Vật Lí lớp 9 | Chuyên đề Vật Lí 9 | Các dạng bài tập Vật Lí 9 cực hay có đáp án

Tổng hợp các dạng bài tập vật lý 9

bài tập vật lý lớp 9 chọn lọc

Để học tốt Vật Lí lớp 9, loạt bài giải bài tập lý thuyết Vật Lí lớp 9 và bài tập trắc nghiệm có đáp án được sưu tầm cho từng bài học giúp bạn học tốt môn Vật Lí lớp 9 hơn.

tôi. lý thuyết & amp; bài tập chương 1: điện

 • lý thuyết Vật lý 9 bài 1: sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai dây dẫn (hay chi tiết)

Đề thi Vật lý 9 Bài 1 (có đáp án): sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu một vật dẫn

 • Lý thuyết Vật lý 9 bài 2: Điện trở của vật dẫn – định luật Ôm ( hoặc, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 2 (có đáp án): điện trở: của vật dẫn – định luật Ôm
 • Vật lý 9 bài 4: đoạn mạch nối tiếp (hoặc chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 4 (có đáp án): đoạn mạch nối tiếp
 • Lý thuyết Vật lý 9 bài 5: Chi tiết về đoạn mạch song song (hoặc chuông)
 • Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 5 (có đáp án): đoạn mạch song song
 • tài liệu lý thuyết Vật lý 9 bài 6: bài tập vận dụng định luật Ôm (hay cụ thể là) Định luật Ôm
 • Lý thuyết Vật lý 9 bài 7 : sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn (hoặc chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 7 (có đáp án): sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn
 • lý thuyết Vật Lý 9 bài 8: sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn (hay cụ thể)
 • ôn thi Vật Lý 9 bài 8 ( có đáp án): sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn
 • lý thuyết Vật Lý 9 bài 9: sự phụ thuộc vào điện trở của vật dẫn (hoặc chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lý 9 Bài 9 (có đáp án): sự phụ thuộc của điện trở vào vật dẫn điện của vật
 • Vật Lý 9 Bài 10 : Rheostat: Điện trở dùng trong kỹ thuật (hoặc cụ thể)

 • Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 10 (có đáp án): Rheostat: điện trở dùng trong kỹ thuật >
 • lý thuyết vật lý 9 bài 11: thực hành bài áp dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn (hay cụ thể là)
 • ôn thi vật lý 9 bài 11 (có đáp án): bài tập áp dụng định luật Ôm và công thức của điện năng. điện trở của vật dẫn
 • Vật lý 9 bài 12: công suất điện (hoặc chi tiết)
 • kiểm tra thí nghiệm Vật lý 9 bài 12 (có đáp án): năng lượng điện
 • Lý thuyết Vật Lý 9 bài 13: điện năng – công của dòng điện (hay, chi tiết)
 • Đề thi lý thuyết Vật Lý 9 bài 13 (có đáp án): điện năng – công của dòng điện
 • lý thuyết Vật Lý 9 bài 14: bài tập về công suất điện và sử dụng năng lượng (hay, chi tiết )
 • ôn thi vật lý 9 bài 14 (có đáp án): bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
 • lý thuyết Vật lý 9 bài 14 16: Tháng 6 – định luật lenxoài li>
 • Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 16 (có đáp án): Định luật Tháng 6 – Lenxo
 • lý thuyết Vật lý 9 bài 17: bài tập để áp dụng định luật jun – lenxo (hay chi tiết)
 • ôn thi vật lý 9 bài 17 (có đáp án): bài tập ứng dụng định luật jun – lenxo
 • Vật lý 9 bài 19: sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (hoặc chi tiết)
 • Trắc nghiệm Vật Lý 9 Bài 19 (Có Đáp Án): Sử Dụng An Toàn Và Tiết Kiệm Điện
 • Tổng Hợp Lý Thuyết Vật Lý 9 Chương 1: Điện (hay, chi tiết)
 • Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm vật lý 9 chương 1 (có đáp án): điện
 • các bài tập về định luật Ôm rất hay và chi tiết
 • bài tập định luật ohm cho đoạn mạch có điện trở mắc nối tiếp rất hay, chi tiết chỉ
 • bài tập định luật ohm cho đoạn mạch có điện trở mắc song song rất hay
 • bài tập điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào các phần tử của dây dẫn, chi tiết / b>
 • bài tập về công suất điện hay, chi tiết
 • các bài tập hay, chi tiết về điện – công của dòng điện
 • và bài tập về định luật tháng 6 cực hay và chi tiết
 • bài tập về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện cực hay, chi tiết
 • ii. các dạng bài tập chương 1: điện tích rất hay

  • các dạng bài tập về định luật ohm
  • các dạng bài tập về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện, hướng dẫn vật liệu làm dây
  • bài tập liên quan đến bộ biến đổi dòng điện
  • tính toán công suất điện và năng lượng tiêu thụ

  bài tập liên quan đến định luật june – lenxo

 • dạng 1: phương pháp tính điện trở của một sợi cáp rất tốt> dạng 3: phương pháp tính điện trở của đoạn mạch song song rất hay
 • dạng 4: phương pháp tính điện trở tương đương của một hỗn hợp mạch cầu cực hay
 • dạng 5: phương pháp tính điện trở tương đương của mạch cầu cực | cách chuyển mạch sao sang tam giác
 • dạng 6: tính điện trở qua phương pháp vẽ lại mạch điện cực o
 • dạng 7: cách giải bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp hoặc song song rất hay dạng 8: cách giải bài tập định luật Ôm cho mạch điện hỗn hợp nguội
 • dạng 9: cách giải bài tập định luật Ôm cho rất hay mạch cầu / li>
 • dạng 11: cách giải các bài tập về mạch cầu nâng cao dạng 12: dạng 12: phương pháp giải bài tập về mạch điện cực khó
 • dạng 13: cách giải toán về công, công suất của nguồn điện cực hay
 • dạng 14: cách giải bài toán tính công suất danh định của thiết bị tốt cách chọn điện cực b>
 • dạng 15: phương pháp hay để giải bài toán tính toán mức tiêu thụ năng lượng
 • dạng 16: bài tập vận dụng thấu kính định luật joule rất hay
 • dạng 18: cách giải bài tập của tính toán số đọc của vôn kế, ampe kế có điện trở rất tốt r
 • dạng 19: giải mã mạch điện bằng nút điện thế rất tốt
 • dạng 20: cách giải 9 thí nghiệm vật lý thực tế thú vị
 • tôi. lý thuyết & amp; bài tập chương 2: điện từ học

  • Lý thuyết Vật lý 9 bài 21: nam châm vĩnh cửu (hoặc chi tiết)
  • Đề thi lý thuyết Vật lý 9 bài 21 (có đáp án): nam châm vĩnh cửu
  • lý thuyết vật lý 9, bài 22: tác dụng từ của dòng điện – từ trường (hoặc chi tiết) <li câu hỏi trắc nghiệm vật lý 9 Bài 22 (có đáp án): tác dụng từ của dòng điện – từ trường
  • Lý thuyết Vật lý 9 bài 23: Từ phổ – Đường sức từ (hoặc cụ thể)
  • ôn thi vật lý 9, bài 23 (có đáp án): từ phổ – từ trường
  • b>

  • lý thuyết vật lý 9 bài 24: từ trường của dây dẫn (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 24 (có đáp án): từ trường của dây dẫn mà dòng điện chạy qua
  • Vật lý 9 bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép – nam châm điện (hoặc chi tiết)
  • kiểm tra vật lý 9 bài 25 (có đáp án): sự nhiễm từ của sắt, thép – nam châm điện
  • lý thuyết vật lý 9 bài 26: ứng dụng của nam châm (hoặc cụ thể là)
  • ôn thi vật lý 9 bài 26 (có đáp án): ứng dụng của nam châm
  • lý thuyết vật lý 9 bài 27: lực điện từ (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật Lý 9 bài 27 (có đáp án): lực điện từ
  • lý thuyết Vật Lý 9 bài 28: Động cơ điện một chiều (hoặc , chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 28 (có đáp án): Động cơ điện một chiều lý thuyết Vật lý 9 bài 30: bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc nắm tay trái (hay chi tiết)
  • Đề thi thử Vật lý 9 bài 30 (có đáp án): bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
  • lý thuyết vật lý 9 bài 31: hiện tượng cảm ứng điện từ (hoặc, trong chi tiết)
  • ôn thi vật lý 9 bài 31 (có đáp án): cảm ứng điện từ
  • lý thuyết vật lý 9 bài 32: điều kiện để sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm vật 9 bài 32 (có đáp án): điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng
  • lý thuyết Vật lý 9 bài 33: dòng điện xoay chiều (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 33 (có đáp án): dòng điện xoay chiều
  • lý thuyết Vật lý 9 bài 34: máy phát điện xoay chiều (hoặc chi tiết)
  • Đề thi lý thuyết Vật lý 9 bài 34 (có đáp án): máy phát điện xoay chiều
  • Lý thuyết Vật lý 9 bài 35: Tác dụng của dòng điện xoay chiều – đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều (hoặc chi tiết)
  • ôn thi vật lý 9 bài 35 (có đáp án): tác dụng của dòng điện xoay chiều – cách đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều
  • Vật lý 9 bài 36: tran truyền tải điện năng đi xa (hoặc chi tiết)
  • trắc nghiệm Vật lý 9 bài 36 (có đáp án): truyền tải điện năng đi xa >
  • lý thuyết Vật lý 9 bài 37: máy biến áp (hoặc chi tiết)
  • Đề thi lý thuyết Vật lý 9 bài 37 (có đáp án): máy biến áp
  • tổng hợp vật lý 9 chương 2: điện từ học (hoặc chi tiết)
  • tổ hợp trắc nghiệm v Vật lý 9 chương 2 (có đáp án): điện từ học
  • bài tập hay và chi tiết về nam châm vĩnh cửu
  • bài tập về tác dụng từ của dòng điện – từ trường rất hay và chi tiết
  • bài tập về từ trường – đường sức từ hay và chi tiết
  • bài tập về từ trường của dây dẫn có dòng điện chảy qua một cực, chi tiết
  • bài tập điện từ của gang thép – nam châm điện hay và chi tiết
  • bài tập ứng dụng nam châm điện hay và chi tiết
  • bài tập lực điện từ rất hay và chi tiết
  • bài tập về động cơ điện một chiều hay và chi tiết
  • bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ rất hay và chi tiết
  • bài tập về dòng điện xoay chiều hay và chi tiết
  • bài tập về máy phát điện xoay chiều hay và chi tiết
  • bài tập về tác dụng của dòng điện xoay chiều – Điện áp xoay chiều và cách đo cường độ dòng điện c lớn, chi tiết
  • bài tập truyền tải điện đi xa rất hay, chi tiết
  • bài tập về máy biến áp rất hay, chi tiết

  ii. các dạng bài tập chương 2: điện từ học rất hay

  • dạng 1: dạng bài tập ứng dụng lớn của nam châm dạng 2: cách giải bài toán động cơ điện, máy phát điện hay
  • dạng 3: cách xác định chiều của đường sức hoặc cực của từ trường
  • dạng 4: cách xác định phương của lực điện từ cực
  • dạng 5: bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ cực hay
  • dạng 6: bài tập về tác dụng từ của đường sức. de ca
  • dạng 7: cách giải bài tập truyền tải điện năng lớn
  • dạng 8 : phương pháp tính toán sụt áp tuyệt vời
  • dạng 9: phương pháp xử lý sự cố thay đổi điện áp truyền tải rất hay >
  • biểu mẫu 10: cách khắc phục sự cố emas với biến trở phân cực thay đổi được
  • dạng 11: cách tuyệt vời để tính toán hiệu suất truyền tải điện dạng 12: phương pháp hay để giải bài tập về máy biến áp

  tôi. lý thuyết & amp; chương 3: quang học

  • Lý thuyết Vật lý 9 bài 40: hiện tượng khúc xạ ánh sáng (hay cụ thể)
  • Đề thi lý thuyết Vật lý 9 bài 40 (có đáp án) : hiện tượng khúc xạ ánh sáng
  • lý thuyết vật lý 9 bài 41: quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ (hoặc chi tiết)
  • ôn thi vật lý 9 bài 41 (có đáp án): quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
  • lý thuyết Vật Lý 9 bài 42: thấu kính hội tụ (hoặc chi tiết)
  • Đề thi thử Vật Lý 9 bài 42 (có đáp án): thấu kính hội tụ b>
  • lý thuyết Vật Lý 9 bài 43: ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật Lý 9 bài 43 (có đáp án): ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
  • lý thuyết vật lý 9 bài 44: thấu kính phân kì (hay, chi tiết)
  • ôn thi vật lý 9 bài 44 (có đáp án): thấu kính phân kì
  • lý thuyết Vật lí 9 bài 45: ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì (hoặc chi tiết)
  • đề thi vật lí 9 bài 45 (có đáp án): Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
  • Vật lí 9 bài 47: sự tạo ảnh trong máy ảnh (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 47 (có đáp án): chụp ảnh trong máy ảnh
  • lý thuyết vật lý của sgk Vật Lý 9 bài 48: mắt (hay, chi tiết)
  • ôn thi vật lý 9 bài 48: mắt
  • lý thuyết vật lý sgk Vật lý 9 bài 49: Mắt cận thị và người già (hay cụ thể)
  • lý thuyết Vật lý 9 bài 50: Kính lúp (hay, chi tiết)
  • ôn thi vật lý 9 bài 50 (có đáp án): kính lúp
  • lý thuyết Vật lý 9 bài 51: bài tập hình học (hoặc chi tiết)
  • bài trắc nghiệm vật lý 9 ion 51 (có đáp án): bài tập hình học
  • vật lý 9 bài 52: ánh sáng trắng và ánh sáng màu (hay chi tiết)
  • đề thi vật lý 9 bài 52 (có đáp án): ánh sáng trắng và ánh sáng màu
  • lý thuyết Vật lý 9 bài 53: sự phân tích ánh sáng trắng (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 53 (có đáp án): phân tích ánh sáng trắng
  • Lý thuyết ánh sáng trắng Vật lý 9 bài 54: trộn các ánh sáng màu (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm vật lý 9 bài 54 (có đáp án): trộn các đèn màu
  • lý thuyết Vật lý 9, bài 55: màu sắc của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 55 (có đáp án): màu sắc của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu
  • lý thuyết Vật lý 9 bài 56: tác dụng của ánh sáng (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 56 (có lại đáp án): tác dụng của ánh sáng
  • tổng hợp lý thuyết Vật Lý 9 chương 3: quang học (hoặc chi tiết)
  • câu hỏi trắc nghiệm vật lý 9 chương 3 (có đáp án): quang học
  • bài tập hay về khúc xạ ánh sáng, chi tiết
  • bài tập về mối quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ rất tốt, thông tin chi tiết
  • bài tập thấu kính hội tụ chi tiết xuất sắc
  • xuất sắc và chi tiết bài tập thấu kính hội tụ của một vật
  • bài tập về thấu kính phân kỳ hay và chi tiết
  • bài tập chụp ảnh hay và chi tiết về một đối tượng thấu kính phân kỳ
  • bài tập chụp ảnh chi tiết và tuyệt vời trong máy ảnh
  • bài tập về mắt chi tiết và xuất sắc
  • bài tập cận thị hay và chi tiết cho người già
  • bài tập hay và chi tiết c trên kính lúp
  • bài tập phân tích ánh sáng trắng và ánh sáng màu cực hay và chi tiết
  • bài tập phân tích ánh sáng trắng hay và chi tiết
  • bài tập tô màu đồ vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu cực hay và chi tiết bài tập tô màu đồ vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu cực kỳ chi tiết và cụ thể.
  • thực hành về tác động của ánh sáng phân cực tốt, chi tiết

  ii. bài tập chương 3: quang đại

  • khúc xạ ánh sáng
  • bài tập chụp ảnh một vật qua thấu kính hội tụ (tkht)
  • bài tập ảnh của một vật qua thấu kính phân kì (tkpk)
  • bài tập cận thị

  b> bài tập về mắt người già

 • bài tập tạo ảnh trong máy ảnh
 • bài tập trên kính lúp
 • bài tập về ánh sáng trắng và ánh sáng màu
  • loại 1: bài tập nhận biết nguồn sáng, vật cực sáng
  • loại 2: b> ứng dụng thực tế của ánh sáng
  • dạng 3: phân tích chùm sáng không đơn sắc truyền qua lăng kính
  • dạng 4: cách xác định đường đi của tia sáng trong môi trường truyền ánh sáng cực đại
  • kiểu 5: phương pháp giải bài tập mắt lớp 9 cực hay
  • dạng 6: dạng bài tập nhận biết màu sắc của con li rất hay>
  • dạng 8: cách vẽ ảnh của một vật qua thấu kính phân cực
  • dạng 9: phương pháp giải xác định tiêu cự của thấu kính rất hay
  • dạng 10: cách giải bài toán xác định vị trí vật đối với thấu kính to
  • cách 11: cách giải quyết vấn đề để xác định vị trí của ảnh qua thấu kính lớn
  • dạng 12: cách xác định hệ số phóng đại của ảnh qua thấu kính rất hay>
  • biểu mẫu 14: cách xác định hệ số phóng đại của hình ảnh thông qua một ống kính lớn
  • biểu mẫu 15: cách tuyệt vời để giải quyết các vấn đề về máy ảnh
  • loại 16: cách giải quyết các vấn đề về máy ảnh, cải tiến tuyệt vời >

  tôi. lý thuyết & amp; bài tập chương 4: bảo toàn và chuyển hóa cơ năng

  • Lý thuyết Vật Lý 9 bài 59: năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng (hoặc giải chi tiết)
  • ôn thi Vật Lý 9 bài 59 (có đáp án): năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
  • lý thuyết vật lý 9 bài 60: định luật bảo toàn cơ năng (hay, chi tiết) Trắc nghiệm vật lý 9 bài 60 (có đáp án): định luật bảo toàn cơ năng
  • Lý thuyết sgk Sinh học 9 bài 61: sản xuất điện năng – nhiệt điện và thủy điện (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm vật lý 9 bài 61 (có đáp án): sản xuất điện năng – nhiệt điện và thủy điện
  • lý thuyết Vật lý 9, bài 62: năng lượng gió – năng lượng mặt trời – năng lượng hạt nhân (hoặc chi tiết)
  • Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 62 (có đáp án): năng lượng gió – năng lượng mặt trời – năng lượng hạt nhân
  • lý thuyết tổng hợp hợp lí vật lí 9 chương 4: bảo toàn và chuyển hóa tổng hợp năng lượng (hoặc chi tiết)
  • Tổng hợp đề thi Vật lý 9 chương 4 (có đáp án): bảo toàn và chuyển hóa cơ năng
  • Thưa cô, các bài tập rất hay và chi tiết về cơ năng và sự chuyển hóa năng lượng
  • các bài tập hay và chi tiết về định luật bảo toàn cơ năng
  • bài tập sản xuất điện năng – bài tập tiết kiệm điện năng rất hay và chi tiết

  ii. các dạng bài tập chương 4: bảo toàn và chuyển hóa cơ năng

  • dạng 1: câu hỏi lý thuyết về các dạng năng lượng cực hay dạng 2: b > bài tập hay về bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
  • dạng 3: câu hỏi lý thuyết rất hay về sản xuất điện năng

  Xem Thêm : (Pdf) Hướng Dẫn Sử Dụng Orcad 9.2 Pdf, (Pdf) Hướng Dẫn Sử Dụng Orcad

  >

  có các giải pháp cho 10 cuốn sách mới về vật lý:

  • (mới) lời giải sgk vật lý lớp 10 (kết nối kiến ​​thức)
  • (mới) lời giải sách giáo khoa vật lý lớp 10 (chân trời sáng tạo)
  • (mới) lời giải sách giáo khoa vật lý lớp 10 (sao chổi)) </ b

  Xem Thêm : Động từ là gì lớp 4? Cho ví dụ và cách sử dụng động từ đúng cách

  xem thêm các bộ sách khác để học tốt môn vật lý lớp 9 hay khác:

  • lời giải sách bài tập vật lý 9
  • lời giải sách bài tập vật lý 9
  • vbt vật lý 9 lời giải
  • Câu hỏi thứ 9 của đề thi vật lý

  giới thiệu kênh youtube vietjack

  ngân hàng câu đố lớp chín tại khoahoc.vietjack.com

  • hơn 20.000 câu hỏi trắc nghiệm toán, văn lớp 9 có đáp án

  Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
  Danh mục: Kiến thức

  Related Articles

  Back to top button