Hướng dẫn cấu hình modem tp-link

Các bước tải đặt:1. Mỡ trình chăm chút Internet gõ thúc đẩy 192.168.1.1( hoặc 192.168.0.1 hoặc tplinklogin.net ) để đăngnhập Một cửa sổ mỡ chảy xệ ra những hiểu biết đăng nhập Username và Password

*

- Chúng ta lật sản phẩm lên xem phía dưới có ban bố Username cùng Password đăng nhập- Username : admin- Password : admin2. Một hành lang cửa số hình ảnh mới lộ diện nhỏng hinh

*

3. Để cài đặt WiFi bình thường ta lựa chọn vao thẻ Wireless như hình

*

4. Tại mục Wireless Setting- Wireless Network Name: để đặt tên WIFI- Region: chọn tên non sông mong setup hay để Unitted States để đỡ bị giới hạn về sóng- Channel: Chọn Auto lớn hoặc chọn kênh nào này mà không trùng với kênh mạng xung quanh- Mode: để 11bgn mixed- Channel Width: lựa chọn Auto- Max Tx Rate: Chọn mức cao nhất- Enable Wireless Router Radio: chúng ta lựa chọn tích vào- Enable SSID Broadcast: Chúng ta tích vào nhằm hiện tại (Nhìn thấy) thương hiệu WiFi , ví như vứt không tích thìthương hiệu WiFi sẻ bị ẩn đi nên những lúc kết nối bọn họ cần gõ thương hiệu của WiFi vào(đặc điểm này dùng để làm đấu tênWiFi).- Enable WDS Bridging: chức năng này thường không tích vào nếu như tích vào nhằm thực hiện chức năngnày họ có một nội dung bài viết riêng về kiểu cách thiết lập WDS- Xong ta SAVE5.


Bạn đang xem: Hướng dẫn cấu hình modem tp-link


Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Conditional Formatting Trong Excel 2013 Và 2016


Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tạo Usb Boot Windows 8 /8, Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tạo Usb Boot Windows 8


Tại mục Wireless Security hình dưới

*

- Chúng ta lựa chọn tích vào WPA/WPA2-Personal- Version: chọn Automatic- Encryption: lựa chọn Automatic- Password: bọn họ gõ pass WiFi bạn muốn setup vào đây(pass từ bỏ 8 cho 63 cam kết tự)- Xong ta SAVE6. Cài đặt nhằm Ruoter WIFI cắn nguồn Internet vào cổng WAN- Network vào LAN để thay đổi liên quan IPhường Address không giống lớp với khối hệ thống mạng mìnhmong đính thêm WiFi ở đây chúng ta chỉ việc khác chỉ số thứ hai cuối- VD: IPhường hệ thông mạng :192.168.1.1 thì IP Address biến đổi : 192.168.x.1 tại chỗ này x#1. ởđây bản thân đổi thành 192.168.100.1- Xong ta SAVE

*

- Network lựa chọn WAN (hình dưới)

*

- WAN Connection Type:+ Chọn Dynamic IP: Nếu hệ thống mạng sẽ áp dụng cấp IPhường Động cùng khi gặm dâyInternet vào cổng WAN bên trên sản phẩm, thì hệ thống buộc phải cung cấp được can hệ mang lại RouterWiFi y như hình trên- Xong ta SAVE+ Chon Static IP: Nếu khối hệ thống mạng đang sử dụng cấp IPhường Tĩnh(hình dưới).Ta buộc phải nhập những thông số: IPhường Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNSgiống như 1 máy tính xách tay trong hệ thống mạng. (xem xét IPhường Address yêu cầu bình chọn không đượctrùng với lắp thêm không giống trong khối hệ thống mạng)- Xong ta SAVE

*

- Chọn PPPoE/Russia PPPoE: (hình dưới)

*

-Chỉ lựa chọn công dụng này khi bọn họ cấu hình Modem ngơi nghỉ chế độ Bridge Modehoặc áp dụng trực tiếp với đường truyền quang đãng qua Converter quang:- User name với Password: Điền đúng user name và password bởi nhà mạng di động cung cấp- Connect Automatically: tích vào chỗ này nhằm auto kết nối- Xong ta SAVE7. Cài đặt nhằm Ruoter WIFI cắm mối cung cấp Internet vào cổng LAN- Trước không còn ta vào muc LAN(hình dưới)

*

- IP Address: Đổi về cùng với lớp mạng của khối hệ thống (Vd: mạng của hệ thống192.168.1.1 ta thay đổi IP Address thành 192.168.1.x cùng với x#1 với không được trùng cùng với IP củađồ vật khác vào khối hệ thống mạng)- Subnet Mask : Để tương tự với hệ thống sẽ sử dụng- Xong ta vào muc DHCP:+ DHCP. Server: Chọn tích vào Disable nhỏng hình dưới- Xong ta SAVE


Chuyên mục: Kiến thức