Sổ chủ nhiệm Tiểu học năm 2022 – 2023

Sổ chủ nhiệm tiểu học

Video Sổ chủ nhiệm tiểu học

sở giáo dục và đào tạo thành phố …………………………..

trường tiểu học …………….

văn phòng tại nhà

(dành cho giáo viên dạy kèm)

trường tiểu học: …………………… .. …………………….….

Họ và tên của giáo sư: ……………………. …………………… ..

lớp: …………… ..; nhóm chuyên gia: …………………. …… ..

năm học: 20 ….- 20 ….

chủ sở hữu lớp học

chương iv

giáo viên

điều 26. giáo viên

giáo viên phụ trách giảng dạy, giáo dục học sinh ở các trường tiểu học và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

điều 27. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Giáo viên có những nhiệm vụ sau đây

a) Thực hiện chương trình giáo dục tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. chủ động trong việc thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục của từng học sinh trong lớp mình đảm nhiệm, đảm bảo theo chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

b) tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và trường học; cập nhật thường xuyên các hướng dẫn của ngành; chuẩn bị, tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh đúng quy định; thực hiện các hoạt động nghề nghiệp khác.

c) xây dựng mối quan hệ thân thiện và dân chủ giữa giáo viên và học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh năng động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.

d) Giữ gìn phẩm chất, danh dự và uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh; yêu thương, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

d) thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện bài tập bồi dưỡng giáo viên thường xuyên theo quy định; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong và ngoài trường thông qua các buổi sinh hoạt, tập huấn chuyên môn.

e) ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và các hoạt động nghề nghiệp; sáng tạo và linh hoạt khi tự tạo tài liệu học tập.

g) tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; Đề nghị nhà trường trang bị các ấn phẩm tham khảo, tài liệu giáo khoa theo quy định, phù hợp để sử dụng trong quá trình giảng dạy.

h) tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

i) tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở địa phương.

k) Phối hợp với đội thiếu niên tiền phong của thành phố Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng và các tổ chức xã hội có liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

l) quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục ở trường khi được hiệu trưởng phân công.

m) thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc.

2. Các giáo viên phụ trách các chức năng chính của lớp học, ngoài các nhiệm vụ được đề cập ở phần 1 của bài viết này, còn có các chức năng sau:

a) chủ động nắm bắt thông tin về từng học sinh trong lớp được phân công làm giáo viên chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp thể hiện rõ mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm của học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và từng học sinh.

b) thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã được hiệu trưởng xây dựng và phê duyệt.

c) Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, tổng phụ trách đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh trong lớp; tổng hợp ý kiến ​​phản hồi, đánh giá học sinh cuối học kỳ i và cuối năm học; hướng dẫn học sinh bình chọn và đề nghị khen thưởng; lập danh sách học sinh đề nghị ở lại lớp; toàn bộ bảng điểm của học sinh.

d) báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình của lớp học cho giám đốc.

3. giáo viên phụ trách nhóm và chịu trách nhiệm trước giám đốc về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của hồ sơ học sinh.

điều 29. quyền của giáo viên và nhân viên

1. giáo viên, nhân viên có các quyền sau đây

a) có quyền được trả lương, phân công, bồi thường, khuyến khích và các chính sách khác đã được thiết lập; chuyển loại chức danh nghề nghiệp; được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, được hưởng các quyền lợi về vật chất và tinh thần theo quy định.

b) Được tự chủ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường trong việc lựa chọn và điều chỉnh nội dung giáo dục; áp dụng các hình thức hoạt động và phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

c) Có điều kiện học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng lương, phụ cấp theo lương và các chế độ, chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học và đăng cai.

d) Được khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định.

Xem thêm: Bài 03: Hướng Dẫn Cài Đặt Laravel Là Gì? Cách Cài Đặt Laravel

đ) thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. giáo viên phụ trách công tác đứng lớp ngoài các quyền nêu tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây

a) tham gia các lớp học và các hoạt động giáo dục khác của học sinh trong lớp của bạn.

b) Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và các hội đồng khác khi các vấn đề liên quan đến học sinh của lớp mình được giải quyết.

c) tham dự các khóa học bồi dưỡng và hội thảo về công việc của tiệm.

d) có quyền cho phép học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục.

đ) Giảm giờ học hàng tuần và các quyền khác theo quy định.

3. giáo viên làm tổng phụ trách đội được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Điều 30. Chuẩn đào tạo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

1. trình độ chuẩn đối với giáo viên tiểu học là có bằng cử nhân sư phạm tiểu học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành có liên quan và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiểu học.

2. áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định. Giáo viên tự đánh giá hàng năm và được nhà trường đánh giá thường xuyên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học để làm cơ sở xây dựng chương trình giảng dạy, bồi dưỡng và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Xem Thêm : Những thử thách cá voi xanh jonathan là gì

điều 31. hành vi và cách ăn mặc của giáo viên

Tác phong và cách ăn mặc của giáo viên tuân theo chuẩn mực của ngành giáo dục và pháp luật, trong đó cần chú ý:

a) không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy không đúng nội dung kiến ​​thức.

b) không gian lận trong đánh giá hoặc cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh.

c) không ép học sinh học thêm vì mục đích vật chất.

d) Không lãng phí thời gian, bỏ buổi học, tự ý cắt xén nội dung giáo dục.

đ) Không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc tấn công thân thể của người khác; Không hút thuốc; uống bia; gây rối an ninh trật tự.

chương v

sinh viên

điều 34. nghĩa vụ của học sinh

1. học tập, rèn luyện theo kế hoạch giáo dục và nội quy nhà trường; có ý thức tự giác học tập, rèn luyện để phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực phù hợp với mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

2. thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ học tập; biết cách tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên; tích cực, chủ động tham gia các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến ​​thức đã học vào thực tế cuộc sống; tập thể dục, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

3. lòng hiếu thảo với cha mẹ, ông bà; tôn trọng và lễ phép với thầy cô giáo và người lớn tuổi; đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè, trẻ em, người già, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

4. chấp hành nội quy, bảo vệ tài sản của trường và nơi công cộng; chấp hành trật tự an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

5. góp phần vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường và địa phương.

điều 35. quyền của học sinh

1. được thông báo

a) đào tạo và học tập để phát triển đầy đủ và tận dụng tốt nhất tiềm năng của họ; được học ở trường, lớp thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, thuận tiện cho việc đi lại trên địa bàn cư trú.

b) học sinh có thể chọn trường hoặc chuyển sang trường khác ngoài khu vực cư trú, nếu trường đó có đủ năng lực để tiếp nhận.

c) Học sinh tiểu học ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc tại Việt Nam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không được đi học nếu có nguyện vọng. nếu bạn chuyển đến một trường tiểu học, hiệu trưởng sẽ tiến hành khảo sát trình độ để xếp bạn vào đúng lớp.

d) học sinh khuyết tật được giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học; các điều kiện học tập, rèn luyện được đảm bảo; được học và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh.

đ) học sinh được học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi lớn hơn quy định, học lâu hơn và ở lại trường.

e) những học sinh có thể lực tốt và sớm phát triển trí tuệ có thể vượt lên trên cấp lớp. Quy trình xem xét từng trường hợp cụ thể theo các bước sau: Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh gửi yêu cầu đến trường.

Giám đốc nhà trường thành lập Hội đồng kiểm tra, tư vấn gồm: Giám đốc hoặc Phó giám đốc và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên của lớp mà học sinh học, giáo viên của lớp trên, nhân viên y tế, tổng giám đốc của đội.

Trên cơ sở kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn, hiệu trưởng hoàn thiện hồ sơ, báo cáo trưởng phòng giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định.

g) Học sinh có kết quả học tập hạn chế, đã được giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp hướng dẫn nhưng vẫn chưa hoàn thành, tùy theo mức độ không hoàn thành nhiệm vụ. đối với nhiệm vụ học tập, rèn luyện, giáo viên báo cáo giám đốc xem xét quyết định cho lên lớp, cùng gia đình quyết định biện pháp giáo dục phù hợp.

2. được bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng và đối xử bình đẳng, dân chủ; được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp; nhận đầy đủ thông tin về quá trình học tập và rèn luyện của bản thân; Bảo đảm các điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn cho việc học tập, rèn luyện.

Xem thêm: Muối tinh khiết natri clorua là gì – Ứng dụng trong công nghiệp

3. được tham gia các hoạt động phát huy khả năng của cá nhân; bày tỏ ý kiến ​​và nguyện vọng cá nhân.

4. được nhận học bổng và hưởng các chính sách xã hội theo quy định.

5. được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

điều 37. hành vi và trang phục của học sinh

Hành vi và cách ăn mặc của học sinh tuân thủ các quy định của ngành và luật pháp, trong đó cần chú ý:

đừng đặt bản thân hoặc những người khác gặp rủi ro khi tham gia các hoạt động vui nhộn.

danh sách

tt

họ và tên của học sinh

ngày sinh

phụ nữ /

nam tính

tên của cha (mẹ) hoặc cha đỡ đầu

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cấu Hình Vpn Clients To Site (L2Tp Vs Pptp), Vpn Trên Điện Thoại Iphone Là Gì

sự nghiệp

điện thoại liên hệ

học sinh trong lớp học chính

tt

họ và tên của học sinh

kết quả kiểm tra của năm học trước

hoàn cảnh đặc biệt của giám đốc; đặc điểm cá nhân hoặc năng khiếu của học sinh

ghi chú

danh sách các ủy ban đại diện cho cha mẹ học sinh

stt

họ và tên

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cấu Hình Vpn Clients To Site (L2Tp Vs Pptp), Vpn Trên Điện Thoại Iphone Là Gì

sự nghiệp

địa chỉ

(điện thoại)

sứ mệnh

danh sách cán bộ lớp

danh sách sinh viên được chia theo nhóm / nhóm

sơ đồ chỗ ngồi cho lớp ………….

năm học 20 …. – 20 ….

i. đặc điểm hình ảnh

1. ưu điểm:

– sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của một ban giám đốc có kỹ năng quản lý tốt; trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

– các nhà lãnh đạo cao nhất của đảng, nhà nước; chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.

– Phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học, tạo mọi điều kiện cho con em học tập.

– Tuy ở 3 thôn nhưng hầu hết nhà đều gần nhau nên việc giúp đỡ nhau trong học tập rất thuận tiện.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Thoại Bàn Panasonic Kx-Tsc92Cid, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Panasonic Kx

– Hầu hết các em đều ngoan ngoãn, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống.

……………………………………….. .. …………………………… …………. .. … …….. ………………. ….

……………………………………….. .. …………………………… …………. .. … …….. ………………. ….

……………………………………….. .. …………………………… …………. .. … …….. ………………. ….

……………………………………….. .. …………………………… …………. .. … …….. ………………. ….

2. khó khăn:

– về giáo viên: kinh nghiệm giảng dạy của họ chưa nhiều.

– về học sinh:

+ trình độ nhận thức của họ không giống nhau.

+ một số học sinh không tự giác trong học tập.

……………………………………….. .. …………………………… …………. .. … …….. ………………. ….

……………………………………….. .. …………………………… …………. .. … …….. ………………. ….

……………………………………….. .. …………………………… …………. .. … …….. ………………. ….

……………………………………….. .. …………………………… …………. .. … …….. ………………. ….

ii. nội dung của kế hoạch chủ nhiệm lớp

1. duy trì tư cách thành viên

1.1. mục tiêu

– Giữ số lượng 32/32 học sinh đến hết năm học, không để học sinh bỏ học giữa chừng.

– duy trì việc đi học đều đặn và đúng giờ.

1.2. nhiệm vụ và giải pháp

– Thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh; đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn hơn bạn.

– khuyến khích học sinh học nhanh, khuyến khích học sinh học không nhanh; giúp đỡ

họ hòa hợp với bạn.

2. chất lượng giáo dục toàn diện

2.1. giáo dục phẩm chất đạo đức và năng lực cá nhân

2.1.1. mục tiêu

– Thực hiện tốt nội quy, quy chế của trường, lớp, đội, giáo dục thiếu nhi theo “5 điều Bác Hồ dạy”.

– Xây dựng ở trẻ em một số thói quen và hành vi đạo đức: vâng lời ông bà, cha mẹ và hơn hết là mọi người; biết chào hỏi, giao tiếp nhã nhặn, lịch sự; đến với nhau để cùng nhau học hỏi, không chửi thề, văng tục, không đánh nhau.

– giáo dục trẻ em tham gia giao thông an toàn, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

2.1.2. nhiệm vụ và giải pháp

– giáo dục học sinh về hành vi đạo đức thông qua các bài học trên lớp.

– Thái độ và lời nói của giáo viên ân cần, động viên, khuyến khích học sinh đúng lúc.

– quan tâm chia sẻ và giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

– Tăng cường “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” trong việc giáo dục học sinh. kiên quyết chống lại các hành vi bạo lực đối với học sinh.

– Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt của học sinh.

– thường xuyên hợp tác với phụ huynh của học sinh để cùng nhau giáo dục chúng.

– kết hợp nhuần nhuyễn với mọi lực lượng giáo dục ngoài xã hội để nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh.

…………

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button