Mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản là gì? | Vatgia Hỏi & Đáp

Mâu thuẫn công thức chung của tư bản

* mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản: học thuyết giá trị đã chỉ ra rằng: giá trị của hàng hóa là do lao động của người sản xuất hàng hóa tạo ra. Nhưng nhìn vào công thức t-h-t, chúng ta dễ nhầm tưởng rằng tiền cũng tạo ra giá trị khi nó di chuyển trong lưu thông. trên thực tế, bản thân tiền, dù ra ngoài hay lưu thông, không tự nó phát triển. không sao đâu. tiền không thể tạo ra tiền là điều hiển nhiên, lưu thông thuần túy dù dưới hình thức nào, kể cả mua thấp bán cao cũng không tăng thêm giá trị, không tạo ra giá trị thặng dư. ở đây chỉ có sự phân phối lại lượng giá trị sẵn có trong xã hội vì nếu mua thứ rẻ thì sẽ phải mua thứ đắt kia; Nếu vật này bán cao thì vật khác phải bán rẻ, vì tổng khối lượng hàng hoá, tiền tệ toàn xã hội ở bất kỳ thời điểm nào là một lượng không đổi, tuy nhiên không có lưu thông thì không có giá trị tạo ra dư thừa. do đó, mâu thuẫn của công thức chung của tư bản là giá trị thặng dư không do lưu thông sản xuất ra mà được tạo ra thông qua lưu thông. Đó là do nhà tư bản tìm thấy trên thị trường một loại hàng hoá đặc biệt có khả năng tạo ra giá trị thặng dư cho mình. nó là hàng hóa của sức lao động.

Xem Thêm : 7 công thức nước ép cải kale giúp da sáng dáng xinh

* chìa khóa để giải quyết xung đột:

thương hiệu là những người đầu tiên phân tích & amp; giải quyết mâu thuẫn trong công thức tư bản = lý thuyết hàng hóa về sức lao động. khi nhà tư bản đưa tiền vào lưu thông, anh ta đã dùng tiền để mua hàng hoá, nhất là hàng hoá sức lao động để sử dụng. không phải bán nó), sẽ tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. hàng hoá cụ thể này có đặc điểm là giá trị sử dụng là nguồn gốc tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. sử dụng hàng hoá sức lao động là quá trình người nhận biết thực hiện công việc, là sự kết hợp của hàng hoá sức lao động. làm việc với tư liệu sản xuất; trong quá trình lao động = lao động trừu tượng – = thể lực hao mòn thì trí tuệ mới tạo ra giá trị hàng hoá mới, giá trị mới này lớn hơn giá trị bản thân để giải quyết mâu thuẫn chung của công thức tư bản người ta cần tìm thị trường một hàng hóa mà việc sử dụng tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của chính nó, hàng hóa đó là sức lao động. sức lao động là cái có trước hàng hóa và công việc là quá trình sử dụng sức lao động đó. Cũng như các hàng hoá khác, hàng hoá sức lao động cũng có 2 thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng. Hàng hóa sức lao động là tổng hợp năng lượng vật chất và tinh thần của con người có thể được sử dụng trong quá trình này. quá trình lao động để tạo ra của cải vật chất. giá trị sử dụng sức lao động là biểu hiện ở quá trình tiêu hao (sử dụng) sức lao động, tức là quá trình lao động để sản xuất ra một hàng hoá, một dịch vụ, một dịch vụ nào đó. trong quá trình lao động, sức lao động tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của chính nó, phần giá trị mới này thoát ra khỏi giá trị sức lao động là giá trị thặng dư. = & gt; đó là điểm khác biệt với hàng hoá thông thường vì sau quá trình tiêu dùng hoặc sử dụng thì cả giá trị và giá trị sử dụng đều biến mất theo thời gian. = & gt; đó là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn của công thức vốn.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button