Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2022

Vì sao sinh viên phải học tập và làm theo tấm gương đạo

sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2022. hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để bạn đọc cùng tham khảo và hiểu sâu hơn về thực trạng đạo đức, lối sống cũng như hiểu thêm về cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Những quan điểm cơ bản nhất của Hồ Chí Minh về đạo đức

Chủ tịch Hồ Chí Minh có một quan niệm mới và tiến bộ về đạo đức của một con người mới. đó là:

– trước hết, đạo đức là gốc, là nền tảng của con người. Người ta coi đạo đức con người như trời có bốn mùa, đất có bốn phương, con người có bốn đức “cần, kiệm, liêm, chính” 1;

– Thứ hai, đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với đảng, với nhân dân: “Dù trong hoàn cảnh chung như thế nào, người đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết”;

– Thứ ba, gần gũi quần chúng: “Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng, hiểu quần chúng và lắng nghe ý kiến ​​của quần chúng. Bằng lời nói và việc làm, đảng viên, công đoàn viên, cán bộ làm cho nhân dân tin yêu, phục tùng… ”2;

– Thứ tư, không ngừng học tập lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin: “Học chủ nghĩa Mác – Lê-nin là học tập tinh thần quản lý mọi việc, vì mọi người và vì mình; đó là học tập chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lê-nin để vận dụng sáng tạo vào tình hình nước ta hiện nay. học lý thuyết đi đôi với hành ”3.

vì vậy, đạo đức cách mạng là nội hàm xuyên suốt, toàn cầu mà mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên phải tu dưỡng, rèn luyện.

2. học sinh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2.1. học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Theo Hồ Chí Minh, đối với các dân tộc phương đông giàu tình cảm và đạo đức thì việc tu dưỡng đạo đức của mỗi cá nhân, mỗi người có vai trò vô cùng quan trọng. nhất là đối với các thế hệ trẻ, cây trồng này càng có ý nghĩa quan trọng, bởi họ là những “chủ nhân tương lai của đất nước”; là cầu nối giữa các thế hệ – “người nuôi dưỡng cách mạng cho thế hệ lớn tuổi, đồng thời có nhiệm vụ dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai”. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến việc giáo dục đạo đức và chăm lo rèn luyện đạo đức cho học sinh ngay từ rất sớm. phát biểu với các bạn sinh viên, người khẳng định: “Tuổi trẻ phải có đức và có tài. có tài mà không có đức thì giống như người anh rất giỏi về kinh tế, tài chính nhưng lại đi xuống dưới, chẳng những không làm được việc gì có lợi cho xã hội mà còn bất lợi cho xã hội. Nếu có đức mà không có tài, như phật thì chẳng hại gì, nhưng cũng chẳng ích gì cho nhân loại. “

Người chỉ ra rằng, việc thực hành tốt đạo đức cách mạng trong đời sống hàng ngày của mỗi cá nhân không chỉ có tác dụng tôn vinh, nâng cao giá trị bản thân mà còn tạo ra động lực nội sinh, giúp họ vượt qua khó khăn, thử thách, thách đấu. Người viết: “Có đạo đức cách mạng, trước khó khăn, gian khổ, thất bại, không sợ hãi, rụt rè, lùi bước… dù trước thuận lợi, thành công, đồng chí vẫn giữ vững tinh thần vượt khó, vươn lên. , khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; chăm lo hoàn thành nhiệm vụ vì mục tiêu tốt, không kèn cựa về hưởng thụ; không trong sáng, không quan liêu, không kiêu ngạo, không tham nhũng.

đề cao vai trò của đạo đức đối với đời sống của mỗi cá nhân trong xã hội. Hồ Chí Minh không phân biệt đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường, đạo đức cán bộ và đạo đức công dân. Người chỉ ra rằng, trong xã hội, mỗi người đều có công việc, tài năng và vị trí khác nhau, người làm việc lớn, người làm việc nhỏ, nhưng ai giữ vững đạo đức cách mạng là người cao cả.

– Kiên trì tu dưỡng theo phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh

cũng như đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối với sinh viên, trí thức trẻ, Hồ Chí Minh đã sớm xác định những phẩm chất đạo đức cần thiết cho mình để có phương hướng phấn đấu, rèn luyện. trong bài phát biểu tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (7/5/1958), những phẩm chất đó được đúc kết thành “sáu yêu:

yêu đất nước của bạn, yêu như thế nào? yêu là làm cho nước ta giàu mạnh. Muốn nước nhà giàu mạnh thì phải cần cù lao động, tăng gia sản xuất, tiết kiệm.

yêu thương mọi người: chúng ta phải hiểu hoạt động của mọi người, biết mọi người còn đau khổ như thế nào, biết chia sẻ những lo lắng, buồn vui và chăm chỉ với mọi người.

Xem thêm: Thuyết minh về một giống vật nuôi (60 mẫu) – Văn 8

yêu chủ nghĩa xã hội: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì nếu tiến lên chủ nghĩa xã hội thì dân tộc ta mỗi ngày một giàu hơn. đất nước giàu mạnh mỗi ngày.

yêu công việc: muốn thực sự yêu nước, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội thì phải yêu công việc, vì không có việc làm thì chỉ là nói suông.

yêu khoa học và kỷ luật: vì muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội phải có khoa học và kỷ luật. “

Theo Người, để có được những phẩm chất đó, học sinh phải rèn luyện cho mình những đức tính như: Trung thành, tận tụy, trung thực, liêm khiết. họ phải xác định rõ chức năng của mình, “không phải tự hỏi đất nước ta đã cho ta cái gì, mà tự hỏi ta đã làm được gì cho tổ quốc. làm như thế nào cho lợi ích của đất nước nhiều hơn nữa. được hy sinh và nỗ lực. ” trong học tập, rèn luyện phải gắn lý thuyết với thực hành, học đi đôi với làm; nó phải chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chống lại những ý tưởng tham lam và ích kỷ. “chống lại tâm lý muốn sung sướng mà tránh gian khổ. chống lại sự coi thường công việc, nhất là công việc chân tay. chống lại sự lười biếng, xa hoa … phải trả lời được câu hỏi: học để làm gì? Học để phục vụ ai? Cái gì tốt, cái gì xấu ? Ai là bạn, ai là thù? … Người chỉ rõ: “Đối với mình, ai làm việc gì có lợi cho dân, nước ta là bạn, ai làm gì có lợi cho dân, của tổ chức nước ta là giặc. đối với ta, những suy nghĩ và hành động có lợi cho đất nước, đồng bào là bạn. những suy nghĩ và hành động có hại cho Tổ quốc, cho nhân dân là kẻ thù … điều nào đúng, ta Phải cố gắng làm cho đúng, dù là việc nhỏ. Việc gì sai phải tránh, dù là việc nhỏ. “

2.2. nội dung học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - một nhân vật nổi bật nhất trong thời đại chúng ta

Hồ Chí Minh – một nhân vật nổi bật nhất trong thời đại chúng ta

– Thực trạng đạo đức lối sống trong sinh viên hiện nay:

đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng nêu cao chủ nghĩa tập thể, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, quan tâm đến thế giới, hạnh phúc sau thiên hạ, vị tha, vị tha, công bằng, vô tư. Dưới ngọn cờ tư tưởng đó trong mọi giai đoạn cách mạng, thế hệ trẻ Việt Nam đã lập được những công lao to lớn, góp phần vào sự tiến bộ chung của lịch sử dân tộc.

Khi bước vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã hình thành nền đạo đức mới cùng với công cuộc đổi mới của đảng, là động lực quan trọng của sự phát triển. Đó là nền đạo đức đã phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc như yêu nước, thương dân, cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trước những đòi hỏi mới. những nội dung mới do yêu cầu của dân tộc và thời đại. Nhờ đó, đa số sinh viên, trí thức trẻ vẫn giữ được lối sống thân thiện, trong sạch, lành mạnh: khiêm tốn, luôn siêng năng, sáng tạo trong học tập: sống dũng cảm, có chí tiến thủ, lập nghiệp, năng động, nhạy bén, dám làm dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, lười biếng; luôn ở bên nhân dân, đồng hành cùng dân tộc đấu tranh vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xem Thêm : Hướng Dẫn Sử Dụng Runasdate 64 Bit Và 64Bit (Link Google Drive)

Hơn nữa, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế do sự bùng phát của lối sống thực dụng chạy theo danh lợi, bất chấp đạo đức đã tác động tiêu cực đến xã hội ngày càng phổ biến. những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội chưa được khắc phục, sự chống phá của các thế lực phản động quốc tế nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” đã tác động không nhỏ đến đời sống đạo đức công vụ của nhân dân. ảnh hưởng lớn đến tư tưởng, tình cảm, ý chí của sinh viên, trí thức trẻ. Do đó, đã có một bộ phận học sinh sống sa đọa, mất niềm tin, lý tưởng, lạc lối phấn đấu, không có ý thức tự lập, lao vào nghề: theo lối sống thực dụng, sống chung, ỷ lại. sống thiếu trách nhiệm. , thờ ơ với gia đình và xã hội, nghiện ngập, nghiện hút – bất lương, gian lận trong thi cử, xin bằng cấp, xin giáo viên, quản lý trường, mua chức tước … là những biểu hiện khó có thể xảy ra. khinh thường.

– Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà đạo đức kiệt xuất mà còn là một tấm gương đạo đức có một không hai. Chính điều đó đã tạo cho tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người có sức sống mãnh liệt, là nguồn động viên to lớn không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn của các dân tộc trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì dân chủ và tiến bộ xã hội. Để trở thành người có ích cho xã hội, chủ nhân tương lai của đất nước, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên, trí thức trẻ nói riêng cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dưới đây là một số điều cơ bản:

một là, trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đẹp nhất và là một trong những người đẹp nhất của thời đại chúng ta.

Ngay từ khi còn rất trẻ, Hồ Chí Minh đã lựa chọn rõ ràng và dứt khoát mục tiêu là cống hiến trọn đời mình cho cách mạng. là người đã chấp nhận mọi hy sinh, luôn vững vàng, dũng cảm, sáng suốt vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, “thắng không kiêu, bại không nản”, “giàu không nổi, nghèo khó”. Ông nói: Bài học chủ yếu của đời tôi là phải cống hiến hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giải phóng giai cấp công nhân và dân tộc bị áp bức, thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. , xã hội vì huynh đệ hợp tác và hòa bình giữa các dân tộc; “một ngày đồng bào khổ là một ngày ăn không ngon, ngủ không yên” khi đến lúc phải rời xa cõi đời này, điều tiếc nuối duy nhất của anh là “không được được quan tâm nhiều hơn, nhiều hơn nữa “.

Hồ Chí Minh suốt đời đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người đã được nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế ghi nhận, tôn vinh. Họ đã dùng những từ ngữ đẹp đẽ, trang trọng nhất để ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh: “nhà cách mạng triệt để”, “nhà hoạt động quốc tế thần thoại”, “nhân vật lỗi lạc nhất của thời đại chúng ta”, “tấm gương sáng về phẩm chất cách mạng và nhân đạo cao cả nhất”. hiếm có người lãnh đạo nào lại thể hiện được sự trong sáng, điềm tĩnh, dũng cảm, vị tha, kiên trì trong gian khó, “dũng cảm phi thường” như vậy; một người “cái chết là mầm sống và là nguồn an ủi vĩnh hằng” …

Hai là siêng năng học tập, tiết kiệm, trung thực, công bằng, không thiên vị, giữ gìn quyền riêng tư trong sáng, lối sống giản dị và tính khiêm tốn phi thường.

Hồ Chí Minh thường dạy cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không ham vật chất. suốt đời con người sống trong sáng, cần cù, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, luôn vì nước, vì dân, vì dân, không màng riêng tư. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết: “Hồ Chủ tịch không có gì là của riêng mình. Cái gì thuộc về nước, của dân là của mình. Lợi ích tối cao của đất nước, lợi ích hàng ngày của nhân dân là mối quan tâm ngày đêm của các con người. Gia đình anh ấy là đại gia đình Việt Nam. “

Với tư cách là một lãnh tụ cách mạng, Hồ Chí Minh luôn coi thường mọi xa hoa, không thích lễ nghi cầu kỳ, duy trì lối sống trong sáng, thanh lịch, giản dị, khiêm tốn, nghiêm khắc, suốt đời chịu thương, chịu khó, lao động, đấu tranh để mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Tất cả người dân Việt Nam và thế giới đều biết đến chiếc quần kaki bạc màu, đôi dép mòn, ngôi nhà sàn đơn sơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh … nói lên đức tính vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. x.

Thứ ba, học tập niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, tôn trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; luôn sống nhân hậu, vị tha, bao dung và nhân hậu với mọi người.

Hồ Chí Minh có một tình người bao la. tình yêu ấy gắn liền với niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh và trí tuệ của con người. Người luôn dạy cán bộ, đảng viên, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì càng phải tránh xa: gần dân, hiểu dân, học dân. , tôn trọng nhân dân: hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. phê phán gay gắt đầu óc “cách mạng” và của chính mình. mọi người thường đến các cơ sở để tìm hiểu. “Lắng nghe ý kiến ​​của quân tử, của người dân và những người không quan trọng”. Hồ Chí Minh là một người có uy tín lớn, có sức thu hút lớn nhưng không bao giờ đặt mình lên trên nhân dân, suốt đời chỉ nghĩ rằng mình là đầy tớ của nhân dân, “như người lính trước hết tuân theo mệnh lệnh của Tổ quốc”. . “.

với tình yêu thương bao la, Hồ Chí Minh dành cho mọi người, chia sẻ với mỗi người nỗi đau của chính họ. người đã nói trong “mỗi người, mỗi gia đình có nỗi khổ riêng, và tổng những nỗi khổ của mỗi người, mỗi gia đình, là nỗi khổ của tôi”. Khi cuộc cách mạng tháng Tám thành công cũng là lúc Việt Nam vừa trải qua một nạn đói khủng khiếp. Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương tăng gia sản xuất, mỗi người nhịn ăn mỗi tháng ba bữa để góp gạo xóa đói, người dân cũng tự đóng góp lon gạo như bao người khác. thăm trại tù binh trong chiến dịch biên giới. anh ta bị bỏ mặc không có áo khoác vì anh ta đã cho bác sĩ người Pháp ba lần bị chết cóng …

Lòng nhân ái, sự bao dung, nhân hậu của Hồ Chí Minh xuất phát từ sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, vì vậy Người có sức mạnh to lớn và sự nhạy bén trong việc xây dựng và tái tạo ý thức. ở Hồ Chí Minh yêu dân là một tình cảm lớn lao, đó là lý do tại sao khi làm cách mạng, tự do và hạnh phúc đi đôi với nhau. đó là biểu hiện của chủ nghĩa nhân văn cộng sản vừa thánh thiện vừa gần gũi đã làm rung động trái tim nhân loại và được suy tôn là “thánh cộng sản”; “một huyền thoại”, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng nhận xét: lòng nhân đạo, tình yêu thương đồng bào, đó là những gì sâu sắc nhất và tốt đẹp nhất trong con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

thứ tư, học một tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, hiểm nguy để đạt được mục đích sống

Xem thêm: Soạn văn lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn | Soạn văn 6 Tập 2 | Ngữ văn lớp 6 Tập 2 Kết nối tri thức

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh là một chuỗi những năm tháng vô cùng gian khổ. ông đã hai lần ngồi tù, có lần lãnh án tử hình, có thời kỳ hoạt động tích cực được đánh giá cao, có thời kỳ bị hiểu lầm, nghi ngờ và không được giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, bằng ý chí và nghị lực to lớn, Hồ Chí Minh đã bình tĩnh, kiên cường, chủ động vượt qua mọi thử thách, hiểm nguy, kiên trì mục đích sống, kiên định chân lý, giữ vững quan điểm cách mạng của mình. người đã làm thơ để khuyên nhủ bản thân:

“Muốn có sự nghiệp lớn thì chí khí càng cao.”

Dũng cảm, kiên định, bền bỉ, bất khuất là những đặc điểm trong nhân cách của Hồ Chí Minh. Một tờ báo nước ngoài viết: “Đằng sau tính cách hiền lành của Bác là ý chí sắt đá, Bên dưới vẻ ngoài giản dị là khí chất anh hùng quật khởi không gì có thể uy hiếp được”.

Trong tình hình hiện nay, để phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả cần có sự kết hợp của nhiều yếu tố: giáo dục tính tự giác, tu dưỡng, rèn luyện của học sinh; sự nêu gương của mọi người trong xã hội, của các bậc phụ huynh, của cán bộ, đảng viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người dẫn đường cho dư luận xã hội và pháp luật. Nếu bỏ qua một trong các yếu tố trên, bạn sẽ khó học và rèn luyện để đạt được kết quả như mong muốn.

3. Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo chú

3.1. một số thành tựu

– Trong thời gian qua, được sự quan tâm của đảng và nhà nước, gia đình, nhà trường, toàn xã hội, sự nỗ lực của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội liên hiệp thanh niên việt nam và hội sinh viên việt nam, công tác của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh đã có những thành tựu nhất định, góp phần hình thành thế hệ thanh niên đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

– Thế hệ trẻ ngày nay ngày càng năng động, quốc tế, thông minh, tự tin, nhiều bạn trẻ đã đạt được thành tích từ khi còn rất nhỏ. Hầu hết các em đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sống có trách nhiệm, có ước mơ, hoài bão, dám nghĩ, dám làm, dám thành công.

3.2. vấn đề đặt ra

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của học sinh hiện nay còn một số hạn chế:

– Nội dung giáo dục hiện nay chưa kết hợp nhuần nhuyễn giữa giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa với giáo dục khoa học, công nghệ và kỹ thuật, nội dung chưa phù hợp với nhu cầu và xu thế của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Xem Thêm : Mệnh Sơn Đầu Hỏa Hợp Màu Gì Năm 2022? – PNJ Blog

– nhất là lâu nay chúng ta đã coi thường việc giáo dục đạo đức cho giới trẻ, nếu có thì cũng chỉ là hình thức, không hiệu quả.

– Nhìn chung, nội dung giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay vẫn chỉ tập trung vào các chủ đề như giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục kiến ​​thức, giáo dục nghề nghiệp, việc làm, việc làm, … trong khi có những vấn đề cơ bản, quan trọng và cấp bách. . nội dung chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là về vấn đề giáo dục đạo đức.

– Phương pháp giáo dục thanh niên trước đây vẫn chủ yếu sử dụng phương pháp truyền thống, còn lạc hậu, chậm đổi mới, chậm hiện đại, chưa gắn với đời sống xã hội và công việc nghề nghiệp. phát huy tính năng động, sáng tạo và khả năng thực tế của thanh niên…

– Vẫn còn một bộ phận học sinh chưa định hướng rõ ràng, chưa hiểu hết về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, ít quan tâm đến tình hình đất nước và thế giới. một bộ phận học sinh “xa đảng, xa đoàn, xa rời chính trị”, không có ý thức tiến bộ trong học tập và rèn luyện, có học sinh giảm sút đức tin, thiếu niềm tin, ít dũng cảm, thậm chí còn bị lôi kéo. và bị các thế lực thù địch xúi giục tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

– một bộ phận sinh viên hiện nay chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và trước mắt. số này chỉ quan tâm đến việc học chuyên môn; tập trung đi học rồi đi làm thêm, ít quan tâm đến các vấn đề chính trị xã hội; họ hiếm khi tham gia các phong trào và hoạt động xã hội.

– Một bộ phận sinh viên vẫn chịu tác động của các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; tư tưởng vẫn dao động; đôi khi họ lười biếng, không vững vàng, thiếu hoài bão, không tích cực tham gia các phong trào và hoạt động xã hội.

3.3. nhiệm vụ, giải pháp

Hội viên, sinh viên hãy chủ động, tích cực, học hỏi và thường xuyên tuyên truyền những ý tưởng, tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, trung thực, nói là làm, góp phần nâng cao nhận thức và quyết tâm rèn luyện trong sinh viên.

Xem thêm: Những thép cb400-v là gì

Kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phần lớn phụ thuộc vào sự nỗ lực phấn đấu của thanh niên, học sinh, có tác động to lớn đến tương lai của nhân dân và đất nước.

Mỗi khi thanh niên, học sinh tích cực nêu cao trách nhiệm, trung thực, đi đôi với hành động, đồng thời lan tỏa tinh thần đó ra xã hội, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên và nhi đồng là ý nghĩa lớn nhất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

p >

– trong công việc, sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày, các thành viên, học sinh cần:

 • Dành thời gian thích đáng để học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương sáng về trách nhiệm, trung thực, nói và làm.
 • tự soi, tự sửa, rèn luyện, tạo nên thói quen làm theo lời thầy.
 • Phấn đấu trở thành tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, trung thực, luôn nói đi đôi với làm để người khác noi theo.
 • tham gia tích cực, có hiệu quả trong các phong trào của đoàn thanh niên, hội sinh viên các cấp. phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” với các tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt.

– Đoàn viên, học sinh không chỉ có nhiệm vụ tích cực học tập và làm theo trách nhiệm, trung thực, nói là làm của cô bác mà còn phải:

 • tích cực lan tỏa, làm cho nhiều người xung quanh mình có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích to lớn của trách nhiệm, trung thực, đi đôi với làm; chỉ rõ tác hại của những việc làm thiếu trách nhiệm, giả dối, nói một đằng làm một nẻo, hoặc “nói thì tốt nhưng làm thì có hại” đối với bản thân, gia đình và xã hội.
 • chú ý phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình thanh niên, sinh viên hoặc cơ sở có ý tưởng, sáng kiến, cách làm hiệu quả trong thực tiễn theo ý tưởng, tấm gương của mình. về trách nhiệm, trung thực đi đôi với hành động.

– mỗi công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh phải xác định rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương, với đảng và nhân dân; sẵn sàng tình nguyện, hy sinh vì sự nghiệp chung của đất nước:

 • Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không bao giờ được quên lý tưởng cao đẹp của mình là đấu tranh giành độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, đi lên hoàn toàn chủ nghĩa xã hội ở nước ta và trên toàn thế giới” .
 • “Nhiệm vụ của tuổi trẻ không phải là hỏi tổ quốc đã cho mình những gì, mà là tự hỏi bản thân: mình đã làm được gì cho tổ quốc? Tôi phải làm gì vì lợi ích của đất nước hơn nữa? sẵn sàng nhận nhiệm vụ và có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, không trốn tránh, phó mặc nhiệm vụ cho hoàn cảnh hoặc cho người khác. sẵn sàng nhận lỗi và chịu hậu quả xấu khi không hoàn thành nhiệm vụ mà không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác.

– không ngừng học tập, rèn luyện, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm:

Đạo đức cách mạng có thể được tóm tắt trong một số điểm sau:

 • Trung thành: trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với đất nước, với đảng, với giai cấp.
 • dũng cảm.
 • không ngại khổ, không ngại khó, hãy:

“đâu cần tuổi trẻ, cái khó tuổi trẻ làm được”,

“khó khăn đến trước, hưởng thụ đến sau cùng”.

 • khiêm tốn: không tự cho mình là tài năng, không khoe khoang, không tự phụ.

Cần nâng cao nhận thức về phẩm chất trung thực, trách nhiệm trong công việc và trong cuộc sống, coi đó là đức tính cần thiết, quý báu, là phẩm giá của mỗi người.

– học tập và làm theo tấm gương đạo đức trung thực, trách nhiệm của Hồ Chí Minh, trên hết phải đi đôi với hành động, phải tạo ra sự chuyển biến về tình cảm, nhân cách:

 • tôn trọng sự thật, yêu cái đúng, ghét cái sai, tôn trọng sự thật, cái đúng.
 • sống trung thực, trung thực, dũng cảm, nhận lỗi khi mắc sai lầm.
 • phải có ý thức nỗ lực, rèn luyện đạo đức, tự phê bình, phê bình, cầu thị, sửa chữa khuyết điểm, khắc phục hạn chế, tiêu cực, phát huy ưu điểm, khuyết điểm.

– không ngừng học tập, rèn luyện, rèn luyện đạo đức cách mạng, t ổ chức tinh thần trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm:

 • mỗi đoàn viên, học sinh cần xây dựng lối sống trong sáng, giản dị, chân thành.
 • phải thực sự trung thực, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với người khác, người thân, bạn bè, đồng chí, đất nước và nhân dân.
 • phải khắc phục tình trạng thiếu trung thực, dối mình với người khác, với đảng, với nhân dân.
 • phải chống ích kỷ, tham lam; kiên quyết đấu tranh với thói vô cảm, thói “nước bẩn” khi người khác gặp khó khăn.
 • phải đấu tranh với tệ làm ăn chộp giật, sao chép, học hành, thi cử, làm bằng cấp giả. , mua bán tri thức …
 • trung thực với bản thân, không bao giờ từ bỏ trách nhiệm của mình.
 • trung thực và trách nhiệm giúp khắc phục tình trạng suy giảm tư tưởng chính trị, tinh thần và lối sống trong Đảng và ngoài xã hội.
 • Muốn vậy, trước hết cần nâng cao nhận thức về phẩm chất trung thực, trách nhiệm trong công việc và trong cuộc sống, coi đó là đức tính cần thiết, quý báu, là phẩm giá của mỗi người.

– mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm và thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, hiệp hội, đội:

 • Đoàn viên, học sinh cần tích cực học tập kiến ​​thức, tích cực tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, lối sống lành mạnh, không vướng vào tệ nạn xã hội, không nói dối thầy cô, cha mẹ. gian lận trong thi cử, làm tròn trách nhiệm con ngoan, trò giỏi.
 • tích cực vận dụng những kiến ​​thức đã học ở trường và vận dụng vào cuộc sống hàng ngày, trong công việc.

  Xem các thông tin hữu ích khác trong phần tài liệu của hoatieu.vn.

  • trích đoạn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
  • tuyển tập văn mẫu nghị quyết trung ương 4, khoá 12 dành cho đảng viên
  • tuyển tập Nghị quyết của Đảng năm 2022

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button