Nhà nước và cách mạng | C. Mác Ph. Ăngghen V. I. Lênin Hồ Chí Minh

Phân tích tác phẩm nhà nước và cách mạng

i- hoàn cảnh ra đời tác phẩm

Lê-nin đã có nhiều tác phẩm phát triển lý luận về nhà nước của chủ nghĩa Mác như: thảm họa sắp xảy ra và các phương pháp ngăn chặn nó; Liệu những người Bolshevik có giữ được chính phủ? nhiệm vụ trước mắt của chính phủ Xô Viết; cách mạng vô sản và kẻ phản bội nhân quả; thảo luận về nhà nước, kinh tế chính trị trong thời kỳ độc tài của giai cấp vô sản; ít hơn là tốt hơn; nhưng những tác phẩm của nhà nước và cách mạng là những tác phẩm tiêu biểu và quan trọng nhất. đây là toàn bộ lý thuyết về nhà nước, những quan điểm về một kiểu nhà nước mới – nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới của lenin.

Tác phẩm này được viết trong hoàn cảnh trước Cách mạng Tháng Mười (tháng 7 đến tháng 8 năm 1917). Để tránh sự khủng bố của chính phủ lâm thời lúc bấy giờ, lenin phải trốn trong nhà công nhân trong một ga ra ở biên giới Nga – Phần Lan, sau đó trốn trong một túp lều tranh phía sau hồ radian để làm việc và di chuyển khắp nơi và viết bài báo này. .

Sống trong hoàn cảnh bí mật, lenin không một phút ngừng hoạt động cách mạng, ông vẫn giữ mối liên hệ với ban chấp hành trung ương của Đảng. Trong thời gian ở đây, Lenin đã viết thêm 60 bài báo, sách và thư. trong số đó có những tác phẩm nổi tiếng về nhà nước và cách mạng, nó được viết như những lời kích động thời bấy giờ, dành riêng cho giai cấp công nhân giành chính quyền.

trong tác phẩm này, lenin không chỉ khôi phục tầm nhìn marxist và engelsian về nhà nước, mà còn phát triển học thuyết marxist về nhà nước và chế độ độc tài của giai cấp vô sản. Ít lâu sau, Lê-nin muốn viết tiếp phần thứ hai của tác phẩm này là phần tóm tắt kinh nghiệm của các cuộc cách mạng Nga 1905 và 1917; tổng hợp những kinh nghiệm mới của chính quyền Xô Viết để tiếp tục phát huy và làm phong phú thêm học thuyết nhà nước của mình. Thật không may, trước khi Lenin có thời gian để làm công việc đó, ông đã qua đời. đây là một mất mát to lớn cho nhân loại, cho những quốc gia đi theo con đường của lenin.

tại sao lenin quyết định viết các tác phẩm nhà nước và cách mạng trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy?

có ba lý do:

Trước hết, trong lời nói đầu của tác phẩm lần thứ nhất, Lê-nin cũng đã chỉ rõ: “Hiện nay, vấn đề nhà nước có một ý nghĩa đặc biệt cả về lý luận và chính trị – thực tiễn”.

theo lenin, vấn đề nhà nước luôn là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng.

Đúng như C.Mác đã tổng kết Cách mạng Pháp 1848 – 1851 trong tác phẩm Ngày mười tám tháng sương mù, Lưu Bân Bân đã viết: Các đảng phái chính trị nối tiếp nhau tranh giành quyền lực, đều coi là giành chính quyền. lâu đài khổng lồ của bang là chiến lợi phẩm chính của những người chiến thắng.

– Khi giai cấp vô sản nắm chính quyền, quyền lực của đảng được thực hiện thông qua nhà nước, đảng sẽ lãnh đạo toàn xã hội.

– lenin dự đoán rằng cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa vào tháng 10 ở Nga chắc chắn sẽ thắng lợi và chính quyền Xô Viết sẽ về tay công nhân và nông dân. Để giúp giai cấp vô sản hiểu được nhà nước và biết cách quản lý nhà nước của mình, tác giả viết các tác phẩm nhà nước và cách mạng.

Thứ hai, trong thời gian này (1917), chủ nghĩa tư bản đã phát triển đến giai đoạn chủ nghĩa đế quốc – chủ nghĩa tư bản phân chia thị trường, thuộc địa và chủ nghĩa đế quốc. nó đã làm cho mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản trở nên vô cùng gay gắt và sâu sắc. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) nổ ra nhằm chia cắt thế giới và dập tắt các phong trào cách mạng của công nhân các nước, nhưng kết quả lại trái ngược nhau. Cuộc chiến tranh này đã tập trung mọi mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản (mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản, giữa chủ nghĩa đế quốc với nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản) đã thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quá trình chuyển chủ nghĩa tư bản sang cạnh tranh tự do ( chủ nghĩa tư bản đối địch) trong chủ nghĩa tư bản thao túng nhà nước (chủ nghĩa đế quốc). đồng thời gây ra những thảm họa chưa từng có và nâng cao tinh thần cách mạng của nhân dân.

Kết quả là thúc đẩy cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn:

– phong trào cách mạng vô sản thế giới phát triển mạnh mẽ.

– Đã đến lúc giai cấp vô sản phải nắm chính quyền từ tay giai cấp tư sản.

– vấn đề của giai cấp vô sản và mối quan hệ của nó với nhà nước được nêu ra.

– Việc giai cấp vô sản trực tiếp tổ chức các lực lượng vũ trang và cách mạng vô sản giành chính quyền bằng bạo lực đã trở thành vấn đề cần hành động ngay.

lenin khẳng định: chủ nghĩa đế quốc là đêm trước của cách mạng vô sản. do đó, vấn đề nhà nước được đặt ra một cách cấp thiết. công tác nhà nước và cách mạng là sự chuẩn bị về lý luận của nhà nước và cách mạng để giai cấp vô sản giành chính quyền và giành chính quyền, là chương trình xây dựng nhà nước của giai cấp vô sản, trang bị lý luận về mặt lý luận cho giai cấp vô sản và quần chúng cách mạng Nga , tiến hành các hoạt động khởi nghĩa vũ trang dưới sự hướng dẫn của học thuyết Mác.

thứ ba, bằng cách viết nhà nước và cuộc cách mạng, lenin muốn bóp chết luận điệu của những kẻ cơ hội trong quốc tế thứ 2 (điển hình là berlin và causky), âm mưu chống lại các nguyên tắc marxist của nhà nước, chống lại marxism, xây dựng một nhà cách mạng phương pháp thay thế nhà nước tư sản bằng nhà nước vô sản. bọn cơ hội chủ nghĩa, bọn xét lại ở tầm quốc tế làm mọi cách để bảo vệ lý luận phát triển, bảo vệ hòa bình để đi từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. và những người theo chủ nghĩa vô chính phủ tìm cách chống lại bất kỳ nhà nước nào, kể cả chế độ độc tài của giai cấp vô sản.

Trước tình hình đó, lenin cho rằng, nếu không đấu tranh kiên quyết chống lại những biến tướng cơ hội của vấn đề nhà nước thì không thể đấu tranh giải phóng quần chúng lao động khỏi ảnh hưởng của giai cấp tư sản. những ý tưởng đó đã thúc đẩy mọi người bắt đầu viết nhà nước và cuộc cách mạng.

tại sao lenin lại đặt tên công trình của mình là nhà nước và cuộc cách mạng?

nhan đề của nhà nước lao động và cách mạng nói rằng, để có một nhà nước vô sản – một nhà nước kiểu mới, nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự kiểm soát của nó – thì chỉ có một đứa trẻ. là sử dụng bạo lực cách mạng, tất cả các phương pháp khác đều là cải tạo cơ hội.

vấn đề của trạng thái lenin gắn liền với phương pháp cách mạng bạo lực.

ii- nội dung của tác phẩm

Tác phẩm nhà nước và cách mạng được chia thành 6 chương với nội dung phong phú, được trình bày một cách hệ thống và sâu sắc.

Xem thêm: Top 10 mẫu phân tích bài thơ về Tiểu đội xe không kính hay chọn lọc

– chương 1: xã hội và nhà nước có giai cấp.

– chương 2: nhà nước và cuộc cách mạng. kinh nghiệm trong những năm 1848 – 1851.

– chương 3: nhà nước và cuộc cách mạng. kinh nghiệm của xã paris 1871. phân tích về thương hiệu.

– chương 4: tiếp theo. Những giải thích bổ sung của Engels.

– chương 5: nền tảng kinh tế khiến nhà nước diệt vong.

– chương 6: Những kẻ cơ hội tầm thường hóa chủ nghĩa Mác.

1. bản chất giai cấp của nhà nước

Lenin đã mô tả nguồn gốc xã hội và giai cấp của sự xuất hiện của nhà nước.

Xem Thêm : ChưƠng trình đÀo tạo trình đỘ ĐẠi học ngàNH: VĂn học mã SỐ: 5220330 ĐỀ CƯƠng học phầN

– Không phải là xã hội loài người dường như có một nhà nước. nhà nước là một phạm trù lịch sử chỉ xuất hiện trong xã hội có sự phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp.

xã hội cộng sản nguyên thủy không có nhà nước, khi xã hội nguyên thủy tan rã, xã hội bị phân hóa thành các giai cấp đối kháng không thể hòa hợp mới sinh ra nhà nước. trong các tổ chức thị tộc, bộ lạc của xã hội công xã nguyên thủy chưa có tổ chức riêng, chưa phân chia giai cấp, mọi thành viên trong xã hội đều bình đẳng. người lãnh đạo do tất cả các thành viên bổ nhiệm và có trách nhiệm chăm lo cho lợi ích của toàn xã hội. do đó, trong xã hội và về cơ bản không nhất thiết phải có bất kỳ quyền lực chính trị nào đối với xã hội, vì vậy nhà nước cũng không thể tồn tại.

do lực lượng sản xuất phát triển, dần dần phát sinh tư hữu và nô lệ, làm cho xã hội phân hoá chủ nô, giàu nghèo, sự phân hoá này đã phá vỡ quan hệ bình đẳng, tương trợ giữa mọi người trong xã hội làm phát sinh đến quan hệ giai cấp đối kháng, quan hệ này ngày càng không thể hòa giải, giai cấp thống trị (chủ nô) cần có một tổ chức quyền lực xã hội đặc biệt để thống trị giai cấp bị áp bức (nô lệ), tổ chức đó là nhà nước. từ đây ta có thể thấy rằng, nhà nước là sản phẩm lịch sử, ra đời theo sự xuất hiện của các giai cấp. nhà nước là một bộ máy đặc biệt để kiểm soát người khác và chỉ có thể xuất hiện trong một xã hội được chia thành các giai cấp.

Lê-nin đưa ra khái niệm nhà nước: nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể hòa giải, là cơ quan thống trị của giai cấp, cơ quan áp bức từ giai cấp này sang giai cấp khác; nó là một thiết bị cho phép một lớp đàn áp lớp khác.

tư tưởng của giai cấp tư sản và tiểu tư sản cố gắng xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin về nhà nước. họ nói rõ ràng rằng “nhà nước là tầng lớp thượng tầng để duy trì trật tự xã hội”, là cỗ máy “điều tiết” lợi ích của các giai cấp đối lập. đây là điểm bất đồng giữa lenin và những kẻ cơ hội.

xem xét các trạng thái lịch sử, chúng tôi thấy:

– tình trạng nô lệ: những người chủ nô tiếp quản nhà nước vì sự áp bức vô nhân đạo đối với những người nô lệ.

– Nhà nước phong kiến: địa chủ nắm quyền áp bức nông dân một cách vô nhân đạo.

– Nhà nước của giai cấp tư sản: giai cấp tư sản nắm quyền nhà nước để đàn áp giai cấp vô sản.

– trong khi nhà nước vô sản công khai tuyên bố rằng nhiệm vụ đầu tiên của nó là đàn áp sự phản kháng của các giai cấp bóc lột bị lật đổ cho đến khi nó bị tiêu diệt hoàn toàn.

do đó, về mặt lý thuyết, những kẻ cơ hội không thể phủ nhận rằng nhà nước là cơ quan thống trị của giai cấp, và xung đột giai cấp cũng không thể hòa giải được. nhưng họ đã quên và cố gắng phớt lờ và xóa bỏ một điều: nếu nhà nước là sản phẩm của những mâu thuẫn giai cấp không thể hòa giải, nếu nhà nước là lực lượng trên cả xã hội và càng ngày càng bị loại bỏ khỏi nó, thì rõ ràng là sự giải phóng giai cấp bị áp bức. Không thể đạt được nếu không có một cuộc cách mạng bạo lực, cũng như không thể phá hủy bộ máy chính quyền của đất nước do giai cấp thống trị xây dựng.

Họ không muốn một cuộc cách mạng bạo lực, không muốn lật đổ bộ máy nhà nước của giai cấp tư sản, mà tiến hành các biện pháp cải cách với điều kiện phải giữ gìn nó.

theo lenin, nhà nước không phải là bộ máy “duy trì trật tự xã hội” mà là “công cụ thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác”, không phải là bộ máy “điều tiết giai cấp” mà là bộ máy áp bức giai cấp, không phải là. thuộc sở hữu của cả thị trấn, nhưng chỉ có thể được sở hữu bởi một vài người. do đó trạng thái là không thể chuyển nhượng, “không thể hòa giải”.

Từ khi xã hội có giai cấp cho đến nay, nhân dân làm chủ đất nước (nhà nước). bản chất của nhà nước là độc tài giai cấp.

2. thái độ của cách mạng xã hội chủ nghĩa đối với nhà nước tư sản

Theo nguyên tắc của chủ nghĩa Lênin, giai cấp vô sản tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa để nắm chính quyền về tay mình thì phải đè bẹp bộ máy nhà nước của giai cấp tư sản. Lê-nin so sánh nhà nước của giai cấp tư sản và nhà nước của giai cấp vô sản theo cách sau: Nhà nước của giai cấp vô sản là công cụ của đại đa số công nhân để áp bức một số ít người bóc lột, công cụ để xóa bỏ ách thống trị của giai cấp và bóc lột, và xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Nhà nước tư sản là công cụ của thiểu số người bóc lột để áp bức đại đa số giai cấp công nhân, là công cụ để bảo vệ và củng cố chế độ bóc lột này hay chế độ bóc lột khác.

lenin chỉ rõ: cần phải dùng bạo lực cách mạng, dùng cách mạng vô sản để xóa bỏ nhà nước của giai cấp tư sản, nhưng không phải để nó “tự diệt vong”, mà để nhà nước của giai cấp vô sản là cần để làm cho nó “tự hủy” và không sử dụng bạo lực để xóa bỏ nó. đó là cơ sở của toàn bộ lý thuyết trạng thái của marx và engels.

Những người theo chủ nghĩa vô chính phủ đã phủ nhận sự cần thiết của một nhà nước cho giai cấp vô sản, gây nhầm lẫn về sự khác biệt về nguyên tắc giữa hai loại nhà nước. chúng chủ trương: mọi nhà nước đều phải bị thủ tiêu bằng bạo lực, còn bọn cơ hội thì chủ trương để nhà nước tư sản tự “tự diệt”, chuyển giao hòa bình cho giai cấp vô sản tự vệ. Mục tiêu của cách mạng vô sản là xóa bỏ chế độ chuyên chính của giai cấp vô sản, thực chất là xóa bỏ nhà nước chuyên chính.

Các giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp bị phân chia và bóc lột trong lịch sử thường bảo tồn và cải cách bộ máy nhà nước cũ đã được tiếp thu, hoàn thiện hơn để phục vụ cho giai cấp thống trị của nước bóc lột mới. cuối thế kỷ XVIII, giai cấp tư sản hợp pháp chuyển từ chế độ phong kiến ​​sang chế độ tư bản, vẫn sử dụng và giữ lại bộ máy hà khắc trước đây để phục vụ cho bản thân. nguyên nhân chính bắt nguồn từ lợi ích giai cấp và nhu cầu giai cấp mang tính chất bóc lột và ích kỷ.

Thái độ của giai cấp vô sản đối với bộ máy nhà nước tư sản là khác nhau, họ cần phải đập tan và tiêu diệt nhà nước tư sản, xây dựng lại bộ máy nhà nước mới, nhà nước vô sản không phải để phục vụ giai cấp bóc lột mà phải đàn áp và tiêu diệt giai cấp bóc lột.

Lenin đã khái quát quan điểm của Marx qua các cuộc cách mạng 1848 – 1851 và 1871. Marx cho rằng, nhiệm vụ của cuộc cách mạng tiếp theo – tức là cách mạng vô sản – không phải là cải tiến hình thức của bộ máy nhà nước tư sản, hay là. hoàn thiện hơn nhưng lại phá vỡ bộ máy.

3. thực chất của học thuyết nhà nước của chủ nghĩa Mác – chuyên chính của giai cấp vô sản

Xem thêm: Liên hệ mở rộng cho bài thơ Mùa xuân nho nhỏ Còn gì cho quê hương – 123docz.net

chuyên chính của giai cấp vô sản là nội dung cơ bản của cách mạng vô sản, học thuyết về chuyên chính của giai cấp vô sản là học thuyết chính của chủ nghĩa Mác – Lênin. thừa nhận hay không thừa nhận chế độ độc tài của giai cấp vô sản là ranh giới phân chia giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin và chủ nghĩa cơ hội “tả” hoặc hữu.

Lê-nin đã kế thừa và phát triển một cách xuất sắc lý luận của Mác – Ph.Ăngghen về chế độ chuyên chính của giai cấp vô sản. Nhà nước và Cách mạng là một tác phẩm xuất sắc về học thuyết này.

Chế độ độc tài của giai cấp vô sản của chủ nghĩa Mác có một lịch sử lâu đời và phong phú. từ năm 1848, trong tuyên ngôn của đảng cộng sản, marx – engels đã nêu rõ tư tưởng chuyên chính của giai cấp vô sản là: giai cấp vô sản phải chinh phục được quyền lực chính trị và chính trị. Sau khi trải qua cuộc cách mạng Pháp 1848 – 1851, Marx đã đi đến một kết luận quan trọng rằng: nếu bộ máy nhà nước của giai cấp tư sản không bị vũ lực đè bẹp thì cách mạng vô sản không thể thắng lợi, chính quyền của giai cấp tư sản không thể thắng được giai cấp tư sản, giai cấp vô sản không thể thắng lợi. dựng lên. sau công xã Paris năm 1871, câu hỏi được đặt ra: giai cấp vô sản, sau khi nghiền nát bộ máy nhà nước tư sản, phải thay thế nhà nước bằng hình thức nào?

năm 1875, trong bài phê bình chương trình Gothic, ông đã trình bày rõ ràng một số câu hỏi rất quan trọng về nhà nước và chế độ độc tài của giai cấp vô sản trong thời kỳ chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa cộng sản. .

Đối với thời đại của chủ nghĩa đế quốc và cách mạng vô sản, học thuyết về chuyên chính vô sản của chủ nghĩa Mác đã bước sang một giai đoạn mới. lenin không chỉ khôi phục học thuyết marx – engels, mà còn tiêu diệt tất cả chủ nghĩa cơ hội của tất cả những kẻ cơ hội đối với học thuyết này, đồng thời phát triển nó, đặt ra và giải quyết một số vấn đề mới quan trọng.

trong bức thư gửi á thần ngày 5 tháng 3 năm 1852, mark nói rằng điều mới mà ông đã làm và thử là:

– sự tồn tại của giai cấp chỉ gắn với những giai đoạn lịch sử nhất định của quá trình phát triển sản xuất.

– Cuộc đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến chế độ chuyên chính của giai cấp vô sản.

– bản thân chế độ độc tài chỉ là một bước chuyển tiếp hướng tới việc xóa bỏ mọi giai cấp và hướng tới một xã hội không giai cấp.

Đối với luận điểm này, về nhà nước và cách mạng, lenin đã tuyên bố rằng: ai chỉ thừa nhận đấu tranh giai cấp thì chưa phải là người theo chủ nghĩa marxist, chỉ là người công khai. từ thừa nhận đấu tranh giai cấp đến công nhận chế độ độc tài. của giai cấp vô sản là chủ nghĩa Mác.

Lenin kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội “tả khuynh” xuyên tạc chủ nghĩa Mác về chế độ độc tài của giai cấp vô sản.

Lenin đã nêu ra nhu cầu và bản chất của chế độ độc tài của giai cấp vô sản, phát triển và làm phong phú thêm nó bằng những kinh nghiệm cách mạng mới:

– Phát triển thêm một bước về đặc điểm của chuyên chính vô sản: chuyên chính của giai cấp vô sản là công cụ của cách mạng vô sản, là sự thống trị của giai cấp vô sản đối với giai cấp tư sản. khối công nông dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản là chính quyền không chia sẻ với ai và được sự ủng hộ trực tiếp của lực lượng vũ trang của quần chúng.

– phát triển ý tưởng về đội tiên phong của giai cấp vô sản, tức là đảng chính trị của giai cấp vô sản: đảng của giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo chế độ độc tài của giai cấp vô sản so với sự độc tài của giai cấp vô sản, tức là nhà nước của giai cấp vô sản được Đảng lãnh đạo, đó là một trong những tư tưởng cơ bản của nhà nước và công cuộc cách mạng.

Xem Thêm : Vấn đề văn bản của truyện ngắn ‘Chữ người tử tù’ – VnExpress Giải trí

Lenin chỉ ra rằng: trong cuộc đấu tranh giành độc quyền chuyên chính của giai cấp vô sản và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải làm cho đảng đủ khả năng là người thầy, người hướng dẫn và lãnh đạo toàn bộ phong trào lao động và những người bị bóc lột. . Không có sự lãnh đạo của Đảng thì giai cấp vô sản và toàn thể nhân dân lao động không thể lật đổ giai cấp tư sản, không thể giành thắng lợi trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, không thể xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– những nhiệm vụ cơ bản của chế độ chuyên chính vô sản đã được trình bày. Những tác vụ cơ bản đó là:

+ trấn áp sự phản kháng của những kẻ bóc lột bị lật đổ và củng cố chiến thắng của họ.

+ xây dựng khối liên minh công – nông, tiểu tư sản và nửa vô sản dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản.

+ Sử dụng chính quyền vô sản để tổ chức chế độ xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo toàn dân đi lên chủ nghĩa xã hội, có khả năng chỉ đạo và tổ chức chế độ mới.

4. hình thức nhà nước của giai cấp vô sản

Hình thức nhà nước của giai cấp vô sản là nhà nước chuyên chính của giai cấp vô sản, một hình thức nhà nước phải được áp dụng để thực hiện nhiệm vụ lịch sử của quá trình chuyển đổi từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa cộng sản. do đó, hình thức nhà nước của giai cấp vô sản là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

về nhà nước và cách mạng, lenin chỉ ra rằng, trong quá trình chuyển đổi từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa cộng sản, hình thức Xô Viết của chế độ chuyên chính vô sản sẽ được xây dựng.

– năm 1848, trong bản tuyên ngôn của đảng cộng sản, marx và engels lập luận rằng giai cấp vô sản đã thiết lập quyền thống trị của mình bằng cách lật đổ giai cấp tư sản một cách thô bạo và đặt vấn đề về nhà nước. , tức là giai cấp vô sản đã tự tổ chức thành giai cấp thống trị.

Xem thêm: Thuế máu (Hồ Chí Minh) – Tác giả tác phẩm (mới 2022) | Ngữ văn lớp 8

– đến giai đoạn cách mạng Pháp 1848 – l851 và trước công xã Paris 1871, trong tác phẩm của luu bonapart vào ngày thứ mười tám của tháng mù sương, đánh dấu tổng kết kinh nghiệm lịch sử của cuộc cách mạng Pháp và tuyên bố rằng từ nay về sau , giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng phải tập trung mọi lực lượng để tiêu diệt và bóp chết bộ máy nhà nước cũ.

– Giai đoạn xã Paris trước cách mạng nga năm 1905 và tháng 2 năm 1917, hai ông đã tìm ra một hình thức nhà nước vô sản mới thay thế cho bộ máy nhà nước tư sản.

Trong hai cuộc cách mạng Nga năm 1905 và tháng Hai năm 1917, Lê-nin đã phát hiện ra rằng Liên Xô là một hình thức nhà nước vô sản kiểu mới. Liên bang Xô Viết là một hình thức nhà nước tư sản cao hơn và hoàn chỉnh hơn so với công xã Paris. Bắt đầu bằng sự nổi lên của chính phủ Xô Viết, nó đã kết thúc kỷ nguyên cũ của hệ thống nghị viện dân chủ tư sản, mở ra một chương mới trong lịch sử toàn thế giới.

– Sau chiến tranh thế giới thứ hai, do điều kiện lịch sử mới, ở các nước dân chủ nhân dân đã xuất hiện một hình thức nhà nước mới khác của nhà nước vô sản – chính quyền dân chủ nhân dân. chính phủ dân chủ nhân dân và liên bang Xô Viết là hai hình thức chính quyền giống nhau: chính phủ liên hiệp giữa giai cấp công nhân và giai cấp công nhân. Sự phát triển này làm phong phú thêm học thuyết của Lênin về hình thức nhà nước vô sản.

Trong các tác phẩm về nhà nước và cách mạng, trình bày về hình thức nhà nước chuyên chính của giai cấp vô sản, Lênin cũng đã nêu ra nguyên tắc tổ chức của hình thức nhà nước chuyên chính vô sản. Nguyên tắc tổ chức của hình thức nhà nước vô sản là nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa là nguyên tắc tổ chức của một chính đảng, vừa là nguyên tắc tổ chức của hình thức nhà nước do giai cấp vô sản lãnh đạo. Cả hai loại hình nhà nước Xô Viết và dân chủ nhân dân đều tuân thủ nguyên tắc này.

5. làm tiêu vong cơ sở kinh tế của nhà nước, hai giai đoạn của xã hội cộng sản

Trong tác phẩm về nhà nước và cách mạng, lenin đã định nghĩa chủ đề này một cách khoa học, bao quát và sâu sắc và nhận định: nhà nước sẽ diệt vong hoàn toàn trong giai đoạn cao nhất của chủ nghĩa cộng sản. cơ sở kinh tế của tình trạng hấp hối là một câu hỏi về mối quan hệ giữa trạng thái hấp hối và chủ nghĩa cộng sản. đây là một trong những nội dung chính của các tác phẩm nhà nước và cách mạng.

khi trình bày cơ sở kinh tế của nhà nước diệt vong, lenin đã phân tích vấn đề của hai giai đoạn trưởng thành về kinh tế của chủ nghĩa cộng sản.

chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là hai giai đoạn của chủ nghĩa xã hội cộng sản chủ nghĩa; là một phương thức sản xuất phổ biến hơn với cơ sở chung và các đặc điểm chung:

– phương tiện sản xuất thuộc về phạm vi công cộng.

– không ai bóc lột mọi người.

– nền kinh tế quốc doanh đang phát triển theo kế hoạch.

nhưng có sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản:

– chủ nghĩa xã hội là xã hội mới xuất hiện từ xã hội tư bản nên còn nhiều dấu tích, tàn tích của chế độ cũ. được phân bổ theo phương thức “làm theo khả năng, hưởng theo công việc”.

– chủ nghĩa cộng sản, nguyên tắc phát triển trước đây sẽ không còn nữa, sẽ không còn bất bình đẳng trong công việc và phân phối.

iii- tính thực tế của công việc

– những công trình nhà nước và cách mạng có ý nghĩa quốc tế, những công trình đáp ứng những yêu cầu cấp thiết của phong trào cách mạng vô sản thế giới. lenin đã viết các tác phẩm về nhà nước và cách mạng để chuẩn bị lý luận về nhà nước và cách mạng cho giai cấp vô sản giành và giữ chính quyền.

– các công trình nhà nước và cách mạng rất quan trọng đối với cách mạng Nga.

nước Nga của chế độ chuyên chế Nga hoàng là nơi tập trung mọi mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc thế giới, là trung tâm của phong trào cách mạng thế giới từ đầu thế kỷ 20 trở đi. Trước tình hình đó, giai cấp vô sản và chính đảng của nó đã lợi dụng những điểm yếu của chủ nghĩa tư bản để phá vỡ mặt trận đế quốc, lật đổ chế độ Nga hoàng và thành lập một nước Xô Viết đại diện.

Chính trong khi giai cấp vô sản phải đối mặt với nhiệm vụ trực tiếp là nắm quyền lực nhà nước, thì trước cuộc cách mạng tháng mười, lenin đã rút ra những kinh nghiệm của cách mạng thế giới, đặc biệt là nghiên cứu về chính phủ Xô Viết trong thời kỳ hai. các cuộc cách mạng. , viết tác phẩm nhà nước và cách mạng làm cương lĩnh đấu tranh thành lập nhà nước vô sản, về mặt lý luận là vũ trang cho giai cấp vô sản và quần chúng. .

– Các tác phẩm về nhà nước và cách mạng là cương lĩnh cho cuộc đấu tranh thành lập nhà nước vô sản, kim chỉ nam cho hành động của các đảng vô sản các nước nhằm giành chính quyền từ tay giai cấp tư sản và xây dựng chính quyền nhà nước của mình.

>

– Nhà nước và các tác phẩm cách mạng đã góp phần đập tan chủ nghĩa cơ hội “tả” và “hữu”, chủ nghĩa vô chính phủ thời bấy giờ, sớm ngăn chặn những tư tưởng phi mácxít về nhà nước. do đó làm rõ và phát triển hơn nữa lý thuyết trạng thái thương hiệu như:

+ hình thức nhà nước chuyên chính vô sản.

+ vấn đề chuyên chính của giai cấp vô sản là liên minh công nhân và nông dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.

+ vấn đề là dân chủ của giai cấp vô sản là loại dân chủ cao nhất trong xã hội có giai cấp.

Các công trình nhà nước và cách mạng vẫn giữ nguyên giá trị cho đến ngày nay. Đảng ta đã vận dụng đúng đắn và sáng tạo học thuyết nhà nước của chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn Học

Related Articles

Back to top button