Hướng Dẫn Lập Trình Spring Mvc 5 Với Eclipse, Lập Trình Spring Mvc Xây Dựng Web Bán Hàng

Bạn đang quan tâm đến Hướng Dẫn Lập Trình Spring Mvc 5 Với Eclipse, Lập Trình Spring Mvc Xây Dựng Web Bán Hàng phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Gợi ý: Bạn nên xem trước tài liệu giới thiệu về cấu trúc Spring Framework, và bản chất Spring làm gì, thông qua một hướng dẫn HelloWorld Spring tại:

*

Tạo một Project kiểu Maven. Maven giúp chúng ta quản lý thư viện một cách tốt nhất. Bạn sẽ rảnh tay để xử lý các vấn đề khác.

Đang xem: Hướng dẫn lập trình spring mvc

*

*

*

*

Xem Thêm : Tất Tần Tật Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 6S Và 6S Plus : Không Khó Như Bạn Tưởng

Bạn đừng lo lắng với thông báo lỗi khi Project vừa được tạo ra. Lý do là bạn chưa khai báo thư viện Servlet.
4.0.0 org.o7planning HelloSpringMVC war 0.0.1-SNAPSHOT HelloSpringMVC Maven Webapp http://maven.apache.org junit junit 3.8.1 test javax.servlet javax.servlet-api 3.1.0 provided org.springframework spring-core 4.3.1.RELEASE org.springframework spring-web 4.3.1.RELEASE org.springframework spring-webmvc 4.3.1.RELEASE HelloSpringMVC org.apache.tomcat.maven tomcat7-maven-plugin 2.2
SpringWebAppInitializer là class thi hành (implements) interface WebApplicationInitializer. Spring sẽ đọc các thông tin cấu hình trong class này để bắt đầu (initial) ứng dụng Web của bạn.Thông thường trong lớp này bạn có thể đăng ký các Servlet, các Servlet Filter, và Servlet Listener thay cho việc đăng ký chúng trong web.xml.Một servlet quan trọng là org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet, bạn cần đăng ký nó.

Xem thêm: Tài Liệu Trắc Nghiệm Chương 4 Đại Số 11 Violet, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 6 Chương 1 Violet

package org.o7planning.hellospringmvc.config;import javax.servlet.FilterRegistration;import javax.servlet.ServletContext;import javax.servlet.ServletException;import javax.servlet.ServletRegistration;import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;import org.springframework.web.context.ContextLoaderListener;import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;import org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter;import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;public class SpringWebAppInitializer implements WebApplicationInitializer {
Override public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException { AnnotationConfigWebApplicationContext appContext = new AnnotationConfigWebApplicationContext(); appContext.register(ApplicationContextConfig.class); // Dispatcher Servlet ServletRegistration.Dynamic dispatcher = servletContext.addServlet(“SpringDispatcher”, new DispatcherServlet(appContext)); dispatcher.setLoadOnStartup(1); dispatcher.addMapping(“/”); dispatcher.setInitParameter(“contextClass”, appContext.getClass().getName()); servletContext.addListener(new ContextLoaderListener(appContext)); // UTF8 Charactor Filter. FilterRegistration.Dynamic fr = servletContext.addFilter(“encodingFilter”, CharacterEncodingFilter.class); fr.setInitParameter(“encoding”, “UTF-8”); fr.setInitParameter(“forceEncoding”, “true”); fr.addMappingForUrlPatterns(null, true, “/*”); }}
ComponentScan(“org.o7planning.hellospringmvc.*”) – Nói với Spring tìm kiếm các Spring BEAN khác, và các Controller trong các package “con trực tiếp” của package org.o7planning.hellospringmvc.

Xem Thêm : Những khi ngón tay trỏ kéo rồi thả cân nhiều lần

Xem thêm: Những Tác Phẩm Văn Học Nổi Tiếng Nên Đọc Qua, Top 12 Tác Phẩm Văn Học Hay Nhất Mọi Thời Đại

package org.o7planning.hellospringmvc.config;import org.springframework.context.annotation.Bean;import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;import org.springframework.context.annotation.Configuration;import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;
Bean(name = “viewResolver”) public InternalResourceViewResolver getViewResolver() { InternalResourceViewResolver viewResolver = new InternalResourceViewResolver(); viewResolver.setPrefix(“/WEB-INF/pages/”); viewResolver.setSuffix(“.jsp”); return viewResolver; } }
Class WebMvcConfig mở rộng từ WebMvcConfigurerAdapter, sử dụng để cấu hình các tài nguyên sử dụng trong Spring MVC, chẳng hạn các nguồn tài nguyên tĩnh (Image, CSS, Javascript,..)
package org.o7planning.hellospringmvc.config;import org.springframework.context.annotation.Configuration;import org.springframework.web.servlet.config.annotation.DefaultServletHandlerConfigurer;import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;
EnableWebMvcpublic class WebMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter { // Cấu hình để sử dụng các file nguồn tĩnh (html, image, ..)
Override public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) { registry.addResourceHandler(“/css/**”).addResourceLocations(“/css/”).setCachePeriod(31556926); registry.addResourceHandler(“/img/**”).addResourceLocations(“/img/”).setCachePeriod(31556926); registry.addResourceHandler(“/js/**”).addResourceLocations(“/js/”).setCachePeriod(31556926); }
Override public void configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer configurer) { configurer.enable(); }}

5- Jsp & Spring Controller

Các lớp Controller sử dụng để điều khiển đường đi của ứng dụng.
HelloWorldController.java
package org.o7planning.hellospringmvc.controller;import org.springframework.stereotype.Controller;import org.springframework.ui.Model;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
RequestMapping(“/hello”) public String hello(Model model) { model.addAttribute(“greeting”, “Hello Spring MVC”); return “helloworld”; }}

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

                       

Vậy là đến đây bài viết về Hướng Dẫn Lập Trình Spring Mvc 5 Với Eclipse, Lập Trình Spring Mvc Xây Dựng Web Bán Hàng đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button