Thực Vật Dược 1, Đề Trắc Nghiệm Thực Vật Dược Có Đáp Án Môn Thực Vật Dược

Bạn đang quan tâm đến Thực Vật Dược 1, Đề Trắc Nghiệm Thực Vật Dược Có Đáp Án Môn Thực Vật Dược phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm ĐỀ THI THỰC VẬT DƯỢC VB2-2014 LẦN a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) 1) Các kiểu có bó dẫn gặp thân lớp Hành Bó gỗ hình chữ V, bó mạch kín Bó chồng bao vòng mô cứng xếp nhiều vòng Bó gỗ hình chữ V kẹp libe xếp không thứ tự Bó libe đồng tâm bao vòng nội bì trụ bì 2) Hình thái thụ phấn kiểu gì? Thụ phấn chéo bắt buộc Tự thụ phấn Tự thụ phấn bắt buộc Thụ phấn chéo 3) Trong câu sau, câu ĐÚNG Cụm hoa tán cuống hoa dài đưa hoa lên mặt phẳng Lông che chở giúp hấp thu nước Chùm trục cụm hoa không hạn, hoa già gốc, hoa có cuống Lỗ khí kiểu dị bào có tế bào bạn không 4) Cụm hoa kiểu tán Các cuống hoa dài theo cánh hoa Các cuống hoa dài Các cuống hoa dài ngắn khác Các cuống hoa tỏa từ đầu cành hoa 5) Tràng phụ thường gặp Bên nhị Bên bao hoa Bên tràng Bên tràng 6) Sau thụ tinh, giai đoạn phát triển hợp tử tế bào → hình cầu → hình đuôi cá → hình tim tế bào → tế bào → tế bào → hình cầu → hình tim tế bào → tế bào → hình cầu → hình tim → hình đuôi cá tế bào → tế bào → tế bào → hình tim → hình đuôi cá 7) Vách tế bào nội nhũ hạt Cà phê Pectic Hemicellulose Chất gỗ Cellulose 8) Nội nhũ hình thành từ Sự kết hợp giao tự đực thứ với noãn cầu Sự kết hợp giao tự đực thứ hai với nhân lưỡng tướng Sự kết hợp giao tự đựcthứ vớinhân lưỡng tướng Sự phát triển phôi tâm 9) Sự thụ tinh kép Giao tử đực thứ kết hợp với trợ bào, giao tự đực thứ hai với nhân lưỡng tướng Giao tử đực thứ kết hợp với noãn cầu, giao tự đực thứ hai với trợ bào Giao tử đực thứ kết hợp với noãn cầu, giao tự đực thứ hai với nhân lưỡng tướng Giao tử đực thứ kết hợp với tế bào đối cực, giao tự đực thứ hai với nhân lưỡng tướng 10) Lá bắc to, có màu bao bọc cụm hoa gọi Buồng Bông mo http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm c) Bông d) Mo 11) Lá Hạt trần thực vật thích nghi với khí hậu khô đặc điểm a) Có ống tiết mô mềm b) Biểu bì hạ bì hóa mô cứng c) Lỗ khí nằm sâu phòng chứa lỗ khí d) Lỗ khí nằm sâu phòng ẩn lỗ khí 12) Cây bụi a) Cây cỏ hay gỗ nhỏ phân nhánh b) Cây gỗ phân nhánh từ gốc c) Cây cỏ hay gỗ nhỏ có lóng ngắn d) Cây cỏ hay gỗ phân nhánh từ gốc 13) Sự trao đổi khí nước bên bên thể thực vật nhờ: 1) Lỗ khí 2) Lỗ vỏ 3) Lớp cutin 4) Biểu bì 5) Lỗ nước a) 1, 2, b) 1, 2, c) 2, 4, d) 1, 4, 14) Chọn thích theo hình bên a) Biểu bì b) Calci oxalat hình cầu gai c) Mô mềm giậu d) Lỗ khí 15) Mặt phẳng phân chia tế bào mô phân sinh rễ a) Nhiều hướng khác b) Tiếp tuyến c) Tiếp tuyến xuyên tâm d) Xuyên tâm 16) Tỷ lệ hemicellulose vách tế bào thứ cấp tế bào thực vật a) Khoảng 10% b) Khoảng 30% c) Khoảng 40% d) Khoảng 20% 17) Một chín có số mảnh vỏ gấp đôi số noãn, a) Nang cắt vách b) Nang hủy vách c) Nang nứt bên giá noãn d) Nang chẻ ô 18) Mô mềm bó libe bó gỗ rễ cấu tạo cấp a) Tia ruột b) Tượng tầng c) Mô mềm ruột d) Mô mềm gỗ 19) Nguồn gốc sóng hạt vết tích a) Cuống noãn đính vào thân noãn b) Miệng lỗ noãn phù c) Đường lồi mặt hạt d) Chỗ nối lớp vỏ noãn 20) Rễ có kích thước tương đương gặp a) Rễ chùm, rễ bất định http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm b) Rễ bất định, rễ mút c) Rễ củ, rễ cà kheo d) Rễ lớp Hành, rễ củ 21) Lỗ khí kiểu trực bào gặp họ a) Cà phê b) Cải c) Hoàng liên d) Cẩm chướng 22) Những loài cỏ sống dai nhờ thân rễ thân khí sinh hình thành từ a) Chồi thân rễ b) Chồi hay chồi bên thân rễ c) Cả hai chồi chồi bên thân rễ d) Chồi bên thân rễ 23) Tràng hoa chia làm hai môi, môi lồi vào họng làm cho họng bị khép kín kiểu tràng a) Hình mặt nạ b) Hình lưỡi nhỏ c) Hình buồm d) Hình chuông 24) Trong câu sau, câu SAI a) Sợi gỗ dùng để sợi gỗ thật, có chức nâng đỡ b) Trên vách dọc, hóa gỗ thành hình điểm gọi mạch điểm c) Mô libe có chức dẫn nhựa luyện d) Sợi tế bào tẩm lignin cellulose dày 25) Đặc điểm “Thân phù to chứa chất dự trữ, bên có vảy mỏng khô bao bọc” a) Thân hành vẩy b) Thân hành c) Thân hành áo d) Thân hành đặc 26) Hình vẽ bên kép vẽ sai vị trí a) (1) b) (2) c) (3) d) (4) 27) Vách thứ cấp thường có lớp gặp a) Mạch thông sợi b) Mạch thông mô dày c) Mạch ngăn sợi d) Mạch ngăn mô dày 28) Hình bên cho thấy hình dạng a) Lá chẻ hình chân vịt b) Lá chẻ hình lông chim c) Lá xẻ hình chân vịt d) Lá xẻ hình lông chim 29) Đặc điểm “Cấu tạo tế bào chết, dài, không vách ngăn ngang, xếp nối tiếp thành dãy dọc cây” a) Mạch ngăn b) Mạch rây c) Mạch thông d) Mạch chấm http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm 30) Mô tả sau “Giao tự đực kết hợp nhờ tiếp hợp hai tế bào chứa giao tử” kiểu sinh sản a) Dị giao b) Đẳng giao c) Noãn giao d) Giao tử phối 31) Hạt phấn có kích thước 25-50µm, nhóm hạt phấn có kích thước a) Trung bình b) Nhỏ c) Rất lớn d) Rất nhỏ 32) Hình vẽ kiểu tiền khai hoa kiểu a) Vặn b) Thìa c) Kết lợp d) Ngũ điểm 33) Trong câu sau đây, câu ĐÚNG: a) Lá hình trứng ngược phần rộng phiến hướng về phía cuống b) Mỗi nách có chồi phát triển thành cành dinh dưỡng cành mang hoa c) Thân, rễ cấp thường có mô mềm vỏ mô mềm tủy d) Tràng hình đinh hoa cánh dính tràng không 34) Lỗ bít vách tế bào thực vật dùng để a) Những lỗ vách sơ cấp chất gỗ b) Những lỗ vách sơ cấp không thông với lỗ vách thứ cấp c) Những lỗ váchthứ cấpnhưng không thông với lỗ vách sơ cấp d) Những lỗ vách sơ cấp có chất gỗ dạng hình chữ Y 35) Sau thụ phấn hoa có noãn rời tạo thành a) Quả tụ b) Quả có hạt rời c) Quả đơn tính sinh d) Quả có hạt dính 36) Quả nang chẻ ô a) Quả chín có số mảnh vỏ số noãn b) Quả chín ô bị cắt theo đường sống lưng c) Quả chín có số mảnh vỏ gấp đôi số noãn d) Quả chín ô tách rời 37) Hạt vỏ hạt thường gặp a) Hạt bắp b) Hạt mãng cầu c) Hạt tiêu d) Hạt sen 38) Trong bột dược liệu quan sát thấy có tế bào hình thoii, vách dày có màu hồng nhuộm với sơn phèn lục iod loại mô hay tế bào gì? a) Sợi mô cứng b) Sợi vách cellulose c) Tế bào mô cứng d) Sợi libe 39) Nguyên nhân gây cấu trúc bất thường hình bên a) Tượng tầng không hình thành b) Tượng tầng ngưng hoạt động http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm c) Tượng tầng dạng uốn lượn d) Tượng tầng không hoạt động mặt 40) Nhân hạt Gừng có phần gì? a) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, mầm ngoại nhũ b) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, mầm nội nhũ c) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, hai mầm, nội nhũ ngoại nhũ d) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, mầm, nội nhũ ngoại nhũ 41) Libe rễ cấu tạo cấp có đặc điểm a) Phân hóa hướng tâm, cấu tạo mạch rây, tế bào kèm mô mềm libe b) Phân hóa ly tâm
, cấu tạo mạch rây, tế bào kèm mô mềm libe c) Phân hóa xuyên tâm, cấu tạo mạch rây, tế bào kèm mô mềm libe d) Phân hóa hướng tâm, cấu tạo mạch rây, tế bào kèm, mô mềm libe sợi libe 42) Đặc điểm rễ lớp Ngọc lan 1) Số bó dẫn >10 2) Số bó dẫn ≤8 3) Có mạch hậu mộc 4)Rễ cấp hình 5) Rễ láng 6) vùng hóa bần a) 1, 4, b) … c) 2, 4, d) 1, 3, 43) Túi phôi hình thành a) Sự phân chia giảm nhiễm tế bào phôi tâm b) Sự phân chia nguyên nhiễm tế bào nằm trục phôi tâm lỗ noãn c) Sự phân chia giảm nhiễm tế bào nằm trục phôi tâm lỗ noãn d) Sự phân chia nguyên nhiễm tế bào phôi tâm 44) Hình bên tiền khai a) Tiền khai cưỡi b) Tiền khai nửa cưỡi c) Tiền khai xếp ngang d) Tiền khai quấn 45) Trong câu sau, câu ĐÚNG: a) Các nhị dính liền với đế hoa b) Bộ nhị đảo lưỡng nhị hoa có vòng c) Bộ nhị bốn trội hoa có nhị dài, nhị ngắn d) Bộ nhị đa nhị nhị đính thành 46) Rễ phù thành nguyên nhân a) Sự hoạt động bất thường tượng tầng tầng phát sinh bần – lục bì b) Sự phát triển mức mô hoạt đồng tượng tầng phụ c) Sự tích trữ tinh bột cho mô cho năm sau d) Sự hoạt động bất thường gỗ libe 47) Quả đơn a) Quả sinh hoa có nhiều noãn rời b) Quả sinh hoa có nhiều noãn dính liền c) Quả sinh hoa có nhiều noãn d) Quả sinh hoa có nhiều nhị dính liền 48) Quả hạch a) Quả có vỏ dày cứng b) Quả có vỏ dày cứng c) Quả có vỏ dày cứng d) Quả có vỏ dày cứng 49) Túi tiêu hóa úp lên đầu rễ giai đoạn đầu phát triển rễ có nguồn gốc từ a) Trụ bì http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm b) Nội bì c) Libe d) Mô mềm 50) Hoa có nhị gọi a) Hoa b) Hoa đực c) Hoa đơn tính d) Hoa khác gốc 51) Cây sống nước rễ có đặc điểm a) Có nhiều khuyết to mô mềm, số bó gỗ mạch gỗ b) Tế bào mô mềm có kích thước to, số bó gỗ 10 c) Tế bào mô mềm có kích thước nhỏ, có nhiều khuyết, hâu mộc d) Mô mềm vỏ mỏng mô mềm vỏ trong, lông hút 52) Thân cột dạng a) Thân phân nhánh, mang mọc khít b) Thân phân nhánh, mang c) Thân không phân nhánh, mang d) Thân không phân nhánh, mang mọc khít 53) Đặc điểm “lá bên biến thành vảy khô, bao bọc toàn bên trong”, a) Thành hành b) Thân hành vảy c) Thân hành áo d) Thân hành đặc 54) Trong câu sau đây, câu sai: a) Bó gỗ thân phân hóa ly tâm b) Libe kết tầng sợi libe xếp xen kẽ với libe 1, đặc sắc họ Bông c) Mô phân sinh rễ tạo chóp rễ, vỏ trung trụ sơ cấp d) Vỏ cấp thân phần mô mềm nằm biểu bì nội bì 55) G(3) hoa thức có nghĩa a) noãn dính b) noãn, bầu ô c) Bầu ô dính d) noãn dính 56) Nhân hạt nội nhũ lớp Ngọc lan gồm phần a) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, hai mầm b) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, mầm ngoại nhũ c) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, mầm d) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, hai mầm nội nhũ 57) Tỷ lệ hemicellulose vách sơ cấp tế bào thực vật a) 10-25% b) 25-50% c) 40-50% d) 30-40% 58) Hình dạng tế bào lỗ khí thường cố định cho a) Một họ b) Một loài c) Một chi d) Một tông 59) Loại tế bào sau có khả phân chia a) Mô mềm http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm b) Mạch xoắn c) Mạch rây d) Thể cứng 60) Chữ viết A công thức có nghĩa a) Vòng tràng hoa b) Vòng đài hoa c) Lá noãn d) Vòng nhị 61) Những đặc điểm sau lỗ nước Khe lỗ nước luôn mở Khe lỗ nước đóng ban ngày, mở ban đêm Dưới khe lỗ nước mô nước Dưới khe lỗ nước phòng chữa lỗ nước Mô nước nhận vài nhánh mạch vạch để dẫn nước Mô nước nhận vài nhánh mạch xoắn để dẫn nước a) 1, 3, b) 2, 4, c) 1, 3, d) 2, 3, 62) Trong câu sau đây, câu SAI a) Theo cách gọi thông thường “vỏ” thân gồm tượng tầng đến thụ bì b) Rễ lớp Hành có vùng vỏ dày vùng trụ mỏng c) Thân non lớp Ngọc lan gồm phần: biểu bì, vỏ cấp trung trụ d) Thân rễ luôn phình to thành củ để chứa chất dự trữ 63) Khi số lượng bó gỗ cấp số lượng rễ a) b) c) d) 12 64) Hình vẽ kiểu đính noãn a) Trung tâm b) Đáy c) Trung trụ d) Vách 65) Khi trục cụm hoa mang hoa đỉnh đâm nhánh phía gọi a) Đuôi sóc b) Ngù c) Chùm d) Xim 66) Ở vài loại có hạ bì (Đa, Trúc đào) nguồn gốc hình thành a) Sự phân cắt nguyên bì b) Sự phân cắt mô phân sinh sơ cấp 67) Lá mầm dày mập mạp hạt http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm a) Hạt không nội nhũ b) Không ngoại nhũ, có nội nhũ c) Có nội nhũ d) Có ngoại nhũ 68) Hình vẽ bên cho thấy hình a) Hình thon b) Hình trứng c) Hình bầu dục d) Hình xoan 69) Tỷ lệ cellulose 41-45% có vách tế bào thực vật a) Vách sơ cấp b) Phiến vách thứ cấp c) Vách thứ cấp + sơ cấp d) Vách thứ cấp 70) Hình bên cho biết thân khí sinh loài phát triển từ (Củ nghệ): a) Trục hợp b) Chồi nách thân rễ c) Trục đơn d) Chồi thân rễ 71) Nội nhũ hạt dừa a) Nội nhũ trung gian b) Nội nhũ cộng bào c) Nội nhũ nhăn d) Nội nhũ tế bào 72) Túi phôi có tám nhân gồm a) noãn cầu, trợ bào, nhân lưỡng tướng tế bào đối cực b) noãn cầu, trợ bào, nhân lưỡng tướng tế bào đối cực c) noãn cầu, trợ bào,2 nhân lưỡng tướng tế bào đối cực d) noãn cầu, trợ bào, nhân lưỡng tướng tế bào đối cực 73) Ở thực vật, 15% protein có vách a) Vách thứ cấp b) Tế bào mô mềm c) Tế bào mô cứng d) Vách sơ cấp 74) Đài hoa phát triển với gọi a) Đài dạng b) Đài lớn c) Đài phát triển d) Đài tồn 75) Phiến tế bào thực vật cấu tạo a) Pectat magesium b) Pectat kalium c) Pectin d) Pectat calcium 76) Trong chu trình loài thuốc, tái sinh nhờ thân rễ, loài có kiểu sinh sản a) Sinh sản nhờ hạt b) Sinh sản hữu tính c) Sinh sản sinh dưỡng d) Sinh sản vô tính http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm 77) Đặc điểm biểu bì a) Một lớp tế bào bào sống có lục lạp bao bọc b) Một lớp tế bào bào sống xếp khít bao bọc phần non c) Một lớp tế bào bào sống bao bọc để trao đổi khí d) Một lớp tế bào bào sống chứa khoảng gian bào bao bọc phần non 78) Kích thước 10-20 µm loại tế bào nào? a) Tế bào mô phân sinh thực vật b) Tế bào mạch rây thực vật c) Tế bào mô cứng thực vật d) Tế bào mô mềm thực vật 79) Lớp vỏ hạch có đặc điểm a) Phồng to b) Mọng nước c) Hóa nhầy d) Cứng dày 80) Kiểu bao phấn tiến hóa a) Có rãnh b) Có lỗ c) Không lỗ d) Không rãnh 81) Trong câu sau câu ĐÚNG a) Tràng tiền khai van phận cánh hoa mầm tự vừa chồng vừa bị chồng b) Ở noãn cong, trục thân noãn cuống noãn tạo thành góc c) Đính noãn lá: noãn phủ khắp noãn d) Tràng hình phễu tràng hoa cánh dính, không 82) Khi đài hoa rời gọi a) Đài rụng sớm b) Đài phân c) Đài hợp d) Đài không 83) Trong câu sau đây, câu ĐÚNG a) Ở rễ, tầng sinh bần xuất sớm tượng tầng b) Mô phân sinh rễ rễ lớp Hành có tế bào nguyên thủy c) Gỗ dác gỗ chức dẫn nhựa d) Về mặt giải phẫu rễ hình thành từ lớp nội bì 84) Khi đài có màu sắc hình dạng giống cánh hoa gọi a) Đài tồn b) Cánh dạng dài c) Đài dạng cánh d) Đài dính với cánh 85)
Sau thụ phấn, hoa có noãn rời tạo thành a) Quả đơn tính sinh b) Quả có hạt rời c) Quả tụ d) Quả có lớp vỏ rờ 86) Khi cánh hoa dính liền nhau, chỗ ống nối với phiến gọi a) Họng b) Môi c) Gié d) Cuống http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm 87) Quả đại thuộc nhóm a) Quả khô không tự mở b) Quả thịt tự mở c) Quả khô tự mở d) Quả thịt không tự mở 88) Sau thụ tinh, hợp tử phân cách từ tế bào, tế bào phát triển thành phôi a) Trợ bào b) Tế bào bên c) Nhân lưỡng tướng d) Tế bào cạnh lỗ noãn 89) Hình vẽ kiểu tiền khai hoa a) Vặn b) Thìa c) Kết lợp d) Ngủ điểm 90) Vách tế bào nội nhũ dày lên chất hemicellulose loại nội nhũ a) Nội nhũ nhăn b) Nội nhũ bột c) Nội nhũ trơn d) Nội nhũ cứng 10

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Đề Thi

                       

Vậy là đến đây bài viết về Thực Vật Dược 1, Đề Trắc Nghiệm Thực Vật Dược Có Đáp Án Môn Thực Vật Dược đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button