Mẫu báo cáo thành tích cá nhân mới nhất

1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng

Sau đây là bản báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu 07 Nghị định 91/2017/NĐ-CP:

Tải về Sửa/In biểu mẫu

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng…..năm……..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG……………*1

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

– Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua… *2.

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG *3 (Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ *4 (Ký, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi báo cáo:

*1. Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương.

*2. Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

*3. Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

*4. Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

mau bao cao thanh tich ca nhan

2. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên

Tải về Sửa/In biểu mẫu

PHÒNG GD&ĐT ….. TRƯỜNG…….

Số…. /BCTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày……tháng……năm…..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIÊU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC …..-…….

I- SƠ LƯỢC LÍ LỊCH:

Tên tôi là: Sinh ngày: ………… Giới tính: ……..

Quê quán: ………………………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………

Chức vụ hiện nay: ……………………………………

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………….

II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao và đảm nhận:

Năm học ………….tôi được nhà trường phân công giảng dạy lớp ….. kiêm bí thư Đoàn trường.

* Những thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:

Năm học …………………… là năm học thực hiện chủ đề ….

Trong năm học mang nhiều ý nghĩa này, bản thân tôi thực hiện nhiệm vụ năm học có những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau:

+ Thuận lợi:

Trường luôn có đội ngũ giáo viên mạnh về chuyên môn. Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình yêu nghề luôn hưởng ứng, tham gia nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường, ngành phát động và đều đạt kết quả cao.

– Bản thân tôi là giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

– Học sinh ngoan ngoãn, lễ phép.

– Cơ sở vật chất: Có phòng học, bàn ghế, trang thiết bị tối thiểu cơ bản đảm bảo cho công tác dạy và học.

– Luôn được sự quan tâm của và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo nhà trường, của Phòng Giáo dục và đào tạo ………………….

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Vẽ 3Dmax Full Crack, Hướng Dẫn Tạo Sơ Đồ Nhà 3D Với Autodesk 3Ds Max

+ Khó khăn:

– Các em đều là con em dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ con hộ nghèo cao nên ảnh hưởng lớn tới học tập .

– Học sinh còn chưa được sự quan tâm của gia đình, chưa có thời gian đầu tư cho việc học.

– Địa bàn dân cư không tập trung, nhiều học sinh còn phải đi học xa (nhất là các bản lẻ).

Căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá lao động tiên tiến, căn cứ vào việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm học ………………..; Tôi xin tóm tắt thành tích mà cá nhân tôi đã đạt được trong năm học vừa qua như sau:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đạt chất lượng:

– Bản thân có nhiều tiến bộ rõ rệt về các giờ dạy qua các đợt hội giảng trong năm học.

– Có đầy đủ hồ sơ, các loại sổ sách theo quy định của chuyên môn. Năm học ……………… đã được Phòng Giáo dục thanh tra toàn diện đánh giá tiết dạy và chất lượng hồ sơ đạt tốt.

– Chỉ tiêu đạt được:

+ Bài soạn:

Tốt + Khá: … %

Trung bình: … %

+ Chất lượng giờ dạy:

Tổng số tiết dự: … tiết

+ Đạt giỏi: … tiết

+ Đạt khá: … tiết

Qua khảo sát chất lượng đầu năm học: Tổng số học sinh: … em. Trong đó: Tốt: … em; Khá … em; Đạt: … em; Chưa đạt: … em.

Căn cứ vào chất lượng khảo sát đầu năm tôi đã đưa ra kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo học sinh ba buổi trên tuần, vào đầu giờ và giờ học chính khóa, vào các buổi chiều.

Cụ thể là: Một buổi bồi dưỡng học sinh giỏi, viết chữ đẹp vào thứ hai hàng tuần, hai buổi phụ đạo học sinh yếu vào thứ tư, thứ sáu hàng tuần. các buổi còn lại phụ đạo vào đầu giờ và cuối giờ 15 đến 20 phút. Chất lượng cuối năm đạt được như sau:

– Duy trì sĩ số lớp: …..

* Điểm rèn luyện:

– Tốt: …. em;

– Khá …. em;

– Đạt …. em;

– Chưa đạt …. em.

* Kết quả học tập

– Tốt: …. em;

– Khá: …. em;

– Đạt: …. em;

– Chưa đạt: …. em.

Chất lượng mũi nhọn:

Tôi thường xuyên quan tâm đến các đối tượng học sinh của lớp nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đội tuyển mũi nhọn nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi, cụ thể:

1. Các biện pháp đổi mới công tác giảng dạy, những sáng kiến kinh nghiệm:

Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách tham khảo, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để tìm phương pháp mới nhăm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập.

2. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

– Là Đảng viên, là người giáo viên, ngoài việc thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ chuyên môn của mình, tôi luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình nhà giáo văn hóa. Gương mẫu trước học trò và đồng nghiệp.

– Tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào nhà trường tổ chức. Trong công tác giảng dạy tôi tham gia dự giờ thăm lớp, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn để rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến nhằm giúp đỡ đồng nghiệp ngày càng tiến bộ hơn.

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa chuyên môn nghiệp vụ:

– Với tinh thần tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, tôi đã tham gia đầy đủ các lớp học do các cấp tổ chức để vận dụng vào công việc giảng dạy của mình và nhất là việc giáo dục đạo đức cho học sinh sống, làm việc và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Không ngừng học tập để nâng cao trình độ nhận thức phục vụ tốt cho việc giảng dạy, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, hoàn thành tốt các công việc được giao.

4. Phẩm chất đạo đức:

Là người giáo viên trong thời đại mới, tôi luôn cố gắng trau dồi đạo đức, có lối sống giản dị, không xa hoa lãng phí. Có ý thức xây dựng đoàn kết trong tập thể nhà trường, hòa nhã với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Hết lòng vì học sinh thân yêu được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh

Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú cũng như ở cơ quan. Thực sự là tấm gương sáng để học sinh noi theo

Trên đây là những thành tích mà bản thân tôi đã đạt được trong năm học ………. Rất mong sự đóng góp của lãnh đạp trường và cấp trên để năm học tới tôi thực hiện được tốt hơn.

Xem Thêm : Giải thích câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công năm 2021

III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN:

Danh hiệu đạt được trong các năm:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

* Năm học….

– Đạt danh hiệu lao động tiên tiến

– QĐ số ………./ QĐ- UBND, ngày …/…/…

Trên đây là những thành tích mà bản thân tôi đã nỗ lực cố gắng phấn đấu trong năm học qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Tôi rất mong được hội đồng thi đua các cấp góp ý để cá nhân tôi khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm để ngày càng tiến bộ hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

3. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đảng viên

Tải về Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………., ngày …. tháng ….. năm 2019

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng bằng khen, Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

– Họ và tên đảng viên:…………………Nam (Nữ)……………………..

– Ngày, tháng, năm sinh………………………………………………….

– Ngày vào Đảng……………………Ngày chính thức:………………..

– Đơn vị công tác:………………………………………………………..

– Chức vụ hiện nay (đảng, chính quyền):……………………………….

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Sơ lược thành tích của đảng viên

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Kết quả đạt được về số lượng, chất lượng; áp dụng sáng kiến, sửa đổi lề lối làm việc, cải cách hành chính, v.v…

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể; tham gia các hoạt động nơi cư trú, hoạt động xã hội khác, v.v….

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể (nếu là thành viên).

– Đối với đảng viên làm công tác quản lý, nêu thêm vai trò của bản thân đối với tập thể cấp ủy, lãnh đạo và tóm tắt thành tích của đơn vị.

2. Danh hiệu khen thưởng đã nhận được

a) Danh hiệu khen thưởng của các cấp ủy Đảng: Ghi rõ, đầy đủ, liên tục theo năm.

b) Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể.

CẤP ỦY NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT

ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn làm báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo thành tích cá nhân là căn cứ để cá nhân được xét thưởng. Do đó, khi làm báo cáo thành tích cá nhân, người báo cáo cần đặc biệt lưu ý các điểm sau:

– Về thông tin cá nhân và đơn vị công tác

Khi thực hiện viết báo cáo thành tích cá nhân, các thông tin của người lập báo cáo và đơn vị công tác cần phải được ghi chính xác tuyệt đối.

Việc cung cấp đúng thông tin không sẽ góp phần hiện tính chuyên nghiệp của người lập báo cáo trong công việc.

Trong trường hợp người lập báo cáo điền sai thông tin cá nhân của mình hoặc thông tin về đơn vị công tác, quá trình thực hiện các thủ tục xét thưởng cũng có thể sẽ bị gián đoạn, mất thời gian.

– Về thành tích đã đạt được

Người làm báo cáo cần thể hiện được năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc một cách chi tiết, dễ hiểu nhất. Có thể so sánh kết quả với các năm trước để thấy được sự tiến bộ của bản thân.

Đây là nội dung quan trọng nhất trong báo cáo thành tích cá nhân. Nội dung này quyết định mục đích của việc viết báo cáo có được cấp trên chấp nhận hay không.

Người viết báo cáo phải dựa vào những nhiệm vụ thực tế mà mình đã hoàn thành trong quá trình công tác để làm cơ sở đánh giá năng lực, thành tích của mình.

Ngoài ra, người làm báo cáo còn có thể nêu cả những đổi mới, sáng tạo tích cực trong công việc của mình. Đây là điểm nổi bật trong quá trình công tác và là một yếu tố quan trọng để cấp trên xem xét khen thưởng.

Nếu gặp vướng mắc trong quá trình làm báo cáo thành tích cá nhân, hãy gọi ngay tới tổng đài 1900.6192để được hỗ trợ miễn phí.

>> ​Mẫu Báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng, năm đầy đủ nội dung

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button