Tính Chất Của Kim Loại Kiềm Kiềm Thổ Nhôm Trong Đề Thi Đại Học Violet

Luyện thi online miễn phí, luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí https://truongxaydunghcm.edu.vn/uploads/thi-online.png
Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm, Hóa 12 Bài 28 lý thuyết, Hóa 12 Bài 31, Bài 5 trang 132 Hóa 12, Luyện tập kim loại kiềm thổ và hợp chất violet, Giải bài tập Hóa 12 Bài 28, Hóa 12 Bài 27, Hóa 12 Bài 29 lý thuyết,

*

Hoá học 12

Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm, Hóa 12 Bài 28 lý thuyết, Hóa 12 Bài 31, Bài 5 trang 132 Hóa 12, Luyện tập kim loại kiềm thổ và hợp chất violet, Giải bài tập Hóa 12 Bài 28, Hóa 12 Bài 27, Hóa 12 Bài 29 lý thuyết,

BÀI 28: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I. CÂU HỎI TỰ LUẬNCâu 1: Điền thông tin còn thiếu vào ô trống trong bảng sau:Bảng 1: Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron, tính chất hóa học và điều chế

VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

CẤU HÌNH ELECTRON LỚP NGOÀI CÙNG

TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẶC TRƯNG

ĐIỀU CHẾ

Kim loại kiềm

Nhóm IA

ns1

Có tính khử mạnh nhất

Xem Thêm : Nhóm Toán Thầy Lê Văn Đoàn Mã 1, Lưu Trữ Lê Văn Đoàn

Điện phân nóng chảy muối halogenua

Kim loại kiềm thổ

Nhóm IIA

ns2

Có tính khử mạnh, chỉ sau kim loại kiềm

Xem Thêm : Nhóm Toán Thầy Lê Văn Đoàn Mã 1, Lưu Trữ Lê Văn Đoàn

Điện phân nóng chảy muối halogenua

Bảng 2: Tìm chất

TÍNH CHẤT CỦA CHẤT X

TÊN CHẤT X

Chất X ở trạng thái rắn, không màu, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt mạnh. X là hợp chất của Na, có tính bazơ mạnh.

Đang xem: Kim loại kiềm kiềm thổ nhôm trong đề thi đại học violet

Xem Thêm : Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4 Violet, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Violet

Natri hiđroxit (NaOH)

Chất X ở trạng thái rắn, màu trắng, ít tan trong nước. X là hợp chất của Na và có tính lưỡng tính. Dễ bị nhiệt phân giải phóng khí CO2.

Natri hiđrocacbonat (NaHCO3)

Chất X ở trạng thái rắn, màu trắng, tan nhiều trong nước. X là hợp chất của Na, phản ứng với dung dịch HCl giải phóng khí CO2.

Xem thêm: Đáp Án Ioe Vòng 2 Lớp 11 – Hội Những Người Ghét Thi Hungry Fish Trên Ioe

Natri cacbonat (Na2CO3)

Chất X ở trạng thái rắn, màu trắng, ít tan trong nước. X là hợp chất của Ca, có tính bazơ mạnh.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Hình Học 6 Chương 1 Tiết Hình Học 6, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 6 Chương 1

Canxi hiđroxit (Ca(OH)2)

Chất X ở trạng thái rắn, màu trắng, không tan trong nước. X là hợp chất của Ca, bị nhiệt phân hủy giải phóng khí CO2.

Canxi cacbonat (CaCO3)

Chất X ở trạng thái rắn, trong tự nhiên tồn tại dưới dạng ngậm nước X.2H2O. X là hợp chất của Ca và ở 160oC: . Hợp chất X.H2O dùng để nặn tượng, đúc khuôn,…

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Đề Thi

Related Articles

Back to top button