Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan – Ánh sáng luật

Bạn đang quan tâm đến Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan – Ánh sáng luật phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

i. chủ sở hữu bản quyền

Chủ sở hữu bản quyền là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một, một số hoặc tất cả các quyền tài sản.

Bạn đang xem: Quyền sở hữu tác phẩm

ii. chủ sở hữu bản quyền là tác giả

Các tác giả sử dụng thời gian, tài chính, tài liệu và phương tiện kỹ thuật của mình để tạo ra các tác phẩm có quyền sở hữu và đạo đức.

iii. chủ sở hữu bản quyền là đồng tác giả

1. các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, tài liệu và cơ sở vật chất kỹ thuật của họ để đồng sáng tạo các tác phẩm có quyền sở hữu và đạo đức.

2. Các đồng tác giả tạo ra tác phẩm được quy định trong tiểu mục 1 của bài viết này, nếu có một phần riêng biệt có thể được tách ra để sử dụng độc lập mà không ảnh hưởng đến phần của các đồng tác giả khác, thì được quyền nhân thân, hạ nhục và gia trưởng. các quyền. quyền đối với phần cụ thể đó.

iv. chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc ký kết hợp đồng với tác giả

1. tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả thuộc tổ chức của mình là người có quyền tài sản, quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Có thể bạn quan tâm: Phân tích Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ) – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

2. tổ chức, cá nhân giao kết với tác giả tác phẩm là chủ sở hữu quyền tài sản, quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

v. chủ sở hữu bản quyền là người thừa kế

Các tổ chức và cá nhân thừa kế quyền tác giả theo luật kế thừa là chủ sở hữu quyền tài sản và quyền xuất bản tác phẩm hoặc cho phép người khác xuất bản tác phẩm, trừ những trường hợp sau: có thỏa thuận khác.

là. chủ sở hữu bản quyền là người được chuyển giao quyền

1. tổ chức, cá nhân có thể chuyển nhượng một, một số hoặc toàn bộ quyền tài sản, quyền xuất bản tác phẩm hoặc cho phép người khác xuất bản tác phẩm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng với tư cách là chủ sở hữu tác phẩm. p>

2. tổ chức, cá nhân quản lý tác phẩm khuyết danh giữ bản quyền cho đến khi xác định được danh tính của tác giả.

vii. chủ sở hữu bản quyền là nhà nước

1. nhà nước là chủ sở hữu bản quyền của các tác phẩm sau:

<3

b) tác phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hộ nhưng chủ sở hữu quyền tác giả chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế hoặc không có quyền hưởng di sản;

c) chủ sở hữu bản quyền đã chuyển giao tác phẩm cho nhà nước.

2. Khi sử dụng công trình thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các nghĩa vụ sau:

a) xin phép sử dụng;

Có thể bạn quan tâm: Hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại – Chuyên Văn

b) thanh toán tiền bản quyền, thù lao, các lợi ích vật chất khác;

c) gửi bản sao của tác phẩm trong vòng ba mươi ngày sau ngày xuất bản hoặc lưu hành.

viii. tác phẩm thuộc về công chúng

1. Tác phẩm đã hết thời hạn bảo hộ thuộc quyền sở hữu của công chúng.

2. mọi tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này nhưng phải tôn trọng quyền nhân thân của tác giả.

3. tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu của công chúng phải tôn trọng các quyền nhân thân. chủ sở hữu bản quyền của các tác phẩm thuộc về công chúng không có quyền xuất bản hoặc quyền sở hữu. cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khi phát hiện hành vi vi phạm quyền nhân thân của tác phẩm đã hết thời hạn bảo hộ có quyền yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại. chấn thương; Có quyền khiếu nại, tố cáo và yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành chính, dân sự hoặc hình sự. tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo hộ quyền con người đối với tác phẩm của thành viên mình đã hết thời hạn bảo hộ …

ix. chủ sở hữu quyền liên quan

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, đầu tư tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện cuộc biểu diễn là chủ sở hữu cuộc biểu diễn đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với bên liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật để sản xuất bản ghi âm, ghi hình là chủ sở hữu của bản ghi âm, ghi hình đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với các bên liên quan.

3. đài truyền hình sở hữu chương trình phát sóng của mình, trừ khi có thỏa thuận khác với bên liên quan.

Xem thêm: Trường THPT Thốt Nốt , Tp Cần Thơ

                       

Vậy là đến đây bài viết về Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan – Ánh sáng luật đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button