Mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ năm 2022

Mục lục bài viết

Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ là loại báo cáo được sử dụng trong một số đơn vị về việc báo cáo về kết quả mà đơn vị đó thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ trong năm. Vậy cụ thể báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ được định nghĩa ra sao? Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo này hoàn chỉnh như thế nào?

Mời quý vị tham khảo bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về nội dung trên.

Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ là gì?

Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ là bản báo cáo của một đơn vị nào đó về việc tại cơ quan đó đạt được những kết quả, có những điểm tiêu cực qua đó đưa ra các giải pháp nào để khắc phục tiêu cực trong năm đó trong thực hiện Luật Dân quân tự vệ.

Dân quân tự vệ là gì?

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ – đây là khái niệm đã được quy định tại khoản 1 điều 2 luật dân quân tự vệ 2019.

XEM THÊM:  Cách cắt hoa giấy dán tường trang trí đẹp nhất

Theo đó, dân quân tự vệ là một lực lượng vũ trang quần chúng được công nhận là một bộ phận cấu thành tổ chức lực lượng vũ trang của nước Việt Nam. Thông thường dân quân tự vệ là lực lượng được tổ chức ở xã, thị trấn hay phường cho nên gọi là dân quân, ngoài ra khi được tổ chức tại cơ quan hoặc tổ chức gọi là tự vệ.

Đối với công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi – nam, đối với nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi thì đều thuộc trường hợp có thể tham gia dân quân tự vệ trừ một số trường hợp pháp luật quy định khác. Tổng thời gian thực hiện về nghĩa vụ dân quân tự vệ là khoảng 4 năm.

Mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ năm 2022

Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ

– Phần đầu: quốc hiệu, tiêu ngữ viết trên cùng bên phải trang giấy chiếm 2/3 trang

Tên của ban chấp hành quân sự?, cơ sở thực hiện?

– Ngày tháng năm, địa điểm viết bản báo cáo trên

– Tên tiêu đề: Báo cáo về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm…..

– Nội dung thực hiện:

+ Kết quả trong việc thực hiện triển khai Luật Dân quân tự vệ

Kết quả đạt được: khái quát về việc triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm bao nhiêu?, Đơn vị chỉ đạo các bộ phận đã có ý thức, trách nhiệm hay chưa?

Quản lý của Nhà nước về Dân quân tự vệ: Trong xây dựng, hoạt động và quản lý, giám sát?

XEM THÊM:  Cách Tập Võ Tại Nhà Đơn Giản Dễ Dàng Thực Hiện, Tự Học Võ Taekwondo Tại Nhà Đơn Giản Và Hiệu Quả

Việc bắt đầu thực hiện tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có sự hướng dẫn từ chỉ huy quân sự nào?

Thực hiện quy hoạch cán bộ theo công văn nào?, cán bộ tham gia việc huấn luyện cho các lớp có đúng quy định?

Kết quả trong hoạt động dân quân tự vệ: Có tác động tiêu cực, tích cực trong xã hội, đơn vị, địa phương. Từ đó có ý nghĩa ra sao trong việc xây dựng lực lượng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Các chính sách đã và đang được thông qua theo quy chế nội bộ cho lực lượng dân quân tự về, ban chỉ huy quân sự.

(i) Ưu điểm, nhược điểm

Ưu điểm

Đối với việc quản lý trong đơn vị?, việc đào tạo cán bộ, sử dụng, chế độ chính sách, hoạt động có đạt theo chỉ tiêu … có kết quả ra sao?

Hạn chế

Đối với việc thực hiện công tác, chỉ đạo, lãnh đạo, tuyên truyền, phổ biến,… trong việc thực hiện các chính sách nghiêm chỉnh, ý tự giác.

Số lượng của cán bộ được biên chế trong lực lượng tự vệ

(ii) Nguyên nhân

Nguyên nhân chủ quan: Do tình hình hình hoạt động của đơn vi,…

Nguyên nhân khách quan:

(iii) Đánh giá chung

Sau bao nhiêu năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ về cơ bản đơn vị đã thực hiện tốt, tuy nhiên vẫn còn một số mặt tiêu cực cần được khắc phục và cải thiện. Theo đó, cần có sự hợp tác chỉ đạo từ phía cấp trên cùng với sự ý thức thực hiện của lực lượng dân quân tại cơ sở địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào bảo vệ xây dựng Tổ Quốc.

XEM THÊM:  HƯỚNG DẪN LÀM KẾ HOẠCH CHĂM SÓC THEO MẪU TRƯỜNG ĐHKTYT HẢI DƯƠNG

+ Tác động, những vướng mắc, bất cập phát sinh từ Luật Dân quân tự vệ

(iv) Những tác động từ Luật Dân quân tự vệ

Do vấn đề nguồn ngân sách còn hạn chế

Các chế độ còn chưa rõ ràng, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan chưa thực sự đi vào nề nếp.

Những vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng thực hiện Luật Dân quân tự vệ

Do sự phát triển kinh tế và vị trí địa lý đối với mỗi đĩa phương sẽ khác nhau, theo đó việc đảm bảo về hoạt động của lực lượng không được thuận lợi

+ Đề xuất, kiến nghị

Cần có những giải pháp, chính sách phù hợp trong việc quản lý của Nhà nước phù hợp với từng địa phương, đồng thời đưa ra những ý kiến góp phần cải thiện sự thực thi pháp luật đối với từng cá nhân, tổ chức, đơn vị,…

Sửa đổi những điều luật quy định trong Luật Dân quân tự vệ đối với việc hỗ trợ trang thiết bị và mô hình học; thời gian huấn luyện, phụ cấp hoặc trợ cấp

Kiến nghị khác?

– Ký và ghi rõ họ tên từ chỉ huy trưởng

– Nơi nhận,…

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

Mẫu báo cáo tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ được định nghĩa ra sao?, hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo này hoàn chỉnh như thế nào?.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button