Soạn Tuyên ngôn Độc lập (trang 38) – SGK Ngữ Văn 12 Tập 1

Soạn bài tác phẩm tuyên ngôn độc lập

Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. người soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa to lớn. bản tuyên ngôn độc lập không chỉ là một văn kiện lịch sử quý giá mà còn là một áng văn chính luận mẫu mực. đây, download.vn muốn giới thiệu tài liệu soạn 12: tuyên ngôn độc lập (phần 2: tác phẩm) .

Chúng tôi khuyến khích các em học sinh lớp 12 tham khảo để có thể chuẩn bị bài nhanh chóng và kỹ lưỡng trước khi tìm hiểu về công việc này.

viết tuyên bố độc lập – mẫu 1

soạn thảo tuyên bố độc lập chi tiết

i. nó hoạt động

1. hoàn cảnh tạo nên

– chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. phát xít Nhật đầu hàng đồng minh. nhân dân của chúng ta đã giành được quyền lực trên toàn bộ đất nước.

– Ngày 26 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Việt Nam trở về Hà Nội. trong ngôi nhà số 48, nơi soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập.

– Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), thay mặt Chính phủ lâm thời cộng hòa dân chủ Việt Nam đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam mới.

xem thêm về sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập

2. thiết kế

gồm 3 phần:

 • phần 1. từ đầu đến “đó là những sự thật không thể chối cãi”: cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn khẳng định quyền bình đẳng và độc lập dân tộc.
 • phần 2. tiếp theo là “dân tộc nào nên được độc lập “: cơ sở thực tế để tố cáo tội ác của thực dân Pháp trong tám mươi năm đô hộ nước ta.
 • phần 3. còn lại: tuyên ngôn độc lập.

>

3. ý nghĩa của tiêu đề

Trong lịch sử nhân loại, không phải văn bản nào cũng được gọi là “tuyên ngôn độc lập”. chúng ta đã từng biết đến những bản tuyên ngôn nổi tiếng thế giới: “bản tuyên ngôn độc lập của các quốc gia thống nhất của Mỹ năm 1776”, “bản tuyên ngôn về quyền của con người và của công dân trong cuộc cách mạng Pháp năm 1791” và đặc biệt là “bản tuyên ngôn độc lập của các tiểu bang Hợp chủng quốc Hoa Kỳ “. Ngày thành lập nước Việt Nam “năm 1945. Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn một nhan đề ngắn gọn, có tính quy phạm và tính pháp lý cao:” Tuyên ngôn độc lập “. Qua nhan đề này, người đọc, người nghe đã thấy được mục đích và vai trò của văn bản trên. Đây là văn kiện lịch sử đánh dấu sự chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam đã là một quốc gia độc lập, có chủ quyền lãnh thổ và quyền tự quyết, mọi người dân Việt Nam đều có quyền tự do và dân chủ. đây là những quyền được luật pháp quốc tế thừa nhận. Vì vậy, “bản tuyên ngôn độc lập của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị trong nội dung câu chữ mà còn ở chính tiêu đề.

xem thêm ý nghĩa của tiêu đề bản tuyên ngôn độc lập

4. tóm tắt

Tuyên ngôn Độc lập đã trích dẫn hai bản “Tuyên ngôn Độc lập” của Mỹ và “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Pháp để khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. sau này là bản tuyên ngôn lên án tội ác của thực dân Pháp đối với dân tộc Việt Nam, trong đó có hơn 80 năm xâm lược. đó là tội kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và tội hai lần bán nước cho Nhật. Đồng thời, đề cao tinh thần chiến đấu của dân tộc Việt Nam. cuối cùng là tuyên bố độc lập.

xem thêm văn bản tóm tắt của tuyên ngôn độc lập

ii. đọc: hiểu văn bản

1. cơ sở pháp lý

– Hồ Chí Minh trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mỹ năm 1776 và bản tuyên ngôn của Pháp về quyền con người và dân quyền năm 1791, cho thấy sự hiểu biết sâu rộng của ông.

– câu nói sáng tạo “khúc chiết …”: từ quyền cá nhân đến quyền dân tộc, thể hiện tư tưởng nhân văn cao đẹp.

= & gt; Qua đó, ông đã nhấn mạnh những giá trị hiển nhiên của tư tưởng nhân loại và tạo tiền đề cho luận điểm sẽ được nêu trong mệnh đề sau.

– nghĩa là: thủ thuật “dùng gậy đánh vào lưng anh ta”, đặt ba nền độc lập ngang hàng nhau để thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Xem thêm: Chuyên đề: SÂN KHẤU HOÁ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC | THPT Tiền Phong

2. cơ sở thực tế

a. bản cáo trạng tội ác của thực dân Pháp:

– Vạch trần bộ mặt xảo quyệt của thực dân Pháp “dùng ngọn cờ tự do, bình đẳng, huynh đệ cướp nước, hà hiếp đồng bào ta”.

– bạn đã liệt kê năm tội phạm chính trị:

 • tước đoạt tự do và dân chủ.
 • luật pháp man rợ, chính sách chia rẽ và thống trị.
 • giết hại những chiến sĩ yêu nước của nhân dân ta.
 • ràng buộc dư luận và áp dụng chính sách ngu dân.
 • ngộ độc rượu và ma tuý.

Xem thêm: Chiếu dời đô (Lý Thái Tổ) (Tác giả – Tác phẩm Ngữ văn 8)

– năm tội ác kinh tế lớn:

 • bóc lột nhân dân ta đến tận xương tủy.
 • ăn cắp mà không có đất đai, mỏ, nguyên liệu.
 • độc quyền về in ấn, xuất khẩu và nhập khẩu.
 • bằng cách đặt hàng trăm thứ thuế vô lý, nông dân và thương gia bị bần cùng
 • không để giai cấp tư sản đứng đầu.

– về văn hóa – giáo dục:

 • Tôi đã tạo ra nhiều nhà tù hơn trường học.
 • Tôi đã tàn sát những người yêu nước và yêu nước của mình.
 • Tôi đã tắm các cuộc nổi dậy của mình trong vũng máu.
 • trong 5 năm trước, tôi đã bán đất nước của chúng tôi hai lần cho người Nhật.
 • viet minh thẳng tay khủng bố; “Ngay cả khi thua cuộc và bỏ chạy, họ đã giết một số lượng lớn tù nhân chính trị ở đồng bằng và cao nguyên một cách không thương tiếc.”

b. quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta

Xem Thêm : NGƯỜI NÔNG DÂN VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

– Từ mùa thu năm 1940, nước ta trở thành thuộc địa của Nhật, không còn là thuộc địa của Pháp. dân tộc của chúng tôi trở nên độc lập khỏi người Nhật chứ không phải người Pháp.

– Nhân dân ta đã phá bỏ xiềng xích của chế độ thực dân, quân chủ, thành lập nước cộng hòa dân chủ. phương pháp chạy trốn, người Nhật đầu hàng, nhà vua bảo Đại phải thoái vị.

– yêu cầu sự ủng hộ của các nước đồng minh: “không thể không công nhận nền độc lập của dân tộc Việt Nam.”

3. tuyên bố với thế giới

– tuyên bố rằng đất nước Việt Nam chúng ta có quyền hưởng tự do và độc lập và đã thực sự trở thành một nước tự do và độc lập.

– nhân dân đã quyết tâm bảo vệ quyền tự do và độc lập đó.

= & gt; “Tuyên ngôn độc lập” là một văn kiện lịch sử vô giá của dân tộc ta, thể hiện phong cách chính trị Hồ Chí Minh.

viết một bản tuyên bố độc lập ngắn

i. trả lời câu hỏi

câu 1. thiết lập bố cục của bản tuyên ngôn độc lập.

gồm 3 phần:

 • phần 1. từ đầu đến “đó là những chân lý không ai chối cãi được”: cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn khẳng định quyền bình đẳng và độc lập của dân tộc.

phần 2 . tiếp theo là “quốc gia đó phải được độc lập”: cơ sở thực tế để tố cáo tội ác của thực dân Pháp trong tám mươi năm đô hộ nước ta.

 • phần 3. còn lại: tuyên ngôn độc lập.
 • li>

  câu 2. ý nghĩa của việc trích dẫn tuyên bố độc lập (1776) của các quốc gia thống nhất và tuyên bố các quyền của con người và của công dân (1791) của cuộc cách mạng Pháp trong đoạn mở đầu?

  • Hồ Chí Minh tôn trọng và sử dụng hai câu nói có giá trị được thế giới công nhận làm cơ sở pháp lý không thể chối cãi.
  • dùng “ông trời đánh sau lưng”: lấy tuyên ngôn pháp để chống lại chúng và ngăn chặn âm mưu xâm lược một lần nữa của chúng.
  • đặt cả ba tuyên bố ngang hàng nhau để thể hiện lòng tự hào dân tộc.
  • trích dẫn sáng tạo: từ quyền con người (tự do, bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc), được nâng lên thành quyền dân tộc: “rộng rãi” là quyền tự do bình đẳng của tất cả các dân tộc trên thế giới.

  Câu 3. Trong phần thứ hai của bản tuyên bố, tác giả đã lập luận như thế nào để khẳng định quyền độc lập, tự do của đất nước ta?

  tác giả đã đưa ra những luận điểm, luận cứ và chứng minh rõ ràng, chính xác:

  * tố cáo thực dân Pháp:

  – Vạch trần bộ mặt xảo quyệt của thực dân Pháp “dùng ngọn cờ tự do, bình đẳng, huynh đệ cướp nước, hà hiếp đồng bào ta”.

  – bạn đã liệt kê năm tội phạm chính trị:

  • tước đoạt tự do và dân chủ.
  • luật pháp man rợ, chính sách chia rẽ và thống trị.
  • giết hại những chiến sĩ yêu nước của nhân dân ta.
  • ràng buộc dư luận và áp dụng chính sách ngu dân.
  • ngộ độc rượu và ma tuý.

  Xem thêm: Chiếu dời đô (Lý Thái Tổ) (Tác giả – Tác phẩm Ngữ văn 8)

  – năm tội ác kinh tế lớn:

  • bóc lột nhân dân ta đến tận xương tủy.
  • ăn cắp mà không có đất đai, mỏ, nguyên liệu.
  • độc quyền về in ấn, xuất khẩu và nhập khẩu.
  • bằng cách đặt hàng trăm thứ thuế vô lý, nông dân và thương gia bị bần cùng
  • không để giai cấp tư sản đứng đầu.

  – về văn hóa – giáo dục:

  • Tôi đã tạo ra nhiều nhà tù hơn trường học.
  • Tôi đã tàn sát những người yêu nước và yêu nước của mình.
  • Tôi đã tắm các cuộc nổi dậy của mình trong vũng máu.
  • trong 5 năm trước, tôi đã bán đất nước của chúng tôi hai lần cho người Nhật.
  • viet minh thẳng tay khủng bố; “Ngay cả khi thua cuộc và bỏ chạy, họ đã giết một số lượng lớn tù nhân chính trị ở đồng bằng và cao nguyên một cách không thương tiếc.”

  * quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta

  Xem Thêm : NGƯỜI NÔNG DÂN VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

  – Từ mùa thu năm 1940, nước ta trở thành thuộc địa của Nhật, không còn là thuộc địa của Pháp. dân tộc của chúng tôi trở nên độc lập khỏi người Nhật chứ không phải người Pháp.

  – Nhân dân ta đã phá bỏ xiềng xích của chế độ thực dân, quân chủ, thành lập nước cộng hòa dân chủ. phương pháp chạy trốn, người Nhật đầu hàng, nhà vua bảo Đại phải thoái vị.

  – yêu cầu sự ủng hộ của các nước đồng minh: “không thể không công nhận nền độc lập của dân tộc Việt Nam.”

  câu 4. tuyên ngôn độc lập thể hiện phong cách nghệ thuật của chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài văn chính luận: cô đọng, trong sáng, giản dị mà súc tích, sắc sảo, sắc sảo. vui lòng làm rõ điều đó?

  – ngắn gọn, đơn giản nhưng súc tích: tóm tắt những vấn đề lớn của dân tộc nhưng chỉ trong vài trang.

  – tinh khiết:

  • trong sáng trong cách dùng từ để đặt câu, tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực của tiếng Việt.
  • trong sáng về tư tưởng và tình cảm. thái độ rõ ràng, yêu và ghét rõ ràng trong tư thế ngay thẳng.

  – dõng dạc, đanh thép: khẳng định quyền độc lập, tự cường của dân tộc; yêu cầu các đồng minh công nhận anh ta, tuyên bố hùng hồn …

  ii. luyện tập

  giải thích tại sao Tuyên ngôn độc lập lại là một bài chính luận gây xúc động mạnh cho hàng chục người Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay?

  gợi ý:

  * tuyên ngôn độc lập là một bài văn mẫu mực:

  – là một tài liệu chính luận, có nội dung chính trị, nhưng không phải là một tác phẩm khô khan và trừu tượng.

  Xem Thêm : Các thể loại văn học: chúng là gì và những thể loại nào tồn tại trong văn học | Văn học hiện tại

  – có hệ thống lập luận chặt chẽ, lập luận sắc bén, dẫn chứng thuyết phục:

  • xác lập cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn.
  • sau đó Hồ Chí Minh đưa ra cơ sở thực tế của chủ quyền quốc gia Việt Nam: tội ác của thực dân Pháp về kinh tế, chính trị, quân sự … ., về sự công khai và bảo vệ nước Pháp

  – khẳng định người dân Việt Nam có quyền có đất nước của mình.

  – Từ những cơ sở pháp lý và thực tiễn hết sức đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng, thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập:

  • Tuyên bố đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ thuộc địa với Pháp, xóa bỏ mọi đặc quyền, đặc lợi của Pháp trên đất nước ta.
  • Các nước đồng minh không thể không công nhận chủ quyền, độc lập của dân tộc Việt Nam.

  khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

  * bản tuyên ngôn độc lập chứa đựng tâm huyết và nhiệt huyết của người viết:

  – từ “tuyên bố độc lập” đôi khi âm vang mạnh mẽ và chắc chắn khi tác giả trích dẫn các tuyên bố của Hoa Kỳ và Pháp.

  – đau đớn và tức giận khi kể tội vi phạm pháp luật.

  Xem thêm: Nhà văn Nguyễn Tuân là ai? Chi tiết tiểu sử, sự nghiệp | 35Express

  – Hạnh phúc và tự hào về sức mạnh ghê tởm của nhân dân khi vùng lên đánh phát xít Nhật và giành chính quyền.

  – quyết tâm sắt đá khi bảo vệ độc lập tự do của dân tộc.

  viết tuyên bố độc lập – mẫu 2

  i. trả lời câu hỏi

  Câu 1. mô tả bố cục của bản tuyên ngôn độc lập.

  • phần 1: từ đầu đến “đó là những chân lý không ai chối cãi được”: khẳng định quyền bình đẳng, độc lập dân tộc.
  • phần 2. tiếp tục đến ““ dân tộc đó phải thế be độc ​​lập ”: tội ác của thực dân Pháp trong tám mươi năm đô hộ nước ta.
  • phần 3. phần còn lại: bản tuyên ngôn độc lập.

  câu 2. ý nghĩa của việc trích dẫn tuyên bố độc lập (1776) của các quốc gia thống nhất và tuyên bố các quyền của con người và của công dân (1791) của cuộc cách mạng Pháp trong đoạn mở đầu?

  • thể hiện sự tôn trọng độc lập của hai quốc gia, đồng thời lấy đó làm cơ sở pháp lý được luật pháp quốc tế thừa nhận, không thể bác bỏ.

  “là sử dụng tuyên bố của nước Pháp và các quốc gia thống nhất để bác bỏ chúng và ngăn chặn âm mưu tái xâm lược của chúng.

 • thể hiện sự tự tin. lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
 • được trích dẫn một cách sáng tạo, từ quyền con người (quyền tự do, bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc), nâng lên thành quyền dân tộc.
  • Câu 3. Trong phần thứ hai của bản tuyên bố, tác giả đã lập luận như thế nào để khẳng định quyền độc lập, tự do của đất nước ta?

   – ca ngợi tinh thần độc lập của nhân dân ta, đồng thời nhận được sự ủng hộ của các nước đồng minh.

   câu 4. tuyên ngôn độc lập thể hiện phong cách nghệ thuật của chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài văn chính luận: cô đọng, trong sáng, giản dị mà súc tích, sắc sảo, sắc sảo. vui lòng làm rõ điều đó?

   – ngắn gọn, đơn giản nhưng súc tích: tóm tắt những vấn đề lớn của dân tộc nhưng chỉ trong vài trang.

   – tinh khiết:

   • trong sáng trong cách dùng từ để đặt câu, tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực của tiếng Việt.
   • trong sáng về tư tưởng và tình cảm. thái độ rõ ràng, yêu và ghét rõ ràng trong tư thế ngay thẳng.

   – dõng dạc, đanh thép: khẳng định quyền độc lập, tự cường của dân tộc; yêu cầu các đồng minh công nhận anh ta, tuyên bố hùng hồn …

   ii. luyện tập

   giải thích tại sao Tuyên ngôn độc lập lại là một bài chính luận gây xúc động mạnh cho hàng chục người Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay?

   gợi ý:

   “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh được coi là “bài văn chính luận mẫu mực nhất mọi thời đại” có sức ảnh hưởng sâu sắc. điều đó thể hiện qua những giá trị nghệ thuật mà bản tuyên ngôn mang lại.

   trước hết, “tuyên ngôn độc lập” là một văn kiện có tầm quan trọng về chính trị và lịch sử. đó là sự khẳng định nền độc lập của dân tộc cũng như sự cai trị của nhân dân. đó cũng là tiếng nói đại diện cho quốc gia, dân tộc quyết tâm bảo vệ nền độc lập của nhân dân cho Tổ quốc.

   là văn kiện chính trị, lịch sử nhưng “bản tuyên ngôn độc lập” không hề khô khan, giáo điều mà vô cùng hấp dẫn và thuyết phục.

   đầu tiên, Hồ Chí Minh đã xây dựng một kết cấu cốt truyện cực kỳ chặt chẽ cho bản tuyên ngôn: cơ sở pháp lý, cơ sở thực tế và bản tuyên ngôn độc lập. trong mỗi phần, lập luận chứng minh của anh ấy cũng rất sáng tạo.

   Về cơ sở pháp lý, họ đã không lặp lại truyền thống vẻ vang của dân tộc như xưa:

   “Trong hàng triệu dinh trấn, nhiều đời tạo dựng nền độc lập với vương triều tang thương, mỗi bên mỗi bên anh hùng”

   người đã khéo léo trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mỹ và Pháp. Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 từ cuộc Cách mạng Hoa Kỳ: “Tất cả mọi người đều bình đẳng. họ được người sáng tạo ban tặng cho một số quyền bất khả xâm phạm; trong số này có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc ”. và bản tuyên ngôn về quyền con người và quyền công dân của cuộc cách mạng Pháp năm 1791: “tất cả nam giới đều sinh ra tự do và bình đẳng về quyền; và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền ”. từ đó khẳng định quyền con người, quyền dân tộc (quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc …) của dân tộc Việt Nam. nhưng ông đã trích dẫn một cách sáng tạo khi nêu vị thế của quyền cá nhân đối với các dân tộc: “Nói rộng ra, nó có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do. . ” cách trích dẫn sáng tạo này thể hiện tư tưởng lớn về Hồ Chí Minh.

   sau khi đưa ra cơ sở pháp lý, Người đã chứng minh điều đó với hai luận điểm chính: tố cáo tội ác của thực dân Pháp, đồng thời ca ngợi tinh thần đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Nếu người Pháp luôn nói phải công khai và bảo vệ dân tộc Việt Nam, thì nhân danh dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã phủ nhận điều đó. Trong tám mươi năm thống trị đất nước, chúng ta đã gây ra nhiều tội ác tày trời gây đau khổ cho nhân dân chúng ta. bạn đã đưa ra những ví dụ phong phú và cụ thể được chắt lọc từ những sự thật không thể phủ nhận. phương thức bóc lột của nhân dân ta về mọi mặt của đời sống từ kinh tế, văn hoá – giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân. trong hai năm, họ đã bán nước ta hai lần cho người Nhật. đến cuối năm 1945, hơn hai triệu đồng bào cả nước đã chết đói. Việt Minh đã giúp đỡ rất nhiều người Pháp, nhưng chúng đã giết hại rất nhiều tù nhân chính trị của ta một cách không thương tiếc. Nếu người Pháp luôn giương cao ngọn cờ chính nghĩa của tổ quốc vĩ đại, thì Hồ Chí Minh đã đặt họ vào thế “đánh sau lưng” – khéo léo nhắc nhở họ đừng làm hoen ố ngọn cờ công chính mà tổ tiên họ đã có. được đổ để có được nó. do đó, nó khẳng định lại rằng đó không phải là một công trạng mà là một tội ác. Khi trình bày tội ác của thực dân Pháp, Bác đã sử dụng nhiều hình ảnh so sánh, ẩn dụ kết hợp với điệp cấu trúc “chúng…” góp phần vạch rõ tội ác của kẻ thù. sau đó còn thể hiện tinh thần đấu tranh của nhân dân ta: phá vỡ cùng một lúc ba xiềng xích vĩ đại của thực dân Pháp, phát xít Nhật và phong kiến. Cách mạng tháng Tám thắng lợi vẻ vang, đem lại độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. từ đó, khẳng định quyền tự do, độc lập của Việt Nam phù hợp với nguyên tắc bình đẳng dân tộc tại Hội nghị cấp cao Ha-men và Cố đô, kêu gọi các đồng minh và cộng đồng quốc tế công nhận điều đó. người đã khéo léo thuyết phục các đồng minh rằng: “chúng tôi tin rằng các đồng minh đã công nhận các nguyên tắc bình đẳng dân tộc tại các hội nghị tehran và cựu kim sơn, và không thể không công nhận nền độc lập của nhân dân Việt Nam.” Lập luận của ông là nếu Đồng minh từ chối công nhận nền độc lập của Việt Nam, điều đó có nghĩa là Đồng minh đang phản bội chính mình.

   Cuối cùng, có một bản tuyên ngôn độc lập dưới chiêu bài “bài thơ của thần” đã vang bóng một thời trên sông như trăng: “Vì những lý do trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời cộng hòa dân chủ cộng hòa Việt Nam ., Tôi long trọng tuyên bố với thế giới rằng:

   Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và trên thực tế đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết tâm dốc hết tinh thần, sức lực, tính mạng, của cải để bảo vệ nền độc lập tự do đó! “

   Qua đề thi trên, có thể nói bản tuyên ngôn độc lập là một áng văn chính luận đã gây xúc động sâu sắc trong tâm hồn hàng chục người Việt Nam từ thuở sơ sinh cho đến nay.

  Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
  Danh mục: Văn Học

  Related Articles

  Back to top button