Kiểm định tiếng anh là gì?

Mục lục bài viết

Trong cuộc sống thường ngày chúng ta thường nghe nhiều đến thuật ngữ “Kiểm định” đặc biệt là trong hoạt động sản xuất, mua bán, xuất – nhập khẩu hàng hóa để nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ kiểm định là gì và có khá nhiều người thắc mắc kiểm định tiếng Anh là gì? bởi nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong quá trình làm việc với các đối tác nước ngoài. Để nhằm giúp quý độc giả có thể hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả những thông tin dưới bài viết sau.

Kiểm định là gì?

Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trong đó:

– Sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng. (Khoản 1 Điều 3 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 sửa đổi, bổ sung 2019)

– Hàng hóa là sản phẩm được đưa vào thị trường, tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị. (Khoản 2 Điều 3 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 sửa đổi, bổ sung 2019)

– Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng. (Khoản 2 Điều 3 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006)

Xem Thêm : Granny Mod Apk 2022 v1.7.9 (Mod Menu/All Unlocked)

Khoản 8 Điều 3 Luật đo lường 2011 quy định: Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Trong đó:

– Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo. (khoản 5 Điều 3 Luật đo lường 2011)

– Phép đo là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo. (khoản 6 Điều 3 Luật đo lường 2011)

– Yêu cầu kỹ thuật đo lường là tập hợp các quy định về đặc tính kỹ thuật đo lường của chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo hoặc lượng của hàng đóng gói sẵn do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. (khoản 11 Điều 3 Luật đo lường 2011)

– Hàng đóng gói sẵn theo định lượng (sau đây gọi là hàng đóng gói sẵn) là hàng hóa được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hóa mà không có sự chứng kiến của bên mua. (khoản 7 Điều 3 Luật đo lường 2011)

Vậy kiểm định tiếng Anh là gì? chúng tôi sẽ giải thích chi tiết nội dung này ở mục tiếp theo sau đây.

Kiểm định tiếng Anh là gì?

Kiểm định tiếng Anh là Accreditation.

Kiểm định chất lượng tiếng Anh là gì?

Xem Thêm : Những 0236 là mạng gì? Thuộc mã vùng của tỉnh, thành phố nào?

Kiểm định chất lượng tiếng Anh là quality verification

Hiệu chuẩn là gì?

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo”Trong đó:

– Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường khác. Chất chuẩn là một loại chuẩn đo lường đặc biệt có độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với một hoặc một số thuộc tính. Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, phương tiện đo, đánh giá phương pháp đo hoặc để xác định giá trị về thành phần, tính chất của vật liệu hoặc chất khác. (Khoản 4 Điều 3 Luật đo lường 2011)

Phân biệt kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo?

Tiêu chí

Kiểm định

Hiệu chuẩn

Tính bắt buộc theo pháp luật

Mang tính pháp lý bắt buộc. Phải tuân thủ đúng quy trình cũng như thời hạn kiểm định Không mang tính bắt buộc. Nó sẽ theo yêu cầu của lãnh đạo hoặc theo tiêu chuẩn iso

Kết quả thực hiện

Thông số đo được sẽ được giữ nguyên và không có điều chỉnh nếu có sai lệch

Nếu máy của bạn đạt thông số sai lệch so với tiêu chuẩn đưa ra thì sẽ chỉnh lại về sai số trong giới hạn cho phép nếu có

Mức phí khi có sai lệch

Cao hơn Thấp hơn

Vai trò

Xác định, xem xét sự phù hợp của phương tiện đo so với yêu cầu pháp lý có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể hay không

Đảm bảo sự hiển thị số đo của một phương tiện đo phù hợp với các phép đo khác; Xác định độ không đảm bảo đo của phương tiện đo; Thiết lập sự tin cậy của phương tiện đo

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button