Mẫu phiếu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm mới nhất

Bạn đang quan tâm đến Mẫu phiếu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm mới nhất phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

vào cuối năm việc đánh giá đoàn viên của từng chi đoàn được đề ra và đây là vấn đề rất có ý nghĩa đối với mỗi đoàn viên và làm việc nhóm được tốt hơn. để đánh giá xếp loại đoàn viên cần căn cứ vào các tiêu chí khác nhau và thông qua phiếu đánh giá đoàn viên cuối năm để xây dựng các nhận xét đó. để biết thêm thông tin về mẫu đánh giá thành viên cuối năm mới nhất. theo dõi bên dưới.

luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Bạn đang xem: Phiếu tự đánh giá xếp loại đoàn viên

1. mẫu phiếu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm như thế nào?

căn cứ vào hướng dẫn 33-hd / twdtn-btc, có 5 nguyên tắc nhận xét, đánh giá và phân loại đoàn viên, cụ thể như sau:

– Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện đoàn thanh niên.

– đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và liên thông trong hệ thống tổ chức công đoàn.

– Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, minh bạch; quyền hạn và trách nhiệm phù hợp.

– Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chính trong đánh giá, xếp hạng hàng năm.

– Gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể; trách nhiệm của bí thư các cấp đối với kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các chi đoàn, bộ phận, tổ công đoàn và phân loại tổ trưởng, đoàn viên được thực hiện hàng năm. công đoàn bộ phận, công đoàn bộ phận, công đoàn mới thành lập theo quy định của Điều lệ Đoàn trường Việt Nam phải hoạt động đủ 12 tháng trở lên (CĐ đơn vị trường học tính theo năm học). đối với đoàn viên tham gia công tác đoàn từ 10 tháng trở lên.

do đó, biểu mẫu đánh giá thành viên cuối năm nên được sử dụng để đánh giá và xếp hạng các thành viên cuối năm dựa trên các tiêu chí cụ thể trong mẫu được cung cấp để đánh giá.

xem thêm: bạn đánh giá, nhận xét và xếp loại đoàn viên cuối năm như thế nào?

2. Mẫu Đánh giá Tư cách Thành viên Cuối năm nhằm mục đích gì?

– Đánh giá đúng chất lượng đoàn viên, CĐCS để các cấp bộ đoàn đề ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên và CĐCS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. mới.

– Tạo động lực để đoàn viên và CĐCS phấn đấu vươn lên xuất sắc về mọi mặt, đẩy mạnh phong trào thi đua, rèn luyện, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

– Đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn là căn cứ để bình xét, thi đua, biểu dương hàng năm. đặc biệt là đối với đoàn viên còn là một trong những căn cứ để xét đoàn viên ưu tú và trình đảng xem xét, động viên, kết nạp.

– Việc đánh giá chất lượng đoàn viên, CĐCS được thực hiện hàng năm gắn với tổng kết công tác năm; Việc đánh giá phải khách quan, trung thực, dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ của công đoàn viên và tổ chức công đoàn cơ sở.

3. mẫu đánh giá thành viên cuối năm:

doan …… ..

hội đồng nghiệm thu …… ..

biểu mẫu tự đánh giá thành viên

họ và tên: ……

xem thêm: đánh giá là gì? khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của việc đánh giá?

ngày sinh: …………

địa chỉ …… ..

chi nhánh:…

Xem thêm: Nghị luận về an toàn thực phẩm (9 mẫu) – Văn 12

các hoạt động, thành tích và thành tích đạt được trong năm …………

kết quả phân tích chất lượng thành viên: …………

sức mạnh: ….

hạn chế: …….

đề xuất, kiến ​​nghị các giải pháp về công tác đoàn th t (nếu có) : …….

xem thêm: biểu mẫu tự đánh giá để được chỉ định

Sau 1 năm học tập và rèn luyện tại chi bộ, tôi tự kiểm điểm xếp loại đoàn viên: ……

đánh giá của ủy ban chi nhánh

(ký và ghi rõ họ tên)

4. hướng dẫn lập phiếu đánh giá hội viên cuối năm:

<3

Cũng như các văn bản khác, khi viết phiếu đánh giá hội viên cuối năm sẽ bao gồm các thông tin sau:

– tên của phiếu đánh giá được viết hoa và đặt ở giữa văn bản, cụ thể: phiếu đánh giá thành viên

– dữ liệu cá nhân: họ và tên viết in hoa, có dấu, ngày tháng năm sinh được ghi chính xác theo thông tin trên giấy tờ tùy thân và sổ đăng ký nhà đất, địa chỉ.

– tóm tắt các hoạt động và thành tích mà họ đã tham gia và đã đạt được trong năm; chỉ ra cụ thể những điểm mạnh bạn đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại, đưa ra các đề xuất và giải pháp cải thiện.

xem thêm: mẫu phiếu đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm mới nhất

– đưa ra gợi ý, đề xuất giải pháp cho công việc nhóm, nếu có.

– Đoàn viên tự xếp loại đoàn viên theo điều kiện, tiêu chuẩn quy định, phân loại đoàn viên theo mục trước, đoàn viên được phân loại theo các mức độ: chấp hành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ.

– Sau khi tự đánh giá, phân loại, các thành viên ký và ghi rõ họ tên, cấp ủy nhận xét, đánh giá.

cần lưu ý khi viết phiếu đánh giá hội viên phải theo đúng thể thức của văn bản, không được sửa, xóa; điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu.

5. để đánh giá chất lượng của các thành viên sẽ được phân loại theo 4 mức độ như sau:

dựa trên lý do:

– Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của con người.

– cơ chế điều hành, quy chế làm việc tập thể; các quy định về chấp hành điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giao tiếp, văn hóa, tác phong, lối sống của cá nhân.

– chương trình, kế hoạch công tác, mục tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt hàng năm.

Có thể bạn quan tâm: Soạn bài Sống chết mặc bay | Ngắn nhất Soạn văn 7

– cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu qua từng năm của cá nhân.

– môi trường, công việc và điều kiện làm việc và đặc điểm giới tính.

Do đó, để đánh giá, xếp loại đoàn viên cuối năm cần thực hiện theo:

đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Đoàn viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công đoàn; chấp hành tốt nội quy, quy chế của địa phương nơi ở; Anh là tấm gương mẫu mực trong học tập và lao động của tập thể.

– Phải tham gia từ 90% trở lên các hoạt động do Đoàn cấp quản lý tổ chức trở lên, là nhân tố tích cực, luôn đi đầu trong các hoạt động, phong trào của Đoàn và Đoàn cấp trên tổ chức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. .

– phải hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo công đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động công đoàn nơi cư trú.

làm tốt lắm

– Công đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ khi chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của địa phương nơi học tập, sinh sống và làm việc.

– Bạn phải tham gia ít nhất 80% các hoạt động do nhóm quản lý của mình tổ chức trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Đoàn viên phải hoàn thành tốt chương trình rèn luyện đoàn viên và tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể tại nơi cư trú.

hoàn thành

– Đoàn viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ khi chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt Điều lệ công đoàn và nội quy, quy chế của địa phương.

p>

– phải tham gia ít nhất 50% hoạt động do cấp ủy tổ chức trở lên và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt mức hoàn thành chương trình rèn luyện đảng viên.

không hoàn thành nhiệm vụ

Đoàn viên sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong các trường hợp sau:

– các thành viên đang trong thời gian áp dụng hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

– Đoàn viên vi phạm các quy định của điều lệ công đoàn, nghị quyết công đoàn và nội quy, quy chế của địa phương nơi sinh sống, học tập, lao động, công tác;

– chỉ tham gia dưới 50% các hoạt động do đoàn cấp quản lý tổ chức và không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không hoàn thành chương trình đào tạo đội viên.

Qua đó có thể thấy, tùy theo việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào do công đoàn tổ chức, … mà đoàn viên sẽ được xếp vào các mức độ đồng tình khác nhau với các tiêu chuẩn và điều kiện đã nêu. lên.

Trên đây là những thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung “mẫu phiếu đánh giá hội viên cuối năm mới nhất” và các thông tin pháp lý khác theo quy định hiện hành. Tôi hy vọng những thông tin trên là hữu ích đối với độc giả.

Xem thêm: Thẻ: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Cdburnerxp 4, Thẻ: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Cdburnerxp

                       

Vậy là đến đây bài viết về Mẫu phiếu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm mới nhất đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button