Nhiệt phân muối nitrat: lý thuyết và bài tập có đáp án – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Nhiệt phân muối nitrat

nhiệt phân muối nitrat: lý thuyết và bài tập có đáp án

Như bạn đã biết, muối nitrat là muối của axit nitric và được sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu thô trong phân bón, pháo hoa, bom khói, chất bảo quản và làm chất phóng tên lửa, cũng như đồ tráng men gốm sứ. nhiệt phân là phản ứng đặc trưng của muối nitrat. muối nitrat dễ bị nhiệt phân, vì vậy trong chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về quá trình nhiệt phân của muối nitrat cả về lý thuyết và thực tiễn.

về muối nitrat

– muối no 3- rất dễ tan trong nước, nó là chất điện ly mạnh

– ion no3- không màu

– muối no3- thể hiện tính oxi hóa trong môi trường axit và kiềm

+ trong môi trường axit: muối no3- thể hiện tính oxi hóa với chất khử như hno3

+ trong môi trường kiềm: muối no3- chỉ thể hiện tính oxi hóa với chất khử là al, zn. sản phẩm khử là nh3

– muối no3- kém bền nhiệt

+ ở trạng thái nóng chảy, muối no3- là chất oxi hóa mạnh

thuyết nhiệt phân muối nitrat

– Muối nitrat rất kém bền với nhiệt nên khi đun nóng, muối nitrat bị nhiệt phân tạo thành các sản phẩm khác. sản phẩm hình thành như thế nào phụ thuộc vào kim loại tạo thành muối nitrat.

phương trình nhiệt phân muối nitrat

1. nhiệt phân muối nitrat kim loại đứng trước mg (li, k, ba, ca, na)

muối nitrat → muối nitrit và o2

2m (not3) n → 2m (not2) n + not2

ví dụ: 2nano3 → 2nano2 + o2

2. nhiệt phân muối nitrat kim loại trung bình (từ mg đến cu)

muối nitrat → oxit kim loại + no2 + o2

2m (no3) n → m2on + 2nno2 + n / 2o2

ví dụ: 2cu (no3) 2 → 2cuo + 4no2 + o2

3. nhiệt phân muối nitrat kim loại sau cu

muối nitrat → kim loại + no2 + o2

Xem thêm: Ngày Quốc tế Phụ nữ tiếng Anh là gì? Lời chúc mừng ngày 8/3 bằng tiếng Anh hay, ý nghĩa – META.vn

m (not3) n → m + nnot2 + n / 2o2

ví dụ: 2agno3 → 2ag + 2no2 + o2

một số phản ứng đặc biệt

2fe (not3) 3 → fe2o3 + 6no2 + 3 / 2o2

nh4no3 → n2o + 2h2o

nh4no2 → n2 + 2h2o

giải quyết vấn đề nhiệt phân muối nitrat

Khi giải các bài tập về nhiệt phân muối nitrat, cần lưu ý một số điều sau:

Xem Thêm : Hướng Dẫn Thêu Tên Lên Áo – Một Bài Cách Thêu Chữ Căn Bản Ai Cũng Có Thể Thêu

– khối lượng chất rắn giảm bằng khối lượng khí sinh ra.

– khí sinh ra sau phản ứng thường được vận chuyển qua nước. thì có phương trình phản ứng:

4no2 + o2 + 2h2o → 4hno3

bài tập

Bài 1: Nhiệt phân hoàn toàn đến hết 9,4 g muối nitrat kim loại 1 thu được 4 gam chất rắn, xác định công thức của muối nitrat trên.

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cài Gcafe Cho Máy Nhà, Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Tính Tiền Gcafe Plus

giải pháp:

xét trường hợp 1: kl là kiềm kl: m (no3) n – & gt; m (no2) n + no2 mol của m (no3) n = mol của m (no2) n & lt; = & gt; 9,4 / (m + 62n) = 4 / (m + 46n) & lt; = & gt; (m + 62n) / (m + 46n) = 9,4 / 4 = 47/20 & lt; = & gt; 20m + 1240 = 47m + 2162 = & gt; m = -34,148 (loại) xét trường hợp 2: kl của mg- & gt; cu: 2m (no3) n – & gt; m2on + 2nno2 + n / 2o2 mol nm (no3) n = 2nm2on & lt; = & gt; 9,4 / (m + 62n) = 8 / (2m + 16n) & lt; = & gt; 8m + 496n = 18,8m + 150,4 n & lt ; = & gt; 10,8m = 345,6n & lt; = & gt; m = 32n trong đó n = 2 = & gt; m = 64. vậy m là cu

Bài toán 2: Khi đun nóng 66,2 gam pb (no3) 2 thì thu được 55,4 gam chất rắn.

a) tính hiệu suất của phản ứng phân hủy.

b) tính thể tích các khí thoát ra (đkc) và khối lượng riêng của hỗn hợp khí đối với không khí.

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cài Gcafe Cho Máy Nhà, Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Tính Tiền Gcafe Plus

giải pháp:

phương trình phản ứng

pb (no3) 2 → pbo + 2no2 + 1/2 o2

x 2x 1 / 2x mol

mno2 + mo2 = 46,2x + 32.0,5x = 66,2 – 55,4 ⇒ x = 0,1 mol

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Movavi Video Editor Plus 2021 21, Movavi Video Editor Plus 2021 21

a) Khối lượng của pb (no3) 2 đã phản ứng là: mpb (no3) 2 = 0,1331 = 33,1 gam

Hiệu suất của phản ứng thủy phân là: h = 33,1 / 66.2.100% = 50%

b) thể tích khí thải: v = (0,1.2 + 0,1 / 2) .22,4 = 5,6 lít

mtb = (0,2.46 + 0,05.32) /0,25 = 43,2 gam ⇒ dhh / kk = 43,2 / 29 = 1,49

Bài 3: Nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat của 1 kim loại hoá trị II, thu được 32,4 gam kim loại và 10,08 lít khí. xác định công thức và tính khối lượng muối ban đầu.

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cài Gcafe Cho Máy Nhà, Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Tính Tiền Gcafe Plus

giải pháp:

gọi tên kim loại bạn đang tìm là muối nitrat: mno3

mno3 → m + no2 + 1/2 o2

x x x / 2

x + x / 2 = 1,5x = 10,08 / 22,4 = 0,45 ⇒ x = 0,3

m = 32,4 / 0,3 = 108 m là g

mcr = 67,3 – (0,8,46 + 0,2,32) = 24,1 gam

Bài 4: Nung 6,58 gam cu (no3) 2 trong bình kín không có không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam hỗn hợp rắn và khí x. Hấp thụ hoàn toàn x vào nước thu được 300 ml dung dịch y. giải pháp và có ph bằng

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cài Gcafe Cho Máy Nhà, Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Tính Tiền Gcafe Plus

giải pháp:

nno2 = 0,03 nhno3 = 0,03 mol cm = 0,1 m ph = 1

Bài 5: Nhiệt phân hoàn toàn 4,7 gam muối nitrat của kim loại thu được m gam chất rắn. công thức của muối là.

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cài Gcafe Cho Máy Nhà, Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Tính Tiền Gcafe Plus

giải pháp:

công thức của muối nitrat là m (no3) n; nno2 = 0,05 mol nm (no3) n = 0,05 / n

⇒ mmuối (không 3) n = 94n ⇒ m = 32n ⇒ m = 64.

công thức của muối cần tìm là: cu (no3) 2.

bài tập trắc nghiệm

Xem thêm: Soạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản ngắn nhất

Bài 1: Nhiệt phân hoàn toàn 18 gam muối nitrat của một kim loại m (trong chân không). phản ứng xong thu được 8 gam chất rắn. tìm kim loại m và thể tích khí đo (dktc).

a. tháng Hai. để c. d. ba

bài 2: nhiệt phân 26,1 gam muối nitrat của một kim loại m (trong chân không). phản ứng xong thu được 20,7 gam chất rắn. Tìm m kim loại và các thể tích khí đo (dktc). ta biết rằng hiệu suất của phản ứng là 50%.

a. tháng Hai. để c. d. ba

bài 3: nhiệt phân hoàn toàn (trong chân không) 35,3 gam hỗn hợp 2 muối nitrat của 2 kim loại hóa trị II (không đổi). phản ứng xong thu được 0,5 mol khí và thu được hỗn hợp rắn. Khi cho một luồng khí H2 (dư) đi qua hỗn hợp rắn sau phản ứng thì lượng H2 đã phản ứng là 0,1 mol và còn lại 12,1 gam rắn. xác định 2 kim loại.

a. ba, zn b. zn, cu c. cu, mg d. ca, zn

bài 4: nhiệt phân hoàn toàn (trong chân không) 35,3 gam hỗn hợp 2 muối nitrat của 2 kim loại hóa trị II (không đổi). phản ứng xong thu được 0,3 mol khí và hỗn hợp rắn. Khi cho một luồng khí H2 (dư) đi qua hỗn hợp rắn sau phản ứng thì lượng H2 đã phản ứng là 0,1 mol và còn lại 19,7 gam chất rắn. xác định 2 kim loại.

a. ba, zn b. zn, cu c. cu, mg d. ca, zn

Bài 5: Nhiệt phân hoàn toàn 34,4 gam hỗn hợp 2 muối nitrat kim loại hoá trị II (trong chân không). sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,475 mol khí và hỗn hợp rắn. Khi cho một luồng khí H2 (dư) đi qua hỗn hợp rắn sau phản ứng thì lượng H2 đã phản ứng là 0,15 mol và còn lại 11,2 gam chất rắn. xác định 2 kim loại.

a. ba, zn b. zn, fe c. ca, niềm tin d. mg, kẽm

bài 6: nhiệt phân hoàn toàn 48,25 gam hỗn hợp gồm kclo3 và fe (no3) 2 (trong chân không), được hỗn hợp rắn gồm a và 0,6 mol hỗn hợp xút. tìm khối lượng của mỗi chất rắn trong hỗn hợp a.

a. 7,45 g kcl, 16 g fe2o3 b. 3,725 g kcl, 6,92 g kclo4, 16 g xấu c. 3,725 g kcl, 6,92 g kclo4, 16 g fe2o3 d. 7,45 gram kcl, 16 gram xấu xí

bài 7: nhiệt phân không hoàn toàn 31,8 gam hỗn hợp gồm lino3 và fe (ơ) 2 (trong chân không) thu được 0,25 mol hỗn hợp khí, cho khí ngưng tụ, còn lại 0,1 mol thu được khí. và thấy còn lại chất rắn có khối lượng 24,5 gam. Tính khối lượng mỗi chất rắn trong hỗn hợp sau phản ứng. Giả sử rằng các chất khí không tan trong hơi nước và hơi nước không phản ứng với các oxit.

a. 1,5 g li2o, 11,6 g feo, 4,5 g fe (oh) 2, 6,9 g lino3. b. 6 g li2o, 8 g fe2o3, 3,6 g feo, 4,5 g fe (oh) 2. c. 1,5 g li2o, 3,6 g feo, 4,5 g fe (oh) 2, 6,9 g lino3. d. 1,5 gam li2o, 8 gam fe2o3, 12,5 gam fe (oh) 2, 6,9 gam lanh3.

Bài 8: Chia 52,2 gam m (no 3) n muối thành 2 phần bằng nhau. phần 1: nhiệt phân hoàn toàn ở t1 thu được 0,1 mol một chất khí a. phần 2: nhiệt phân hoàn toàn ở t2 & gt; t1 sinh ra 0,25 mol hỗn hợp khí b. xác định kim loại m.

a. taxi. mg c. bố. d. vâng

thực hành:

  • bài tập mức độ ph.
  • các dạng bài tập về rượu.

Chúng ta vừa học xong lý thuyết và một số bài tập về chủ đề nhiệt phân muối nitrat. Để học tốt dạng toán này, các em phải nhớ kỹ các lý thuyết đã nêu ở trên để vận dụng một cách chính xác và nhanh nhất. chúc may mắn với việc học của bạn!

được đăng bởi: thpt luna sóc

danh mục: giáo dục

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button