Tóm tắt bài Ý nghĩa văn chương ngắn nhất


Tóm tắt bài Ý nghĩa văn chương

Với các mẫu Tóm tắt bài Ý nghĩa văn chương hay, ngắn gọn nhất sẽ giúp học sinh nắm được nội dung chính của các tác phẩm qua đó dễ dàng soạn văn lớp 7 hơn.

Tóm tắt bài Ý nghĩa văn chương ngắn nhất - Ngữ văn lớp 7

A/ Nội dung bài Ý nghĩa văn chương

Văn bản Ý nghĩa văn chương thể hiện quan niệm của chính tác giả về nguồn gốc, nhiệm vụ, công dụng của văn chương trong lịch sử của nhân loại.

B/ 5 mẫu Tóm tắt bài Ý nghĩa văn chương

Tóm tắt bài Ý nghĩa văn chương – mẫu 1

Bài nghị luận Ý nghĩa văn chương khẳng định: nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm, là lòng vị tha. Văn chương là hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sáng tạo ra sự sống, gây những tình cảm không có, luyện những tình cảm sẵn có và giúp ta nhận ra những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống. Đời sống tình cảm của nhân loại nếu thiếu văn chương thì sẽ rất nghèo nàn.

Tóm tắt bài Ý nghĩa văn chương – mẫu 2

Văn chương, xuất phát từ nguồn gốc cốt yếu đó chính là lòng thương người và rộng ra là thương cả muôn vật, muôn loài. Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trượng, và còn sáng tạo ra sự sống. Văn chương gây cho ta những tình cảm khong có, luyện cho ta những tình cảm sẵn có, thay đổi cuộc đời phù phiếm chật hẹp trở nên thâm trầm, và rộng rãi đến trăm nghìn lần. Và chính những người thi nhân, văn nhân đã tạo cho muôn vật, muôn loài trở nên có sự sinh động nhường nào.

Tóm tắt bài Ý nghĩa văn chương – mẫu 3

Văn chương bắt nguồn từ tình cảm, từ lòng vị tha của con người. Văn chương chính là những hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng, nhưng cũng chính văn chương đã tạo nên sự sống, gây nên những tình cảm không có, luyện những tình cảm vốn có. Nếu thiếu đi văn chương, thì thế giới tinh thần nhân loại sẽ trở nên nghèo nàn. Đó là ý nghĩa của văn chương.

Tóm tắt bài Ý nghĩa văn chương – mẫu 4

Văn chương giúp chúng ta hình dung ra cuộc sống muôn hình vạn trạng. Nguồn gốc của văn chương là tình cảm và lòng vị tha. Công dụng của vă chương là giúp khơi gợi tình cảm và gợi lòng vị tha. Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có.

Tóm tắt bài Ý nghĩa văn chương – mẫu 5

Văn chương có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó giúp cho thế giới tinh thần của nhân loại trở nên giàu có và phong phú. Bởi nó tạo ra sự sống, gây cho con người những tình cảm không có và luyện những tình cảm sẵn có. Bản thân văn chương vốn chính là hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng, bởi nó được xuất phát từ chính tình cảm, lòng vị tha của con người.

C/ Hoàn cảnh sáng tác và Giá trị

– Hoàn cảnh sáng tác: Văn bản được viết năm 1936 in trong Bình luận văn chương năm 1998.

– Giá trị nội dung: Hoài Thanh khẳng định: nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm, là lòng vị tha. Văn chương là hình ảnh của sống muôn hình vạn trạng và sáng tạo ra sự sống, gây những tình cảm không có, luyện những tình cảm sẵn có. Đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương thì sẽ rất nghèo nàn.

– Giá trị nghệ thuật:

+ Giàu hình ảnh độc đáo.

Xem Thêm : Buff là gì? Buff bẩn là gì trong game? Các ý nghĩa khác của buff

+ Lối văn nghị luận vừa có lí lẽ vừa có cảm xúc.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button