Mẫu số 01/ĐK-GD: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Bạn đang quan tâm đến Mẫu số 01/ĐK-GD: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Mẫu số 01/ĐK-GD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày…….tháng……năm……

TỜ KHAIĐăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: …………………………………………………………………………

Mã số bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………….

Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân: ………………………………………………..

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: …………………………………………………………………

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày … tháng … năm …. đến ngày …. tháng … năm (*)

Cá nhân tôi không có chứng thư số (không điền nội dung tại mục (*)), đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp mã xác thực giao dịch điện tử theo địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động dưới đây:

Người liên hệ: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại di động: ………………………………………………………………………………………..

Theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ, cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi có đủ các điều kiện sử dụng phương thức giao dịch điện tử. Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi đăng ký, điều chỉnh thông tin và ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với cơ quan Bảo hiểm xã hội như sau

1. Đăng ký sử dụng:

– Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội từ ngày… tháng ….năm 2021 – Đăng ký giao dịch tại:

XEM THÊM:  Ứng dụng chơi nhạc điện tử trên điện thoại của bạn

+ Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

+ Tổ chức I-VAN

Tên Tổ chức I-VAN: (trong trường hợp giao dịch qua tổ chức I-VAN).

2. Điều chỉnh thông tin:

– Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày … tháng … năm …đến ngày …. tháng … năm

– Địa chỉ thư điện tử:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Số điện thoại di động:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (Chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

3. Ngừng sử dụng phương thức giao dịch:

– Ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội từ ngày … tháng …. năm..

– Lý do ngừng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật./.

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

                       

Vậy là đến đây bài viết về Mẫu số 01/ĐK-GD: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button