Tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục – Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh – Văn 12

Tóm tắt tác giả tác phẩm tuyên ngôn độc lập

ii. nó hoạt động

1. điều tra chung

a. hoàn cảnh ra đời

– thế giới:

+ chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc.

+ Nhật Bản đầu hàng đồng minh.

– ở nông thôn: cả nước giành chính quyền.

+ Ngày 26 tháng 8 năm 1945: Hồ Chí Minh trở lại Hà Nội.

+ Ngày 28/8/1945: Tôi viết bản tuyên ngôn độc lập tại tầng 2, số nhà 48, đường ngang, Hà Nội.

+ Ngày 2 tháng 9 năm 1945: Đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

b. mục đích sáng tạo

Xem thêm: Sơ đồ tư duy bài Việt Bắc đầy đủ nhất ✔️

– khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc trước quốc dân và thế giới.

– Tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân và chế độ phong kiến; sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc.

c. thiết kế

Xem Thêm : Trọn Bộ Giáo Án Mẫu Giáo Bé 3, Giáo Án Cho Trẻ Làm Quen Với Văn Học, Độ Tuổi 3

– đoạn 1: từ nguyên tắc đến “không thể chối cãi”: nêu nguyên tắc chung của tuyên bố độc lập.

– đoạn 2: từ “còn” đến “phải được độc lập”: tố cáo tội ác của thực dân Pháp, khẳng định hiện thực lịch sử đấu tranh giành chính quyền của nhân dân ta, lập nên nước Việt Nam của nhân dân làm chủ cộng hòa.

– đoạn 3: (còn lại): tuyên bố độc lập và sẵn sàng bảo vệ độc lập.

d. nội dung chính

vạch trần tội ác của thực dân Pháp cướp phá nước ta; tuyên bố độc lập dân tộc; sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc.

2. biết chi tiết

a. cơ sở pháp lý của tuyên bố độc lập

– trích dẫn hai tuyên bố của Mỹ và Pháp là cơ sở pháp lý cho tuyên bố độc lập của Việt Nam:

= & gt; ý nghĩa:

Xem thêm: Chiến Binh Cầu Vồng – Top 1 cuốn sách tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất Indonesia

+ tôn trọng những tuyên ngôn bất hủ của người Mỹ và người Pháp vì những gì được tuyên bố là chân lý của nhân loại.

+ sử dụng lập luận “đập lưng ông” để buộc tội người Pháp và ngăn chặn âm mưu tái xâm lược của họ.

+ thể hiện quyền tự hào dân tộc: đặt 3 cuộc cách mạng, 3 bản tuyên ngôn, 3 dân tộc ngang hàng với nhau.

b. tố cáo tội ác của thực dân Pháp và khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam

* tố cáo tội ác của pháp:

+ Tố cáo tội ác dã man của thực dân Pháp trên mọi phương diện đời sống khi chúng cai trị nước ta: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội (liệt kê hàng loạt chứng cứ hùng hồn, hùng hồn về tội ác). ác pháp).

+ Giải thích rõ ràng, nhất quán: Từ mùa thu năm 1940 đến ngày 9/3/1945, thực dân Pháp đã hai lần bán nước cho quân Nhật (có lúc quỳ gối đầu hàng, có lúc bỏ chạy) nên chúng không còn quyền gì khác. cai trị ở đất nước của chúng tôi.

Xem Thêm : Tổng Hợp Các Bài Văn Nghị Luận Về Tác Phẩm Vợ Nhặt – Kim Lân – Đề án 2020 – Tổng Hợp Chia Sẻ Hình ảnh, Tranh Vẽ, Biểu Mẫu Trong Lĩnh Vực Giáo Dục

* khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc:

trình bày về cuộc đấu tranh đẫm máu giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam:

+ Người Việt Nam nổi dậy giành chính quyền và đòi lại đất nước từ tay quân Nhật.

+ Quân và dân ta đã nhiều lần xin Pháp đánh Nhật, nhưng đều bị từ chối. khi quân Pháp thua, đồng bào ta vẫn tha thứ và giúp đỡ họ.

Xem thêm: Phân tích nhân vật Viên quản ngục siêu hay (14 mẫu)

+ nhân dân ta phá bỏ xiềng xích của chế độ phong kiến, thực dân, phát xít.

+ quân đội của chúng tôi và nhân dân của chúng tôi tin tưởng vào công lý của các đồng minh.

= & gt; khẳng định và bênh vực tinh thần xả thân bảo vệ Tổ quốc và các cuộc cách mạng kiên cường của nhân dân ta. chúng ta hoàn toàn xứng đáng với nền độc lập do chính xương máu của mình giành được.

c. giá trị nội dung

– Là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và thế giới về sự chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ​​trên đất nước ta.

– đánh dấu kỷ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới.

d. giá trị nghệ thuật

– là một bài chính luận mẫu mực.

– lập luận chặt chẽ.

– lập luận chặt chẽ.

– ngôn ngữ hùng hồn.

– bằng chứng xác thực, được rút ra từ một câu chuyện cụ thể.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn Học

Related Articles

Back to top button