ChưƠng trình đÀo tạo trình đỘ ĐẠi học ngàNH: VĂn học mã SỐ: 5220330 ĐỀ CƯƠng học phầN

Tác phẩm và thể loại văn học

kiến ​​thức: 237

kỹ năng: 237

thái độ: 237

kiến ​​thức: 238

kỹ năng: 238

thái độ: 238 Văn học dân gian Việt Nam 244 Văn học dân gian Việt Nam 244

Xem thêm: Tổng hợp các tác phẩm văn học lớp 12 thi THPT 2022 trọng tâm, dễ ra nhất

kiến ​​thức: 245

Xem Thêm : Soạn Việt Bắc phần 2 (trang 109) – SGK Ngữ Văn 12 Tập 1

kỹ năng: 245 lý luận nghệ thuật phê bình 250 lý thuyết và phê bình nghệ thuật 250 văn học việt nam 258 cổ điển trung quốc ở việt nam 258 >

9.1. môn học bắt buộc 260

9.2.tài liệu tham khảo 260 xã hội học nghệ thuật 263 xã hội học nghệ thuật 263 báo chí và sáng tạo 267 thực tiễn báo chí và sáng tạo văn học 267

8.1. các môn học bắt buộc 268

8.2. thư mục 269 Văn học Ấn Độ 273 Văn học Ấn Độ 273 Văn học Bắc Mỹ và Mỹ Latinh 277 Văn học Bắc Mỹ và Mỹ Latinh 277 ngữ pháp tiếng Việt 284 giới thiệu về nghệ thuật điện ảnh 291 – giới thiệu 291 tác phẩm văn học và các thể loại văn học 297 văn học tác phẩm và thể loại văn học 297

Xem thêm: Soạn Bài Câu Cá Mùa Thu Chi Tiết

tài liệu tham khảo 299

nội dung chính 301

nội dung gần như có liên quan (phải biết) 304

nội dung liên quan xa (có thể biết) 305

Xem Thêm : Nội dung và nghệ thuật bài Vội vàng 11 (ngắn gọn, hay nhất)

nội dung gần như liên quan (phải biết) 360

360 nội dung xa (có thể biết được)

Xem thêm: Tóm tắt & Review tiểu thuyết Trong gia đình – Hector Malot

nội dung gần như liên quan (phải biết) 362

nội dung có liên quan xa (có thể biết) 362 Văn học Nga 368 Văn học Nga 368 phương pháp sáng tạo 378 phương pháp luận sáng tạo 378 Thi pháp của văn học bình dân 382 thi pháp của văn học bình dân 382

phần 1: một số câu hỏi lý thuyết chung về thơ phổ thơ 385

phần 2: đặc điểm thi pháp của một số thể loại văn học dân gian Việt Nam 386 Nho giáo và văn học dân tộc 390 Nho giáo và văn học dân tộc 390 nguyễn trai và nguyễn du trong lịch sử Văn học Việt Nam 395 nguyễn trai và nguyễn du trong lịch sử văn học Việt Nam 395 tiến trình từ thơ hiện đại Việt Nam 400 tiến trình từ thơ Việt Nam hiện đại 400 truyện ngắn – lý luận và thực tiễn về thể loại 406 truyện ngắn: những vấn đề lý luận và thực tiễn của thể loại 406 tự sự Đông Nam Á câu 410 Câu thơ tự sự Đông Nam Á 410 tiếp nhận thơ ca ở Việt Nam 413 tiếp nhận thơ ca ở Việt Nam 413 tiểu thuyết phương tây thế kỷ 20 417 >

một số xu hướng và đặc điểm 417

tiểu thuyết phương tây thế kỷ 20: khuynh hướng và đặc điểm 417 pháp và lý thuyết 425 thơ pháp: một số câu hỏi lý thuyết 425 b>

* công việc 428

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn Học

Related Articles

Back to top button