Hướng Dẫn Cấu Hình Vpn Clients To Site (L2Tp Vs Pptp), Vpn Trên Điện Thoại Iphone Là Gì

Cấu hình Chuẩn L2TP (hỗ trợ hệ điều hành Mac, IOS)

Bước 1: Cần xác định địa chỉ IP Wan của router 118.69.222.246 (phải là IP tĩnh)

Cấu hình mở port 443 và port 22 để SSH vào router từ xa bằng IP tĩnh.

Đang xem:

*

TAB Firewall/Nat ->> Wan_local chọn Edit Ruleset à Add new rule à Acction chọn Accept à Protocol chọn TCP à TAB Destination nhập port 443,22 à SAVE

*
*
*

Nắm chuột kéo RULE ike mới tạo bắt buộc phải nằm trên Drop invalid state và rule này bắt buộc nằm cuối cùng.

Xem thêm: Hướng Dẫn 5 Các Cách Tải Nhạc Về Máy Tính Đơn Giản, Nhanh Chóng

*

Tạo RULE cho chuẩn VPN

ADD new rule à Desciption IKE à Accept à Protocol à UDP

TAB Destination à Nhập port 500

*
*

ADD new rule à Desciption ESP à Accept à Protocol à Choose a protocol by name chọn ESP à SAVE

*

ADD new rule à Desciption Nat-t à Accept à Protocol à UDP

TAB Destination à Nhập port 4500 SAVE

*
*

ADD new rule à Desciption L2TP à Accept à Protocol à UDP

TAB Advanced à Chọn Match inbound Ipsec packets

TAB Destination à Nhập port 1701 SAVE

*
*
*

SAU KHI ĐÃ MỞ PORT CHUẨN VPN XONG CÁC BẠN DÙNG PUTTY ĐỂ CHỈNH LẠI THÔNG SỐ IP KHI CLINETS KẾT NỐI VPN VÀO

Putty ->IP TĨNH router ->vào mode configure ->Copy Ctrl+ C các dòng lệnh Ctrl+ V vào putty

set vpn l2tp remote-access ipsec-settings authentication mode pre-shared-secret

set vpn l2tp remote-access ipsec-settings authentication pre-shared-secret 123456789aA

set vpn l2tp remote-access authentication mode local

set vpn l2tp remote-access authentication local-users username khoacd password 123456789

set vpn l2tp remote-access client-ip-pool start 192.167.1.2

set vpn l2tp remote-access client-ip-pool stop 192.167.1.12

set vpn l2tp remote-access dns-servers server-1 8.8.8.8

Xem Thêm : Soạn bài Chơi chữ ngắn nhất

set vpn l2tp remote-access dns-servers server-2 8.8.4.4

set vpn l2tp remote-access outside-address 118.69.222.246

Cuối Lệnh Nhớ Bấm COMMIT và Save

Thêm Dòng add interface vào eth0 nếu WAN vào eth0

set vpn ipsec ipsec-interfaces interface eth0

Cuối Lệnh Nhớ Bấm COMMIT và Save

*

*
*
*

Bước 2:

Ở đẩy chuẩn kết nối VPN L2TP hỗ trợ trên các hệ điều hành IOS

Mình dùng Iphone để kết nối VPN đến mạng local của router

Các Bạn Vào Cái Đặt Chung à VPN à Thêm Cấu Hình VPN

Nhập chọn chuẩn l2TP

Mô Tả: tự đặt

Máy Chủ: IP Tĩnh 192.69.222.246

Tài Khoản: khoacd

Pass: 123456789

Bí Mật: 123456789aA

Sau đó kết nối.

Xem thêm: Nắm Vững Kỹ Thuật Đánh Bóng Bàn Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Trong Vòng “1 Nốt Nhạc”!

*

*

Cấu hình Chuẩn PPTP (hỗ trợ hệ điều hành WINDOW)

Tiếp đến đây mình vẫn dùng putty để cop
y lệnh gán vào thay đổi thông số PPTP

*

Bước 1:

Tạo RULE chuẩn VPN cho PPTP

Dùng Putty nhập IP tĩnh: mode config

Tự Đặt ID và Pass

Nhập IP bắt đầu và IP cuối cùng (IP này sẽ gán vào clients khi kết nối VPN vào vào mạng local router)

Xem Thêm : Đề thi kho bạc ngạch kế toán viên chính thức

set firewall name WAN_LOCAL rule 90 action accept

set firewall name WAN_LOCAL rule 90 description PPTP

set firewall name WAN_LOCAL rule 90 destination port 1723

set firewall name WAN_LOCAL rule 90 protocol tcp

Cuối dòng lệnh: commit

*

set vpn pptp remote-access authentication mode local

set vpn pptp remote-access authentication local-users username khoacd1 password 123456aA

set vpn pptp remote-access client-ip-pool start 192.167.1.13

set vpn pptp remote-access client-ip-pool stop 192.167.1.15

set vpn pptp remote-access dns-servers server-1 8.8.8.8

set vpn pptp remote-access dns-servers server-2 8.8.4.4

set vpn pptp remote-access outside-address 118.69.222.246

Cuối dòng lệnh: commit​ và save

*

Bước 2:

Mình vào open network & internet setting à VPN

Add Cấu Hình VPN

VPN provider: Chọn Windows (buil-in)

Server nam or address: IP Tĩnh 118.69.222.246

VPN type: Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)

User Name: khoacd1

Pass: 123456aA

SAVE

Sau đó bấm Connect.

*
*
*

Video hướng dẫn Cấu hình VPN (Clients to site)

Mời mọi người tham gia Group Cộng đồng UniFi để cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế về truongxaydunghcm.edu.vn, networks!

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button