của phi kimPHI KIMMuốiHợp chất khí Oxit axit+ hiđro (1) + oxi(3)(2) + Kim loạiII. Bài tập : 1. Hoàn thành các phương…

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 (Mới) Unit 14: Are There Any Posters In

*

… Giảm dần Không tăng Giảm dần 6 +1 +2 -1 -2 7 -2 ; +2; +4 -2 ; +3; +4 -2 ; +4; +6 -2 ; +4; +6 TRẦN MẠNH HÙNG ST 098 3087765 Câu 12 : Hãy chọn nửa sơ đồ phản ứng ở cột 1 để ghép với phần còn lạị ở cột … MẠNH HÙNG ST 098 3087765 Hướng dẫn câu 9: 2R + O 2 → 2RO ⇒ m O = 16 ,2 – 13 = 3,2 (gam) ⇒ m R /m O = M R /16 = 13 /3,2 ⇒ M R = 65 ⇒ R là: Zn ⇒ Đáp án: C TRẦN MẠNH HÙNG ST 098 3087765 Câu 10 : Cho … HÙNG ST 098 3087765 Bài 46 Bài 46 TRẦN MẠNH HÙNG ST 098 3087765 Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là: A. ns 2 np 4 B. ns 2 np 5 C. ns 2 np 3 D. (n -1 ) d 10 ns…

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Đề Thi

Related Articles

Back to top button