Hướng dẫn khai lý lịch cán bộ công chức

Hướng dẫn viết hồ sơ cán bộ, công chức

Theo quy định hiện nay, sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (CBCC) Mẫu 2c-BNV/2008 được sử dụng thống nhất thay thế mẫu Sơ yếu lý lịch 02a-BNV/2007.

Bạn đang xem: Hướng dẫn khai lý lịch cán bộ công chức

Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức - Mẫu 2C-BNV/2008 1. Họ và tên khai sinh: Viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong giấy khai sinh2. Tên gọi khác: Là tên gọi khác hoặc bí danh khác dùng trong hoạt động cách mạng, báo chí, văn học nghệ thuật,… (nếu có)3. Sinh ngày: Ghi đầy đủ ngày, tháng năm sinh như trong giấy khai sinh4. Nơi sinh: Nơi CBCC được sinh ra (ghi đúng như trong giấy khai sinh). Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi , nay là .5. Quê quán: Ghi nơi sinh trưởng của cha đẻ/ông nội của CBCC Trường hợp đặc biệt có thể ghi theo quê quán của mẹ đẻ/người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ cha, mẹ đẻ).
6. Dân tộc: Ghi rõ tên dân tộc theo quy định của Nhà nước như: Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông, Ê đê, Kh’me,..7. Tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Cao Đài,… Nếu không theo tôn giáo nào, thì ghi là “Không”, không được bỏ trống.8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ghi theo địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú9. Nơi ở hiện nay: Ghi theo địa chỉ nơi đang ở hiện tại10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Ghi rõ đã làm nghề gì để kiếm sống trước khi được tuyển dụng. Nếu chưa có nghề, sống phụ thuộc vào gia đình, thì ghi là “Không nghề nghiệp”.11. Ngày tuyển dụng: Ngày, tháng, năm có quyết định tuyển dụng12. Chức vụ (chức danh) hiện tại: Chức vụ, chức danh công việc chính được phân công đảm nhiệm về chính quyền (hoặc Đảng, đoàn thể), kể cả kiêm nhiệm13. Công việc chính được giao: Tên công việc chính được lãnh đạo phân công đảm nhiệm14. Ngạch công chức (viên chức): Tên ngạch công chức hoặc viên chức được bổ nhiệm
15.1. Trình độ giáo dục phổ thông: Đã tốt nghiệp lớp mấy, thuộc hệ đào tạo phổ thông nào. Ví dụ: Lớp 10/10 (đối với người tốt nghiệp lớp 10 hệ 10 năm); Lớp 12/12 (đối với người tốt nghiệp lớp 12 hệ 12 năm)15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất: Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo, bồi dưỡng tại thời điểm kê khai kèm theo chuyên ngành đào tạo. VD: Người có nhiều văn bằng đào tạo như: kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ thì chỉ kê khai trình độ chuyên môn cao nhất hiện tại là: Tiến sĩ + chuyên ngành đào tạo.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chạy Spin Trên Levvvel Coin Master Free Hàng Ngày

15.3 Lý luận chính trị: Trình độ lý luận chính trị cao nhất đã được đào tạo, bồi dưỡng15.4. Quản lý nhà nước:Chứng chỉ đào tạo tiền công vụ; chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch công chức, các văn bằng có giá trị thay thế các loại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh công chức lãnh đạo Cấp Phòng và tương đương, cấp Sở và tương đương, cấp Vụ và tương đương, Thứ trưởng và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp tỉnh; chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.15.5. Ngoại ngữ:
Ghi tên ngoại ngữ + trình độ đào tạo A, B, C. Ví dụ: Anh C, Pháp B, Nga A,…;Trường hợp CBCC được đào tạo đại học hoặc trên đại học ở nước ngoài, có sử dụng ngoại ngữ của nước sở tại để học tập, nghiên cứu nhưng không được cấp bằng ngoại ngữ, thì được công nhận ngoại ngữ ở trình độ D. Ví dụ như: Nga D, Hungari D,…;Trường hợp CBCC đã có bằng ngoại ngữ từ trình độ cử nhân trở lên thì ghi tên văn bằng + tên ngoại ngữ. Ví dụ: Cử nhân Pháp văn, Thạc sĩ Anh văn,…15.6. Tin học: Ghi trình độ tin học cao nhất phù hợp với văn bằng, chứng chỉ của CBCC được cơ quan có thẩm quyền cấp. Ví dụ như: Tin học Văn phòng A, B, C hoặc Kỹ sư, Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:Ghi rõ ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng;Nếu kết nạp Đảng lần thứ 2 mà tuổi Đảng được tính liên tục thì ngày vào Đảng tính từ lần thứ nhất;Nếu tuổi Đảng không tính liên tục thì ghi ngày vào Đảng lần thứ 2.17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: Ghi ngày, tháng, năm tham gia tổ chức Đoàn, Hội,…và ghi rõ làm việc gì trong tổ chức.18. Ngày nhập ngũ:Ghi ngày, tháng, năm đi bộ đội, công an và ngày xuất ngũ. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội hoặc công an (nếu có).Nếu có thời gian tái ngũ, thì ghi thêm ngày tái ngũ bên cạnh ngày nhập ngũ.19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất: Danh hiệu anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,… (nếu có) và năm được phong tặng.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 10 Violet Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất【Xem 2,574】

20. Sở trường công tác: Làm việc gì thì thích hợp nhất, có hiệu quả nhất (công tác Đảng, đoàn thể; quản lý kinh tế, hành chính, doanh nghiệp; sở trường nghiên cứu về…, giảng dạy về…; nghệ nhân gì, viết văn, họa sĩ, ca sĩ, diễn viên, vận động viên,…).
Thủ tục thi tuyển dụng công chức mới nhất Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thi tuyển công chức 2017 Mẫu kê khai tài sản cán bộ công chức Bản kê khai tài sản của cán bộ công chức
*
Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức 2020 Bản kiểm điểm công chức, viên chức mới nhất

Chuyên mục: Kiến thức