-Họa sĩ Mô-nê (1840-1926) là hoạ sĩ tiêu biểu nhất của hội hoạ ấn tượng. Ông bắt – Tài liệu text

Xem Thêm : Văn học nghệ thuật Việt Nam sau năm 1975: Đổi mới và hội nhập | Tạp chí Tuyên giáo

Tác phẩm của họa sĩ mô-nê

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn Học

Related Articles

Back to top button