Đề cương ôn tập Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Xem Thêm : Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ 20

đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng

Video đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Hướng Nghiệp

Related Articles

Back to top button