Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Vật chất quyết định ý thức

Video Vật chất quyết định ý thức

Triết học Mác – Lê-nin là nền tảng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam, hiểu và nắm được những quy luật này sẽ giúp mọi người góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Triết học Mác-Lênin có nhiều chủ đề được nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đời sống con người, tự nhiên và xã hội như vật chất, ý thức, mối quan hệ biện chứng, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm … và một trong những chủ đề phổ biến nhất trong chủ đề này là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức .

mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là gì?

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ biện chứng, trong đó vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức và quyết định ý thức, nhưng nó không thụ động mà có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động của con người.

>Theo lenin, vật chất là một phạm trù triết học để chỉ thực tại khách quan, được con người cảm nhận, sao chép, chụp ảnh, phản ánh bằng cảm giác của con người và không tồn tại. tùy thuộc vào cảm giác.

đặc điểm vật liệu:

– vật chất tồn tại nhờ vận động và thể hiện sự tồn tại của nó thông qua vận động.

– không có chuyển động nào khác ngoài vật chất và không có vật chất nào mà không có chuyển động;

– vật chất di chuyển trong không gian và thời gian;

– không gian và thời gian là những thuộc tính chung vốn có trong các dạng vật chất cụ thể và dạng tồn tại của vật chất.

Xem thêm: Stt hay về ngày khai giảng chào năm học mới, cap khai trường ngắn gọn

Ngoài vật chất, ý thức là kết quả của quá trình phát triển tự nhiên và lịch sử xã hội. ý thức về bản chất là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, là sự phản ánh tích cực, tự giác, chủ động của thế giới khách quan và bộ não con người thông qua hoạt động thực tiễn.

mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

vật chất và ý thức có mối quan hệ hai chiều và tác động lẫn nhau. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức được thể hiện qua nhận thức và thực tiễn như sau:

thứ nhất: vật chất đóng vai trò quyết định ý thức

Xem Thêm : Sforum – Hướng Dẫn Flash Rom 6

Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng: vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, nó quyết định ý thức vì:

ý thức là sản phẩm của một dạng vật chất có tổ chức cao, bộ não của con người, vì vậy sẽ chỉ có ý thức khi có con người. trong mối quan hệ giữa con người và thế giới vật chất, con người là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của thế giới vật chất, là sản phẩm của thế giới vật chất. Kết luận này đã được chứng minh bằng sự phát triển rất lâu đời của khoa học về thế giới tự nhiên; là bằng chứng khoa học chứng minh quan điểm: vật chất có trước, ý thức đứng sau.

những yếu tố hình thành nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội của ý thức (bộ não con người, thế giới khách quan tác động vào bộ não gây ra các hiện tượng phản ánh, hoạt động và ngôn ngữ), hay chính là thế giới vật chất (thế giới khách quan), hoặc các dạng tồn tại của vật chất (bộ não con người, hiện tượng phản xạ, công việc, ngôn ngữ) đã khẳng định rằng vật chất là nguồn gốc của các ý thức.

ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất, là hình ảnh chủ quan của thế giới vật chất nên nội dung của ý thức do vật chất quyết định. sự vận động và phát triển của ý thức, hình thức biểu hiện của ý thức do các quy luật sinh học, quy luật xã hội và tác động của môi trường sống quyết định. Những yếu tố này thuộc phạm vi vật chất nên vật chất không chỉ quyết định nội dung mà còn quyết định hình thức thể hiện, cũng như mọi thay đổi trong ý thức.

thứ hai: ý thức phản ứng với vật chất

Liên quan đến vật chất, ý thức có thể ảnh hưởng đến vật chất thông qua các hoạt động thực tiễn của con người.

bởi vì lương tâm là lương tâm của con người, nói đến vai trò của lương tâm là nói đến vai trò của con người. bản thân ý thức không trực tiếp thay đổi bất cứ điều gì trong thực tế. muốn thay đổi hiện thực, con người phải thực hiện các hoạt động vật chất. tuy nhiên, mọi hoạt động của con người đều do ý thức chỉ đạo, vì vậy vai trò của ý thức không phải là trực tiếp tạo ra hay thay đổi thế giới vật chất mà là trang bị cho con người những hiểu biết về hiện thực khách quan, trên cơ sở đó, con người đề ra mục tiêu, đề ra phương hướng, xây dựng kế hoạch. , lựa chọn phương pháp, biện pháp, công cụ, phương tiện, v.v. để đạt được mục tiêu của bạn. ở đây, ý thức đã thể hiện tác động của nó đối với vật chất thông qua các hoạt động thực tế của con người.

Xem thêm: Hướng dẫn viết sổ đoàn viên mới nhất

tác động của ý thức lên vật chất diễn ra theo hai hướng: tích cực hoặc tiêu cực. nếu con người có nhận thức đúng đắn, có tri thức khoa học, có tình cảm, nghị lực và ý chí cách mạng thì hành động của con người phù hợp với quy luật khách quan, con người có khả năng vượt qua thử thách. trong quá trình thực hiện mục đích của mình, thế giới được biến đổi, đó là mặt tích cực. tác động ý thức. nhưng nếu ý thức con người không phản ánh hiện thực khách quan, bản chất và quy luật khách quan, ngay từ đầu đã hướng hành động của con người đi ngược lại quy luật khách quan thì hành động đó sẽ tác động trở lại hoạt động thực tiễn, đối với hiện thực khách quan. .

do đó, bằng cách hướng dẫn các hoạt động của con người, ý thức có thể quyết định hành động của con người, các hoạt động thực sự của con người là đúng hay sai, thành công hay thất bại, hiệu quả hay không.

bạn có thể xem học về vật chất, về nguồn gốc và bản chất của ý thức, về vai trò của vật chất, của ý thức: vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định nội dung và khả năng tạo ra nhận thức; nó là điều kiện tiên quyết để thực hiện ý thức; ý thức chỉ có khả năng tác động vào vật chất, sự tác động đó không phải tự nó có mà phải thông qua hoạt động thực tiễn (hoạt động vật chất) của con người. Sức mạnh của ý thức trong sự tác động này phụ thuộc vào mức độ phản ánh của ý thức, mức độ thâm nhập của ý thức vào các chủ thể, trình độ tổ chức của con người và điều kiện, hoàn cảnh vật chất, trong đó con người hành động theo sự chỉ đạo của ý thức. .

tầm quan trọng của phương pháp luận

– luôn phải xuất phát từ thực tế khách quan trong mọi hoạt động

Kiến thức mà mọi người thu được sẽ thông qua một chu trình học tập và nghiên cứu từ các hoạt động quan sát và phân tích để tác động đến các đối tượng vật chất và buộc các đối tượng đó thể hiện các thuộc tính, quy luật.

Để cải tạo thế giới khách quan đáp ứng nhu cầu của mình, con người phải dựa vào thực tế khách quan để có thể đánh giá và xác định phương hướng của các biện pháp và kế hoạch để thành công.

p>

Xem Thêm : 3 Bước Luyện Đọc Tiếng Anh Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, Hướng Dẫn Đọc Bảng Chữ Cái Tiếng Anh

Ngoài ra, cần phải loại bỏ thói quen chỉ dựa vào nhu cầu và niềm tin mà không nghiên cứu và đánh giá tình hình của các đối tượng vật chất.

– phát huy tính năng động, sáng tạo, sức mạnh to lớn của yếu tố con người.

con người muốn ngày càng tài giỏi, xã hội ngày càng phát triển thì phải luôn chủ động, phát huy kỹ năng và luôn tìm tòi, sáng tạo những điều mới mẻ. Ngoài ra, mọi người nên thường xuyên luyện tập, trau dồi, nâng cao khả năng của mình, không nên bỏ cuộc giữa chừng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hòa Gree Từng Bước, Hướng Dẫn Sử Dụng Remote Máy Lạnh Gree Gwc09Wa

mọi người không nên tuyệt đối thụ động, phụ thuộc trong mọi trường hợp để tránh rơi vào tình trạng lười suy nghĩ, lười làm việc.

ví dụ về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

ý thức có tính độc lập tương đối, tính năng động sáng tạo có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động của con người, vì vậy ngoài việc xuất phát từ hiện thực khách quan, cần phát huy tính năng động chủ quan, tức là phát huy mặt tích cực của ý thức, hạn chế mặt tiêu cực. mặt của ý thức.

p>

ví dụ: trước khi đánh trận, chúng ta làm một thẻ xác định; thực hiện tự phê bình và phê bình; đưa ra những mặt yếu kém để tiến bộ, khắc phục những mặt chưa tốt. thực hiện giáo dục nhận thức thông qua các phong trào địa phương, thực hành tư tưởng và đạo đức giả.

hay đúng hơn, giữa vật chất và ý thức chỉ có những mặt đối lập tuyệt đối trong lĩnh vực nhận thức luận. ngoài lĩnh vực đó, sự phân biệt là tương đối. do đó, một chính sách hợp lý là cơ sở để kết hợp hai điều này.

liên quan đến các mối quan hệ vật chất và ý thức

trước hết: người ta phải xác định những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, bởi vì vật chất quyết định ý thức, vì vậy con người cần nhận thức những thứ vật chất trong cuộc sống còn thiếu để hành động theo thực tế. mục tiêu.

thứ hai: phải phát huy tính năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động hàng ngày. trong cấu trúc của ý thức, kiến ​​thức là thứ quan trọng nhất, vì vậy mỗi chúng ta phải tập trung phát triển kiến ​​thức của bản thân.

thứ ba: cần tiếp thu kiến ​​thức mới một cách có chọn lọc và không được chủ quan trong mọi tình huống.

thứ tư: khi giải thích một hiện tượng cần xem xét cả yếu tố vật chất và tinh thần, cả yếu tố khách quan và điều kiện khách quan.

Trên đây là ý kiến ​​tư vấn của chúng tôi về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức . cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi bài viết.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button