Mẫu quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ

Mục lục bài viết

Trong quá trình thực hiện công việc, đơn vị có thể có sự thay đổi cán bộ thực hiện. Do đó cần ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho người khác. Vậy mẫu quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ được quy định như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ là gì?

Quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ là văn bản để giao việc cụ thể cho cán bộ được chỉ định, trong đó quyết định là một loại văn bản có tính chất đặc biệt đây vừa là băn bản quy phạm pháp luật vừa là văn bản áp dụng pháp luật. Văn bản này được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền.

Quyết định được dùng để đưa ra những biện pháp, thể chế , các quy định nhằm thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng và nhà nước hoặc dùng để giải quyết công việc hàng ngày của cá nhân có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức

Còn theo khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ công chức 2008 sửa đổi bổ sung 2019 quy định:

XEM THÊM:  syswow64 folder là gì

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Mẫu quyết định giao việc cho cán bộ là gì?

Mẫu quyết định giao việc cho cán bộ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc giao nhiệm vụ. Mẫu đơn nêu rõ nội dung quyết định, thông tin về việc giao nhiệm vụ…

Quyết định giao việc, phân công nhiệm vụ cho nhân viên là một loại biểu mẫu nội bộ của doanh nghiệp. Với nội dung nhằm xác định nhiệm vụ, công việc cho từng nhân viên, thời gian nhiệm vụ và công việc được giao để chứng minh quyền và trách nhiệm đối với công việc ấy của nhân viên.Mẫu quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ

Mẫu quyết định giao việc cho cán bộ được sử dụng khi nào?

Đúng như tên gọi của nó, mẫu quyết định được dùng khi trong các cơ quan nhà nước có nhu cầu phân công nhiệm vụ cụ thể cho một cán bộ nào đó. Qua quyết định này thể hiện rõ sự phân nhiệm và giúp cán bộ nhận Quyết định hiểu rõ trách nhiệm của mình và thực hiện công việc được tốt hơn.

XEM THÊM:  Bột năng là gì? Công dụng, cách dùng và cách phân biệt

Mẫu quyết định giao việc cho cán bộ

UBND TỈNH CAO BẰNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../QĐ-SGDĐT

Cao Bằng, ngày… tháng… năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số … ngày… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Quyết định số …… ngày … của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Quyết định số….ngày…. của UBND Tỉnh Cao Bằng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp ngày….;

Căn cứ nhu cầu công tác, năng lực và phẩm chất đạo đức của cán bộ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Hòa cho ông: ……, Phó Giám đốc TTGDTX Quảng Hòa, kể từ ngày……

Ông… có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của TTGDTX Quảng Hòa trong thời gian được giao nhiệm vụ.

Điều 2. Ông … được hưởng phụ cấp chức vụ, hệ số… kể từ ngày được giao nhiệm vụ.

XEM THÊM:  Cách hôn khiến chàng mê mệt, kích thích ham muốn

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ….. Các ông (bà): Trưởng phòng: TTCB, KH-TC, GDTX-CN Sở GDĐT, Giám đốc TTGDTX Quảng Hòa và ông… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

Như Điều 3;

Các phòng CM, NV Sở;

Các đơn vị trực thuộc;

Website ngành;

Lưu: VT, TCCB.

Tải(Download) Mẫu quyết định giao việc cho cán bộ

Download Tại Đây

Như vậy, khi soạn một Mẫu quyết định giao việc cho cán bộ bạn phải đảm bảo tuân thủ hình thức và đầy đủ các điều khoản như trên. Tuy nhiên, tùy theo chức vụ được giao và đối tượng được giao thì nội dung sẽ có sự thay đổi.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc về quyết định giao việc cho cán bộ để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn 1900 6557.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button