Mẫu bảng kê nộp thuế – Mẫu 01/BKNT

Mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất Tải về

Mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất lá biểu mẫu bảng kê nộp thuế 01/BKNT ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu bảng kê nộp thuế 2021.

Mẫu bảng kê nộp thuế 2021

 • 1. Bảng kê nộp thuế được dùng để làm gì?
 • 2. Bảng kê nộp thuế mới nhất theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP
 • 3. Bảng kê nộp thuế mới nhất theo Thông tư 119/2014/TT-BTC

1. Bảng kê nộp thuế được dùng để làm gì?

Bảng kê nộp thuế theo mẫu số 01/BKNT là mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực thu nộp ngân sách Nhà nước, được sử dụng khi người nộp thuế nộp tiền tại quầy của ngân hàng thương mại đã được uỷ nhiệm thu hoặc người nộp thuế nộp tiền trực tiếp tại kho bạc Nhà nước.

Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước, người nộp thuế cần phải ghi đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế gửi đến kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại đã được uỷ nhiệm thu hoặc phối hợp thu.

Trong trường hợp người nộp tiền nộp tiền tại ngân hàng thương mại chưa được ủy nhiệm thu hoặc phối hợp thu thì người nộp tiền phải ghi đầy đủ thông tin trên Bảng kê nộp thuế, trừ mục “Phần dành cho ngân hàng ủy nhiệm thu/ kho bạc nhà nước ghi khi thu tiền”.

Bảng kê nộp thuế 01/BKNT được ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP là biểu mẫu kê khai thuê mới nhất hiện nay nên còn khá mới mẻ với những các nhân, tổ chức khi đi kê khai thuế. Cách ghi các thông tin trong Bảng kê nộp thuế này cụ thể ra sao sẽ được chúng tôi hướng dẫn chi tiết trong phần tiếp theo.

2. Bảng kê nộp thuế mới nhất theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Mẫu bảng kê nộp thuế - Mẫu 01/BKNT

Mẫu số 01Ký hiệu: 01/BKNT

Mã hiệu

Số: ………………

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: …………

Người nộp thuế: ………………………………..Mã số thuế:……………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện: ……………………………………Tỉnh, TP:………………………………………………..

Người nộp thay:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện: …………………………………..Tỉnh, TP:………………………………………………..

Đề nghị NH/KBNN: trích TK số: …………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: ……………………………Tỉnh, TP:………………………………………

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □

Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………………..

Xem Thêm : Học cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh ấn tượng – Yola

STT

Số tờ khai/

Số quyết định/ Số thông báo/mã định danh hồ sơ (ID)

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/Ngày thông báo

Nội dung khoản nộp NSNN

Số tiền

Tổng số tiền

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………………..

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày wiki.onlineaz.vnáng năm……

Người thực hiện giao dịch

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

3. Bảng kê nộp thuế mới nhất theo Thông tư 119/2014/TT-BTC

Mẫu bảng kê nộp thuế – Mẫu số: 01/BKNT theo Thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế của Bộ Tài chính, sử dụng trong trường hợp Người nộp thuế nộp tiền tại Ngân hàng thương mại đã được uỷ nhiệm thu hoặc nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước.

 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Mẫu số: 01/BKNT).

BẢNG KÊ NỘP THUẾMẫu số: 01/BKNTBan hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Người nộp thuế: ………………………………….Mã số thuế:……………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………….. Huyện………………………. Tỉnh……………..

Người nộp thay: …………………………….Mã số thuế của người nộp thay…………………..

Địa chỉ : wiki.onlineaz.vnện ………………………….Tỉnh, TP……………………..

Đề nghị KBNN (NH)………………trích TK số wiki.onlineaz.vnặc tiền mặt để:

Nộp vào NSNN wiki.onlineaz.vn tạm thu (1) wiki.onlineaz.vn thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)……….

Tại KBNN: ………………………………………………..Tỉnh, TP:…………………………………….

Xem Thêm : Hướng Dẫn Đan Giày Len Cho Bé 0 3 Tháng, Hướng Dẫn Móc Giày Len Cho Bé

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:…………………………………………………………………………….

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

Kiểm toán NN ………………. Thanh tra TC…………………………..

Thanh tra CP ……………….. CQ có thẩm quyền khác……………

Tên cơ quan quản lý thu:………………………………………………………………………………….

Tờ khai HQ số (1): wiki.onlineaz.vnày………………… Loại hình XNK (1)……………………

STTNội dung các khoản nộp NS (4)Loại tiềnSố tiềnTổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Ngày … tháng … năm …….ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN

KBNN (NGÂN HÀNG)

Người nhận tiền(Ký, ghi họ tên)

Người nộp tiềnKế toán trưởng (5)Thủ trưởng đơn vị (5)

Ghi chú:

Mẫu này chỉ sử dụng trong trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu hoặc nộp tiền trực tiếp tại wiki.onlineaz.vn nộp tiền vào NSNN, NNT phải ghi đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế gửi NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu hoặc KBNN. Trong đó, lưu ý cách ghi một số chỉ tiêu như sau:

* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;

* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.

* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS

– Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

 • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;
 • Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;
 • Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014
 • Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014
 • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014
 • ……………………..

– Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

 • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>
 • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>.

– Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;

– Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

– Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

 • Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể
 • Hướng dẫn nộp thuế giá trị gia tăng

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button