Cách mạng xã hội chủ nghĩa: Nguyên nhân, mục tiêu, đặc điểm, nội dung

Liên hệ cách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

tất cả các cuộc cách mạng xã hội đều diễn ra trong một lĩnh vực rất rộng lớn và đầy đủ của đời sống xã hội. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ tư bản lỗi thời bằng chế độ xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân là giai cấp thống trị và cùng với quần chúng nhân dân lao động.

cụ thể như vậy cách mạng xã hội chủ nghĩa : nguyên nhân, mục tiêu, đặc điểm, nội dung là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài phân tích dưới đây.

1. khái niệm về cách mạng xã hội chủ nghĩa

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự biến đổi cơ bản về chất của xã hội nhằm thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa bằng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Theo nghĩa chặt chẽ, cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng chính trị, kết thúc bằng thắng lợi của giai cấp công nhân cầm quyền và thiết lập chế độ độc tài của giai cấp vô sản.

Theo nghĩa rộng, cách mạng xã hội chủ nghĩa bao gồm hai giai đoạn: cách mạng chính trị với nội dung giành chính quyền, thiết lập chế độ chuyên chính của giai cấp vô sản; tiếp theo là giai đoạn cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội tiến tới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Karl Marx và LêNin

Karl Marx và LêNin

2. Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa

Nguyên nhân cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa là do mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và trình độ của lực lượng sản xuất ở trung tâm của chủ nghĩa tư bản. đối với chủ nghĩa tư bản, mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất đã mang tính xã hội hóa cao và sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, biểu hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa tư bản, giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. .

Mâu thuẫn này đặt ra yêu cầu khách quan là phải xóa bỏ quan hệ tư hữu lạc hậu tư bản chủ nghĩa để thiết lập quan hệ sản xuất mới phải đưa ra trình độ xã hội hóa phù hợp với trình độ xã hội hóa mà lực lượng sản xuất đạt được. Cách mạng xã hội chủ nghĩa bùng nổ là một tất yếu lịch sử để giải quyết những mâu thuẫn này.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, trình độ xã hội hóa của lực lượng sản xuất hiện đại đạt đến mức cao, mâu thuẫn cơ bản trong chủ nghĩa tư bản hiện đại trở nên vô cùng nghiêm trọng và trở thành lực cản lớn cho sự phát triển.

thể hiện ở quyền định đoạt vốn; thao túng các nguồn vốn lưu động (thông qua thị trường chứng khoán); quyền khai thác, sử dụng tài nguyên và làm việc cho đến khi cạn kiệt, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; quyền sử dụng tư liệu sản xuất vì lợi nhuận, đôi khi bất chấp giá trị, sự tiến bộ và phát triển của con người; phân phối các sản phẩm của công tác xã hội.

quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện đại đã trở thành lực cản, kìm hãm, hủy diệt … của lực lượng sản xuất, thậm chí gây ra khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Cách mạng tháng 10 tại Nga

Cách mạng tháng 10 tại Nga

Theo tính toán của các nhà kinh tế, hiện nay năng lực sản xuất xã hội đủ để đáp ứng nhu cầu của nhân loại, nhưng vì lợi ích của mình, giai cấp tư sản vẫn không quan tâm thoả đáng đến nhu cầu phát triển của nhân loại: hàng năm vẫn có hơn 40 triệu người chết đói, khoảng 1tỷ người bị nạn đói đe doạ thường xuyên. Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học – công nghệ và kinh tế tri thức, nhưng cứ 6 người trên thế giới có 1 người mù chữ; sự giàu có của chủ nghĩa tư bản hiện đại là kết quả của sự nghèo nàn của châu Á, nợ nần của châu Mỹ La tinh, bần cùng và kiệt quệ tài nguyên của châu Phi.

Rõ ràng rằng chủ nghĩa tư bản vẫn là “một thế giới không thể chấp nhận được”. (theo rener dumon – triết gia tư sản Pháp). Tất cả những nghịch lý trên đều bắt nguồn sâu xa từ mâu thuẫn giữa chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa và xã hội hóa lực lượng sản xuất trong chủ nghĩa tư bản.

tuy nhiên, các nguyên nhân kinh tế không trực tiếp kích động sự bùng nổ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nói cách khác, cách mạng xã hội chủ nghĩa không diễn ra một cách tự phát mà là kết quả của sự trưởng thành về chính trị của giai cấp công nhân, được thể hiện tối đa ở việc hình thành chính đảng cộng sản của mình, nhằm vạch ra đường lối chính trị đúng đắn và năng lực. để tổ chức thực hiện dòng đó.

đồng thời là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại sự thống trị, áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản. Nếu không có những yếu tố này thì điều kiện khách quan do công nghiệp lớn và sản xuất công nghiệp hiện đại tạo ra không thể chuyển hóa thành năng lực cách mạng, nên cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng không thể nổ ra và thành công.

3. Điều kiện của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

Cách mạng xã hội chủ nghĩa muốn nổ ra và giành thắng lợi cần có những điều kiện khách quan và chủ quan.

– những điều kiện khách quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa

Điều kiện khách quan là phải có những xung đột kinh tế xã hội diễn ra trong xã hội tư bản. nó là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất xã hội hoá cao với quan hệ sản xuất với tư nhân chiếm đoạt tư liệu sản xuất. đây là mâu thuẫn cơ bản nhất, quyết định nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa. mâu thuẫn kinh tế này đã dẫn đến mâu thuẫn xã hội giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

Xem thêm: Mẫu chữ và cách viết chữ E sáng tạo, nghệ thuật – Luyện chữ đẹp

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nền công nghiệp lớn phát triển cao dựa trên sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã hình thành các thành phố lớn và các khu công nghiệp tập trung, làm cho lực lượng sản xuất đạt trình độ xã hội hoá cao. sự phát triển của lực lượng sản xuất đã tạo ra lực lượng lao động ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. chúng gắn bó hữu cơ với nền sản xuất hiện đại và có vai trò quyết định trong việc tạo ra ngày càng nhiều của cải vật chất cho xã hội, nhưng của cải đó lại bị giai cấp tư sản chiếm đoạt. điều đó dễ làm cho người lao động thấy rõ sự tàn bạo của giai cấp tư sản và trở thành kẻ thù của giai cấp tư sản; ngày càng làm gay gắt mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản.

Giai cấp tư sản không chỉ áp bức, bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước, mà với lòng tham vô hạn, lòng khát khao quyền lực, giai cấp tư sản đã tiến hành chiến tranh, xâm lược các nước khác, biến họ thành thuộc địa của mình. điều đó cũng làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các nước tư bản và các nước thuộc địa ngày càng gay gắt.

Những mâu thuẫn trên đã dẫn đến nguy cơ hình thành cách mạng xã hội và cần phải giải quyết bằng cách mạng xã hội, xóa bỏ áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản, thiết lập một hệ thống xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa.

p>

– những điều kiện chủ quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa

Xem Thêm : Cách viết mẫu đơn xin việc file word cực chuẩn và nhanh chóng

Những điều kiện khách quan đã tạo ra nguy cơ hình thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. nhưng để rủi ro đó trở thành hiện thực, cần phải tồn tại những điều kiện chủ quan.

Điều kiện chủ quan quyết định nhất là sự trưởng thành của giai cấp công nhân, nhất là khi giai cấp đó đã có đội tiên phong của mình là Đảng cộng sản. lúc đó, giai cấp công nhân mới có đủ điều kiện để đứng ra đảm nhận sứ mệnh lịch sử của mình là tổ chức vận động nhân dân lao động tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nếu không có điều kiện chủ quan này thì cách mạng xã hội chủ nghĩa đã không nổ ra. Bằng chứng là ở các nước tư bản ngày nay như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Pháp. . . những mâu thuẫn kinh tế – xã hội đang tồn tại, giai cấp công nhân và đảng cộng sản ở các nước đó không muốn phát động cách mạng xã hội chủ nghĩa. mặt khác, sự kiểm soát của giai cấp tư sản ở các nước đó quá khắt khe khiến cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể nổ ra. điều kiện chủ quan thứ hai là sự liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác để tạo nên lực lượng to lớn và sức mạnh to lớn bảo đảm cho cách mạng thắng lợi.

4. mục tiêu và động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa

mục tiêu

Mục tiêu của giai đoạn đầu tiên của cách mạng xã hội chủ nghĩa là giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Mục tiêu của giai đoạn thứ hai của cách mạng xã hội chủ nghĩa là giai cấp công nhân phải tập hợp, tổ chức quần chúng lao động để cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới về mọi mặt.

Mục tiêu cao nhất và lâu dài của cách mạng xã hội chủ nghĩa là giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bóc lột, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

động lực

Giai cấp công nhân vừa là động lực chính, vừa là người tổ chức, lãnh đạo cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản.

Ở các nước nông nghiệp, nơi nông dân vẫn chiếm đa số, thì giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn. do đó, giai cấp công nhân cần liên minh với giai cấp nông dân để tạo thành động lực to lớn của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đánh giá về vai trò của giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh từng nói: Nông dân là một lực lượng to lớn, “Nếu tổ chức tốt và lãnh đạo tốt thì lực lượng này sẽ làm thay đổi trời đất”. 1.

trí thức là một bộ phận tiêu biểu cho trí tuệ của đất nước, có vai trò hết sức quan trọng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đánh giá tầm quan trọng của trí thức đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh lưu ý: Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới tôn trọng trí thức, và chỉ trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, trí thức mới được phát huy hết khả năng sáng tạo của mình.

Động lực chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nhân – nông dân – trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản của giai cấp công nhân; đồng thời, đoàn kết rộng rãi các lực lượng tiến bộ, dân chủ và yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới cùng hướng tới mục tiêu: độc lập, tự do, dân chủ, tiến bộ, hòa bình và chủ nghĩa xã hội.Cách mạng tháng 10 tại Nga

Cách mạng tháng 10 tại Nga

Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác-Lênin:

Trong học thuyết Mác – Lê-nin về cách mạng xã hội chủ nghĩa, lý luận cách mạng không ngừng chiếm vị trí quan trọng.

– Theo quan niệm của marx và engels, cách mạng liên tục là một quá trình cách mạng bao gồm hai giai đoạn nhưng phát triển không ngừng, mỗi giai đoạn đều có những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Hoàn thành mục tiêu giai đoạn đầu tiên để tiến tới mục tiêu cuối cùng.

Bạn nghĩ: ở các nước tư bản phát triển vừa phải, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân phải gắn chặt với lực lượng nông dân và tư sản để lật đổ chế độ phong kiến ​​và thực hiện mục tiêu dân chủ. sau đó, giai cấp công nhân liên minh với giai cấp nông dân để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản và tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

– v. Yo. lenin đã không ngừng phát triển những tư tưởng cách mạng của marx và gắn bó với học thuyết cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. theo v.i. Lê-nin, trong cuộc cách mạng này, giai cấp công nhân phải giữ vai trò lãnh đạo, liên minh với giai cấp nông dân và các giai cấp công nhân để cô lập giai cấp tư sản phản động, lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cách mạng độc tài của công nhân – nông dân, tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

hoàn thành giai đoạn đầu (giành chính quyền, đạt được mục tiêu dân chủ) không phải là mục tiêu cuối cùng, mà phải tiếp tục “cách mạng liên tục”, tức là chuyển ngay sang thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu. mục tiêu của thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa.

muốn tiến hành “cách mạng liên tục”, chủ nghĩa Mác – Lê-nin đặt ra ba điều kiện:

Xem thêm: Dấu cách trong FO3, FO4 là gì? Mẹo đặt tên có dấu, có ký tự đặc biệt ra sao? – cách nấu cách làm

một là: giai cấp công nhân và đảng của nó phải giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo liên tục trong cả hai giai đoạn cách mạng kế tiếp.

Hai là: liên minh công nhân – nông dân phù hợp với từng thời kỳ cách mạng phải được tổ chức và đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản của giai cấp công nhân. > p>

Ba là: củng cố vững chắc chính quyền dân chủ cách mạng để hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn thứ nhất, đồng thời chuẩn bị những điều kiện để chuyển sang giai đoạn thứ hai – cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đảng cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng liên tục, đặc biệt là lý luận cách mạng tân tư sản của chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa – chủ nghĩa tả khuynh vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Điều đó được thể hiện ở chỗ, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta do giai cấp công nhân lãnh đạo với đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam đã thắng lợi vào tháng 8 năm 1945. Sau đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân lao động. tiếp tục cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và thắng lợi năm 1954. Sau năm 1954, đất nước Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc lập tức quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa; miền Nam kiên trì chiến đấu để hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến tới thống nhất đất nước (1975). Sau năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu khách quan.

Cách mạng XHCN tại Việt Nam

Nguyễn Ái Quốc

5. Đặc điểm của cách mạng xã hội chủ nghĩa?

tất cả các cuộc cách mạng xã hội đều diễn ra trong một lĩnh vực rất rộng lớn và đầy đủ của đời sống xã hội. cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng triệt để trong lịch sử, do đó, nó phải tiến hành một cuộc cải tạo xã hội căn bản trên tất cả các lĩnh vực xã hội; trong đó vừa phục hồi cái cũ vừa xây dựng cái mới, xây dựng cái mới là điều cần thiết.

trong lĩnh vực chính trị:

Nội dung đầu tiên của cách mạng xã hội chủ nghĩa phải làm là đập tan nhà nước của giai cấp bóc lột, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đưa người lao động từ tình trạng nô lệ làm công ăn lương lên tình trạng thạc sĩ xã hội. bước tiếp theo là tạo điều kiện để phát triển sâu rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mà thực chất là ngày càng thu hút đông đảo người lao động tham gia quản lý xã hội, điều hành và quản lý nhà nước.

Để nâng cao hiệu quả tập hợp và tổ chức nhân dân tham gia vào công việc của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa cần thường xuyên chăm lo nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt cho nhân dân, nhất là văn hóa chính trị. Bên cạnh việc nâng cao trình độ dân trí, Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa cần quan tâm xây dựng hệ thống pháp luật, hoàn thiện cơ chế, biện pháp để nhân dân lao động tham gia vào các hoạt động quản lý xã hội, quản lý nhà nước. p>

trong lĩnh vực kinh tế:

Các cuộc cách mạng trước đây về cơ bản chỉ là các cuộc cách mạng chính trị, vì về cơ bản chúng kết thúc bằng việc lật đổ sự thống trị của giai cấp này, sự thay thế của giai cấp thống trị của giai cấp khác. cách mạng xã hội chủ nghĩa về bản chất là kinh tế. việc giành chính quyền từ tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động mới chỉ là bước khởi đầu. Nhiệm vụ trung tâm có tầm quan trọng quyết định thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa phải là phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống nhân dân.

cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực kinh tế trước hết phải làm thay đổi vị trí, vai trò của người lao động trong tư liệu sản xuất chủ yếu, thay chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa bằng tư liệu sản xuất bằng tài sản xã hội chủ nghĩa dưới những hình thức thích hợp; thực hiện các biện pháp cần thiết để gắn công nhân với tư liệu sản xuất.

Cùng với việc đổi mới quan hệ sản xuất cũ và xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa phải tìm mọi cách phát triển lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao năng suất lao động, trên cơ sở đó từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa:

Xem Thêm : Chữ Ký Đẹp Theo Tên ❤️️ Tạo 1001 Mẫu Chữ Kí Tay Đẹp

Trong điều kiện xã hội mới xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động là người sáng tạo ra những giá trị văn hóa tư tưởng mới xã hội chủ nghĩa với nội dung cơ bản. sau:

  • làm cho hệ tư tưởng khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin trở thành hệ tư tưởng chính thống trong đời sống tư tưởng, văn hóa của toàn xã hội; trở thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học phổ biến hướng dẫn mọi hoạt động sáng tạo của đảng và quần chúng nhân dân.
  • trên cơ sở phản biện và kế thừa, nâng cao các giá trị tư tưởng – văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp thu các Những tiến bộ tư tưởng – giá trị văn hóa của thời đại, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa đã thực hiện giải phóng người lao động về phương diện tinh thần thông qua việc từng bước xây dựng thế giới quan mới, nhân sinh quan mới cho người lao động, hình thành con người xã hội chủ nghĩa, giàu lòng yêu nước, thương dân, có bản lĩnh chính trị, nhân văn, tôn sư trọng đạo, có văn hóa, có năng lực quản lý tốt các mối quan hệ cá nhân, gia đình và xã hội.

6. liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác

tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

Liên minh giai cấp là một trong những nguyên tắc quan trọng của học thuyết Mác – Lê-nin, đồng thời là vấn đề chủ yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Điều này được thể hiện rõ khi Marx tổng kết kinh nghiệm lịch sử thực tiễn của các cuộc cách mạng vô sản diễn ra ở Pháp vào giữa thế kỷ XX. nhãn mác nói: giai cấp vô sản không thể tiến lên hay đụng chạm đến giai cấp tư sản cho đến khi nó lôi cuốn được nông dân và các tầng lớp lao động khác đi theo và ủng hộ nó.

vận dụng và phát triển tư tưởng marx và fange này trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, nhất là vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Nga sau cách mạng tháng 10 năm 1917, v.i. lenin nhiều lần khẳng định sự cần thiết phải có sự liên minh chặt chẽ giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. và các tầng lớp lao động khác, coi đó là “nguyên tắc tối cao của chế độ chuyên chính vô sản”. Trong số các tầng lớp lao động đó, người ta đặc biệt chú ý đến đội ngũ trí thức vì họ đại diện cho trí tuệ của dân tộc, có vai trò quan trọng trong việc sáng tạo ra tri thức mới và ứng dụng các thành tựu khoa học vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội. vì vậy, thực hiện liên minh công nhân – nông dân – trí thức là tạo ra động lực to lớn và sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. đã nhìn thấy. Lê-nin đã viết: “Đối mặt với sự liên minh của những đại diện của khoa học, giai cấp vô sản và giới kỹ thuật, không một thế lực đen tối nào có thể đứng vững được”.

liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các giai cấp công nhân xuất phát từ yêu cầu khách quan của sản xuất. quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đặt ra yêu cầu khách quan phải xây dựng nền kinh tế quốc dân thống nhất bao gồm các lĩnh vực chủ yếu là công nghiệp, nông nghiệp, khoa học – công nghệ và các lĩnh vực khác của đời sống để tạo thành cơ sở vật chất – kỹ thuật cần thiết cho chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình sản xuất, mỗi thành phần kinh tế có vị trí, vai trò riêng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu mỗi thành phần kinh tế không được các thành phần kinh tế khác hỗ trợ, không liên kết, hợp tác được với nhau thì không chỉ sản lượng của từng ngành bị đình trệ, hiệu quả thấp mà toàn bộ nền kinh tế quốc dân cũng bị ảnh hưởng. không thể phát triển được, nhất là ở các nước nông nghiệp lạc hậu bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. do đó, cần đặc biệt chú ý đến sự liên kết chặt chẽ giữa các thành phần kinh tế.

Căn cứ vào yêu cầu khách quan của nền sản xuất đó, các chủ thể, nông dân, công nhân, trí thức và các tầng lớp lao động khác cũng phải đoàn kết, liên minh với nhau để cùng đạt được nhu cầu và lợi ích kinh tế chung.

Theo quan điểm chính trị – xã hội , để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội cần phải có các lực lượng, trong đó giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và bộ đội, đội ngũ trí thức là ba lực lượng. không chỉ chiếm đa số dân cư mà còn là lực lượng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì vậy phải liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và giai cấp công nhân để hình thành cơ sở của nhà nước. và khối đại đoàn kết toàn dân.

những nguyên tắc và nội dung cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các giai cấp công nhân khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện đúng các nội dung của liên minh trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, cần bảo đảm các nguyên tắc cơ bản sau:

Xem thêm: Hướng dẫn cách bốc bát hương Thần Tài tại nhà chi tiết nhất

thứ nhất: vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân phải được bảo đảm thông qua đội tiên phong là đảng cộng sản liên minh. điều này do địa vị kinh tế, xã hội và chính trị khách quan của giai cấp công nhân quyết định. (Giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, có tư tưởng độc lập, khoa học và cách mạng.)

thứ hai : phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện và kết hợp đầy đủ lợi ích của các chủ thể trong liên minh. suy cho cùng, liên minh giai cấp được hình thành nhằm thoả mãn nhu cầu và lợi ích chung của các chủ thể trong liên minh. Nói cách khác, sự thống nhất lợi ích của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và các giai cấp công nhân là cơ sở, điều kiện cơ bản nhất để thực hiện và củng cố khối liên minh. do đó, trong quá trình phát triển, nếu lợi ích của bất kỳ thế lực nào bị xâm phạm sẽ dễ xảy ra rạn nứt hoặc ảnh hưởng đến sự bền vững của liên minh. do đó, quá trình thực hiện liên minh được kiểm duyệt trên cơ sở tự nguyện; đồng thời là quá trình liên tục phát hiện các mâu thuẫn và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn nảy sinh, nhằm đảm bảo lợi ích thiết thực của các bên. có như vậy thì liên minh mới không ngừng được củng cố và tăng cường.

nội dung liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

– liên minh trên lĩnh vực chính trị : trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền nhằm tập hợp lực lượng giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động; trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, các lực lượng này đã liên minh chặt chẽ với nhau để xây dựng nhà nước, xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả của cách mạng. trong quá trình thực hiện nội dung chính trị của công đoàn phải bảo đảm giữ vững lập trường chính trị – tư tưởng của giai cấp công nhân đối với công đoàn.

– liên minh trong lĩnh vực kinh tế : là nội dung cơ bản và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. việc thực hiện liên minh kinh tế giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân bao nhiêu để bảo đảm lợi ích của nhà nước và xã hội bấy nhiêu là chăm lo lợi ích của giai cấp nông dân. Muốn vậy, cần coi trọng việc xây dựng hệ thống chính sách kinh tế – xã hội phù hợp với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. đồng thời thông qua liên minh để đáp ứng nhu cầu và lợi ích chung của các chủ thể trong liên minh. Nói cách khác, sự thống nhất lợi ích của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và các giai cấp công nhân là cơ sở, điều kiện cơ bản nhất để thực hiện và củng cố liên minh.

– liên minh trên lĩnh vực văn hóa – xã hội: là một nội dung quan trọng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. thực hiện nội dung liên minh này đòi hỏi phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; nâng cao trình độ văn hóa của công nhân, nông dân và những người lao động khác. xây dựng xã hội nhân văn, tương trợ, tiến bộ và bền vững vì con người; các quốc gia xích lại gần nhau, hữu nghị, tương trợ và cùng phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh Minh Họa)

Cách mạng XHCN tại Việt Nam, ảnh tuyên truyền

7. Mục tiêu cuối cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

Mục tiêu cao nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa là thực hiện thành công chủ nghĩa cộng sản: chuyển con người từ cảnh cần thiết sang cảnh giới tự do; tạo ra một liên minh trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người.

Mục tiêu tối cao này được thực hiện từng bước, trải qua hai giai đoạn cơ bản với mục tiêu cụ thể: Giai đoạn thứ nhất: nắm quyền lực nhà nước. giai cấp công nhân phải đoàn kết, lãnh đạo các giai cấp công nhân khác và nhân dân tiến hành cuộc cách mạng lật đổ chính quyền nhà nước của giai cấp áp bức, bóc lột; thành lập chính phủ mới – chính phủ cách mạng của công nhân.

giai đoạn thứ hai – tổ chức xây dựng xã hội mới. giai cấp công nhân phải tập hợp các tầng lớp nhân dân lao động thành lực lượng sáng tạo lịch sử, xây dựng thành công xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa; trên cơ sở đó có thể tiến dần lên giai đoạn cao hơn của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa, nghĩa là thực hiện mục tiêu cao nhất của nó.

8. cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Học thuyết cách mạng liên tục của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là học thuyết mở đường cho sự phát triển cách mạng ở các nước thuộc địa, phụ thuộc, dân tộc và kinh tế kém phát triển hiện nay, trong đó có Việt Nam.

– tính tất yếu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam

xuất phát từ việc thấm nhuần các quan điểm và ý tưởng của c. thương hiệu – ph. Ăng-ghen và V.I. căn cứ vào tình hình thực tế của cách mạng Việt Nam cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 20, sự áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến ​​đối với quần chúng nhân dân lao động. dã man, tàn bạo; Tất cả các phong trào tư sản và phong kiến ​​đã bị đánh bại, Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chí Minh, đã nhận ra tính tất yếu lịch sử của con đường cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản (xã hội chủ nghĩa). người đã nói: “chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức”. Vì vậy, Người đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin ở Việt Nam, dẫn đến việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930.

Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đã giúp cách mạng Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng về đường lối chính trị, cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đã kết hợp được hai nhiệm vụ: giải phóng dân tộc bị áp bức, áp bức và giải phóng giai cấp công nhân. Trên con đường đó, việc đầu tiên là phải tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân để giành độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân (còn gọi là cách mạng giải phóng dân tộc) nhằm tạo tiền đề cho nền độc lập của dân tộc. , để chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa: Nguyên nhân, mục tiêu, đặc điểm, nội dung

Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh Minh Họa)

Cách mạng xã hội chủ nghĩa thực hiện thành công chủ nghĩa cộng sản chính là biến con người từ vương quốc của tất yếu sang vương quốc của tự do, tạo nên một thể liên hiệp trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người.

hy vọng qua phần trao đổi trên, các bạn đã có thể hiểu rõ nguyên nhân, mục tiêu, đặc điểm và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Hướng Nghiệp

Related Articles

Back to top button