Hướng dẫn làm caramen

Ngọt ngào ngậm chút đắng dịu, sexy nóng bỏng như vị của tình thân, kia đó là caramen