Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam

Mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Giai cấp công nhân là giai cấp quan trọng trong các thời kỳ lịch sử, có vai trò lãnh đạo. Đến nay, giai cấp công nhân tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Để hiểu thêm về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, mời các bạn đón đọc bài viết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam của công ty hoàng phi p>

giai cấp công nhân là gì?

Giai cấp công nhân là một nhóm xã hội ổn định, được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại với tốc độ phát triển của lực lượng sản xuất ngày càng xã hội hoá. đó là lực lượng lao động cơ bản tiên tiến trong quá trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất, tái sản xuất của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội. thể hiện sức mạnh sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay.

Ở nước ta, giai cấp công nhân và giai cấp nông dân làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu, là giai cấp thống trị của xã hội trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. .

nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, giai cấp công nhân là giai cấp cách mạng tiên tiến nhất, là lực lượng xã hội duy nhất có sứ mệnh lịch sử: xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ chế độ bóc lột, bóc lột nhân dân, giải phóng giai cấp công nhân, những người lao động và giải phóng toàn thể nhân loại khỏi mọi áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xã hội mới: tư tưởng xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Xem thêm: Quy chế và quy định cung cấp thông tin

Xem Thêm : Cách làm nước ép hoa quả mát lạnh, giải khát cực đã | VinID

Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân bắt nguồn từ địa vị kinh tế xã hội khách quan:

– Giai cấp công nhân ra đời và phát triển dưới chủ nghĩa tư bản, là bộ phận quan trọng nhất, cách mạng nhất của lực lượng sản xuất có trình độ xã hội hóa cao.

– Giai cấp công nhân không có tư liệu sản xuất nên buộc phải bán sức lao động của mình cho nhà tư bản để sinh sống. họ bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư mà họ đã tạo ra trong thời gian lao động.

Xem thêm: Axit là gì? Tính chất hóa học và ứng dụng quan trọng trong cuộc sống

– Địa vị kinh tế xã hội giúp giai cấp công nhân trở thành giai cấp cách mạng triệt để và có khả năng thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, đó là khả năng đoàn kết toàn thể giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong một bình diện quốc tế. cân bằng chống lại chủ nghĩa đế quốc.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay

Trong những năm gần đây, giai cấp công nhân Việt Nam đã khẳng định được vai trò của mình, xứng đáng là một bộ phận của giai cấp công nhân thế giới, tiếp tục lấy chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa và tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở tư tưởng. Ngày nay, người lao động Việt Nam đang tích cực tham gia giải quyết các vấn đề thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. những vấn đề này có tính thời sự cao như dân số, môi trường, văn hóa, năng lượng, thực phẩm, v.v.

Giai cấp công nhân là lực lượng kiên cường bảo vệ đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, không chấp nhận chủ nghĩa đa đảng, đa nguyên chính trị.

Xem Thêm : Xác định mô đun biến dạng Eo của nền đất – MinTu-Info

Giai cấp công nhân tham gia đông đảo các thành phần kinh tế, đấu tranh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ.

giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và tệ nạn xã hội, là lực lượng chính trị – xã hội quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, quản trị, trật tự xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. các dân tộc.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng

Qua phân tích trước, chúng tôi kết luận:

kết luận: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ bóc lột, tự giải phóng mình, giải phóng nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi áp bức, bóc lột, xây dựng thành công xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao giác ngộ chính trị, trình độ học vấn, bản lĩnh nghề nghiệp, thực hiện “tri thức công nhân”, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả, xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới thời đại.

trên đây là toàn bộ nội dung bài viết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam của công ty chúng tôi. Mọi thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6557 để được tư vấn.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button