ôn tập chương 1 hình học 8 violet

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ MÔN TOÁN 8 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường HỌC KÌ I (Tài liệu giữ hành nội bộ) PHẦN LÝ THUYẾT Soạn lại và học thuộc : - 5 thắc mắc ôn tập chương thơm I trang 32/ SGK - 12 thắc mắc ôn tập cmùi hương II trang 61/ SGK B. PHẦN BÀI TẬPhường BÀI 1 : Phân tích những đa thức sau thành nhân tử : a/ b/ c/ d/ e/ f/ ( 25 – 16x) BÀI 2: Thực hiện nay những phép tính sau ( Hay : Rút gọn biểu thức ) : a/ b/ c/ d/ (x-5)+(7-x)(x+2) e/ f/ g/ ( h/ BÀI 3: Tính cực hiếm biểu thức sau : a/ A = ( 3x – 2 )+ ( x + 1 )- 2

Thể một số loại Giáo án bài xích giảng Tân oán học tập 8

Số trang 1

Loại tệp doc

Kích thước 0.05 M

Tên tệp de cuong toan 8 ca phái nam doc


Download

 


https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ 


MÔN TOÁN 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP.. HỌC KÌ I

(Tài liệu lưu giữ hành nội bộ)

 

PHẦN LÝ THUYẾT

Soạn lại cùng học thuộc : - 5 câu hỏi ôn tập chương thơm I trang 32/ SGK

- 12 câu hỏi ôn tập chương thơm II trang 61/ SGK

 

B. PHẦN BÀI TẬP

BÀI 1 : Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tử : 

a/

*
*
b/
*
c/
*

d/

*
e/
*
f/ ( 25 – 16x
*
)

BÀI 2: Thực hiện những phép tính sau ( Hay : Rút gọn biểu thức ) :

a/

*
b/
*
c/
*

d/ (x-5)

*
+(7-x)(x+2) e/
*
f/
*

g/ (

*
h/
*

BÀI 3: Tính giá trị biểu thức sau :

a/ A = ( 3x – 2 )

*
+ ( x + 1 )
*
- 2 ( x + 1 ) ( 3x – 2 ) tại : x =
*

b/ B =

*
tại : x = -3 và y =
*

c/ C =

*
trên : x = 5

BÀI 4: Tìm x . Biết :

a/ 5x(x – 1) - (1 – x) = 0 b/ (x - 3)

*
- (x + 3)
*
= 24 c/ 2x (x
*
- 4) = 0

d/ Tìm đa thức A. Biết :

*
;
*

BÀI 5 : a/ Thực hiên phnghiền phân tách

*
cho x + 1

b/ Cho A = 2x

*
-3 và B = 2x
*
- 1

Hãy tìm kiếm số dư trong phxay phân chia A mang lại B rồi viết dưới dạng A = B.Q + R

c/ Cho P. =

*
với Q = x + 2

Hãy tra cứu a nhằm đa thức P. phân tách hết đến nhiều thức Q ?

d/ Tìm n

*
Z để 2n
*
- n + 2 chia hết mang đến 2n + 1

BÀI 6: Cho biểu thức M =

*

a/ Tìm điều kiện để biểu thức M tất cả nghĩa ?

b/ Rút gọn biểu thức M ? c/ Tìm x nhằm M có mức giá trị ngulặng ?

d/ Tìm quý giá của M tại x = -2 e/ Với giá trị nào của x thì M bởi 5 ?


https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ 


A. PHẦN LÝ THUYẾT :

HS soạn lại tương đối đầy đủ cùng học tập thuộc : - 9 câu hỏi ôn tập chương thơm I trang 110/SGK

- Câu hỏi 1,2,3 ôn tập cmùi hương II trang 132/ SGK

B. PHẦN BÀI TẬP.. :

BÀI 1: Cho hình bình hành ABCD. Trên những cạnh AB, CD theo thứ tự rước các điểm M, N sao để cho AM = Doanh Nghiệp. Đường trung trực của BM theo thứ tự cắt những con đường thẳng MN với BC tại E, F. Chứng minh rằng :

a/ E với F đối xứng qua AB

b/ MEBF là hình thoi

c/ Hình bình hành ABCD buộc phải gồm thêm ĐK gì nhằm BCNE là hình thang cân ?

BÀI 2 : Cho tam giác ABC cân nặng tại A. Đường cao AH với E, M đồ vật từ là trung điểm AB với AC a/Chứng minh AH là trục đối xứng của tam giác ABC ?

b/ Các tứ đọng giác EMCB , BEMH , AEHM là hình gì? vì sao?

c/ Tìm ĐK tam giác ABC nhằm AEHM là hình vuông vắn ?

Trong trường vừa lòng này tính diện tích tam giác BHE. Biết AB = 4cm  

BÀI 3 : hotline E, F theo lần lượt là trung điểm AB, AC của tam giác ABC.

Bạn đang xem: ôn tập chương 1 hình học 8 violet

a/ Tứ giác EFCB là hình gì? bởi vì sao?

b/ CE và BF giảm nhau tại G. điện thoại tư vấn K, H lắp thêm từ là trung điểm của GC với GB .

Chứng minh EFKH là hình bình hành.

c/ Tìm điều kiện của tam giác ABC để  EFKH là hình chữ nhật.

lúc kia đối chiếu diện tích S EFKH cùng với diện tích tam giác ABC

BÀI 4 : Cho hình bình hành ABCD. call O là giao điểm của 2 đường chéo cánh cùng M, N theo lần lượt là trung điểm của AD, BC. BM và Doanh Nghiệp giảm AC theo thứ tự trên E với F.

a/ Tứ giác BMDN là hình gì? bởi vì sao?

 b/ Chứng minh AE = E F = FC

c/ Tính diện tích tam giác DBM. Biết diện tích S hình bình hành là 30 cm

*

BÀI 5: call Ot là phân giác của góc xÔy

*
góc bẹt. Qua điểm I
*
Ot kẻ con đường thẳng vuông góc Ot giảm Ox tại N với cắt Oy trên Phường .

a/ Chứng minh N với P.. đối xứng nhau qua Ot .

b/ Lấy điểm M đối xứng điểm O qua I. Chứng minh ONMPhường là hình thoi .

 c/ Tlặng ĐK của góc xÔy để ONMP là hình vuông vắn

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường HỌC KÌ II

 

A/ PHẦN LÝ THUYẾT : Học nằm trong tổng thể triết lý nghỉ ngơi chương thơm 3, 4 đại số với hình học

 

B/ PHẦN BÀI TẬP ĐẠI SỐ :

Bài1: Giải những phương trình sau :  

Dạng phương thơm trình gồm thông số nguyên

a/ 2x + 6 = 0) b/ 15 - 7x = 9 - 3x c/ 2(x+1) = 5x -7 d/(x - 3)(x + 4) – 2(3x - 2) = (x - 4)2


Dạng phương thơm trình gồm thông số hữu tỉ

a//

*
b/ 1 +
*
=
*
c/
*

Dạng pmùi hương trình tích

a/ (x

*
- 2x +1) – 4 =0 b/ x(x - 3) = 0 c/ ( x -
*
)( 2x + 5 ) = 0 d/ ( x – 2 ) (
*
x – 6 ) = 0

e/ x2 2x = 0 g/x3 + 5x2 + 6x = 0

Dạng phương trình chứa ẩn nghỉ ngơi mẫu

o/

*
= 2 p/
*
q/
*

r/

*
*
s/
*

Dạng pmùi hương trình cất vệt cực hiếm giỏi đối

a/

*
b/
*
c/
*
d/
*

e/

*
g/
*

 

Bài 2: Giải những bất phương trình sau với màn trình diễn tâp nghiệm trên trục số

a/- 4x - 8

*
7 c/ 3x + 4 > 2x +3 d/ 5x - (10x - 3 ) > 9 - 2x

e/4x - 8

*
3(3x - 1) - 2x + 1 f/ x(x - 2) – (x + 1)(x + 2)

h/ 2(2x - 3)(x + 4) 2 +1 i/

*
k/
*

l/ 3x -

*
m/
*
n/
*
-
*

 

Bài 3: Tìm x sao cho

a/A = - 3x + 1 có mức giá tri kỉ b/B =

*
có mức giá trị dương

c/ N = 2 – 5x ; M = 3(2 – x); cực hiếm biểu thức N không nhỏ rộng giá trị của biểu thức M.

d/ K =

*
có giá tri to hơn 1 .

Bài 4: Giải bài bác tân oán bằng cách lập phương trình

Dạng tìm các số

a/ Hiệu của nhị số bởi 50.Số này gấp bố lần số kia. Tìm hai số kia .

b/Tổng của nhị số bằng 80, hiệu của nhị số bằng 14. Tìm hai số kia.

c/ Một số thoải mái và tự nhiên lẻ tất cả nhị chữ số với phân chia không còn đến 5.Hiệu của số đó cùng chữ số hàng trăm

của nó bởi 68. Tìm số đó.

d/Tìm số tự nhiên tất cả hai chữ số, hiểu được nếu như viết thêm một chữ số 2 vào phía trái và

một chữ số 2 vào mặt nên số đó thì ta được một trong những mập cấp 153 lần số ban đầu.

Dạng thêm, sút

a/Tổng số học viên của nhị lớp 8A cùng 8B là 78 em. Nếu đưa 2 em từ lớp 8A qua lớp 8B thì số học sinh của nhị lớp đều nhau. Tính số học viên của mỗi lớp?


b/ Tổng của nhị chồng sách là 90 quyển . Nếu chuyển tự ông xã sản phẩm công nghệ nhị lịch sự ck đầu tiên 10 quyển thì số sách ở ông xã thứ nhất sẽ gấp hai ck sản phẩm công nghệ nhị . Tìm số sách sống từng ông xã lúc ban đầu?

Dạng chuyển động

a/Một fan đi xe đạp điện từ vị trí A cho vị trí B cùng với tốc độ 15km/h và kế tiếp trở lại

tự B đến A cùng với vận tốc12km/h.Cả đi lẫn về mất 4giờ1/2 tiếng.Tính quãng con đường AB?

b/ Một các bạn học viên tới trường từ đơn vị đến ngôi trường cùng với gia tốc vừa phải 4 km/h. Sau khi đi được

*
quãng đường chúng ta ấy đã tiếp tục tăng gia tốc lên 5km/h. Tính quãng đường tự công ty cho trường của người sử dụng học sinh đó , biết rằng thời hạn chúng ta ấy đi từ bên mang đến trường là 28 phút

c/ Một xe pháo xe hơi đi từ A mang đến B hết 3g12ph .Nếu gia tốc tạo thêm 10km/h thì tới B sớm rộng 32ph.Tính quãng mặt đường AB cùng tốc độ lúc đầu của xe pháo ?

d/ Lúc 7giờ đồng hồ, một ca nô xuôi loại từ A cho B phương pháp nhau 36km rồi ngay mau lẹ quay về A cơ hội 11giờ đồng hồ nửa tiếng. Tính tốc độ của ca nô Khi xuôi loại. Biết rằng tốc độ nước tan là 6km/h

Dạng có nội dung hình học .

a/ Khu vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 82m .Chiều dài thêm hơn chiều rộng 11m .Tính diện tích S khu vườn hình chữ nhật đó.

b/ Một hình chữ nhật gồm độ dài một cạnh bởi 5centimet và độ nhiều năm con đường chéo bởi 13centimet . Tính những size của hình chữ nhật kia.

Dạng về năng suất

a/ Một tổ chế tạo theo kế hoạch hằng ngày sản xuất 50 sản phẩm. Lúc tiến hành hằng ngày cấp dưỡng được 57 thành phầm. Do đó tổ đã chấm dứt trước kế hoạch một ngày với quá nút 13 sản phẩm. Hỏi theo chiến lược tổ chế tạo từng nào thành phầm.

b/ Một xí nghiệp đúng theo đồng dệt một vài tnóng thảm len trong đôi mươi ngày. Do cách tân kỹ năng, năng suất dệt của nhà máy đã tăng 20%. Bởi vậy chỉ vào 18 ngày, không đông đảo nhà máy sản xuất vẫn hoàn thành số thảm buộc phải dệt ngoại giả dệt thêm được 24 tnóng nữa. Tính số tấm thảm len nhưng xí nghiệp buộc phải dệt theo hợp đồng.

C/ PHẦN BÀI TẬP HÌNH HỌC

Bài1: Cho hình hộp chữ nhật tất cả những kích thước là 3 cm; 4 cm; 5cm.Tính diện tích bao phủ cùng thể tích của hình hộp chữ nhật kia.

Bài 2: Cho hình lăng trụ đứng lòng là tam giác vuông tất cả độ nhiều năm hai cạnh góc vuông là 3centimet và

4centimet. Thể tích hình lăng trụ là 60cm2. Tìm độ cao của hình lăng trụ ?

Bài 3: Cho hình chóp tứ đọng giác đầy đủ S.ABCD gồm cạnh lòng AB = 20 cm, kề bên SA= 24 cm.

a/ Tính chiều cao SO rồi tính thể tích của hình chóp

b/ Tính diện tích S toàn phần của hình chóp

Bài 4:Cho hình thang ABCD(AB //CD) tất cả góc DAB bằng góc DBC và AD =3cm,AB = 5centimet BC = 4centimet.

a/ Chứng minc tam giác DAB đồng dạng cùng với tam giác CBD.

b/ Tính độ nhiều năm của DB, DC.

c/ Tính diện tích của hình thang ABCD, biết diện tích S của tam giácABD bằng 5cm2.

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông trên A , con đường cao AD, tia phân giác góc B cắt AC cùng AD lần lượt trên E và F


a/Tính AD ? Biết AB=6cm AC= 8cm

b/Chứng minc :

*
đồng dạng cùng với
*

c/Chứng minc : DF. EC = FA.AE .

Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Và Bài Tập Gerund And Infinitive Phần 1, Gerund And Infinitive Exercises Violet

Bài 6:Cho hình chữ nhật ABCD tất cả AB = 8cm; BC = 6centimet. Vẽ mặt đường cao AH của tam giác ADB

a/ Chứng minh tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD

b/ Chứng minh AD2 = DH.DB

c/ Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp DH, AH

Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. AB = 15centimet, AC = 20centimet.Vẽ tia Ax//BC cùng tia By vuông góc cùng với BC trên B, tia Ax cắt By tại D.

 a/ Chứng minh ∆ ABC  ∆ DAB

b/ Tính BC, DA, DB.

Bài 8:Cho

*
vuông tại A gồm đường cao AH .Cho biết AB=15centimet, AH=12cm

a/Chứng minch

*
đồng dạng

b/Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp HB;HC;AC .

c/Trên cạnh AC đem điểm E sao để cho CE = 5cm; bên trên cạnh BC rước điểm F làm sao cho CF = 4cm Chứng minc

*
CE F vuông.

Bài 9:Cho tam giác ABC cân nặng tại A và M là trung điểm của BC. Lấy các điểm D,E theo thứ tự thuộc các cạnh AB, AC sao để cho góc DME bằng góc B.

a/ Chứng minch

*
BDM đồng dạng với
*
CME

b/ Chứng minc BD.CE không đổi.

c/ Chứng minch DM là phân giác của góc BDE.

Bài10:Cho tam giác ABC vuông tạiA gồm AB = 6cm, AC = 8 centimet. Trên tia đối của AB đem điểm D sao cho AD = 1/3AB. Kẻ DH vuông góc cùng với BC.

a/ Chứng minch tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBD

b/ Tính BC, HB, HD, HC

c/điện thoại tư vấn K là giao điểm của DH với AC.Tính tỉ số diện tích S của nhị tam giác AKD với ABC.

Bài 11:Cho ABC vuông trên A tất cả AB = 9cm ; BC = 15cm. Lấy điểm M nằm trong BC sao cho CM = 4cm , vẽ Mx vuông góc cùng với BC cắt AC trên N.

a/Chứng minch CMN đồng dạng cùng với CAB , suy ra CM.AB = MN.CA .

b/Tính MN .

c/Tính tỉ số diện tích của CMN và ăn diện tích CAB.

Bài 12: Cho tam giác ABC vuông tai A có AB = 6 cm; AC = 8cm. Trên một ít mặt phẳng bờ AC không cất điểm B vẽ tia Ax song tuy nhiên cùng với BC. Từ C vẽ CD

*
Ax ( trên D )

a/ Chứng minc nhì tam giác ADC và CAB đồng dạng.

b/Tính DC.

c/ BD cắt AC tại I. Tính diện tích tam giác BIC.

Bài 13:Cho tam giác ABC, có Â = 900, BD là trung con đường. DM là phân giác của góc

ADB, DN là phân giác của góc BDC (M

*
AB, N
*
BC).

 a/ Tính MA biết AD = 6, BD = 10, MB = 5.

b/ Chứng minc MN // AC

c/ Tinc tỉ số diện tích của tam giác ABC và mặc tích tứ đọng giác AMNC.


 

Bài14:Cho tam giác ABC vuông trên A, tất cả AB = 3centimet, AC = 5centimet, có AD là phân giác. Đường thẳng vuông góc với DC tại D giảm AC sinh hoạt E .

a/ Chứng minch rằng tam giác ABC và tam giác DEC đồng dạng .

b/ Tính độ lâu năm những đoạn thẳng BC , BD

c/ Tính diện tích tam giác ABC và ăn mặc tích tứ giác ABDE

Bài15: Cho tam giác ABC cân tại A . Vẽ các con đường cao BH với CK ( HAC , K AB)

*
*
a/ Chứng minch
*
  CHB theo tí số đồng dạng bởi 1.

b/ Chứng minch KH // BC

c/Cho biết BC = a , AB = AC = b.Tính độ dài đoạn thẳng HK theo a cùng b.

Bài16:Cho

*
vuông tại A,vẽ mặt đường cao AH của
*
.

a/Chứng minh

*
đồng dạng cùng với
*

b/Tính độ nhiều năm BC,AH,BH. Biết AB=15cm,AC=20cm

c/Call E,F là nhì điểm đối xứng của H qua AB và AC. Tính diện tích S tđọng giác EFCB

Bài17:Cho hình thang ABCD cóÂ =

*
=90º. Hai đường chéoAC cùng BD vuông góccùng nhau trên I. Chứng minc :

a/ ΔABD ~ ∆DAC Suy ra AD2 = AB . DC

b/ điện thoại tư vấn E là hình chiếu của B xuống DC với O là trung điểm của BD .

Chứng minch cha điểm A,O,E thẳng sản phẩm.

Xem thêm: Mẫu Sổ Trực Ban Giám Hiệu (Năm Học 2015, Sổ Trực Ban Giám Hiệu

c/ Tính tỉ số diện tích nhì tam giác AIB với DIC?

Bài18:Cho

*
ABC bao gồm AB=12cm , AC= 15cm , BC = 16centimet . Trên cạnh AB mang điểm M sao để cho AM =3cm . Từ M kẻ con đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên với BC giảm AC trên N , cắt trung tuyến đường AI trên K .

a/ Tính độ nhiều năm MN

b/ Chứng minh K là trung điểm của MN

   c/ Trên tia MN mang điểm Phường. làm thế nào cho MP= 8cm . Nối PI giảm AC tại Q chứng tỏ


Chuyên mục: Đề Thi